Dėkojame už Jūsų registraciją!

Per ateinančias 24 valandas gausite patvirtinimo el. laišką bei kvietimą į pirmąją Jums skirtą „Talk“ anketą. Patariame taip pat patikrinti savo šlamšto aplanką.

Privatumo Politika

Paskutinį kartą patikrinta: 20.11.2023

„Talk Online Panel“ yra tvirtai įsipareigojusi apsaugoti visų savo platformos narių surinktos ar atskleistos asmeninės informacijos saugumą ir vientisumą: „Talk“ vartotojai gali būti tikri, kad jų privatumas yra „Talk“ pirmasis prioritetas.

Ši Privatumo Politika paaiškina, kokios rūšies asmeninius duomenis ar kitą asmeniškai identifikuojamą informaciją „Talk“ renka apie savo registruotus platformos narius, kaip ja naudojasi, dalijasi ar atskleidžia, taip pat nurodo platformos nario pasirinkimus ir teises informacijos tvarkymui, susijusiam su „Talk“ Svetainės ir „Talk“ mobiliojo ryšio programos („Talk“ programėlės) siūlomomis paslaugomis. „Talk“ vertina savo platformos narių pasitikėjimą, todėl ši Privatumo Politika pateikiama aiškia ir paprasta kalba vietoj teisinės terminologijos vartojimo. „Talk“ programėlei taikomos papildomos privatumo sąlygos, nurodomos šioje Privatumo Politikoje.

„Talk“ platformos narių naudojimasis paslaugomis yra visiškai savanoriškas, todėl „Talk Online Panel“ narių asmeninių duomenų ir asmeniškai identifikuojančios informacijos, susijusios su Paslaugomis ir šia Privatumo Politika rinkimas, tvarkymas ir dalijimasis yra vykdomas su narių sutikimu. Toks savanoriškas sutikimas gali būti atsiimtas taip pat lengvai, kaip ir suteiktas „Talk“, pvz. elektroniniu būdu.

„Talk“ yra įsipareigojusi visapusiškai laikytis duomenų apsaugos reikalavimų, nustatytų Bendruosiuose duomenų apsaugos reglamentuose (BDAR), kurie įsigalioja nuo 2018 m. Gegužės 25 d., kaip ir Austrijos duomenų apsaugos teisės aktų, visų atitinkamų vietinių įstatymų ir tarptautinių sutarčių. Be to, „Talk“ ir jos kruopščiai atrinkti trečiųjų asmenų partneriai visada stengiasi atitikti savo privatumo praktiką ir suderinti savo technologijas su visais rinkoje taikomais įstatymais, kodais ir standartais ir nuomonių apklausų tyrimų asociacijomis, tokiomis kaip ESOMAR, VMÖ (Austrijos rinkos tyrėjų asociacija) ir BVM (Vokietijos rinkos ir socialinių mokslininkų asociacija), kurioms „Talk“ priklauso. Visos šios Privatumo Politikos nuorodos į „Talk Online Panel“ arba „Talk“ apima „Talk“ ir jos motinines, dukterines ir susijusias įmones bei įmones su ta pačia kontrole. Dėl šios Politikos aiškumo, „internetinis“ taip pat apima mobiliojo interneto naršymą.

1. Kokią informaciją „Talk“ renka ir kaip
2. Kaip „Talk“ naudoja informaciją
3. Bet kokios asmeninės informacijos dalijimasis ir atskleidimas
4. Duomenų saugojimas
5. Nuorodos į kitas svetaines
6. Vaikų privatumas
7. Saugumo priemonės
8. Platformos narių teisės
9. Teisė apskųsti
10. „Facebook Connect“
11. Socialinių medijų valdikliai
12. „Talk“ mobilioji programėlė
13. „Talk“ kelyje
14. „Sound Buddy“
15. Privatumo Politikos ir Slapukų Politikos pakeitimai
16. Taikoma Teisė ir Jurisdikcija

 

1. Kokią informaciją „Talk“ renka ir kaip

„Talk Online Panel“ savo registruotiems nariams suteikia galimybę dalyvauti įvairiuose socialiniuose, nuomonės ir rinkos tyrimuose, kurie suteikia „Talk“ klientams rinkodaros įžvalgų apie vartotojus ir padeda priimti atitinkamus verslo sprendimus.  Be to, „Talk“ taip pat įtraukia savo platformos narius ir suteikia jiems galimybę dalyvauti įvairiose internetinio matavimo veiklose, įskaitant interneto svetainių naudojimo stebėjime, internetinių skelbimų efektyvumo tyrimų projektuose, auditorijos matavime, taip pat auditorijos įžvalgų ir panašumo modelių projektų kūrimą (kaip plačiau aprašyta „Talk“ Slapukų Politikoje). Jei pagal šią Privatumo Politiką ar Slapukų Politiką nebuvo aprašyta tam tikra stebėjimo veikla arba jei reikia įdiegti įrankį ar programą, „Talk“ aiškiai ir atskirai paprašys savo platformos narių jų sutikimo.

