Εγγραφή

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Σε λίγα λεπτά θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης. Αν το email δεν έρθει (κοιτάξτε και στο spam folder) πατήστε εδώ για να σταλεί ξανά.

Zalando 25 CHF

Zalando 25 CHF

Le bon peut être échangé contre toute commande via la boutique en ligne www.zalando.ch/ et est valable pour l'ensemble de la gamme.

Il n'y a pas de valeur minimale de commande.

Le lien qui vous sera fourni par courriel sera valable pendant 12 mois. La validité de ce bon est illimité.