Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Σε λίγα λεπτά θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης. Αν το email δεν έρθει (κοιτάξτε και στο spam folder) πατήστε εδώ για να σταλεί ξανά.

Faites don de 8 CHF au peuple ukrainien

Faites don de 8 CHF au peuple ukrainien

Aide d'urgence SOS pour les enfants et les familles

Les enfants et les familles ont besoin de notre aide maintenant !

Depuis le début de la guerre, la situation est totalement imprévisible pour les habitants de l'Ukraine. De nombreux enfants et familles sont en grand danger et ont besoin de soutien ! 7,5 millions d'enfants sont touchés par la guerre en Ukraine.

Nous travaillons en Ukraine depuis plus de 20 ans et, dans la situation actuelle, notre aide d'urgence SOS sur place peut atteindre jusqu'à 50.000 enfants et familles.

Les mesures d'aide concrètes:

  • Aide à l'évacuation et aux abris d'urgence, transport vers des zones sûres
  • Approvisionnement en nourriture et en articles d'hygiène
  • Aide psychologique d'urgence après le stress et le choc
  • Accueil de familles réfugiées en Autriche dans des villages d'enfants SOS et via notre programme de familles d'accueil à Vienne

En fonction de l'évolution de la situation, les mesures seront étendues aux pays voisins ou les familles concernées seront soutenues à long terme.