Zahvaljujemo se za vašo registracijo!

V naslednjih 24 urah boste na vaš e-poštni naslov prejeli potrditveno e-pošto in povabilo k sodelovanju v vaši 1. Talk anketi. Prosimo vas, da za vsak slučaj preverite tudi vašo vsiljeno pošto/nezaželeno pošto/spam.

Politika zasebnosti

Zadnja sprememba: 22/05/2023

Panel »Talk Online» je trdno zavezan varovanju varnosti in celovitosti vseh osebnih podatkov, ki so jih zbrali ali razkrili njegovi člani: Uporabniki »Talk Online» so lahko prepričani, da je njihova zasebnost naša prednostna naloga.

Ta Politika zasebnosti pojasnjuje, katere vrste osebnih podatkov ali drugih individualnih informacij Talk zbira o svojih registriranih članih, o tem, kako uporablja, deli ali razkriva te informacije, kot tudi kakšne možnosti in pravice imajo člani panela glede obdelave njihovih podatkov v zvezi s Storitvami, ki jih ponujata spletna stran in mobilna aplikacija Talk (»Talk aplikacija«). Talk ceni zaupanje svojih članov, zato je Politika zasebnosti predstavljena v jasnem, preprostem jeziku, namesto da uporablja samo pravno terminologijo. Za mobilno aplikacijo »Talk« veljajo dodatni pogoji zasebnosti, kot je določeno v tej politiki o zasebnosti.

Člani »Talk« panela uporabljajo njegove storitve povsem prostovoljno, zato se zbiranje, obdelava in deljenje njihovih osebnih prepoznavnih podatkov v zvezi s storitvami v zvezi s Storitvami in to politiko zasebnosti izvaja z njihovim soglasjem. Takšno prostovoljno soglasje se lahko prekliče tako enostavno kot je bilo dano Talk panelu, na primer elektronsko.

»Talk« je zavezan k popolni skladnosti z zahtevami o varstvu podatkov, določenimi v Splošni uredbi o varstvu podatkov (SUVP), ki stopi v veljavo dne 25. maja 2018., kot tudi v avstrijski zakonodaji glede varstva podatkov, vseh ustreznih lokalnih zakonih v državah delovanja, in vseh mednarodnih pogodbah. Poleg tega, »Talk« in njegovi skrbno izbrani partnerji si vedno prizadevajo uskladiti svoje postopke in tehnologije varovanja zasebnosti z vsemi zakoni, kodami in standardi, ki jih uporabljajo združenja tržnih in raziskovalnih raziskovalcev, kot so ESOMAR, VMÖ (Združenje avstrijskih tržnih raziskovalcev) in BVM (Združenje nemških tržnih in družbenih raziskovalcev), katerih član je »Talk«. Vse reference v tej Politiki zasebnosti na “Talk Online Panel” or “Talk” vključujejo »Talk« panel in njegove matične, hčerinske, povezane družbe in družbe, ki so pod istim nadzorom. V tej Politiki "spletno" pomeni tudi spletno brskanje po spletu.

1. Kakšne informacije zbira »Talk« in kako jih zbira
2. Kako »Talk« uporablja podatke
3. Razkritje osebnih podatkov
4. Shranjevanje podatkov
5. Povezave do drugih spletnih strani.
6. Zasebnost otrok
7. Varnostni ukrepi
8. Pravice članov panela
9. Pravica do pritožbe
10. Facebook povezava.
11. Pripomočki za socialne medije
12. Talk mobilna aplikacija
13. Talk on the road
14. Sound Buddy
15. Spremembe politike o zasebnosti in politike o piškotkih
16. Veljavna zakonodaja in pristojnost

1. Kakšne informacije zbira »Talk« in kako jih zbira

Panel Talk Online svojim registriranim članom ponuja priložnost, da sodelujejo v različnih družbenih, javnomnenjskih ali tržnih raziskavah, ki strankam »Talk« panela omogočajo boljše razumevanje mnenja potrošnikov, na podlagi katerega lahko sprejmejo bolj ustrezne poslovne odločitve. Poleg tega, Talk tudi poskuša angažirati svoje člane, ter jim omogočiti sodelovanje v različnih spletnih raziskavah, ki vključujejo sledenje uporabi spletnih strani, projekte raziskovanja učinkovitosti spletnega oglaševanja, merjenja občinstva, projekte analize učinkovitosti in modeliranja podobnih skupin (ki so podrobneje opisani v Talkovi Politiki piškotkov). Če kakršna koli dejavnost sledenja ni navedena v tej Politiki zasebnosti ali Politiki o piškotkih, ali če zahteva dodatno namestitev orodja ali aplikacije, bo »Talk« zaprosil svoje člane o njihovem ločenem in izrecnem soglasju.

