Hvala Vam na Vašoj registraciji!

Unutar iduća 24 sata primit ćete konfirmacijski e-mail, kao i pozivnicu za ispunjavanje Vaše prve Talk ankete. Molimo Vas da za svaki slučaj provjerite Vašu spam poštu.

Pravila o privatnosti

Posljednja promjena: 02/06/2023.

Talk Online Panel posvećen je zaštiti sigurnosti i cjelovitosti svih osobnih podataka prikupljenih ili otkrivenih od strane članova njegovog Panela: Korisnici Talka mogu biti uvjereni da je njihova privatnost prioritet broj jedan za Talk.

Ova Pravila o privatnosti objašnjavaju kakve vrste osobnih podataka ili druge informacije o identitetu prikuplja Talk od registriranih članova njegovog Panela, kako se koristi, dijeli ili otkriva takva informacija, kao i izbore i prava koja članovi Panela imaju u vezi s obradom podataka za usluge koje se nude na web stranici Talka u mobilnoj aplikaciji Talk ("aplikacija Talk"). Talk cijeni povjerenje članova njegovog Panela i radi toga ova Pravila o privatnosti prikazana su jasnim i jednostavnim jezikom, umjesto korištenja samo pravne terminologije. Talkova mobilna aplikacija je predmet dodatnih uvjeta o privatnosti kao što je opisano u ovim Pravilima o privatnosti.

Korištenje Usluga od strane članova Panela Talk je u potpunosti dobrovoljno i stoga se prikupljanje, obrada i dijeljenje njihovih osobnih podataka i informacije o identitetu od strane Talk Online Panela u vezi sa Uslugama i ovim Pravilima o privatnosti provode se uz njihov pristanak. Ovaj dobrovoljni sporazum može se povući jednako lako, kao što je i bio stavljen na raspolaganje Talku, na primjer elektronskim putem.

Talk je posvećen angažmanu za potpuno podudaranje sa zahtjevima za zaštitu podataka navedenih u Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine, kao i u austrijskom zakonu o zaštiti podataka, u svim primjenjivim lokalnim zakonima u svakoj zemlji u kojoj djeluje, te u svim međunarodnim ugovorima. Osim toga, Talk i njegovi partneri, pažljivo odabrane treće strane, uvijek nastoje uskladiti svoje prakse po pitanju privatnost i dovesti svoje tehnologije u sklad sa svim zakonima, kodeksima i standardima, koji se primjenjuju na udruge za istraživanje tržišta i javnog mnijenja, kao na primjer ESOMAR, VMO (Udruga tržišnih analitičara u Austriji) i BVM (Udruga tržišnih i društvenih analitičara u Njemačkoj), u kojima Talk je član. Svaka napomena u ovim Pravilima o privatnosti „Talk Online Panela” ili „Talka” uključuje Talk i sve matične tvrtke, podružnice, povezane tvrtke i poduzeća pod njegovom kontrolom. U svrhu ovih Pravila, "Online" uključuje i upotrebu mobilne aplikacije.

1. Kakvu podatke prikuplja Talk i kako ih prikuplja
2. Kako Talk koristi podatke
3. Dijeljenje i otkrivanje osobnih podataka
4. Pohrana podataka
5. Poveznice prema drugim web stranicama
6. Zaštita privatnosti djece
7. Sigurnosne mjere
8. Prava članova Panela
9. Pravo na žalbu
10. Facebook povezivanje
11. Društveni medijski widgeti
12. Mobilna aplikacija Talk
13. Talk on the road
14. Surf Buddy
15. Izmjene u Pravilima o privatnosti i Propisima o kolačićima
16. Primjenjivo zakonodavstvo i nadležnost

