Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Σε λίγα λεπτά θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης. Αν το email δεν έρθει (κοιτάξτε και στο spam folder) πατήστε εδώ για να σταλεί ξανά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία έκδοση: 27/10/2023

Το Talk Online Panel δεσμεύεται να προστατεύει την ασφάλεια και την ακεραιότητα τυχόν προ¬σωπικών δεδομένων, που συλλέγονται ή αποκαλύπτονται από τα μέλη του πάνελ: Οι χρήστες του Talk Online Panel μπορούν να είναι σίγουροι, ότι η προστασία του απορρήτου τους είναι πρώτη προτεραιότητα της Talk.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα ή άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες συλλέγει η Talk για τα εγγεγραμμένα μέλη του πάνελ, πώς χρησιμοποιεί, μοιράζεται ή αποκαλύπτει αυτές τις πληροφορίες, καθώς και τις επιλογές και τα δικαιώματα του μέλους του πάνελ σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών σε σχέση με τις Υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα της Talk και την εφαρμογή „Talk Online Panel“. Η Talk εκτιμά την εμπιστοσύνη των μελών του πάνελ και για το λόγο αυτό η Πολιτική Απορρήτου παρουσιάζεται με μια σαφή και προσιτή γλώσσα, αντί να χρησιμοποιείται μόνο νομική ορολογία. Η εφαρμογή „Talk Online Panel“ για κινητά υπόκειται σε πρόσθετους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η χρήση των Υπηρεσιών από τα μέλη του πάνελ της Talk είναι απολύτως προαιρετική και επομένως η συλλογή, η επεξεργασία και η κοινοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων και των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών τους από το Talk Online Panel σε σχέση με τις Υπηρεσίες και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή τους. Μια τέτοια εθελοντική συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί το ίδιο εύκολα όπως δόθηκε στην Talk, π.χ. ηλεκτρονικά.

Η Talk δεσμεύεται να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), καθώς και με την αυστριακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, κάθε σχετική τοπική νομοθεσία σε όλες τις χώρες λειτουργίας της και κάθε διεθνή συνθήκη. Επιπλέον, η Talk και οι προσεκτικά επιλεγμένοι τρίτοι συνεργάτες της προσπαθούν πάντοτε να προσαρμόζουν τις πρακτικές τους όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και να εναρμονίζουν τις τεχνολογίες τους με όλους τους νόμους, τους κώδικες και τα πρότυπα που ισχύουν στις ενώσεις ερευνών αγοράς και έρευνας γνώμης, π.χ. ESOMAR, VMÖ (Ένωση Ερευνητών Αγοράς στην Αυστρία) και BVM (Ένωση Κοινωνικών ερευνητών και ερευνητών Αγοράς στη Γερμανία) στις οποίες η Talk είναι μέλος. Οποιαδήποτε αναφορά σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου στο «Talk Online Panel» ή στην «Talk» περι¬λαμβάνει την Talk και όλες τις μητρικές εταιρείες, τις θυγατρικές εταιρείες, συνδεδεμένες και υπό τον ίδιο έλεγχο εταιρείες της. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής «online», περιλαμβάνει επίσης την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω εφαρμογής κινητού.

1. Τι πληροφορίες συλλέγει η Talk και πώς τις συλλέγει;
2. Πώς η Talk χρησιμοποιεί τις πληροφορίες;
3. Κοινή χρήση και αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών
4. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων
5. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες
6. Διασφάλιση του απορρήτου των παιδιών
7. Μέτρα ασφαλείας
8. Δικαιώματα των μελών του πάνελ
9. Δικαίωμα προσφυγής
10. Facebook Connect
11. Widgets που σχετίζονται με τα κοινωνικά μέσα
12. Εφαρμογή „Talk Online Panel“ για κινητά
13. Talk on the road
14. Sound Buddy
15. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Cookies
16. Εφαρμοστέα Νομοθεσία και Δικαιοδοσία

1. Τι πληροφορίες συλλέγει η Talk και πώς τις συλλέγει;

Το Talk Online Panel προσφέρει στα εγγεγραμμένα μέλη του πάνελ, την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε διάφορες έρευνες κοινωνικού περιεχομένου, γνώμης και έρευνας αγοράς, οι οποίες βοηθούν τους πελάτες της Talk να αποκτήσουν καλύτερες γνώσεις μάρκετινγκ για τους καταναλωτές και τελικά να λάβουν τις κατάλληλες επιχειρηματικές αποφάσεις. Επιπλέον, η Talk δίνει την ευκαιρία στα μέλη του πάνελ να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες διαδικτυακής μέτρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν παρακολούθηση της χρήσης των ισοτόπων, ερευνητικά έργα για την αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών διαφημίσεων, μέτρηση του κοινού, καθώς και ανάπτυξη έργων για την κατανόηση του κοινού και μοντέλα look-alike (όπως περιγράφεται διεξοδικότερα στην Πολιτική Cookie του Talk Online Panel). Εάν κάποια δραστηριότητα παρακολούθησης δεν έχει περιγραφεί στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής απορρήτου ή της Πολιτικής Cookie ή εάν απαιτεί την εγκατάσταση ενός εργαλείου ή μιας εφαρμογής, η Talk θα ζητήσει από τα μέλη του πάνελ της τη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή τους.