Natančneje, Talk zbira osebne podatke svojih članov na podlagi prostovoljnosti (i) kadarkoli izpolnijo obrazec za registracijo v Talk panel, ali kadar izpolnijo razpoložljive profilne vprašalnike, (ii) ko se udeležijo v raziskavi (iii) v zvezi s prejemom in izplačilom njihovih točk, ter (iv) ko kontaktirajo Talk bodisi po elektronski pošti ali z uporabo razpoložljivega kontaktnega obrazca. Poleg tega, Talk lahko zbira osebne podatke o svojih članih s pomočjo piškotkov ali drugih tehnologij za sledenje, ali lahko prejme informacije o njih, če uporabljajo katero koli drugo spletno stran, ki deluje Talk ali druge storitve, ali lahko prejme podatke o njih, če uporabljajo drugo Talkovo spletno stran ali storitve, ki jih zagotovi Talk. Izpolnjevanje vprašalnikov za profiliranje je prostovoljno, vendar Talk spodbuja svoje člane, da izpolnijo čim več vprašalnikov; bolj ko izpolnijo, večje možnosti bodo imeli za udeležbo v nadaljnjih ustreznih raziskavah.

Kadar člani panela sodelujejo v raziskavah, ki jih je naročil Talk ali Talkovi partnerji/ tretje stranke, bo Talk ali partner/ stranka zbral in shranil podatke na podlagi odgovorov v raziskavi. Takšni podatki na podlagi odgovorov na raziskavo se shranjujejo ločeno od profilnih podatkov, ki Talk ima o svojih članih, torej partnerji ali stranke ne sprejmejo nobenih osebnih podatkov o članih Talk panela, temveč samo prejemajo odgovore na vprašanja v raziskavi na način, ki onemogoča identificiranje članov. Partnerji ali stranke lahko prejemajo osebne podatke o članih Talk panela samo če zahtevajo takšne informacije v okvirih ankete in samo na podlagi izrecnega soglasja Talkovih članov, če na primer želijo opraviti intervju face2face, lahko zahtevajo kontaktne podatke člana panela, da lahko stopijo v stik s članom. Poleg tega lahko Talk z odjemalcem tretje osebe deli nekatere podatke profila o članu panela v anonimni obliki, kot so statistični podatki, kot so spol, dodelitev starostni skupini (glede na datum rojstva) in dodelitev stanju /regija (na podlagi poštne številke). Takšni podatki, ki se delijo s partnerjem ali stranko tretje osebe, ne morejo voditi do identifikacije člana panela. 

Včasih, Talk ali njegovi partnerji ali stranke, ki opravljajo raziskave preko Talkovega sistema, lahko zahtevajo od članov informacije ali mnenja, ki štejejo kot občutljivi (ali “posebni”) osebni podatki, kot so rasno ali etnično poreklo; politična mnenja, fizično ali duševno zdravje ali spolne preference. Razen če z zakonom ni dovoljeno obdelovati takšne občutljive podatke, v vsakem primeru bomo zahtevali njihovo izrecno in ločeno dovolitev članov. Partnerji ali stranke bodo sprejeli takšne občutljive podatke samo v obliki odgovorov na raziskavo, in ne bodo prejeli nobenih podatkov o Talkovih članih, ki lahko povzročijo njihovo identifikacijo. Po razjasnitvi in s prostovoljnim soglasjem o razkrivanju občutljivih osebnih podatkov, člani bodo zmeraj dajali izrecno soglasje s shranjevanjem in obdelavo podatkov, kot določi veljavna zakonodaja o varstvu podatkov.

Talkovi člani lahko predložijo, naložijo ali prenesejo vsebine ali materiale, vključno z, vendar ne omejeno na fotografije, video posnetke, in/ali vse druge podobne ali sorodne vsebine ali materiale, ki vsebujejo njihove osebne podatke ("Uporabniško vsebino"), na primer, ob izpolnjevanju raziskav. Vsi osebni podatki, vključeni v uporabniško vsebino, se zbirajo, uporabljajo in razkrijejo, kot je določeno v tej politiki o zasebnosti. Uporabniška vsebina ne sme vključevati zvoka, videoposnetkov, slik ali drugih podobnih, pripadajočih drugim osebam razen članov panela.

Vsi osebni podatki, ki so zbrani med procesom registracije in sodelovanja v profilnih anketah ali med izpolnjevanjem raziskav, z izjemo podatkov o odgovorih na konkretno raziskavo, ki so jo neposredno opravili Talkovi partnerji ali stranke preko Talkovega sistema, kateregakoli ponudnika, ki ga uporabljamo, kot tudi podatki, pridobljeni z uporabo piškotkov ali podobnih tehnologij, so v edino v lasti panela Talk Online in so shranjeni na varnih in/ali licenciranih strežnikih in sistemih, nahajajočih se na ozemlju EU.