1. Kakve podatke prikuplja Talk i kako ih prikuplja

Talk Online Panel nudi registriranim članovima Panela priliku sudjelovati u različitim istraživanjima javnog mnijenja i socijalnim istraživanjima, koja pomažu Talkovim klijentima steći bolji uvid u potrošački marketing i tako donijeti prave poslovne odluke. Osim toga Talk uključuje članove svog Panela i daje im priliku da sudjeluju u raznim aktivnostima online mjerenja, koja uključuju praćenje korištenja web stranica, projekte za proučavanje učinkovitosti online reklama, mjerenje auditorijuma i razvoj projekata za analizu auditorijuma i sličnih modela (kao što je opisano u Propisima o kolačićima Talka). Ako aktivnost praćenja nije opisana u ovim Pravilima o privatnosti ili u Propisima o kolačićima ili ako zahtijeva instaliranje alata ili aplikacija, Talk je dužan zatražiti od člana svog Panela njihov posebni i izričiti pristanak.

Konkretno, Talk prikuplja osobne podatke od svojih članova Panela na dobrovoljnoj osnovi, (i) svaki put kad ispunjavaju registracijski obrazac u cilju stjecanja članstva u Talk Panelu ili kada odgovaraju na profilne ankete, (ii) kada sudjeluju u istraživanju, (iii) u vezi s dobivanjem i isplaćivanje njihovih bodova, (iv) kao i kada kontaktiraju Talk putem e-maila ili putem dostupne forme za kontakt. Osim toga, Talk može prikupljati osobne podatke o članovima Panela, koristeći kolačiće ili druge tehnologije za praćenje, kao što može i dobiti informacije o njima, ako koristite neke od drugih web stranica, kojima Talk upravlja, ili bilo koje od drugih usluga, koje Talk pruža. Ispunjavanje ankete profila je dobrovoljno, ali Talk potiče članove svog Panela da ih popune u najvećoj mogućoj mjeri; čim više ispunjavaju, stječu veću vjerojatnost da budu odabrani za buduća odgovarajuća istraživanja.

Kada članovi Panela sudjeluju u istraživanjima Talka ili trećih strana - partnera/klijenata Talka, Talk ili treća strana - partner ili klijent Talka, prikupljaju i pohranjuju podatke, koje sadrže odgovore iz anketa. Ove podatke iz odgovora u anketama se pohranjuju odvojeno od svih informacija za kontakt i profil, s kojima Talk raspolaže u vezi s članovima njegovog Panela, čime treće strane, partneri ili klijenti Talka ne primaju nikakve osobne podatke o članovima Panela, a dobivaju jedino odgovore iz anketa na način, koji ne dopušta prepoznavanje članova Panela. Partneri ili klijenti mogu dobiti osobne podatke o članovima Panela samo ako oni zatraže takve informacije unutar samog istraživanja, ali jedino prije izričitog pristanka članova Panela, kao na primjer, ako žele provesti osobno intervjue, oni mogu zatražiti podatke za kontakt s članom Panela kako bi ga kontaktirali. Štaviše, Talk može podijeliti s klijentom treće strane neke podatke profila o članu panela u anonimnom obliku kao statističke informacije, kao što su spol, dodjela starosnoj grupi (na osnovu datuma rođenja) i dodjela u državi /regija (na osnovu poštanskog broja). Takvi podaci koji se dijele sa partnerom ili klijentom treće strane ne mogu dovesti do identifikacije člana panela. Tako Talk može, na primjer, dostaviti jednom od klijenata kakav postotak od svih muškaraca i žena u određenoj dobnoj skupini i regiji u zemlji su odgovorili na određena pitanja u online anketama. 

U nekim slučajevima Talk ili partneri ili klijenti - treće strane, koje obavljaju istraživanja u sustavu Talka, mogu zamoliti članove Panela za informacije i mišljenja, koje se smatraju osjetljivim (ili „posebna kategorija”) osobnim podacima, kao što su rasno ili etničko podrijetlo, politički stavovi, fizičko ili mentalno zdravstveno stanje i seksualne sklonosti. Osim ako zakonom nije dozvoljeno obrađivati takve povjerljive podatke, članovi Panela bit će zamoljeni da daju svoj izričiti i posebni pristanak za svaki pojedinačni takav slučaj. Treće strane - partneri ili klijenti Talka dobivaju ovu osjetljivu informaciju jedino u obliku odgovora iz istraživanja, i neće primati podatke od Talka, koje se odnose na članove Panela i koje bi mogle dovesti do njihove identifikacije. Točnije, dajući svoj pristanak za otkrivanjem takvih osjetljivih osobnih podatke, članovi Panela daju svoj izričiti pristanak za njihovu pohranu i obradu prema mjerama dopuštenim u skladu sa zakonom o zaštiti podataka.

