Teilnahme an min. 80% Ihrer Umfrageeinladungen
Arrow monatliche Verlosung von tollen Preisen

Anmelden

Fast geschafft!

Wir haben Ihnen soeben eine E-Mail mit einem Bestätigungs-Link an die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse geschickt. Bitte vervollständigen Sie Ihre Registrierung indem Sie auf diesen Link klicken. Sollten Sie keine E-Mail von uns in Ihrem Posteingang finden, kontrollieren Sie bitte Ihren Spam-Ordner.

Darowizna 15 PLN dla Unicef - na rzecz ludzi Ukrainy

Darowizna 15 PLN dla Unicef - na rzecz ludzi Ukrainy

Masz już na koncie 800 punktów? Możesz zatem przekazać 15 złotych austriackiemu UNICEF, narodowemu komitetowi Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Darowizny są obecnie używane na na pomoc nadzwyczajną w Ukrainie. Dziękujemy za pomoc!

Od 2014 roku ludzie cierpią przez wojnę, przede wszystkim we wschodniej Ukrainie. Po rosyjskiej inwazji, sytuacja drastycznie się pogorszyła. Ponad 3,4 miliona ludzi na wschodzie Ukrainy, a wśród nich 60% to kobiety i dzieci, potrzebuje pomocy humanitarnej.