Συγκεκριμένα, η Talk συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τα μέλη του πάνελ προαιρετικά (i) κάθε φορά που συμπληρώνουν τη φόρμα εγγραφής για να γίνουν μέλη του Talk Online Panel ή όταν απαντούν σε διαθέσιμες έρευνες προφίλ, (ii) όταν συμμετέχουν σε μια έρευνα, (iii) σε σχέση με την παραλαβή και εξαργύρωση των πόντων τους, (iv) καθώς και όταν επικοινωνούν με την Talk μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της διαθέσιμης φόρμας επικοινωνίας. Επιπλέον, η Talk ενδέχεται να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες, σχετικά με τα μέλη του πάνελ χρησιμοποιώντας cookies ή άλλη τεχνολογία παρακολούθησης και μπορεί να λάβει πληροφορίες, σχετικά με αυτά εάν τα μέλη χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες του Talk Online Panel ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που η Talk παρέχει. Η συμπλήρωση των ερευνών προφίλ είναι προαιρετική, αλλά η Talk ενθαρρύνει τα μέλη του πάνελ να συμπληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες. Όσες περισσότερες έρευνες συμπληρώνουν, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουν να επιλεγούν για μελλοντικές κατάλληλες έρευνες.

Όταν τα μέλη του πάνελ συμμετέχουν σε έρευνες του Talk Online Panel ή τρίτων συνεργατών/πελατών της Talk, τότε η Talk ή ο τρίτος συνεργάτης ή πελάτης συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα απαντήσεων στην έρευνα. Αυτά τα δεδομένα από τις απαντήσεις των ερευνών αποθηκεύονται χωριστά από όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και προφίλ που διαθέτει η Talk σχετικά με τα μέλη του πάνελ της, οπότε κανένας τρίτος συνεργάτης ή πελάτης της Talk δεν λαμβάνει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τα μέλη του πάνελ, αλλά λαμβάνει μόνο τις απαντήσεις στην έρευνα με τρόπο, που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των μελών του πάνελ. Οι τρίτοι συνεργάτες ή οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν προσωπικές πληροφορίες για τα μέλη του πάνελ μόνο εάν ζητήσουν αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο μιας έρευνας και μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των μελών του πάνελ, για παράδειγμα εάν θέλουν να διεξάγουν μια προσωπική συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί να ζητήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας ενός μέλους του πάνελ προκειμένου να επικοινωνήσουν με το μέλος. Επιπλέον, η Talk ενδέχεται να μοιραστεί με έναν τρίτο πελάτη ορισμένα από τα δεδομένα προφίλ για ένα μέλος του πάνελ σε ανώνυμη μορφή ως στατιστικές πληροφορίες, όπως το φύλο, η κατανομή σε μια ηλικιακή ομάδα (με βάση την ημερομηνία γέννησης) και η κατανομή σε μια περιοχή (με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα). Τα δεδομένα αυτά που κοινοποιούνται στον συνεργάτη ή σε τρίτο πελάτη δεν μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του μέλους του πάνελ. Με αυτό τον τρόπο, η Talk μπορεί, για παράδειγμα, να αναφέρει σε έναν πελάτη ποιο ποσοστό όλων των ανδρών και γυναικών συμμετεχόντων σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και περιοχή της χώρας έχουν απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής έρευνας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Talk ή τρίτοι συνεργάτες ή πελάτες, που διεξάγουν έρευνες μέσω του συστήματος του Talk Online Panel μπορούν να ζητήσουν από τα μέλη του πάνελ πληροφορίες και απόψεις, που αφορούν ευαίσθητα (ή "ειδική κατηγορία") δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η φυλετική ή εθνική καταγωγή, οι πολιτικές απόψεις, η κατάσταση της σωματικής ή ψυχικής υγείας και η σεξουαλικές προτιμήσεις. Εκτός αν κατά την νομοθεσία επιτρέπεται να επεξεργάζονται τέτοιες ευαίσθητες πληροφορίες, τα μέλη του πάνελ θα κληθούν να δώσουν τη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή τους σε κάθε περίπτωση. Οι συνεργάτες τρίτου μέρους ή οι πελάτες της Talk θα λαμβάνουν αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες με τη μορφή απαντήσεων στην έρευνα και δεν θα λάβουν από την Talk κανένα στοιχείο σχετικά με τα μέλη του πάνελ που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναγνώρισή τους. Συγκεκριμένα, συμφωνώντας να αποκαλύψουν τέτοιες ευαίσθητες προσω¬πικές πληροφορίες, τα μέλη του πάνελ δίνουν ρητή συγκατάθεσή τους για την αποθήκευση και επεξεργασία τους, στο βαθμό, που επιτρέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Τα μέλη του πάνελ μπορούν να υποβάλλουν, να μεταφορτώνουν ή να μεταδίδουν περιεχόμενο ή υλικό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, φωτογραφιών, βίντεο ή/και οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου ή συναφούς περιεχομένου ή υλικού που μπορεί να περιέχει τα προσωπικά τους στοιχεία («Περιεχόμενο Χρήστη»), για παράδειγμα κατά την συμπλήρωση των ερευνών. Όλα τα προσωπικά δεδομένα, που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο Χρήστη θα συλλέγονται, θα χρησιμοποιούνται και θα γνωστοποιούνται όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Το περιεχόμενο του χρήστη δεν πρέπει να περιλαμβάνει ήχο, βίντεο, εικόνες ή το ομοίωμα οποιουδήποτε άλλου εκτός από τα μέλη της ομάδας

Όλα τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής, τη συμμετοχή σε έρευνες προφίλ και τη συμπλήρωση ερευνών, εκτός από τα δεδομένα σχετικά με την απάντηση σε συγκεκριμένη έρευνα που πραγματοποιείται από τρίτους συνεργάτες ή πελάτες του Talk απευθείας μέσω του συστήματος του Talk Online Panel, τυχόν πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε καθώς και τα δεδομένα παρακολούθησης μέσω της χρήσης cookies ή σχετικών τεχνολογιών, ανήκουν αποκλειστικά στο Talk Online Panel και αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές και συστήματα εντός της ΕΕ, οι οποίοι διακομιστές έχουν αδειοδοτηθεί ή/και ανήκουν στην Talk.

