Εγγραφή

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Σε λίγα λεπτά θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης. Αν το email δεν έρθει (κοιτάξτε και στο spam folder) πατήστε εδώ για να σταλεί ξανά.

Unicef - Faites un don de 8 CHF pour le peuple ukrainien

Unicef - Faites un don de 8 CHF pour le peuple ukrainien

Avez-vous participé assidûment à des sondages et collecté 600 points?
Nous vous en remercions vivement!

Pour vous montrer notre reconnaissance, nous allons échanger vos points collectés et faire don de 8 CHF à l'UNICEF Autriche, le comité national du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ce montant est actuellement utilisé pour l'aide d'urgence en Ukraine unicef.at/ukraine/.

Depuis 2014, la population souffre de la crise, notamment dans l'est de l'Ukraine. Après l'invasion russe, la situation s'est aggravée. Plus de 3,4 millions de personnes dans l'est de l'Ukraine, dont 60 % de femmes et d'enfants, ont besoin d'une aide humanitaire.