Članovi Panela imaju pravo podnijeti, poslati ili prenositi sadržaje i materijale, uključujući, ali ne ograničavajući se na, fotografije, snimke i/ili druge slične ili srodne sadržaje ili materijale, koji mogu sadržavati njihove osobne podatke („Korisnički sadržaj”), primjerice prilikom popunjavanja anketa. Svi osobni podaci uključeni u Korisnički sadržaj prikupljaju se, koriste i objavljuju kao što je opisano u ovim Pravilima o privatnosti. Korisnički sadržaj ne smije sadržavati audio ili video materijale, slike osoba ili slike lica, različitih od članova Panela.

Svi osobni podaci, koji su prikupljeni tijekom procesa registracije, pri sudjelovanju u profilnim anketama i popunjavanju istraživanja, osim podataka o odgovorima na određeno istraživanje, koje su proveli partneri ili klijenti Talka izravno putem sustava Talka, svih pružalaca usluga koje koristimo, kao i podaci iz praćenja putem korištenja kolačića ili slične tehnologije, su u vlasništvu isključivo Talk Online Panela i pohranjuju se na sigurnim poslužiteljima i sustavima unutar EU, a odgovarajući poslužitelji su licencirani i/ili su vlasništvo Talka.

U okviru Vaše narudžbe obrađujemo - ovisno o otkupljenom poticaju - najmanje ime, prezime i e-mail adresu. Ako je potrebna poštanska komunikacija s davateljem poticaja, obradit će se i ulica, poštanski broj, grad i telefonski broj. Prijenos podataka bit će detaljno prikazan prije nego se narudžba može izvršiti, kao i točan naziv i poveznica na politiku privatnosti poticajnog partnera.

2. Kako Talk koristi podatke

Uz sve ostale svrhe opisane u ovim Pravilima o privatnosti, Talk može koristiti prikupljene informacije od članova Panela putem web stranice i aplikacije Talk, i usluga, koje se nude u njima, ili se ponekad može povezati s članovima Panela u vezi sa sljedećim ciljevima:

(1) održavanje arhive svih registriranih članova Panela;

(2) za komunikaciju s njima u vezi njihovog sudjelovanja u određenom istraživanju ili da ih pozove na sudjelovanje u takvom;

(3) da članovima panela pošalju tekstualnu poruku na njihov mobilni telefon koja sadrži verifikacioni kod, kako bi potvrdili njihovu registraciju i aktivirali njihov Talk Onlline profil. U tu svrhu, Talk će dati telefonski broj Talkovom odobrenom provajderu za ovu uslugu, koji će kontaktirati članove panela SMS-om u Talkovo ime;

(4)  pozvati ih da popune anketu za profiliranje kako bi prikupili više podataka o njima kao članovima Panela radi boljeg istraživanja;

(5) upravljanje programom za nagrade i poticaje Talka i zadovoljavanje zahtjeva od strane članova Panela za primanje nagrada i poticaja, to jest preuzimanje bankovnih podataka u svrhu plaćanja;

(6) odgovaranje na probleme održavanja i rješavanje svakakvih pritužbi, upita ili tehničkih problema s kojima bi se članovi Panela mogli susresti ;

(7) ažuriranje evidencije Talka vezane za informaciju o članovima Panela i jamčenje da je ona točna i istinita;

(8) za interne svrhe kao što su na primjer kontrola kvalitete, poboljšane karakteristika, učinkovitosti web stranice/aplikacije i administriranje sustava;