Ως μέρος της παραγγελίας σας, επεξεργαζόμαστε, ανάλογα με την εξαργύρωση που ζητήσατε, τουλάχιστον το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν απαιτείται ταχυδρομική επικοινωνία με τον πάροχο κινήτρων, θα επεξεργαστούμε επίσης την διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα, την πόλη και τον αριθμό τηλεφώνου. Τα δεδομένα που μεταδίδονται θα εμφανίζονται λεπτομερώς πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, καθώς και το ακριβές όνομα και ένας σύνδεσμος με την πολιτική απορρήτου του συνεργάτη κινήτρων.

2. Πώς η Talk χρησιμοποιεί τις πληροφορίες;

Πέραν όλων των άλλων σκοπών, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η Talk μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα μέλη του πάνελ μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής „Talk Online Panel” και των υπηρεσιών που προσφέρονται εκεί ή μπορεί περιστασιακά να επικοινωνήσει με τα μέλη του πάνελ για τους ακόλουθους σκοπούς:

(1) για να διατηρεί αρχείο όλων των εγγεγραμμένων μελών του πάνελ,

(2) για να επικοινωνεί μαζί τους σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε μια έρευνα ή να τους προσκαλεί να συμμετάσχουν σε μια τέτοια έρευνα,

(3) να στείλει στα μέλη του πάνελ ένα μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο που θα περιέχει ένα κωδικό επαλήθευσης, προκειμένου να επικυρωθεί η εγγραφή τους και να ενεργοποιηθεί το προφίλ τους στο πάνελ. Για τον σκοπό αυτό, η Talk θα παρέχει τον αριθμό τηλεφώνου του μέλους στον εγκεκριμένο πάροχο της, που είναι αρμόδιος για την υπηρεσία αυτή, ο οποίος θα επικοινωνήσει με τα μέλη του πάνελ μέσω SMS, για λογαριασμό της Talk.

(4) για να τους καλέσει να συμπληρώσουν μια έρευνα σχετικά με τη δημιουργία προφίλ για να συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία γι' αυτά ως μέλη του πάνελ για σκοπούς καλύτερης στόχευσης της έρευνας,

(5) για να διαχειριστεί το πρόγραμμα εξαργύρωσης πόντων του Talk Online Panel και να ανταποκριθεί στα αιτήματα των μελών του πάνελ να λάβουν βραβεία και κίνητρα, π.χ. συλλέγει τα τραπεζικά στοιχεία για σκοπούς πληρωμής,

(6) για να απαντήσει σε θέματα υποστήριξης χρηστών και να απαντήσει σε τυχόν παράπονα, ερωτήματα ή τεχνικά προβλήματα, που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα μέλη του πάνελ,

(7) για να ενημερώσει και να βεβαιώσει ότι τα αρχεία του Talk Online Panel, σχετικά με τις πληροφορίες των μελών του πάνελ, περιέχουν ακριβείς και σωστές πληροφορίες

(8) για εσωτερικούς σκοπούς, όπως ο ποιοτικός έλεγχος, η απόδοση και η αποδοτικότητα της ιστοσελίδας/εφαρμογής, η διαχείριση του συστήματος,

(9) να ζητήσει συγκατάθεση από τα μέλη του πάνελ, εάν η Talk θέλει να χρησιμοποιήσει προσωπικές πληροφορίες για ένα σκοπό, που δεν τους είχε εξηγηθεί όταν τα προσωπικά τους στοιχεία συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά (για παράδειγμα, όταν τα στοιχεία επικοινωνίας ενός μέλους του πάνελ μπορούν να κοινοποιηθούν σε έναν πελάτη ο οποίος έχει αναθέσει μια έρευνα και θέλει να επικοινωνήσει μαζί τους για τους σκοπούς ενός συγκεκριμένου πρότζεκτ),

(10) εκτός από τις απαντήσεις σε έρευνες, που συλλέγονται από τους πελάτες της Talk, η Talk έχει το δικαίωμα, όπως προαναφέρθηκε, να συνδέει πληροφορίες σχετικά με τα μέλη του πάνελ με ολοκληρωμένες μελέτες για αναλυτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και για μεγαλύτερη πληρότητα δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται στον πελάτη πάντα με τρόπο που να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των μελών του πάνελ,

(11) Μετά από προηγούμενη ρητή συγκατάθεση, η Talk μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών του πάνελ για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, προωθητικών ενεργειών ή γενικών ανακοινώσεων σχετικά με την κοινότητα του Talk, νέες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η Talk σε σχέση με την εγγραφή των μελών του πάνελ ή νέα εργαλεία που είναι διαθέσιμα. Εάν εγγραφείτε για το ενημερωτικό μας δελτίο και μας δώσετε έτσι τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α του ΓΚΠΔ), θα επεξεργαστούμε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για τους σκοπούς της αποστολής του ενημερωτικού μας δελτίου. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Τα μέλη του πάνελ έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν ανά πάσα στιγμή να λαμβάνουν τέτοια επικοινωνία, χρησιμοποιώντας την επιλογή op-out σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, η εν λόγω επιλογή εξαίρεσης δεν θα ισχύει για κρίσιμες πληροφορίες που τα μέλη του πάνελ πρέπει να λαμβάνουν, όπως ενημερώσεις των Όρων και Προϋποθέσεων και των Πολιτικών της Talk, καθώς δεν έχουν διαφημιστικό χαρακτήρα.

