Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Σε λίγα λεπτά θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης. Αν το email δεν έρθει (κοιτάξτε και στο spam folder) πατήστε εδώ για να σταλεί ξανά.

Request for Proposal

Are you interested in commissioning a survey or research project in one or more countries of the Talk Online Panel? Our project managers would be happy to hear about your requirements so they can create a tailor-made offer.

Tel.: +43 1 228 88 10 40
Fax: +43 1 228 98 01
E-Mail: [email protected]

Please note our office hours are 9 am to 6 pm CET.

 

Ask for our Panel Book

Would you like to take a more detailed look at the Talk Online Panel figures across all our country panels? You can request our up-to-date Panel Book and we'll email it to you.