V okviru vašega naročila obdelujemo - glede na odkupljeno spodbudo - vsaj ime, priimek in e-poštni naslov. Če so potrebne poštne storitve, bomo prosili tudi za ulico, poštno številko, mesto in telefonska številka. Preneseni podatki bodo podrobno prikazani, preden se lahko izpolni naročilo, kot tudi natančno ime in povezava na politiko zasebnosti spodbujevalnega partnerja.

2. Kako »Talk« uporablja podatke

Poleg drugih namenov, opisanih v tej politiki o zasebnosti, lahko Talk uporablja informacije, ki jih zberejo člani komisije prek spletne strani, aplikacije Google Talk in ponujenih storitev, ali pa se lahko občasno obrne na člane panela glede naslednjega:

(1) voditi evidenco vseh registriranih članov komisije.

(2) komunicirati s člani panela glede sodelovanja v anketah, ali pa jih povabiti k sodelovanju v anketah;

(3) za pošiljanje besedilnega sporočila članom panela na njihov mobilni telefon, ki vsebuje potrditveno kodo, da se potrdi njihova registracija in aktivira njihov profil člana panela Talk Online. V ta namen bo Talk posredoval njihovo telefonsko številko s strani Talk-a odobrenemu ponudniku za to storitev, ki bo kontaktiral člane panela preko SMS sporočila v imenu podjetj Talk;

(4) povabil k vprašailniku za profiliranje, da bi zbrali več informacij o njih kot članih panela, za namene boljšega določanja ciljne publike pri pošiljanju anket;

(5) za upravljanje s programom za nagrajevanje in spodbujanje ter izpolnjevanje zahtev članov komisije za nagrade in spodbude, tj. bančne podatke za namene zaračunavanja;

(6) odgovarjati na uporabnikove zahteve za podporo in obravnavati vse morebitne pritožbe ali tehnična vprašanja, ki bi jih člani lahko imeli;

(7) posodabljati Talkove podatke o članih panela in zagotavljati, da so informacije točne in pravilne;

(8) za notranje namene, npr. za nadzor kakovosti, izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti spletne strani/ aplikacije, vzdrževanje sistemov;

(9) zahtevati soglasje članov panela v primerih, kadar Talk želi uporabljati njihove osebne podatke za cilje, ki jim niso bili razloženi ko so osebni podatki bili prvič zbrani (na primer, ko so obstaja možnost, da razkrijejo kontaktne podatke člana tretji stranki, ki je naročila anketo in želi vzpostaviti osebni stik s članom, da bi ga povabila k sodelovanju v določenem projektu);

(10) poleg odgovorov ankete, ki jih zbirajo Talkove stranke, lahko Talk, kot je omenjeno zgoraj, uporabi zbrane informacije o profilih svojih članov na podlagi zaključenih anket, za analitične in raziskovalne namene, ter obogatitev podatkov. Te informacije se delijo z naročnikom vedno tako, da članov ni mogoče identificirati.

(11) ob predhodnem izrecnem soglasju Talk lahko uporabi e-pošto in naslov svojih članov za pošiljanje glasil, promocijskih akcij ali splošnih sporočil o skupnosti Talk panela, novih storitvah, ki jih Talk lahko ponudi v zvezi z registracijo njegovih članov panela ali novih orodij v zvezi z registracijo članov panela ali novimi orodji, ki so jim na voljo. Če se prijavite na naše glasilo in nam s tem daste svoje soglasje (člen 6 odstavek 1 DSGVO), bomo obdelali vaše ime in e-poštni naslov za namene pošiljanja našega glasila. Vaši osebni podatki bodo shranjeni, dokler se ne odjavite od prejemanja novic ali preklicate soglasja. Člani panela so upravičeni, da se kadar koli odjave od prejema takih sporočil, in sicer z uporabo opcije odjave, ki je na voljo v vsakem e-poštnem sporočilu. Opcija odjave se ne nanaša na kritične informacije, ki jo člani panela morajo prejemati, kot so posodobitve Talkovih Pogojev uporabe ali Pravilnikov, ki niso promocijske narave.

(12) za odkrivanje goljufij, potrditev identitete ali kontaktnih podatkov, ter za namene za namene preverjanja in/ali preprečevanja;

(13) za izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti, vključno z, vendar ne omejeno na, davčnimi obveznostmi;

(14) kot so drugače privolili člani panela.
 

Na splošno lahko zberemo in uporabimo vaše osebne podatke, kadar:

  • Soglašali ste z uporabo vaših osebnih podatkov. Na primer, morda želimo pridobiti vaše soglasje za naše uporabe piškotkov ali podobnih tehnologij in poslati vam trženjsko komuniciranje.
  • To je potrebno za zagotavljanje izdelkov in storitev za vas ali za odgovor na vaša vprašanja.
  • Veljavna zakonodaja dovoljuje uporabo vaših podatkov.
  • Mi ali tretja oseba ima legitimen interes za uporabo vaših osebnih podatkov, kot so zagotavljanje in izboljšanje varnosti in učinkovitosti naših izdelkov in storitev ter izvajanje analize podatkov.

