Εγγραφή

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Σε λίγα λεπτά θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης. Αν το email δεν έρθει (κοιτάξτε και στο spam folder) πατήστε εδώ για να σταλεί ξανά.

Unicef - Faccia una donazione di 8 CHF per il popolo ucraino

Unicef - Faccia una donazione di 8 CHF per il popolo ucraino

Lei ha partecipato diligentemente a dei sondaggi e ha raccolto 600 punti?
Le siamo molto grati!

Per mostrare il nostro apprezzamento, riscatteremo i punti raccolti e doneremo 8 CHF all'UNICEF Austria, il comitato nazionale del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia. Questo importo è attualmente utilizzato per gli aiuti di emergenza in Ucraina unicef.at/ukraine/.

Dal 2014, la popolazione soffre per la crisi, soprattutto nell'Ucraina orientale. Dopo l'invasione russa, la situazione è peggiorata. Più di 3,4 milioni di persone in Ucraina orientale, il 60% delle quali sono donne e bambini, hanno bisogno di assistenza umanitaria.