(12) για σκοπούς ανίχνευσης απάτης, επιβεβαίωσης και επαλήθευσης της ταυτότητας ή των στοιχείων επικοινωνίας ή/και πρόληψης,

(13) προκειμένου να συμμορφωθεί με ορισμένες νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φορολογικών υποχρεώσεων,

(14) για άλλους σκοπούς με τη συγκατάθεση των μελών του πάνελ.

Γενικά, θα συλλέγουμε και θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν:

  • έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επιδιώξουμε να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για τις χρήσεις των cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών, για να σας στείλουμε επικοινωνίες εμπορικής προώθησης.
  • αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε εσάς ή για την ανταπόκριση στα αιτήματά σας.
  • είμαστε υποχρεωμένοι ή εξουσιοδοτημένοι από την ισχύουσα νομοθεσία να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
  • Εμείς ή τρίτο μέρος έχουμε έννομο συμφέρον να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να εξασφαλίσουμε και να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την απόδοση των προϊόντων και υπηρεσιών μας και να διεξάγουμε αναλύσεις δεδομένων.

3. Κοινή χρήση και αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

Κατά κανόνα, η Talk δεν μοιράζεται, μεταπωλεί, μισθώνει, εμπορεύεται ή μεταφέρει προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται από τα μέλη του πάνελ, τους τρίτους συνεργάτες ή πελάτες, εκτός από τις περιπτώσεις, που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies ή για τις οποίες έχει λάβει συγκατάθεση, και μόνο σε περίπτωση εξαίρεσης, το κάνει δε πάντοτε κατά τρόπο, που δεν συνδέεται και δεν μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση των μελών του πάνελ. Ακόμη και αν, όπως προαναφέρθηκε, τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του πάνελ μπορούν να αποκαλυφθούν σε έναν πελάτη κατόπιν ρητής συγκατάθεσης τους για τη διεξαγωγή συγκεκριμένου ερευνητικού έργου (για παράδειγμα, για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων face2face, συζητήσεων ομάδων εστίασης ή τη συμμετοχή σε συνεντεύξεις σε βάθος), η Talk καταβάλλει κάθε προσπάθεια ο πελάτης ποτέ να μην επικοινωνεί απευθείας με τα μέλη του πάνελ για σκοπούς μάρκετινγκ ή διαφήμισης ή μέσω διαφημιστικού ταχυδρομείου (SPAM).

Η Talk μερικές φορές καλεί τα μέλη του πάνελ να συμμετάσχουν σε έρευνες αγοράς και των διατύπωσης γνώμης από τρίτους πελάτες, για παράδειγμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή, η έρευνα διεξάγεται αποκλειστικά από το τρίτο μέρος και μόνο ο τρίτος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων από τις απαντήσεις της έρευνας, ενώ η Talk λαμβάνει μόνο στοιχεία τρίτων από το τρίτο μέρος, σχετικά με τη συμπεριφορά των μελών του πάνελ σε σχέση με τη μελέτη (π.χ. εάν ο συμμετέχων συμμετείχε πλήρως, διέκοψε ή «αποκλείστηκε» από τη μελέτη). Το Talk Online Panel αποθηκεύει και χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να δώσει στα μέλη του πάνελ τον σωστό αριθμό πόντων, για την επεξεργασία της βάσης δεδομένων του πάνελ και για τη μεθοδολογική ανάλυση της μελέτης. Οι προαναφερθείσες έρευνες τρίτων και τα δεδομένα, που συλλέγονται σε σχέση με αυτά δεν υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Τα αποτελέσματα της έρευνας ή τα δεδομένα της έρευνας είναι και παραμένουν ιδιοκτησία του τρίτου μέρους.

Επιπλέον, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες των μελών του πάνελ να λαμβάνουν προσκλήσεις ερευνών, η Talk μπορεί επίσης να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με το προφίλ μελών, όπως τα κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του αποκλειστικού αναγνωριστικού „UID”, του ταχυδρομικού κώδικα, του φύλου, της οικογενειακής κατάστασης, της εκπαίδευσης, των πληροφοριών που σχετίζονται με την απασχόληση και των προσωπικών μη προσδιοριστικών στοιχείων για τα μέλη του νοικοκυριού), με τρίτες – εταιρείες έρευνας αγοράς («τρίτες εταιρείες ερευνών αγοράς») για τους σκοπούς να: α) εντοπίζουν, με τη βοήθειά τους, ευκαιρίες ερευνών για τα μέλη, που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά αυτά, και για (β) το συνδυασμό αυτών των δεδομένων με τις απαντήσεις στις έρευνες πελατών και την παροχή των πρόσθετων δεδομένων, σε πελάτες της Τρίτης εταιρείας ερευνών αγοράς αποκλειστικά για αναλυτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Εάν ένα μέλος του πάνελ πληροί τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθεί σε μια έρευνα, η εταιρεία ερευνών αγοράς θα προβεί σε αποστολή απευθείας πρόσκλησης στο μέλος να συμμετάσχει στην έρευνα ή θα παρέχει σύνδεσμο στην Talk για την έρευνα, και η Talk θα τον καλέσει να συμμετάσχει στη μελέτη μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος πρόσκλησης. Η Talk δεν μοιράζεται το όνομα των μελών του πάνελ με την εταιρεία ερευνών αγοράς. Εάν ένα μέλος του πάνελ διαγραφεί από τον πάνελ, η Talk δεσμεύεται να ενημερώσει αναλόγως την εταιρεία ερευνών αγοράς. Εάν ένα μέλος του πάνελ συμμετέχει σε μια τέτοια έρευνα, αυτό δεν του δίνει αυτομάτως το δικαίωμα να κάνει χρήση προνομίων ή εγγραφής σε μία τέτοια τρίτη εταιρεία ερευνών αγοράς.

