Εγγραφή

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Σε λίγα λεπτά θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης. Αν το email δεν έρθει (κοιτάξτε και στο spam folder) πατήστε εδώ για να σταλεί ξανά.

Donacija Karitasu v vrednosti 7eur

Donacija Karitasu v vrednosti 7eur

Talk in člani našega Online Panela smo ponosni, da lahko sodelujemo pri zbiranju sredstev za tiste, ki to najbolj potrebujejo! Svojih 750 točk (v protivrednosti 7 EUR) lahko sedaj donirate slovenska Karitas. Karitas je dobrodelna ustanova rimskokatoliške Cerkve na Slovenskem in ima namen, da uresničuje karitativno in socialno poslanstvo Cerkve. Več o Karitasu lahko preberete tukaj.

*Donacija Karitasu se v vašem imenu opravi v začetku meseca, ki sledi mesecu v katerem ste oddali naročilo. Ko bo Karitas prejel vašo donacijo, boste od njih prejeli e-pošto s potrditvijo donacije in zahvalo za vašo donacijo.