Konkrečiau, „Talk“ renka savo platformos narių asmeninę informaciją savarankiškais pagrindais (i) kai jie užpildo registracijos formą, kad galėtų tapti „Talk“ nariais arba kai jie užpildo esamas profilio apklausas, ii) kai jie dalyvauja apklausoje, (iii) atsižvelgiant į jų taškų gavimą ir išsikeitimą, iv) taip pat, kai jie susisiekia su „Talk“ elektroniniu paštu arba naudodami turimą kontaktinę formą. Be to, „Talk“ gali rinkti asmeninę informaciją apie platformos narius naudodama slapukus ar kitą stebėjimo technologiją, arba gali gauti informaciją apie juos, jei jie naudojasi bet kuria kita „Talk“ naudojama svetaine arba kitomis „Talk“ teikiamomis paslaugomis. Profilio apklausų užpildymas yra savanoriškas, tačiau „Talk“ skatina savo narius užpildyti tiek, kiek įmanoma; kuo daugiau jie užpildo, tuo didesnė tikimybė, kad jie bus atrinkti būsimiems atitinkamiems tyrimams.

Kai platformos nariai dalyvauja „Talk“ ar „Talk“ trečiųjų asmenų partnerių / klientų apklausose, „Talk“ arba trečiųjų asmenų partneris arba klientas renka ir saugo apklausos atsakymų duomenis. Tokie apklausų duomenys yra saugomi atskirai nuo bet kokių kontaktinių ir paskyros duomenų, kuriuos „Talk“ turi apie savo platformos narius, todėl trečiųjų asmenų partneriai ar klientai negauna jokios asmeninės informacijos apie platformos narius, apart apklausos atsakymų tokioje formoje, kad platformos nariai negalėtų būti identifikuoti.  Partneriai ar klientai gali gauti asmeninę informaciją apie platformos narius tik tuo atveju, jei jie prašo tokios informacijos apklausoje ir tik su aiškiu platformos narių sutikimu, pavyzdžiui, norint surengti pokalbį „veidas į veidą“, jie gali paprašyti platformos nario kontaktinių detalių, kad galėtų susisiekti. Be to, „Talk“ gali dalytis su trečiųjų asmenų klientu kai kuriais paskyros duomenimis apie platformos narį anonimine forma kaip statistine informacija, tokia kaip lytis, priskyrimas amžiaus grupei (pagal gimimo datą) ir priskyrimas valstybei ar regionui (pagal pašto kodą). Tokie duomenys, kuriais dalijamasi su partneriu ar trečiųjų asmenų klientu, negali padėti nustatyti platformos nario tapatybės. Tokiu būdu „Talk“ gali, pavyzdžiui, pranešti klientui, koks procentas visų vyrų ir moterų dalyvių pagal amžiaus grupę ir šalies regioną atsakė į tam tikrus klausimus apklausos metu.

Kai kuriais atvejais „Talk“ arba trečiųjų asmenų partneriai ar klientai, atliekantys apklausas per „Talk“ sistemą, gali paprašyti platformos narių gauti informaciją ir nuomones, susijusias su jautriais (arba „ypatingais“) asmens duomenimis, pvz., rasine ar etnine kilme; politine nuomone, fizinės ar psichinės sveikatos būkle ir seksualinėmis nuostatomis. Nebent įstatymai leidžia tvarkyti tokius slaptus duomenis, platformos nariai kiekvienu atveju bus paprašyti duoti atskirą sutikimą. Trečiųjų asmenų partneriai ar klientai tokius slaptus duomenis gaus tik kaip apklausos atsakymus ir iš „Talk“ negaus jokių duomenų apie platformos narius, kurie gali vesti į jų identifikaciją. Patikslinant, savanoriškai sutikdami atskleisti tokius slaptus asmeninius duomenis, platformos nariai aiškiai sutinka su jų saugojimu ir tvarkymu pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus.

Platformos nariai gali pateikti, įkelti ar perduoti turinį ar medžiagą, įskaitant, bet neapsiribojant, nuotraukas, vaizdo įrašus ir (arba) kitą panašų ar susijusį turinį ar medžiagą, kurioje gali būti jų asmeninė informacija („Naudotojo Turinys“), pvz. pildant apklausas. Visi Naudotojo Turinyje esantys asmens duomenys turi būti renkami, naudojami ir atskleidžiami pagal pateiktą Privatumo politiką. Naudotojo Turinys neturi apimti kitų apart plaformos narių garso, vaizdo įrašų, vaizdų ir panašiai.

Visi asmeniniai duomenys, surinkti registracijos proceso metu, paskyrų klausimynuose ir pildant apklausas, išskyrus „Talk“ partnerių ar klientų tiesiogiai per „Talk“ sistemą atliktų apklausų specifinius duomenis, visi mūsų naudojami paslaugų teikėjai ir stebėjimas naudojant slapukus ar kitą panašią technologiją priklauso tik „Talk Online Panel“ ir yra saugomos ES saugomuose serveriuose ir sistemose, kurių serveriai yra licenzijuoti ir (arba) priklauso „Talk“.