Τα προσωπικά δεδομένα των μελών του πάνελ ενδέχεται μερικές φορές να αποκαλυφθούν σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Να διαβιβαστούν σε άλλες εταιρείες, που ανήκουν στον όμιλο Talk ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο ή κοινή ιδιοκτησία με την Talk για σκοπούς αρχειοθέτησης ή εξασφάλισης της συνέχειας της δραστηριότητας της εταιρείας.
  • Αυτά μπορεί να παρέχονται σε συμβούλους ή συνεργάτες της Talk σε σχέση με υπηρεσίες που αυτά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτελούν για ή με την Talk, προκειμένου να βοηθήσουν την Talk να επεξεργαστεί τα δεδομένα που τα μέλη του πάνελ παρέχουν οικειοθελώς ή που συλλέγονται από αυτά, για παράδειγμα όταν η Talk διαβιβάζει το όνομα και τη διεύθυνσή τους στον προμηθευτή ενός κινήτρου ώστε να τους το παραδώσει ή όταν τα συστήματα της Talk απαιτούν τεχνικές ενημέρωση ή συντήρηση ή όταν η Talk διαβιβάζει τον αριθμό τηλεφώνου του μέλους του πάνελ στον πάροχο υπηρεσιών επαλήθευσης SMS της Talk, την Telesign Corporation. Κατά καιρούς, η Talk μπορεί να προσθέτει ή να αφαιρεί τέτοιους παρόχους υπηρεσιών , ανά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της. Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να διατηρούν προσωπικά δεδομένα για δική τους ή ανεξάρτητη χρήση και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από απαιτείται για την εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών. Επιπλέον, πρέπει να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα πάντα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων,
  • Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν στο πλαίσιο εταιρικής αναδιοργάνωσης ή στο πλαίσιο αλλαγής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της συγχώνευσης, της απόκτησης ή της πώλησης ολόκληρης της επιχείρησης Talk ή μέρους της). Η Talk διασφαλίζει ότι τα μέλη του πάνελ θα ενημερωθούν σε περίπτωση που συμβεί αυτό, και ότι το συμβαλλόμενο μέρος, που λαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία των μελών του πάνελ θα συμφωνήσει να συμμορφωθεί με όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Cookies του πάνελ και να χρησιμοποιεί, να προστατεύει και να διατηρεί την ασφά¬λεια, την ακεραιότητα και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου,
  • Μπορούν να αποκαλυφθούν όταν η Talk υποθέτει καλόπιστα ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με δικαστική διαδικασία ή δικαστική εντολή ή εάν πιστεύει, ότι είναι απαραίτητο να διερευνηθούν, να αποφευχθούν ή να αναληφθούν μέτρα σε σχέση με παράνομες ενέργειες, υποψίες απάτης, καταστάσεις που ενέχουν πιθανή απειλή για τη φυσική ασφάλεια ενός ατόμου, παραβίαση των όρων της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής „Talk Online Panel“ ή όπως άλλως απαιτείται από την νομοθεσία. Η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών μπορεί επίσης να είναι απαραίτητη και για την διενέργεια των επαληθεύσεων της εμπιστευτικότητας ή της ασφάλειας δεδομένων και/ή για την διεξαγωγή έρευνας σχετικά με καταγγελία ή απειλή ασφάλειας.

Σχετικά με την παραπάνω ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, τα μέλη του πάνελ συναινούν και συμφωνούν ότι τα δεδομένα τους μπορούν να διαβιβασθούν και/ή να επεξεργαστούν, σε χώρες οι οποίες δεν παρέχουν την ίδια νομοθεσία προστασίας δεδομένων όπως παρέχει η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όλες οι διαβιβάσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Νομοθεσία και η Talk δεσμεύεται να διατηρήσει ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων με αυτό που παρέχεται μέσω της ΕΕ, δημιουργώντας όπου είναι αναγκαίο κατάλληλους μηχανισμούς και συμφωνίες.

4. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Η Talk διατηρεί προσωπικές πληροφορίες, που συλλέγονται από τα μέλη του πάνελ για την περίοδο κατά την οποία είναι μέλη του πάνελ, και εφόσον αυτό απαιτείται για τους σκοπούς έρευνας και ανάλυσης του Talk Online Panel, για τις νομικές υποχρεώσεις της Talk (για παράδειγμα, εάν οι πληροφορίες πρέπει να αποθηκεύονται προκειμένου να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες φορολογικούς ή λογιστικούς νόμους ή κατά τη διαδικασία επίλυσης διαφορών και σε σχέση με την υποχρέωσή του να αποδείξει ότι έχει ληφθεί συγκατάθεσή) και τις συμβατικές του υποχρεώσεις με τρίτους.

Σε περίπτωση που τα μέλη του πάνελ δεν επιθυμούν πλέον η Talk να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες τους, μπορούν να διακόψουν τη συμμετοχή τους στο πάνελ, διαγράφοντας το προφίλ τους μέσω της ιστοσελίδας του πάνελ. (Τα μέλη του πάνελ πρέπει να σημειώσουν ότι η απλή διαγραφή και απεγκατάσταση της εφαρμογής „Talk Online Panel“ στη συσκευή τους δεν θα διαγράψει αυτόματα τον λογαριασμό συμμετοχής τους στον ιστότοπο του Talk Online Panel). Σε περίπτωση διαγραφής του προφίλ ενός μέλους, η Talk δεν συνεχίζει να αποθηκεύει ή να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς, που περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο. Η Talk συνεχίζει να εφαρμόζει τις διαδικασίες για την εξασφάλιση της ασφάλειας και των τεχνολογιών για να διασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών. Η Talk μπορεί επίσης να αποθηκεύσει αρχεία καταγραφής (log files) με ανώνυμες πληροφορίες για εσωτερική ανάλυση. Γενικά, αυτά τα αρχεία καταγραφής διατηρούνται για σύντομο χρονικό διάστημα, εκτός και αν χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της ασφάλειας ιστοσελίδας, για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας ή όταν η Talk έχει νομική υποχρέωση να τα αποθηκεύει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

5. Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή της Talk περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Η Talk δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές απορρήτου, τις πρακτικές ή το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες αναφέρονται οι σύνδεσμοι. Τα μέλη του πάνελ θα πρέπει πάντα να εξετάζουν τις πληροφορίες περί απορρήτου στις ιστοσελίδες, που επισκέπτονται ακολουθώντας συνδέσμους από αυτή την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή της Talk.