(9) traženje dopuštenja od članova Panela u slučaju da Talk želi koristiti osobne podatke u svrhu koja im nije bila objašnjena u vrijeme kad su njihovi osobni podaci prikupljeni prvi put (na primjer kada se podaci o kontaktu nekog člana Panela mogu predati klijentu koji je naručio istraživanje i želi ih kontaktirati u svrhu određenog projekta);

(10) pored odgovora na ankete koji su prikupili klijenti Talka, Talk ima pravo, kao što je gore navedeno, primijeniti podatke o profiliranju svojih članova Panela uz popunjene ankete u analitičke i istraživačke svrhe i veću potpunost podataka. Te se informacije uvijek dijele s klijentima na način koji ne dopušta identifikaciju članova Panela;

(11) Uz prethodnu izričitu suglasnost Talk može koristiti e-mail adresu članova panela za slanje biltena, promotivnih akcija ili općih komunikacija o zajednici Talk panela, novim uslugama koje Talk može ponuditi u vezi s registracijom članova panela ili novim alata koji su im dostupni. Ako se registrujete za naš bilten i na taj način nam date svoj pristanak (čl. 6 stav 1 lit DSGVO), mi ćemo obraditi vaše ime i adresu e-pošte u svrhu slanja našeg biltena. Vaši lični podaci će biti pohranjeni sve dok se ne odjavite s newslettera ili ne opozovete svoju saglasnost. Članovi panela imaju pravo da odustanu od primanja takve komunikacije u bilo kom trenutku, koristeći opciju odustajanja u svakoj takvoj e-poruci. Ovo odbijanje se, međutim, neće odnositi na kritične informacije koje članovi panela moraju primiti, kao što su ažuriranja Talkovih odredbi i uvjeta i pravila, jer nisu promotivne prirode.  

(12) u svrhu otkrivanja prijevara, potvrđivanja identiteta ili podataka o kontaktima, i za ciljeve potvrde i/ili prevencije;

(13) kako bi se udovoljilo određenim zakonskim obvezama, uključujući, ali ne ograničavajući se na, porezne obveze;

(14) u druge svrhe uz pristanak članova Panela.
 

Općenito, možemo prikupljati i koristiti vaše osobne podatke kada:

  • ste pristali na korištenje vaših osobnih podataka. Na primjer, možemo tražiti da dobijete vaš pristanak za naše korištenje kolačića ili sličnih tehnologija i da vam šaljemo marketinške komunikacije.
  • Ovo je neophodno za pružanje proizvoda i usluga ili odgovaranje na vaša pitanja.
  • Mi smo potrebni ili ovlašteni prema primjenjivom zakonu za korištenje vaših osobnih podataka.
  • Mi ili treća osoba imaju legitiman interes za korištenje vaših osobnih podataka, kao što je to osiguranje i poboljšanje sigurnosti i performansi naših proizvoda i usluga te provođenje analize podataka.

3. Dijeljenje i otkrivanje osobnih podataka

U pravilu Talk Online Panel ne dijeli, prodaje, iznajmljuje, trguje ili prenosi osobne podatke prikupljene od strane članova Panela, partnera, klijenata, izvođača, treće strane, osim onih opisanih u Pravilima o privatnosti i Propisima o kolačićima, ili onih za koje ima pristanak, a u slučaju iznimke to uvijek čini na način koji ne povezuje i ne može dovesti do prepoznavanja identiteta članova Panela. Čak i kada se, kao što je gore navedeno, podaci o kontaktima članova Panela mogu otkriti klijentu uz izričit pristanak od njihove strane u svrhu obavljanja određenog istraživačkog projekta (na primjer, provođenje intervjua osobno, diskusije u fokus grupama i dubinski intervjui), Talk ulaže sve napore da klijent nikada ne kontaktira izravno članove Panela za marketinške ili reklamne svrhe, ili putem reklamne pošte (SPAM).