Jūsų užsakymo ribose mes, priklausomai nuo išsikeisto atlygio, apdorojame bent vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą. Jei reikalingas pašto ryšys su atlygio teikėju, bus tvarkoma ir gatvė, pašto kodas, miestas ir telefono numeris. Panaudoti duomenys bus išsamiai rodomi prieš užsakymo užbaigimą, taip pat tikslus pavadinimas ir nuoroda į atlygio partnerio privatumo politiką.

2. Kaip „Talk“ naudoja informaciją

Be kitų šioje Privatumo Politikoje aprašytų paskirčių, „Talk“ gali naudoti informaciją, surinktą iš platformos narių per Svetainę ir „Talk“ programėlę bei ten siūlomas paslaugas, arba kartais gali susisiekti su platformos nariais šiais tikslais:

(1) išlaikyti įrašus apie visus registruotus platformos narius.

(2) komunikuoti su jais dėl dalyvavimo apklausose arba pakviesti į jas narius;

(3) išsiųsti platformos nariams teksto žinutę į mobilųjį telefoną su patvirtinimo kodu, kad patvirtintų jų registraciją ir aktyvuotų jų „Talk Online Panel“ nario paskyrą. Šiuo tikslu „Talk“ pateiks jų telefono numerį „Talk“ patvirtintam šios paslaugos teikėjui, kuris „Talk“ vardu susisieks su platformos nariais SMS žinute;

(4) pakviesti juos į profilio apklausą, kad būtų galima surinkti daugiau informacijos apie juos kaip platformos narius, siekiant tikslingiau parinkti apklausas;

(5) valdyti „Talk“ atlygių programą ir vykdyti platformos narių užsakymus išsikeisti taškus, t.y. banko duomenis, skirtus atsiskaitymui;

(6) atsakyti į kllientų aptarnavimo klausimus ir spręsti visas skundus ar technines problemas, kurias gali patirti platformos nariai;

(7) atnaujinti ir užtikrinti, kad „Talk“ informacija apie platformos narius tiksli ir teisinga;

(8) vidiniams tikslams, tokiems kaip kokybės kontrolei, svetainės / programėlės veikimui ir efektyvumui, sistemos administravimui;

(9) paprašyti platformos narių sutikimo tuo atveju, jei „Talk“ nori naudoti asmeninę informaciją tam tikslui, kuris jiems nebuvo paaiškintas, kai jų asmeninė informacija buvo renkama pirmą kartą (pavyzdžiui, kai platformos narių kontaktiniais duomenimis gali būti pasidalinta su klientais, kurie užsakė apklausą ir kurie nori susisiekti su jais konkrečiam projektui);

(10) be apklausos atsakymų, kuriuos renka „Talk“ klientai, „Talk“ gali, kaip minėta pirmiau, pridėti paskyrų informaciją apie savo platformos narius, siekdami atlikti tyrimus analitiniais ir tyrimo tikslais bei duomenų papildymui. Šia informacija dalinamasi su klientu visada taip, kad nebūtų galima nustatyti platformos narių.

(11) Gavęs išankstinį aiškų sutikimą, „Talk“ gali naudoti platformos narių el.pašto adresą, kad galėtų siųsti naujienlaiškį, reklamines akcijas ar bendrus pranešimus apie „Talk“ bendruomenę, naujas „Talk“ siūlomas paslaugas, susijusias su savo platformos narių registracija ar naujai įdiegtus įrankius jiems. Jei užsiregistruosite gauti mūsų naujienlaiškį ir tokiu būdu duodate mums sutikimą (BDAR 6 str. 1 d.), mes tvarkysime Jūsų vardą ir el. pašto adresą, kad galėtume siųsti mūsų naujienlaiškį. Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol atsisakysite naujienlaiškio prenumeratos arba atšauksite savo sutikimą. Platformos nariai turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti tokius pranešimus, naudodamiesi kiekviename tokiame el. laiške esančiu pasirinkimu. Tačiau šis atsisakymas netaikomas esminei informacijai, kurią platformos nariai privalo gauti, pvz., „Talk“ Sąlygų ir Politikų atnaujinimus, nes jie nėra reklaminiai.

(12) dėl sukčiavimo nustatymo, tapatybės ar kontaktinės informacijos patvirtinimo, patikrinimo ir (arba) prevencijos;

(13) laikytis visų teisinių įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, mokesčių įsipareigojimus;

(14) kaip su dar kuo sutiko platformos nariai.

Paprastai Jūsų asmens duomenis rinksime ir naudosime tik tada, kai:

  • Jūs davėte mums sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, galime gauti Jūsų sutikimą, norėdami atsisakyti ir naudoti mūsų slapukus ar panašias technologijas ir siųsti Jums reklaminius pranešimus.
  • tai būtina norint pateikti Jums produktus ir paslaugas arba atsakyti į Jūsų klausimus.
  • mes esame įpareigoti arba įgalioti pagal galiojančius įstatymus naudoti Jūsų asmens duomenis.
  • mes arba trečioji šalis turime teisėtą interesą naudoti Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, užtikrinti ir pagerinti mūsų produktų ir paslaugų saugumą bei veikimą ir atlikti duomenų analizę.