6. Διασφάλιση του απορρήτου των παιδιών

Η Talk πιστεύει, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προστατεύεται το απόρρητο των παιδιών στο διαδίκτυο και για αυτό, δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας μικρότερης από το κατώτατο νόμιμο όριο ηλικίας χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους γονείς/κηδεμόνες μπορεί να σταλεί μια έρευνα, η οποία έχει ως στόχο να συμπεριλάβει τις απόψεις του παιδιού, όπως για παράδειγμα μια έρευνα παιχνιδιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η έρευνα προορίζεται να συμπληρωθεί μόνο υπό την επίβλεψη γονέων/κηδεμόνων και η επιλογή των γονέων/κηδεμόνων να συμμετάσχουν στην έρευνα με το παιδί τους, ισοδυναμεί με την έμμεση συγκατάθεση με την άποψη του παιδιού, να συμπεριληφθεί στην έρευνα.

7. Μέτρα ασφαλείας

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Talk αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το ζήτημα της ασφάλειας των δεδομένων. H Talk διατηρεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των online και offline φυσικών, τεχνικών, διοικητικών, ηλεκτρονικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας, ο σκοπός των οποίων είναι η προστασία από άνευ αδείας, τυχαία ή παράνομη συλλογή, πρόσβαση, αποθήκευση, τροποποίηση ή αποκάλυψη όλων των πληροφοριών, που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Η πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες περιορίζεται στους υπαλλήλους, που έχουν εξουσιοδοτηθεί βάσει της ανάγκης πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες, και ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις οι υπάλληλοι της Talk υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα. Κάθε φορά, που η Talk συλλέγει ή στέλνει προσωπικές πληροφορίες σε άλλες ιστοσελίδες, προστατεύεται με κρυπτογράφηση, όπως το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer). Η Talk τακτικά εξετάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί τις πρακτικές απορρήτου και τα συστήματα προστασίας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών, των τεχνολογικών αλλαγών και των κανονιστικών απαιτήσεων. Η Talk αναπτύσσει, επίσης, ένα σύστημα διαχείρισης για την πρόληψη παραβιάσεων, όπως άνευ αδείας πρόσβαση σε ή απώλεια, διαγραφή, μεταβολή ή διαρροή προσωπικών πληροφοριών και για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης σε περίπτωση παρόμοιου περιστατικού. Ωστόσο, καμία μετάδοση μέσω του διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής και η Talk δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά οποιασδήποτε τέτοιας μετάδοσης. Οι χρήστες του Talk Online Panel αναγνωρίζουν αυτόν τον κίνδυνο όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες του.

8. Δικαιώματα των μελών του πάνελ

Εάν τα μέλη του πάνελ επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για πρόσβαση στα δεδομένα τους, να διορθώσουν, να τροποποιήσουν τα δεδομένα τους ή αν θέλουν να διαγράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία που βρίσκονται στο προφίλ τους, μπορούν να το κάνουν οποιαδήποτε στιγμή μεταβαίνοντας στην σελίδα του προφίλ τους ή επικοινωνώντας με την Talk μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά από γραπτό αίτημα, η Talk παρέχει στους χρήστες του προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται ή αποκαλύπτονται στον βαθμό, που απαιτείται και/ή επιτρέπεται από την νομοθεσία. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μέλη του πάνελ έχουν το δικαίωμα να περιορίζουν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και να αποκτήσουν αντίγραφο των προσωπικών τους πληροφοριών σε εύκολα προσβάσιμο μορφότυπο προκειμένου να διαβιβαστούν. Η Talk ανταποκρίνεται σε τέτοια αιτήματα μέσα σε εύλογα χρονικά όρια (ή νομικά, όταν ισχύουν) και ικανοποιεί τα δικαιώματα των μελών του πάνελ, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την νομοθεσία, σε περιπτώσεις, που επηρεάζουν την ιδιωτικότητα των άλλων, πέρα από την εύλογη ή την υλοποίηση της δραστηριότητας της Talk. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απαντώντας στο αίτημα του μέλους του πάνελ να ασκήσει τα δικαιώματά του, η Talk μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του. Αυτό προστατεύει τα δικαιώματα και το απόρρητο των μελών του πάνελ.

Επιπλέον, τα μέλη του πάνελ έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν εύκολα τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των πληροφοριών τους από την Talk. Μπορούν να το κάνουν αυτό, ανά πάσα στιγμή, απενεργοποιώντας το προφίλ τους μέσω της ιστοσελίδας ρυθμίσεων του προφίλ. Η Talk εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες, που έχουν ήδη συλλεχθεί, αλλά θα τις διαγράψει εφόσον ζητηθεί αυτό από το μέλος. Εάν ένα μέλος του πάνελ ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση ή την κοινοποίηση των προσωπικών του πληροφοριών για τον σκοπό που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η Talk θα διακόψει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και το μέλος δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στις υπηρεσίες της Talk, με αποτέλεσμα τις ίδιες συνέπειες με τον τερματισμό χρήσης του προφίλ. Τα μέλη του πάνελ πρέπει να γνωρίζουν, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η Talk μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και αφότου το μέλος του πάνελ έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του και έχει ζητήσει από την Talk να διαγράψει τις πληροφορίες του, εάν η Talk έχει νομικούς λόγους για να το κάνει αυτό.