Talk ponekad poziva članove Panela da sudjeluju u istraživanjima tržišta i javnih stavova, izvršenih od klijenata - trećih strana, na primjer, elektronskim putem. U ovom slučaju istraživanje se provodi isključivo od treće strane i jedino treća strana je odgovorna za prikupljanje, obradu i pohranu podataka iz odgovora na ankete i Talk dobiva od treće strane samo opće podatke o ponašanju članova Panela u vezi s istraživanjem (npr. da li je učesnik sudjelovao u istraživanju do kraja, da li je prekinuo istraživanje i da li je bio „isključen” iz istraživanja). Talk pohranjuje i koristi ove podatke kako bi dao članovima Panela pravi broj bodova, kako bi uredio bazu podataka Panela i za metodološku analizu istraživanja. Gore navedena istraživanja, izvršena od trećih strana, i podaci, prikupljeni u vezi s njima nisu podložni Pravilima o privatnosti. Rezultati od anketa ili podaci iz ankete su i ostaju vlasništvo treće strane.

Osim toga, da bi povećao vjerojatnost članovima Panela da budu uključeni u pozivnice za ankete, Talk također može dijeliti podatke o profilu, kao što su solio-demografski podaci (uključujući, ali ne ograničavajući se na osobni identifikacijski broj (OIB), poštanski broj, spol, bračno stanje, obrazovanje, informacije o zapošljavanju i osobnu neidentificirajuću informaciju o članovima kućanstva), s trećim stranama – poduzećima za analizu uzorka/tržišnim analitičarima ( „treća strana tržišni analitičar”) u svrhu (a) identificiranja istraživačkih mogućnosti uz njihovu pomoć, čijim zahtjevima odgovaraju i (b) primjenu ovih elemenata od podataka prema završenim klijentskim istraživanjima i davanje takvih dodatnih podataka iz anketa klijentima Treće strane - tržišnog analitičara isključivo u analitičke ili istraživačke svrhe. Ako određeni član Panela odgovara uvjetima da bude uključen u istraživanje, odgovarajuća Treća strana - tržišni analitičar, ili će poslati izravan poziv na sudjelovanje u istraživanju, ili dati Talku poveznicu na istraživanje i Talk će ga pozvati na sudjelovanje u istraživanju s pozivnicom, poslanom elektronskim putem. Talk ne dijeli imena članova Panela s Trećom stranom – tržišnim analitičarom. Ako se određeni član Panela otpiše od Panela, Talk se jednostrano obvezuje da će o tome obavijestiti Treću stranu - tržišnog analitičara. Ako član Panela sudjeluje u takvoj prilici za istraživanje, to mu ne daje pravo da uživa u privilegijama, koje nudi Treća strana - tržišni analitičar, ili pravo da postane njen član.

Osobni podaci članova Panela ponekad se mogu otkriti trećim stranama u sljedećim slučajevima:

  • Ako se dijele s drugim tvrtkama, koje pripadaju grupi Talka ili su pod zajedničkom kontrolom ili su zajednička imovina u svrhu arhiviranja ili neprekidnosti djelatnosti;
  • Oni mogu biti predani izvođačima ili partnerima Talka u vezi s uslugama, koja ta fizička ili pravna lica obavljaju za ili zajedno s Talkom, kako bi pomogli Talku s obradom podataka, koje članovi Panela dobrovoljno daju ili prikupljuju od njih, na primjer kada Talk šalje njihovo ime i adresu dostavljaču određene nagrade, kako bi im ona bila dostavljena, ili kada sustavi Talka zahtijevaju tehničku obnovu ili uslugu ili kada Talk proslijeđuje broj telefona člana panela Talk-ovom provajderu usluge SMS verifikacije, Telesign Corporation. Talk ima pravo s vremena na vrijeme dodavati ili uklanjati takve davatelje usluga tijekom redovnog poslovanja. Davatelji usluga nemaju pravo zadržavati osobne podatke za korištenje od svoje ili od strane neovisnih stranaka za razdoblje duže nego što je potrebno za obavljanje ugovorene usluge. Osim toga, oni su zaduženi za obradu svih osobnih podataka u skladu s Pravilima o privatnosti i koliko god je dopušteno važećim zakonima o zaštiti podataka;
  • Osobni podaci mogu se prenijeti u kontekstu korporativne reorganizacije ili u kontekstu promjene vlasništva tvrtke (uključujući, ali ne ograničavajući se na, spajanja, pripajanja ili prodaja cjelokupnog poslovanja Talka ili dio njega). Talk jamči da će članovi Panela biti obaviješteni u slučaju da se to dogodi, kao i da se Stranka, koja dobiva osobne podatke o članovima Panela, obvezuje poštivati sve osnovne uvjete iz Pravila o privatnosti i Propisa o kolačićima Talka, i da koristi, štiti i održava sigurnost, integritet i privatnost osobnih podataka u skladu s ovim Pravilima o privatnosti;
  • Oni se mogu dijeliti kada Talk ima razloga za dobronamjernu pretpostavku da je to potrebno i traženo za svrhe nekog sudskog postupka ili sudskog naloga, ili ako smatra da je neophodno s ciljem istraživanja, sprječavanja ili poduzimanja mjera u vezi ilegalne aktivnosti, dopustive prijevare, situacije, koje uključuju potencijalne prijetnje fizičkoj sigurnosti određene osobe, kršenja uvjeta web stranice ili aplikacije Talka, ili u skladu s drugim zakonskim zahtjevima. Objavljivanje osobnih podataka može biti potrebno i za vršenje provjera privatnosti ili sigurnosti podataka i/ili za istragu u odgovoru na tužbu ili sigurnosne prijetnje.