3. Razkritje osebnih podatkov

Načeloma, Talk Online Panel ne razkriva, prodaja, najema, trguje ali prenaša osebnih podatkov, ki jih je zbral od svojih članov, katerim koli tretjim osebam, partnerjem ali podizvajalcem, razen kot je določeno v pravilnikih o ohranjevanju zasebnosti in uporabi piškotkov, ali ob njihovem izrecnem soglasju. Izjemi ne smejo dovoliti, da pride do identifikacije članov panela. Tudi v primerih, navedenih prej, kontaktni podatki članov panela se lahko razkrijejo strankam ob izrecnem soglasju članov in z namenom izvrševanja konkretnega projekta (na primer, opravljanje osebnih pogovorov, razprav v fokusnih skupinah ali sodelovanja v poglobljenih razgovorih), Talk si prizadeva, da stranke nikoli ne stopijo v neposreden stik s člani panela za namene trženja ali oglaševanja namene, ali preko oglaševalske e-pošte (spam).

Včasih Talk povabi svoje člane, da se udeležijo v marketinških ali javnomnenjskih raziskavah tretjih strank na pr. preko e-pošte. V takem primeru anketo bo izvedla izključno tretja stranka, ki bo edina prevzela tudi odgovornost za zbiranje, obravnavo in shranjevanje podatkov na podlagi odgovorov v anketi. Talk pa bo od tretje stranke zahteval samo splošne podatke o ravnanju svojih članov v raziskavah (na pr. če je udeleženec popolnoma sodeloval v raziskavi, če je prekinil raziskavo, ali če je bil “izključen” iz raziskave). Talk shranjuje podatke in jih uporablja samo, da bi članom panela dodelil ustrezno število točk, za urejanje baze podatkov in za analize na podlagi raziskav. Zgoraj omenjene raziskave, ki jih izvajajo tretje osebe, in podatki, zbrani v povezavi z njimi, niso predmet te Politike varovanja zasebnosti. Rezultati raziskave ali podatki o raziskavah so in bodo v lasti tretje osebe.

Poleg tega, da bi povečali možnosti članov panela za sodelovanje v raziskavah, lahko Talk dodatno izmenjuje informacije o njihovih profilih, kot so socialno-demografski podatki (na pr. enotno identifikacijsko številko “EIŠ”, poštno številko, spol, zakonski status, izobraževanje, informacije o zaposlitvi, kot tudi osebne podatke o članih gospodinjstva, ki ne onemogočajo prepoznave), s tretjimi strankami (podjetji za tržne raziskave/ Tretja stranka podjetje za tržne raziskave), za namene (a) identifikacije priložnosti za sodelovanje v raziskavah, za katere so upravičeni, in (b) za uporabo takih podatkov za opravljanje uporabniških raziskav in dostavo podatkov opravljenih uporabniških raziskav Tretjim strankam – Podjetjem za tržne raziskave samo za analitične ali raziskovalne namene. Če je član panela upravičen do sodelovanja v raziskavi, imenovana Tretja stranka – Podjetje za tržne raziskave jih bo povabila neposredno k sodelovanju v raziskavi, ali bo posredovala povezavo na raziskavo Talk Panelu, ki bo povabil morebitne udeležence v raziskavi preko e-pošte. Talk ne bo razkril imen članov panela s Tretjimi strankami - Podjetji za tržne raziskave. Če se član panela odjavi s Panela, Talk odgovarja, da na ustrezen način obvesti o tem Tretjo stranko. Sodelovanje člana panela v omenjenih raziskavah mu ne omogoča kakršnih koli prednosti ali članstva v omenjenih Tretjih strankah – Podjetjih za tržne raziskave.

Osebne podatke članov panela lahko občasno razkrijemo tretji stranki v naslednjih primerih:

  • Lahko jih razkrijemo drugim podjetjem, ki pripadajo isti skupini, kateri pripada Talk, ali so pod istim nadzorom oz. v istem lastništvu za namene arhiviranja ali kontinuitete poslovanja;
  • Lahko jih razkrijemo Talkovim izvajalcem ali partnerjem v zvezi s storitvami, ki jih navedeni posamezniki ali pravne osebe izvajajo za ali skupaj s Talkom, da bi olajšali obdelavo podatkov, ki jih člani panela razkrivajo prostovoljno, ali ki so zbrani od njih ko Talk posreduje njihova imena in naslove, npr. prevozniku, ki dostavlja nagrado, kadar je potrebna nadgradnja ali servisiranje Talkovih sistemov, ali pa kadar Talk posreduje telefonsko številko člana panela ponudniku preverjanja pristnosti, podjetju Telesign Corporation. Občasno lahko Talk doda ali odstrani takšne ponudnike, kot del normalnega poslovanja. Ponudniki storitev ne smejo zadrževati nobenih osebnih podatkov za lastno ali neodvisno uporabo, ali za več časa, kot je potrebno za opravljanje dogovorjenih storitev. Poleg tega, morajo vse osebne podatke obdelovati vedno v skladu s Politiko zasebnosti in v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov;
  • Osebni podatki se lahko prenesejo v okviru korporacijske reorganizacije ali spremembe lastništva (vključno z, vendar ne omejeno, na združitev, nakup ali prodajo katerega koli dela, ali celotnega podjetja Talk). Talk bo zagotovil, da so njegovi člani obveščeni v takšnem primeru, in nadalje, da je Pogodbenica, ki prejema osebne podatke o članih panela, potrdila, da bo upoštevala vse pomembne pogoje Talkove politike zasebnosti in politike o piškotkih, in tudi uporabljati, ščititi in vzdrževati varnost, celovitost in zaupnost osebnih podatkov v skladu s to Politiko zasebnosti;
  • Lahko razkrijemo osebne podatke, ko za Talk obstajajo dobri razlogi, da je takšen poteg potreben za izpolnjevanje sodne odločbe ali sklepa, ali če verjame, da je to potrebno zaradi nadaljnje preiskave, prevencije ali ukrepanja glede nezakonite dejavnosti, domnevnih goljufij, situacij, v katerih lahko pride do ogrožanja fizične varnosti katere koli osebe, kršitve pogojev uporabe Talkove spletne strani/ aplikacije, ali na drug način, če to zahteva zakon. Razkritje osebnih podatkov je lahko potrebno tudi v primerih revizije zasebnosti ali varnosti podatkov, ali za preiskavo ali odziv na pritožbe ali varnostne grožnje.

V zvezi s souporabo osebnih podatkov se člani Talk strinjajo, da se njihovi podatki lahko posredujejo in / ali obdelajo zunaj svoje države stalnega prebivališča v državah, ki morda nimajo zakone o varstvu podatkov, ki ponuja enakovredno zaščito državam EU, vključno brez omejitev ZDA. Vsi takšni prenosi bodo izvršeni izključno v skladu s to politiko zasebnosti in veljavnim zakonom, Talk pa bo ohranil obveznost ohranjanja ravni zasebnosti osebnih podatkov, enakovrednih zaščiti, ki jo ponuja zakonodaja EU, in po potrebi uporabiti ustrezne mehanizme in sporazume.

4. Shranjevanje podatkov

Talk bo obdržal osebne podatke, ki jih je zbral od svojih članov, dokler isti ohranijo članstvo v Panelu, če bo to potrebno za Talkove raziskave in analize, ali za izvrševanje Talkovih pravnih obveznostih (na primer, glede shranjevanja podatkov v skladu z veljavnimi zakoni o davkih /prihodkih, v postopkih reševanja sporov, ali zaradi dokazovanja dane privolitve), kot tudi v zvezi s pogodbenimi obveznostmi s tretjimi strankami.

Če člani panela ne želijo več, da Talk uporablja njihove podatke, lahko prekinejo svoje sodelovanje v Panelu, ko izbrišejo uporabniški račun na Talkovi spletni. (Člani Talk panela morajo upoštevati, da brisanje ali deinstaliranje Talk aplikacije na njihovi napravi ne bo samodejno izbrisalo njihovega uporabniškega računa na Talkovi spletni strani). V primeru brisanja uporabniškega računa, Talk ne bo več obdržal ali uporabljal nobenih osebnih podatkov za druge namene, razen tistih, ki so opisani v prejšnjem odstavku, Talk bo naprej uporabljal varnostne postopke in tehnologije, s katerimi bi zagotovil varnost osebnih informacij. Talk lahko tudi obdrži datoteke z zapisi anonimnih podatkov za notranjo uporabo. Take datoteke se načeloma hranijo na kratko obdobje, razen v primerih, ko se uporabljajo za varnost in zaščito, izboljšanje delovanja spletnih stran, ali če je Talk pravno zavezan ohraniti informacije na daljše časovno obdobje.

5. Povezave do drugih spletnih strani

Ta spletna stran, ali Talk aplikacija, lahko vsebujejo povezave na druge spletne strani. Talk ne odgovarja za politiko in prakso zasebnosti, ali za vsebino katere koli povezane spletne strani. Člani panela se morajo redno seznanjati z pogoji zasebnosti spletnih mest, ki jih obiskujejo preko povezav na tej spletni strani ali Talk aplikaciji.