9. Δικαίωμα έφεσης

Έχετε επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Στην Αυστρία, η εποπτική αρχή είναι η Αυστριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Barichgasse 40-42, 1030 Βιέννη, Τηλέφωνο: +43 1 52 152-0, E-Mail: [email protected], Web: https://www.dsb.gv.at/.

10. Facebook Connect

Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα της Talk ή στην εφαρμογή „Talk Online Panel“ χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες υπηρεσίες σύνδεσης, όπως π.χ. Facebook Connect. Αυτές οι υπηρεσίες επαληθεύουν την ταυτότητα των χρηστών και τους δίνουν τη δυνατότητα να μοιράζουν ορισμένες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης στην Talk, όπως το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ώστε να μπορούν να συμπληρώσουν αυτόματα τη φόρμα εγγραφής στο Talk Online Panel, καθώς και αργότερα, όταν έχουν εγγραφεί ως μέλη του πάνελ, η Talk μπορεί να λάβει ορισμένα δεδομένα από το Facebook, για να εμπλουτίσει τις πληροφορίες του προφίλ των χρηστών και να αυξήσει τις πιθανότητες συμμετοχής τους σε έρευνες. Υπηρεσίες όπως το Facebook Connect παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν πληροφορίες, σχετικά με τη δραστηριότητά τους στην ιστοσελίδα της Talk ή στην εφαρμογή „Talk Online Panel“ στη σελίδα προφίλ τους, για να τα μοιράζονται με άλλους στο δίκτυό τους, γι’ αυτό απαιτείται ωστόσο πάντα η προηγούμενη συγκατάθεσή τους.

11. Widgets που σχετίζονται με τα κοινωνικά μέσα

Η ιστοσελίδα της Talk και η εφαρμογή „Talk Online Panel“ περιλαμβάνουν λειτουργίες, που σχετίζονται με τα κοινωνικά μέσα, όπως το κουμπί Like στο Facebook και widgets όπως το κουμπί Share για κοινή χρήση. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να συλλέγουν δεδομένα για την διεύθυνση IP, πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα που έχει επισκεφθεί ο χρήστης στην ιστοσελίδα της Talk και να αποθηκεύουν ένα cookie για να επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία αυτής της λειτουργίας. Οι λειτουργίες σχετικά με τα κοινωνικά μέσα και τα Widgets παρέχονται από τρίτο μέρος ή απευθείας από την τρίτη ιστοσελίδα. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών του Talk Online Panel και αυτών των λειτουργιών διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας, η οποία τις παρέχει.

12. Εφαρμογή „Talk Online Panel“ για κινητά

Όταν τα μέλη του πάνελ κατεβάζουν και χρησιμοποιούν την εφαρμογή „Talk Online Panel“, η Talk μπορεί να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με το σύστημα και τις επιδόσεις της συσκευής που χρησιμοποιούν, την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, το αναγνωριστικό της συσκευής, τα στατιστικά στοιχεία χρήστη υλικού, την αποθήκευση και την έκδοση της εφαρμογής. Η Talk χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, τις οποίες συλλέγει μέσω της εφαρμογής „Talk Online Panel“, σύμφωνα με τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και τις όρους, που περιγράφονται σε αυτήν. Η Talk, επίσης, συλλέγει και αποθηκεύει AdvertiserID (ID συσκευής) για κάθε συσκευή χρήστη, εκτός εάν ένα μέλος του πάνελ το έχει κάνει ανώνυμο στη συσκευή του, έτσι ώστε τα μέλη του πάνελ να μπορούν να αναγνωρίζονται, όταν χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εφαρμογές, για να μετράται η χρήση της εφαρμογής ή για να γίνει φανερό εάν ένα μέλος του πάνελ έχει εκτεθεί σε μια διαφημιστική online καμπάνια στο διαδίκτυο. Η Talk συλλέγει αυτές τις πληροφορίες, σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και με τα διαπιστευτήρια χρήστη, προκειμένου να στείλει ειδοποιήσεις στα μέλη του πάνελ, να τους παράσχει πληροφορίες για τις έρευνες και να τους ρωτήσει αν θα ήθελαν να συμμετάσχουν. Εάν τα μέλη του πάνελ δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις, μπορούν να τις απενεργοποιήσουν στη συσκευή τους.

Επιπλέον, η Talk χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα λογισμικού για την ανάλυση κινητών για να κατανοήσει καλύτερα τη λειτουργικότητα της εφαρμογής „Talk Online Panel“, στο τηλέφωνο του μέλους του πάνελ. Αυτό το λογισμικό μπορεί να καταγράφει πληροφορίες, για παράδειγμα πόσο συχνά τα μέλη του πάνελ χρησιμοποιούν την εφαρμογή, τα συμβάντα που λαμβάνουν χώρα εντός της εφαρμογής, την συγκεντρωτική κατανάλωση, τα δεδομένα επιδόσεων και από όπου γίνεται η λήψη της εφαρμογής