U vezi sa deljenjem ličnih podataka, članovi panela pristaju i slažu se da njihovi podaci mogu biti prosleđeni i/ili obrađivani izvan njihove zemlje prebivališta, u zemljama koje možda nemaju zakone za zaštitu podataka koji nude podjednaku zaštitu kao u EU zemljama, uključujući i bez ograničenja SAD. Svi takvi transferi će se vršiti isključivo u skladu sa ovom Politikom privatnosti i relevantnim zakonom koji je na snazi i Talk će zadržati obavezu da održi nivo privatnosti ličnih podataka koji su jednaki zaštiti koja se nudi u EU zakonodavstvu, i kada je neophodno, primeni odgovarajuće mehanizme i sporazume.

4. Pohrana podataka

Talk pohranjuje osobne podatke, prikupljene od strane članova Panela za razdoblje u kojem su oni članovi Panela i koliko god je to potrebno za Talkova istraživanja, analizu i zakonske obveze Talka (na primjer, ako je potrebno pohraniti informaciju u skladu sa zahtjevima važećeg poreznog zakonodavstva/zakona o prihodima, ili tijekom postupka rješavanja sporova, kao i u vezi s njegovom obvezom dokazivanja određenog pristanka) i njegovim ugovornim obvezama s trećim stranama.

U slučaju da članovi Panela više ne žele da Talk koristi njihove podatke, oni mogu ukinuti svoje sudjelovanje u Panelu brisanjem svog profila putem web stranice Panela. (Članovi Panela Talk trebaju biti obaviješteni da ako jednostavno izbrišu i deinstaliraju aplikaciju Talk sa svog uređaja, to neće dovesti do automatskog brisanja njihovog profila za članstvo u Talku na web stranici Talka). Kada profil za članstvo bude izbrisan, Talk ne nastavlja s pohranom ili korištenjem osobnih podataka u druge svrhe, osim onih opisanih u prethodnom stavku. Talk nastavlja primjenjivati sigurnosne procedure i tehnologije pomoću kojih je osigurana zaštita bilo kakvih osobnih podataka. Talk također može pohraniti i log datoteke s anonimnim informacijama u svrhu unutrašnje analize. Općenito, te log datoteke se pohranjuju u kratkom vremenskom razdoblju, osim kada se koriste za sigurnost stranice, poboljšanje funkcionalnosti stranice ili kada Talk ima zakonsku obvezu da ih pohrani na duže vrijeme.

5. Poveznice prema drugim web stranicama

Web stranica ili aplikacija Talka sadrži poveznice prema drugim web stranicama. Talk nije odgovoran za Pravila o privatnosti, postupke ili sadržaj web stranica na koje se poveznice odnose. Članovi Panela uvijek trebaju pogledati Informaciju o privatnosti web stranica, koje posjećuju putem poveznica s ove web stranice ili aplikacije Talka.

