Εγγραφή

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Σε λίγα λεπτά θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης. Αν το email δεν έρθει (κοιτάξτε και στο spam folder) πατήστε εδώ για να σταλεί ξανά.

Pagamento di 30 CHF sul tuo conto bancario

Pagamento di 30 CHF sul tuo conto bancario

Partecipi regolarmente ai nostri sondaggi e hai già accumulato 3200 punti - congratulazioni!

Per consentirci di inviarti il pagamento, abbiamo bisogno dei tuoi codici IBAN e BIC/SWIFT nella fase successiva della procedura d'ordine.

*Il denaro trasferiamo entro un mese dall'ordine del tuo premio.

Avviso: Si prega di tenere presente che il denaro può essere trasferito solo sul conto bancario locale.