6. Varnostni ukrepi

V Talku verjamemo, da je pomembno, da ohranimo spletno varnost otrok, zato ne bomo namerno obdelovali (brez privolitve staršev ali skrbnikov) katere koli osebne podatki o otrocih, mlajših od zakonski določene najnižje starosti. Včasih, starš / skrbnik lahko prejme anketo, ki poizveduje o otrokovem mnenju, na primer, v raziskavi o igračah. V teh primerih anketo naj bi bil izpolnjen samo pod nadzorom in s pomočjo staršev, zato starš/ skrbnik, ki se odloči sodelovati v raziskavi skupaj z otrokom, daje implicitno dovoljenje za vključitev otrokovih mnenj v raziskavo. 

7. Varnostni ukrepi

V skladu z vsem zgoraj navedenim, Talk skrbno obravnavati vprašanje varnosti podatkov. Talk obdrži ustrezne varnostne ukrepe, ki vključujejo on-line in off-line fizične, tehnične, administrativne, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe ki so namenjeni zaščiti pred nepooblaščenim, naključnim ali nezakonitim zbiranjem, dostopom, shranjevanjem, spreminjanjem ali razkrivanjem vseh informacij pod našim nadzorom. Dostop do vseh osebnih podatkov je omejen na člane pooblaščenega osebja, pa tudi takrat, Talkovi zaposleni morajo upoštevati obvezo ohranjanja zaupnosti. Kadarkoli Talk zbira ali prenaša na druge spletne strani osebne podatke, informacija je zaščitena s šifriranjem, kot Secure Socket Layer (SSL) protokol. Talk nenehno nadzoruje, preučuje in ocenjuje svojo politiko glede zasebnosti in shranjevanja podatkov. Talk je tudi vzpostavil sistem upravljanja za preprečevanje incidentov, kot so nepooblaščen dostop, izguba, izbris, spreminjanje ali uhajanje osebnih informacij. Sistem tudi zagotavlja najboljšo možno podporo v redkih primerih, ko pride do takšnih incidentov. Vendar pa, noben prenos podatkov preko spleta ni 100% varen, zato Talk ne more zagotoviti, niti biti odgovoren za varnost prenosa. Talkovi uporabniki prevzamejo tveganje z uporabo Talkovih storitev.

8. Pravice članov panela

Če člani Talk panela želijo uresničiti pravico do dostopa, popravila, spreminjanja, ali zahtevati brisanje osebnih podatkov, ki so povezani z njihovim članskim računom, lahko to storijo kadarkoli, ko se prijavijo v svoj uporabniški račun, ali ko kontaktirajo Talk preko e-pošte. Talk bo svojim uporabnikom dal na voljo podatke o njih, ki so bili zbrani, uporabljeni ali razkriti o njih, na njihovo pisno zahtevo, v obsegu, ki je zahtevan in dovoljen z zakonom. Poleg tega, v nekaterih primerih, Člani Talk panela bodo lahko imeli pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov, pravice do ugovora zoper obdelave njihovih osebnih podatkov, kot tudi pravico pridobiti osebne podatke v lahko dostopni obliki, ki je enostavna za prenos. Talk bo odgovoril na tako zahtevo v razumnih (ali zakonski določenih, kadar je primerno) rokih, ter bo upošteval pravice članov panela, razen v primerih, ko ustrezna zakonodaja določi drugače, v primeru, da imajo nezaželene učinke na zasebnost drugih posameznikov ali na Talkovo poslovanje. V primeru dvoma, da bi izpolnil zahtevo članov panela za uveljavljanje njihovih pravic, Talk lahko od njih zahteva dodatne podatke, da bi potrdi njihovo identiteto. To naredimo samo, da bi ohranili pravice in zasebnost članov panela.

Člani Talk panela lahko brez težav umaknejo svoje soglasje, da Talk obravnava njihove podatke. To lahko storijo kadarkoli, ko dezaktivirajo svoj uporabniški račun preko nastavitev njihovega računa. Talk bo še naprej pooblaščen za uporabo že zbranih osebnih podatkov, vendar jih bo odstranil na prvo uporabnikovo zahtevo. Če član panela umakne soglasje k uporabi  ali razkrivanju njegovih osebnih podatkov za namene, navedene v tej politiki zasebnosti, Talk bo prekinil obdelavo osebnih informacij ter uporabnik ne bo imel dostopa do Talkovih storitev, tako da učinek bo isti kot ob izbrisu uporabniškega računa. Člani panela se morajo zavedati, da v določenih primerih Talk lahko nadaljuje z obdelavo osebnih podatkov potem, ko je član panela umaknil svoje informacije, če Talk ima zakonsko podlago za to.

9. Pravica do pritožbe

Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. V Avstriji je nadzorni organ avstrijski organ za varstvo podatkov, Barichgasse 40-42, 1030 Dunaj, telefon: +43 1 52 152-0, e-naslov: [email protected], splet: https://www.dsb.gv.at/.