3. Bet kokios asmeninės informacijos dalijimasis ir atskleidimas

Pagal bendrąjį principą „Talk Online Panel“ nesidalina, neparduoda, nenuomoja ir neperleidžia jokių asmeninių duomenų, surinktų iš platformos narių, bet kuriam trečiųjų asmenų partneriui, klientui ar rangovui, išskyrus tai, kas aprašyta Privatumo ir Slapukų Politikoje arba su kuo jie kitaip sutiko ir su tam tikromis išimtimis ir visada tokiu būdu, kuris nebūtų susijęs arba negali lemti platformos narių tapatybės nustatymo. Net kai, kaip aprašyta aukščiau, platformos narių kontaktinė informacija gali būti atskleista klientui, gavus aiškų sutikimą atlikti konkretų mokslinių tyrimų projektą (pvz., face2face pokalbis, fokus grupių diskusijos arba dalyvavimas nuodugniuose pokalbiuose), „Talk“ ypač rūpinasi, kad klientai niekada tiesiogiai nesikreiptų į platformos narius rinkodaros ar reklamos tikslais arba šlamštiniais el.laiškais (SPAM).

Kartais „Talk“ kviečia platformos narius į rinkos ir nuomonių tyrimų apklausas, kurias atlieka trečiųjų asmenų klientai, pvz. elektroniniu paštu. Tokiu atveju apklausą atliks tik tretieji asmenys, o tokiu atveju tik jie yra atsakingi už apklausos duomenų rinkimą, apdorojimą ir saugojimą, o „Talk“ iš trečiųjų asmenų gaus tik bendrus duomenis apie platformos narių elgesį apklausose (pvz., ar dalyvis užpildė apklausą, ar jis nutraukė apklausą arba buvo pašalintas iš apklausos). „Talk“ saugo ir naudoja tuos duomenis, kad suteiktų platformos nariams tinkamą taškų skaičių, redaguotų platfromos duomenų bazę ir metodiškai analizuotų apklausą. Ši Privatumo Politika netaikoma pirmiau minėtoms trečiųjų asmenų administruojamoms apklausoms ir su jomis surinktiems duomenims. Apklausų rezultatai arba duomenys yra ir bus trečiųjų asmenų nuosavybė.

Be to, siekiant padidinti platformos narių galimybes būti pakviestiems į apklausas, „Talk“ gali papildomai dalintis paskyros informacija, pvz., sociodemografiniais duomenimis (įskaitant, bet neapsiribojant, unikalų identifikavimo numerį „UID“, pašto kodą, lytį, šeimyninę padėtį, išsilavinimą, su darbu susijusią informaciją ir asmeniškai neidentifikuojamą informaciją apie šeimos narius) su trečiųjų asmenų imčių / rinkos tyrimų bendrovėmis („Trečiųjų Asmenų Rinkos Tyrimų Bendrovė“), siekiant: a) nustatyti tyrimo galimybes, kurios jiems ir per jas galimos ir (b) pridėti tokius duomenų elementus į užbaigtas klientų apklausas ir pateikti pridedamus apklausos duomenis Trečiųjų Asmenų Rinkos Tyrimų Bendrovės klientams tik analitiniais ar moksliniais tyrimų tikslais. Jei platformos narys turi teisę į apklausos galimybę, minėta Trečiųjų Asmenų Rinkos Tyrimų Bendrovė arba pakvies juos tiesiogiai dalyvauti apklausoje arba pateiks apklausos nuorodą į „Talk“ ir „Talk“ pakvies juos dalyvauti apklausoje el.pašto kvietimu. „Talk“ nepasidalins platformos narių vardais su Trečiųjų Asmenų Rinkos Tyrimų Bendrove. Jei platformos narys išsitrina paskyrą, „Talk“ yra atsakinga atitinkamai informuoti Trečiųjų Asmenų Rinkos Tyrimų Bendrovę. Platformos nario dalyvavimas tokiose apklausų galimybėse nesuteikia jam teisės į Trečiųjų Asmenų Rinkos Tyrimų Bendrovės teikiamas naudas ar narystes.

Platformos narių asmeniniai duomenys kartais gali būti atskleisti Tretiesiems asmenims tokiais atvejais:

  • Duomenimis gali būti dalinamasi su kitomis bendrovėmis, priklausančiomis tai pačiai grupei kaip „Talk“ arba kurias sieja tokios pačios kontrolės ar nuosavybės teisės, susijusios su archyvavimu ar veiklos tęstinumu;
  • Jie gali būti prieinami „Talk“ rangovams ar partneriams, susijusiems su paslaugomis, kurias siūlo šie asmenys ar subjektai „Talk“ arba su „Talk“, kad padėtų „Talk“ apdoroti duomenis, kuriuos jo platformos nariai savanoriškai pateikia arba kurie yra surenkami iš jų, pvz. kai „Talk“ perduoda narių kontaktinę informaciją atlygio teikėjui, kad jie galėtų jį pristatyti arba kai „Talk“ sistemos reikalauja techninio atnaujinimo ar priežiūros, arba kai „Talk“ perduoda platformos nario telefono numerį „Talk“ SMS patvirtinimo paslaugų teikėjui „Telesign Corporation“.Kartais „Talk“ gali pridėti arba pašalinti tokius paslaugų teikėjus įprastomis verslo sąlygomis. Paslaugų teikėjams neleidžiama saugoti asmeninių duomenų savarankiškam naudojimui ir ilgiau nei reikalaujama sutartoms paslaugoms vykdyti. Be to, jie visada turi tvarkyti bet kokius asmens duomenis laikydamiesi šios Privatumo Politikos ir pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus;
  • Asmens duomenys gali būti perduodami vykdant įmonės reorganizavimą arba pasikeitus nuosavybei (įskaitant, bet neapribojant bet kurios arba visų „Talk“ įmonių susijungimą, įsigijimą ar pardavimą). „Talk“ užtikrina, kad jos platformos nariai bus informuoti jei taip atsitiks, ir kad Asmenys, gavę bet kurio grupės nario asmeninius duomenis, bus sutikę laikytis visų esminių „Talk“ Privatumo ir Slapukų Politikos sąlygų ir naudoti, apsaugoti bei išlaikyti jų saugumą, vientisumą ir konfidencialumą pagal šią Privatumo Politiką;
  • Jais gali būti dalinamasi, kai „Talk“ tiki, kad tokie veiksmai yra būtini teismo procesui ar teismo nutarimui įvykdyti, arba jei mano, kad tai būtina siekiant ištirti, užkirsti kelią ar imtis veiksmų dėl neteisėtos veiklos, įtariamo sukčiavimo, situacijos, galinčios kelti grėsmę bet kokio asmens fiziniam saugumui, „Talk“ svetainės ir programėlės sąlygų pažeidimų arba kaip kitaip reikalauja įstatymai. Asmeninės informacijos atskleidimas taip pat gali būti reikalingas duomenų privatumo ar saugumo auditams atlikti ir (arba) ištirti ar reaguoti į skundą ar grėsmę saugumui.


Atsižvelgdami į minėtą asmens duomenų atskleidimą, platformos nariai pripažįsta ir sutinka, kad jų duomenys gali būti perduodami ir (arba) tvarkomi už jų gyvenamosios šalies ribų, šalyse, kurios gali negalėti pasiūlyti tokio pat apsaugos lygio kaip ES šalyse, įskaitant Jungtinės Amerikos Valstijos. Visi tokie perdavimai vykdomi tik pagal šį duomenų apsaugos pranešimą ir galiojančias teisines nuostatas, o „Talk“ imasi visų būtinų priemonių, kad išlaikytų asmens duomenų apsaugos lygį, atitinkantį ES teisės aktų reikalaujamą apsaugą, ir, jei būtina, parengs ir įves bet kokį tinkamą sutarties sąlygų rinkinį.

4. Duomenų saugojimas

„Talk“ išlaikys asmeninę informaciją, surinktą iš savo platformos narių tol, kol jie išliks jos nariai, ir, jei reikia, „Talk“ tyrimų ir analizės tikslais, dėl „Talk“ teisinių įsipareigojimų (pavyzdžiui, jei reikia išsaugoti jų informaciją laikantis taikytinų mokesčių ir pajamų įstatymų arba ginčų sprendimo procedūros metu arba dėl prievolės įrodyti gautą sutikimą) ir sutartinių įsipareigojimų Tretiesiems asmenims.

Tuo atveju, jei platformos nariai nebenori, kad „Talk“ naudotų jų informaciją, jie gali nutraukti savo dalyvavimą platformoje, ištrindami savo paskyrą Svetainėje arba „Talk“ programėlėje („Talk“ nariai turi atkreipti dėmesį, kad paprasčiausiai ištrindami ir pašalindami „Talk“ programėlę savo prietaise „Talk“ nario paskyra „Talk“ svetainėje nebus automatiškai ištrinta). Jei narystės sąskaita nutraukiama, „Talk“ nebegali išsaugoti ar naudoti jokios asmeninės informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie aprašyti ankstesnėje pastraipoje. „Talk“ toliau taikys saugumo procedūras ir technologijas, kad bet kokia asmeninė informacija būtų saugi. „Talk“ taip pat gali išsaugoti prisijungimo duomenis su anonimizuota informacija vidinės analizės tikslais. Šie prisijungimo duomenys paprastai saugomi trumpą laiką, išskyrus tuos atvejus, kai jie naudojami Svetainės saugumui užtikrinti, pagerinti funkcionalumą arba kai „Talk“ yra teisiškai įpareigotas juos saugoti ilgesniems laikotarpiams.

5. Nuorodos į kitas svetaines

Šioje svetainėje arba „Talk“ programėlėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. „Talk“ neatsako už bet kokių susijusių svetainių Privatumo Politiką, veiklą ar turinį. Platformos nariai turi visada peržiūrėti svetainių, kuriose lankosi paspaudę nuorodą Svetainėje arba „Talk“ programėlės, Privatumo Įspėjimus.