13. Talk on the road

Η εφαρμογή „Talk Online Panel“ ζητά από τα μέλη του πάνελ συγκατάθεση για να λάβει πληροφορίες, σχετικά με τη γεωγραφική τους θέση μέσω της κινητής συσκευής τους, οι οποίες γεωγραφικές πληροφορίες μπορούν να παρέχονται από την εφαρμογή ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το αν η εφαρμογή είναι ανοιχτή ή όχι. Εάν τα μέλη του πάνελ συμφωνούν να μοιράζουν δεδομένα, σχετικά με την γεωγραφική τους θέση, εκτός από τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες όπως αναλύονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η Talk θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για την θέση τους για να τους προσφέρει την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια έρευνα αγοράς με βάση την τοποθεσία τους και/ή και να μοιράζεται αυτά τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης με τρίτους πελάτες, για να επιδείξει ορισμένα μοτίβα τοποθεσίας και/ή επισκεψιμότητας χρηστών στην εφαρμογή „Talk Online Panel“. Επιπλέον, η Talk μπορεί να μοιράζεται τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης των μελών του πάνελ με τρίτους προμηθευτές, για να αποκτήσει γνώση ως προς τη συγκεκριμένη τοποθεσία, να αναπτύξει προφίλ χρηστών και να επαναστοχεύσει τους χρήστες. Εάν τα μέλη του πάνελ δεν επιθυμούν πλέον να μοιράζονται τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης τους μέσω της συσκευής τους, αυτοί μπορούν να απενεργοποιήσουν την υπηρεσία μέσω της εφαρμογής „Talk Online Panel“ ή να αλλάξουν τις ρυθμίσεις απορρήτου της συσκευής τους.

14. Sound Buddy

Η εφαρμογή Talk θα ζητήσει τη συγκατάθεση των μελών του πάνελ για να ενεργοποιήσει τη λειτουργία Sound Buddy στην κινητή συσκευή τους. Η εν λόγω λειτουργία θα επιτρέπει στην εφαρμογή, σε ορισμένα χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητα από το αν είναι ανοικτή ή όχι, να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ηχητικές συχνότητες των ήχων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών στις οποίες μπορεί να εκτίθεται ένα μέλος της του πάνελ. Το Sound buddy μετατρέπει αμέσως κάθε καταγεγραμμένο ήχο σε δακτυλικό αποτύπωμα (μια συλλογή μαθηματικών αναπαραστάσεων του εν λόγω ηχητικού περιεχομένου που μπορεί να αντιστοιχιστεί με αντίστοιχες μαθηματικές αναπαραστάσεις για τους ήχους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών που αποτελούν αντικείμενο έρευνας αγοράς). Το παραγόμενο δακτυλικό αποτύπωμα δεν επιτρέπει την αναδημιουργία του αρχικού ήχου, επομένως το Sound buddy δεν θα καταγράφει φωνές, ήχους περιβάλλοντος, κλήσεις ή συνομιλίες και δεν θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Το παραγόμενο δακτυλικό αποτύπωμα αποστέλλεται σε κρυπτογραφημένη μη ταυτοποιήσιμη μορφή στους διακομιστές του τρίτου συνεργάτη της Talk, την FLUZO TECHNOLOGIES, S.L., ο οποίος διαχειρίζεται τη λειτουργία Sound buddy για αποθήκευση και επεξεργασία σε ανώνυμη μορφή.

15. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Cookies

Η Talk διατηρεί το δικαίωμα της, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει τις πρακτικές για την προστασία του απορρήτου και να ενημερώνει ή να τροποποιεί αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Για το λόγο αυτό, η Talk ενθαρρύνει τα μέλη του πάνελ να ελέγχουν συχνά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Αν η Talk κάνει ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τα μέλη του πάνελ θα ειδοποιηθούν εδώ είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ειδοποίησης στην αρχική σελίδα του Talk Online Panel. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει από την ημερομηνία «τελευταίας έκδοσης», που αναφέρεται στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.

16. Εφαρμοστέα Νομοθεσία και Δικαιοδοσία

Η παραπάνω Πολιτική Απορρήτου, καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις της ή οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις ή αξιώσεις, που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν ή το αντικείμενο της, ρυθμίζονται και διέπονται από το Αυστριακό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των ισχυουσών διεθνών συμφωνιών. Οποιαδήποτε ρήτρα αυτής της Πολιτικής, η οποία δεν συμμορφώνεται με την προαναφερθείσα Νομοθεσία ή θεωρείται από το αρμόδιο δικαστήριο, ότι είναι άκυρη, παύει να ισχύει ipso jure και αφαιρείται από αυτό το έγγραφο χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων ρητρών, που παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Τα μέρη συμφωνούν αμετάκλητα να υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βιέννης σε σχέση με τυχόν αξιώσεις ή ερωτήσεις, που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Xρήση Cookies.

Η προστασία του απορρήτου των μελών του Talk Online Panel είναι εξαιρετικής σημασίας για την Talk και ως εκ τούτου, εάν τα μέλη του πάνελ έχουν παράπονα ή ανησυχίες, σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου του Talk Online Panel ή εάν επιθυμούν να στείλουν αίτημα διαγραφής από το Talk Online Panel και αν επιθυμούν να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμά τους για πρόσβαση, επανεξέταση, διόρθωση, διαγραφή ή εναντίωση για την επεξεργασία προσωπικών στοιχείων, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Talk ανά πάσα στιγμή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:
Talk Online Panel GmbH, Karlsgasse 7/5, 1040 Vienna Austria, Εταιρεία περιορισμένης Ευθύνης, Αριθμός μητρώου εταιρείας: FN 419178p UID: ATU68904867
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected],
Ιστοσελίδα: www.talkonlinepanel.com

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε γραπτώς με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Talk:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:
Bischof, Zorn + Partner Rechtsanwälte GmbH,
Seilerstätte 18-20, 1010 Βιέννη, Αυστρία

e-mail: [email protected],
ιστότοπος: www.talkonlinepanel.com

Εποπτεύουσα Αρχη:
Austrian Data Protection Authority (www.data-protection-authority.gv.at )