10. Povezava na Facebook.

Uporabniki se lahko prijavijo na Talkovo spletno stran ali aplikacijo s pomočjo storitev za prijavo, kot Facebook Connect. Te storitve bodo potrdile identiteto uporabnikov in jim bodo omogočile, da razkrijejo nekatere osebne podatke s Talkom, kot na primer njihova imena in e-poštne naslove, s čimer bodo avtomatski izpolnili Talkov prijavni obrazec. Tudi kasneje, ko postanejo registrirani člani panela, Talk lahko prejme nekatere podatke od Facebooka, da bi obogatil informacijo o uporabnikovem profilu in povečal možnosti sodelovanja v raziskavah. Storitve kot Facebook Connect omogočajo uporabnikom, da objavijo informacijo o svojih dejavnosti na Talkovi spletni strani ali Talk aplikaciji na svoji profilni strani, od kod jih lahko delijo z vsemi v svojem omrežju, pri čemer zmeraj bo potrebno njihovo predhodno soglasje.

11. Pripomočki za socialne medije

Spletna stran in aplikacija Talk vključujeta pripomočke za socialne medije, kot je gumb Facebook Like, in pripomočke (widgete) kot je gumb za deljenje. Te funkcije lahko poberejo IP naslov, podatke o obiskovanih straneh na Talkovi spletni strani, ter lahko postavijo piškotek, ki naj omogoči neomejeno delovanje te funkcije. Funkcije in pripomočke za socialne medije bodisi gostijo tretje osebe ali gostujejo neposredno na spletni strani. Interakcijo uporabnikov s temi funkcijami je urejena s politiko zasebnosti podjetja, ki jo ponuja.

12. Talk mobilna aplikacija

Ko člani panela naložijo in začnejo uporabljati Talkovo mobilno aplikacijo, Talk lahko samodejno zbere sistemske podatke in podatke o delovanju odvisno od uporabljene naprave, različice operacijskega sistema, identifikatorja naprave, uporabniške statistike strojne opreme, shranjevanja in različice aplikacije. Talk bo uporabil te podatke, ki jih zbira preko Talk aplikacije v skladu z določili Politike zasebnosti, ki so navedeni v tem dokumentu. Zaradi lažje identifikacije članov panela, Talk zbira in shranjuje AdvertiserID naprav vsakega uporabnika, razen če jih je uporabnik nastavil kot anonimne na svoji napravi, da bi omogočil merjenje uporabe aplikacije ali če je član panela sodeloval v določenih oglaševalnih kampanjah. Talk zbira informacije o operacijskem sistemu naprave in identifikacijske podatke naprave, da bi občasno pošiljal članom panela ustrezna obvestila, s katerimi bi jih obveščal o novih raziskavah in zahteval njihovo soglasje za sodelovanje. Če člani panela ne želijo prejemati takšnih obvestil, jih lahko izklopijo na svojih napravah. 

Talk tudi uporablja mobilno analitično programsko opremo za boljše razumevanje delovanje Talkove mobilne aplikacije na napravah članov panela. Ta programska oprema lahko beleži podatke, na primer, kako pogosto član panela uporablja aplikacijo, dogodke znotraj aplikacije, zbirne podatke o uporabi, delovanju, ter podatke o tem, od kod je bila naložena aplikacija.

13. Talk on the road

Talk aplikacija bo zahtevala od članov panela soglasje za pridobivanje zemljepisne lokacije z njihovih mobilnih napravah. Aplikacija lahko priskrbi podatke o lokaciji kadar koli, ne glede na to, če je aplikacija odprta, ali ne. Če člani panela soglašajo razkriti podatke o svoji lokaciji, poleg uporabe informacij, določenih v tem pravilniku o zasebnosti, Talk bo tudi uporabil podatke o njihovi lokaciji, da bi jim omogočil sodelovanje v tržnih raziskavah na podlagi lokacije in/ali da bi razkril podatke o njihovi lokaciji tretjim strankam, ki se zanimajo za lokacijo in/ali modelih brskanja uporabnikov Talk aplikacije. Poleg tega, Talk lahko razkrije lokacijo članov panela tretjim strankam za potrebe vpogledov v lokacije, razvijanja profiliranih aplikacij in pridobivanja uporabnikov. Če člani panela ne želijo več razkrivati svoje lokacije preko svoje naprave, lahko dezaktivirajo  to storitev na Talkovi aplikaciji, ali lahko spremenijo nastavitve zasebnosti na njej.