6. Vaikų privatumas

„Talk“ tvirtai įsitikinę, kad svarbu apsaugoti vaikų privatumą internete, tad neapdoros jokio vaiko, jaunesnio už įstatymuose nustatytą minimalų amžių, asmeninės informacijos be tėvų/globėjų sutikimo. Kai kuriais atvejais tėvui/globėjui gali būti išsiųstas klausimynas, kuris turėtų apimti vaiko nuomonę, pavyzdžiui, apklausa apie žaislus. Tokiais atvejais apklausa turi būti baigta tik su tėvų/globėjų priežiūra ir (arba) pagalba, o tėvas/globėjas, pasirinkęs dalyvauti apklausoje su savo vaiku, netiesiogiai sutinka apklausoje įtraukti vaiko nuomonę.

7. Saugumo priemonės

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, „Talk“ labai rimtai vertina duomenų saugumo klausimą. „Talk“ palaiko tinkamas saugumo priemones, įskaitant internetines ir neinternetines fizines, technines, administracines, elektronines ir procedūrines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti nuo bet kokios neįgaliotos, atsitiktinės ar neteisėtos informacijos surinkimo, prieigos, saugojimo, keitimo ar atskleidimo. Prieiga prie asmeninės informacijos yra ribojama ir apsiriboja tik keliais įgaliotais darbuotojais, kuriems reikia žinoti, ir net tada „Talk“ darbuotojams taikoma konfidencialumo pareiga. Kai „Talk“ renka ar perduoda kitoms svetainėms asmeninę informaciją, ji saugoma šifravimo būdu, pvz., Secure Socket Layer technologija (SSL). „Talk“ reguliariai peržiūri, stebi ir vertina savo privatumo praktiką ir apsaugos sistemas, kadangi tai nereikalinga siekiant patenkinti verslo poreikius, technologijų pokyčius ir reguliavimo reikalavimus. „Talk“ taip pat sukūrė valdymo sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią tokiems incidentams kaip neteisėta prieiga prie asmens duomenų arba jų praradimas, ištrynimas, keitimas ar nutekėjimas, taip pat siekiant užtikrinti geriausią įmanomą paramą retais atvejais tokiam įvykiui įvykus. Tačiau perdavimas internetu niekada nėra 100% saugus, ir „Talk“ negali garantuoti ar būti atsakingas už jo absoliutų saugumą. „Talk“ vartotojai prisiima šią riziką naudodamiesi „Talk“ paslaugomis.

8. Platformos narių teisės

Jei „Talk“ grupės nariai norėtų pasinaudoti savo teise susipažinti, taisyti, keisti ar prašyti ištrinti asmeninę informaciją, susijusią su „Talk“ narystės paskyra, jie gali tai padaryti bet kuriuo metu prisijungdami prie savo paskyros puslapio arba susisiekdami su „Talk“ per el.paštą. „Talk“ savo vartotojams suteiks asmeninius duomenis apie juos, kurie buvo surinkti, panaudoti ar atskleisti iki jų rašytinio prašymo tokiu mastu, kurio reikalauja ir (arba) leidžia įstatymai. Be to, tam tikrais atvejais „Talk“ nariai gali turėti teisę apriboti savo asmeninės informacijos tvarkymą ir teisę prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui ir gauti savo asmeninės informacijos kopiją lengvai prieinamu formatu, kad būtų galima juos perduoti. „Talk“ atsakys į bet kurį tokį prašymą per pagrįstą (arba teisinį, kai taikytina) laiko tarpą ir tenkins platformos narių teises, nebent teisės aktuose būtų numatyta kitaip, kai jie turi nepagrįstą poveikį kitų asmenų privatumui ar „Talk“ verslo vykdymui. Kilus abejonėms, atsakydama į platformos nario prašymą pasinaudoti savo teisėmis, „Talk“ gali paprašyti papildomos informacijos, kad patvirtintų jo tapatybę. Taip siekiama apsaugoti platformos narių teises ir privatumą.

Be to, „Talk“ nariai turi teisę lengvai atšaukti savo sutikimą jų informacijos apdorojimui. Jie gali tai padaryti bet kuriuo metu, išjungdami savo paskyrą puslapio nustatymuose. „Talk“ ir toliau bus įgaliotas naudoti jau surinktą asmeninę informaciją, bet pašalins nariams pirmą kartą paprašius. Jei platformos narys atšaukia savo sutikimą naudoti ar dalintis savo asmenine informacija Privatumo Politikoje aptartais tikslais, „Talk“ nutraukia jų asmeninės informacijos apdorojimą ir nariai nebegali turėti prieigos prie „Talk“ paslaugų, vedant į tuos pačius padarinius, kaip išjungus savo paskyrą. Platformos nariai turi atkreipti dėmesį, kad tam tikrais atvejais „Talk“ gali toliau apdoroti asmeninę informaciją po to, kai platformos narys atsiima sutikimą ir paprašo, kad „Talk“ ištrintų jų informaciją, jei „Talk“ turi teisinį pagrindą tai daryti

9. Teisė apskųsti

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Austrijoje priežiūros institucija yra Austrijos duomenų apsaugos institucija, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, tel. +43 1 52 152-0, el. paštas: [email protected], Web: https://www.dsb.gv.at/.

