Εγγραφή

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Σε λίγα λεπτά θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης. Αν το email δεν έρθει (κοιτάξτε και στο spam folder) πατήστε εδώ για να σταλεί ξανά.

Manor 10 CHF

Manor 10 CHF

Manor est la plus grande chaîne suisse de grands magasins : en ligne sur https://www.manor.ch/ et dans les nombreux magasins, vous pouvez choisir parmi une large gamme de mode et d'accessoires, de parfumerie, de bijoux, de jouets, de multimédia, de sport et bien plus encore.

Afin de traiter votre commande de la manière la plus efficace et rapide possible, nous avons mis en place un processus automatisé. Par conséquent, veuillez noter qu'après avoir passé votre commande, vous recevrez automatiquement le bon électronique dans votre boîte de réception, prêt à être utilisé. C'est pourquoi, après avoir passé votre commande, vous ne pourrez plus changer d'avis et demander l'annulation de votre commande.

Le lien qui vous sera fourni par courriel sera valable pendant 12 mois. La validité de ce bon est illimité.