Европейско общество за социални и маркетингови проучвания /ЕСОМАР/ )
Link

Австрийска Европейска Класифицирана електронна търговска марка
Link

Thawte е водещ сертифициращ орган за подписване на цифрови сертификати на SSL
Link

Регистрация

Благодаря Ви за регистрацията!

До 24 часа Вие ще получите имейлза потвърждение, както и покана за първата си анкета в Talk. Моля проверете и СПАМ кутията си за всеки случай.

За нас

Talk Online Panel GmbH
Karlsgasse 7/ ап. 5
1040 Виена
Австрия

Телефон.: +43 1 228 88 10
Факс: +43 1 228 98 01
Имейлl: support.bg@talkonlinepanel.com
Уебстраница: www.talkonlinepanel.com

ДДС номер: ATU68904867
Фирмен регистрационен номер: FN 419178p
Номер по регистър на данни: DVR4014619
Фирмена регистриция: Търговски регистър във Виена

Член на Австрийската търговска камара, отдела за консултации, ИТ, Реклама и Маркетингова комуникации

Авторско право

Съдържанието на този сайт е със запазени авторски права. Всяко по-нататъшно използване, съхранение в бази данни, публикуване, дублиране и всяка форма на комерсиално използване и прехвърляне на трети лица, независимо дали изцяло, частично или в преработен вид е забранено без съгласието на Онлайн Панел „Talk”. Печатно или друго съдържание е достъпно само за лично ползване. То не може да бъде прехвърлено върху или предоставено на трети лица, дори и за нетърговски цели или частни интереси, като например за представяне на трети лица. Използването изцяло или част от сорс кода или други компоненти на сайта, както и публикуваните материали (снимки, звуци и т.н.) е защитено с авторско право и лицензионните условия на собственика и всяко използване трябва да бъде с изрично писмено разрешение.

Юридическа информация

Издателят съставя и редактира информацията на този сайт, за да предостави на потребителите сериозна и актуална информация. Цялата налична информация чрез хипервръзка или друга Интернет връзка означава, че информацията не е свързана директно и е отговорност на издателя на публикуваната информация. Отговорност няма да бъде поета за такава информация и последствия от използването й. В съответствие със Закона за производствена отговорност, издателят изрично посочва, че грешките не могат да бъдат напълно изключени и че поради това цялата информация подлежи на корекции. Издателят не може да бъде подведен под отговорност за грешките, възникнали в резултат на източници или преработка и той не носи отговорност за съдържанието и последствията от него. По-специално издателят не може да бъде подведен под отговорност, пряко или косвено за преки или косвени последици от употребата или злоупотребата с информацията, съдържаща се на този сайт.