10. „Facebook Connect“

Vartotojai gali prisijungti prie „Talk“ svetainės arba programėlės, naudodami tokias prisijungimo paslaugas kaip „Facebook Connect“. Šios paslaugos autentifikuos naudotojų tapatybę ir suteiks jiems galimybę dalintis su „Talk“ tam tikra asmenine informacija, pvz., jų vardu ir el. pašto adresu, tam, kad būtų galima automatiškai užpildyta „Talk“ registracijos forma arba vėliau, kai jie yra registruoti platformos nariai, „Talk“ gali gauti tam tikrus „Facebook“ duomenis, kad praturtintų narių paskyros informaciją ir padidintų jų apklausų galimybes. Tokios paslaugos kaip „Facebook Connect“ visada iš anksto suteikia vartotojams galimybę skelbti informaciją apie savo veiklą „Talk“ svetainėje arba „Talk“ programėlėje savo profilio puslapyje, kad šie galėtų dalintis su kitais savo tinkle esančiais.

11. Socialinių medijų valdikliai

„Talk“ svetainėje ir programėlėje yra socialinių medijų funkcijos, pvz., Facebook „Patinka“ mygtukas ir valdikliai, pvz., „Dalintis“ mygtukas. Šios funkcijos gali surinkti IP adresą, informaciją apie tai, kuris puslapis buvo aplankytas „Talk“ svetainėje ir gali nustatyti slapuką, kad funkcija veiktų tinkamai. Socialinių medijų funkcijas ir valdiklius talpina arba tretieji asmenys, arba jie tiesiogiai patalpinami svetainėje. „Talk“ naudotojų sąveika su šiomis funkcijomis reglamentuojama jų teikiančios įmonės Privatumo Politikos.

12. „Talk“ mobilioji programėlė

Kai platformos nariai atsisiunčia ir naudoja „Talk“ mobiliąją programėlę, „Talk“ gali automatiškai rinkti informaciją apie naudojamą įrenginį, operacinės sistemos versiją, įrenginio identifikatorių, aparato naudotojo statistiką, saugyklą ir programos versijos sistemą ir vykdymą. „Talk“ naudos šią informaciją, surinktą per „Talk“ programą, naudodamasi šios Privatumo Politikos sąlygomis ir čia išdėstytomis nuostatomis. „Talk“ taip pat renka ir saugo kiekvieno naudotojo AdvertiserID, nebent platformos narys savo prietaise jį nustatė anonimišką, siekiant nustatyti platformos narius, kai jie naudoja tam tikras programas, matuoti programos naudojimo kiekį arba pamatyti, ar platformos narys pamatė tam tikros internetinės reklamos kampaniją. „Talk“ renka informaciją apie įrenginio operacinę sistemą ir naudotojo identifikavimo duomenis, kad kartais būtų siunčiami pranešimai platformos nariams pranešant apie apklausas ir paklausti, ar jie norėtų dalyvauti. Jei platformos nariai nebenori gauti tokių pranešimų, jie gali juos išjungti savo prietaise.

Be to, „Talk“ naudoja mobiliosios analizės programinę įrangą, kad geriau suprastų „Talk“ mobiliosios programėlės funkcionalumą platformos nario telefone. Ši programinė įranga gali įrašyti tam tikrą informaciją, pvz., kaip dažnai platformos narys naudoja programą, įvykius, įvykusius programėlėje, naudojimo suvestinę, našumo duomenis ir kur programa buvo parsisiųsta.

13. „Talk“ Kelyje

„Talk“ programėlė paprašys jų narių sutikimo, kad gautų informaciją apie jų mobiliojo prietaiso geografinę lokaciją, ir tokia geografinės lokacijos informacija gali būti pateikta bet kuriuo metu, nesvarbu, ar programa yra atidaryta, ar ne. Jei platformos nariai sutinka dalintis savo geografinės lokacijos duomenimis, apart šioje Privatumo Politikoje nurodytos informacijos naudojimo, „Talk“ taip pat naudos informaciją apie jų buvimo vietą, kad suteiktų jiems galimybę dalyvauti vieta pagrįstose rinkos tyrimų apklausose ir (arba) dalytis tokiais geografinės vietos duomenimis su trečiųjų asmenų klientais, kad būtų sudaryti „Talk“ programos naudotojų vietų ir (arba) eismo paternai. Be to, „Talk“ gali dalintis grupės narių geografinės vietos duomenis su trečiųjų asmenų tiekėjais, kad būtų galima rinkti įžvalgas apie lokacijas, paskyrų vartojimą ir nukreipiant iš naujo vartotojus. Jei platformos nariai nebenori dalintis savo geografinės vietos duomenimis per savo įrenginį, jie gali išjungti šią paslaugą „Talk“ programoje arba pakeisti savo įrenginio privatumo nustatymus.

