Isplata gotovine na Vaš račun

Isplata gotovine na Vaš račun

Za 2400 prikupljenih bodova na Vaš će račun biti doznačeno 100kn.

* Prijenos gotovine na vaš tekući račun izvršit će se u narednih 30 dana, odnosno do kraja mjeseca koji slijedi onom u kojem ste napravili narudžbu.

Napomena: Imajte na umu da se novac može prenijeti samo na vaš lokalni bankovni račun.