14. Sound Buddy 

Aplikacija Talk bo od članov panela zahtevala soglasje za vklop funkcije Sound Buddy na njihovi mobilni napravi. Takšna funkcija bo aplikaciji omogočila, da v določenih intervalih, ne glede na to, ali je odprta ali ne, prepozna in posname zvočne frekvence zvokov radijskih in televizijskih oddaj, ki bi jim lahko bil izpostavljen član komisije. Sound buddy vsak posneti zvok takoj pretvori v prstni odtis (zbirka matematičnih predstavitev te zvočne vsebine, ki jih je mogoče primerjati z enakovrednimi matematičnimi predstavitvami za zvoke radijskih in televizijskih oddaj, ki so predmet tržne raziskave). Ustvarjeni prstni odtis ne omogoča ponovnega ustvarjanja izvirnega zvoka, zato Sound buddy ne bo snemal nobenih glasov, zvokov iz okolice, klicev ali pogovorov in ne bo zbiral osebnih podatkov. Ustvarjeni prstni odtis se pošlje v šifrirani neidentificirani obliki na strežnike Talkovega tretjega partnerja FLUZO TECHNOLOGIES, S.L. ki upravlja funkcijo Sound Buddy za shranjevanje in obdelavo v anonimizirani obliki. 

Zgoraj omenjeno prepoznavanje zvokov radijskih in televizijskih oddaj aplikaciji Talk omogoča, da pridobljeno kombinacijo podatkov uporabi samo s kakršnimi koli neprepoznavnimi podatki o profilu ali kakršnimi koli pasivnimi merilnimi podatki, ki jih lahko ima aplikacija Talk o članih komisije, da oceni občinstvo posameznih radijske in televizijske vsebine, ki ji je član komisije izpostavljen, za zbiranje podatkov o zvočnih meritvah ali za merjenje učinkovitosti spletnega oglaševanja oglaševalskih kampanj ali za razvoj vpogledov v občinstvo in/ali podobnih modelov v povezavi s tržno kampanjo. Talk bo delil vse informacije v zvezi z zgoraj navedenimi nameni pri tretjih strankah le v anonimizirani obliki. Če člani odbora ne želijo več, da aplikacija Talk zbira njihove zvočne podatke, kot je opisano zgoraj, prek njihove mobilne naprave, lahko deaktivirajo funkcijo v aplikaciji Talk ali spremenijo nastavitve zasebnosti v svoji mobilni napravi. 

15. Spremembe politike o zasebnosti in politike o piškotkih

Talk si pridrži pravico, da  po svoji presoji kadar koli uvede spremembe politike zasebnosti, postopke glede varstva zasebnosti, ter spremeni ali posodobi pogoje politike zasebnosti. Iz tega razloga Talk spodbuja člane panela, da se stalno seznanjajo s tem pravilnikom o zasebnosti. Če Talk sprejme bistvene spremembe te Politike, bo obvestil člane panela preko te aplikacije, ali z e-poštnim sporočilom, ali z obvestilom na Talkovi domači strani. Ta Politika zasebnosti je veljavna od datuma zadnje spremembe, ki je prikazan na vrhu te strani.

16. Veljavna zakonodaja in pristojnost

Zgoraj navedena politika o zasebnosti, ter katera koli njena sprememba in kateri koli pravni spor ali zahtevek, ki izhaja iz nje ali v zvezi z njo ali z njeno vsebino, bo urejen v skladu z avstrijskim pravom, pravom Evropske unije ali vsemi ustreznimi mednarodnimi pogodbami. Vsaka določba zgornje Politike, ki ni v skladu z zgornjo zakonodajo ali jo je pristojno sodišče ugotovilo za neveljavno, preneha veljati ipso jure in se odstrani iz tega dokumenta, ne da bi v vsakem primeru kršila veljavnost drugih določb, ki ostanejo v polni moči in učinku. Pogodbenici se nepreklicno strinjajo, da bosta podvrženi izključni pristojnosti sodišč na Dunaju v zvezi s kakršnimi koli zahtevki v zvezi s stvarmi, ki izhajajo iz te politike zasebnosti in uporabe piškotkov ali v zvezi z njima.

Zaščita zasebnosti članov Talk panela ima izreden pomen, zato, če imajo člani panela kakršne koli pritožbe ali pomisleke v zvezi s Talkovim pravilnikom o zasebnosti, ali če želijo poslati zahtevo za onemogočanje panela Talk Online, če želijo uresničiti svoje zakonite pravice do dostopa, pregleda, popravljanja, brisanja ali ugovarjanja obdelave osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnejo na Talk.

Upravljavec:
Talk Online Panel GmbH
Karlsgasse 7/5
1040 Dunaj Avstrija

e-mail: [email protected] 
website: www.talkonlinepanel.com

Če imate kakršna koli vprašanja o zbiranju, obdelavi ali uporabi vaših osebnih podatkov, se pisno obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov podjetja Talk:   

Pooblaščenec za varstvo podatkov: 

Bischof, Zorn + Partner Rechtsanwälte GmbH, 

Seilerstätte 18-20, 1010 Dunaj, Avstrija 
 
elektronska pošta [email protected], spletna stran: www.talkonlinepanel.com

Nadzorni organ: Austrian Data Protection Authority (www.data-protection-authority.gv.at )