14. „Sound Buddy“

„Talk“ programėlė paprašys platformos narių sutikimo, kad galėtų įjungti „Sound Buddy“ funkciją mobiliajame įrenginyje. Tokia funkcija leis programėlei tam tikrais intervalais, neatsižvelgiant į tai, ar ji atidaryta, ar ne, atpažinti ir įrašyti radijo ir televizijos transliacijų, su kuriomis platformos narys galimai susiduria, garso dažnius. „Sound Buddy“ iškart paverčia bet kokį įrašytą garsą piršto atspaudu (to garso turinio matematinių atvaizdų rinkiniu, kurį galima palyginti su lygiaverčiais matematiniais radijo ir televizijos laidų, kurie yra rinkos tyrimo objektas, garso atvaizdavimai). Sugeneruotas piršto atspaudas neleidžia atkurti originalaus garso, todėl „Sound Buddy“neįrašys jokių balsų, aplinkos garsų, skambučių ar pokalbių ir nerinks jokių asmeninių duomenų. Sugeneruotas pirštų atspaudas siunčiamas šifruota neidentifikuojama forma į „Talk“ trečiosios šalies partnerio FLUZO TECHNOLOGIES, S.L., serverius, kuris naudoja „Sound Buddy“ funkciją saugojimui ir apdorojimui anoniminiu pavidalu.

Aukščiau minėtas radijo ir televizijos laidų garsų atpažinimas leidžia „Talk“ programėlei gautus duomenis naudoti tik kartu su jokiais neidentifikuojamais profilio duomenimis arba bet kokiais pasyviaisiais matavimo duomenimis, kuriuos „Talk“ programėlė gali turėti apie platformos narius, kad būtų galima įvertinti auditoriją atskirų radijo stočių ir televizijos turinio, su kuriuo susiduria platformos narys, rinkti garso matavimo duomenis arba įvertinti reklamos kampanijų internetinės reklamos efektyvumą arba kurti auditorijos įžvalgas ir (arba) panašius modelius, susijusius su rinkodaros kampanija. „Talk“ dalinsis bet kokia informacija, susijusia su aukščiau nurodytais tikslais, su trečiųjų šalių klientais tik anonimine forma. Jei platformos nariai nebenori, kad „Talk“ programa rinktų jų garso duomenis, kaip aprašyta aukščiau, per jų mobilųjį įrenginį, jie gali išjungti šią funkciją „Talk“ programėlėje arba pakeisti savo mobiliojo įrenginio privatumo nustatymus.

15. Privatumo Politikos ir Slapukų Politikos pakeitimai

„Talk“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti savo privatumo praktiką ir atnaujinti bei keisti šią Privatumo Politiką bet kuriuo metu. Dėl šios priežasties „Talk“ skatina savo grupės narius reguliariai peržiūrėti Privatumo Politiką. Platformos nariai bus informuojami apie „Talk“ atlikus esminius pakeitimus šioje Politikoje čia, elektroniniu paštu, arba pranešimu „Talk“ pagrindiniame puslapyje. Ši Privatumo Politika galioja nuo „Paskutinį kartą patikrinta“ datos, esančios puslapio viršuje.

16. Taikoma teisė ir jurisdikcija

Viršuje minima Privatumo Politika, taip pat bet kokie jos pakeitimai ir bet kokie ginčai ar pretenzijos, kylantys dėl jų ar su ja susijusiais dalykais, reglamentuojami ir papildomi Austrijos įstatymais, Europos Sąjungos teise ir visomis atitinkamomis tarptautinėmis sutartimis. Bet kuri pirmiau minėtos Politikos nuostata, kuri neatitinka pirmiau minėtų teisės aktų arba yra kompetentingos jurisdikcijos teismo pripažinta negaliojančia, nustoja galioti ipso jure ir pašalinama iš šio dokumento, nepažeidžiant kitų nuostatų galiojimo, kurios išlieka pilnai galioti. Šalys neatšaukiamai sutinka laikytis Vienos teismų išimtinės jurisdikcijos dėl bet kokių pretenzijų klausimams, kylantiems pagal šią Privatumo Politiką ir Slapukus.

Narių privatumas yra labai svarbus „Talk“, todėl jei platformos nariai turi kokių nors skundų ar problemų, susijusių su „Talk“ Privatumo Politika, jei jie nori pranešti apie atsisakymo prašymą „Talk Online Panel“ arba pasinaudoti savo teisėmis prieiti, peržiūrėti, taisyti, ištrinti ar prieštarauti juos asmeniškai identifikuojančios informacijos tvarkymui, jie gali bet kuriuo metu susisiekti su „Talk“.

Duomenis valdo:

Talk Online Panel GmbH, Karlsgasse 7/5, 1040 Vienna Austria, ribotos atsakomybės bendrovė, įmonės registracijos Nr.: FN 419178p UID: ATU68904867,
El.paštas: [email protected], Internetu: www.talkonlinepanel.com

Jei turite klausimų apie Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ar naudojimą, susisiekite raštu su „Talk“ Duomenų Apsaugos Pareigūnu:

 

Duomenų apsaugos pareigūnas:

Bischof, Zorn + Partner Rechtsanwälte GmbH,
Seilerstätte 18-20, 1010 Viena, Austrija

El.paštas: [email protected] , internetu: www.talkonlinepanel.com

Pagrindinė priežiūros institucija: Austrijos duomenų apsaugos tarnyba (www.data-protection-authority.gv.at)