6. Zaštita privatnosti djece

Talk smatra da je iznimno važno zaštititi privatnost djece na internetu, a ako postoje informacije za to, ne obrađuje osobne podatke o djetetu ispod obavezne minimalne dobi bez pristanka roditelja/ staratelja. U nekim slučajevima roditeljima/starateljima može biti poslana anketa, koja će uključivati i mišljenje djeteta, na primjer istraživanje o igračkama. U tim slučajevima istraživanje je namijenjeno da bude ispunjeno samo pod nadzorom roditelja/staratelja, i izbor roditelja/staratelja da sudjeluju zajedno sa svojim djetetom se svodi na davanje indirektnog pristanka da mišljenje djeteta bude uključeno u istraživanju.

7. Sigurnosne mjere

U skladu s gore navedenim, Talk se odnosi vrlo odgovorno što se tiče sigurnosti podataka. Talk održava odgovarajuće sigurnosne mjere online i offline, fizičke, tehničke, administrativne, elektronske i proceduralne sigurnosne mjere za zaštitu od neovlaštenog, slučajnog ili nezakonitog pristupa, prikupljanja, pohrane, izmjene ili otkrivanja svih podataka pod njegovom kontrolom. Pristup svim osobnim podacima je ograničen na nekoliko službenika, ovlaštenih na temelju potreba pristupa tim podacima, a čak i u tim slučajevima zaposlenici Talka imaju obvezu sačuvati povjerljivost. Svaki put kada Talk prikuplja ili šalje osobne podatke na druge web stranice, one su zaštićene enkripcijom, kao što je SSL protokol (sigurnosni sloj utikača). Talk redovito pregledava, prati i izvršava procjenu prakse o održavanju povjerljivosti i zaštitnih sustava, koliko god je potrebno za njegove poslovne potrebe, tehnološke promjene i regulatorne zahtjeve. Talk također gradi sustav upravljanja pomoću kojeg bi se spriječili incidenti poput neovlaštenog pristupa i gubitka, brisanja, mijenjanja ili curenja osobnih podataka, kao i da se osigura najbolja moguća podrška u slučaju da se takav incident dogodi. Međutim, niti jedan prijenos putem interneta nije 100% siguran i Talk ne može jamčiti, niti je odgovoran za njegovu sigurnost. Korisnici Talka preuzimaju ovaj rizik kada koristite njegove usluge.

8. Prava članova Panela

Ako članovi Panela Talk žele ostvariti svoje pravo na pristup, da ispravljaju, mijenjaju, ili žele izbrisati svoje osobne podatke u vezi s njihovim profilu kao članova Talka, to mogu učiniti u bilo kojem trenutku ulaskom u stranicu svog profila, ili kada kontaktiraju Talk elektronskim putem. Na pismeni zahtjev Talk predstavlja svojim korisnicima osobne podatke o njima, koje su prikupljene, korištene i otkrivene u mjeri, u kojoj je potrebno i/ili dopušteno zakonom. Osim toga, u nekim slučajevima, članovi Panela Talk imaju pravo ograničiti obradu svojih osobnih podataka i pravo usprotiviti se obradi svojih osobnih podataka i dobiti kopiju svojih osobnih podataka u lako dostupnom obliku, kako bi mogli biti predani. Talk odgovora na takve zahtjeve u razumnom roku (ili u zakonskom roku, kada je to primjenjivo) i zadovoljava prava članova Panela, osim ako zakonom nije drukčije određeno, u slučajevima, kada imaju utjecaj na privatnost drugih osoba izvan razumnih okvira ili na provođenje Talkove aktivnosti. U slučaju sumnje, kao odgovor na zahtjev od strane člana Panela za ostvarivanje svojih prava, Talk može zatražiti dodatne informacije za potvrdu njegovog identiteta. Na taj način se štite prava i privatnost članova Panela.

Osim toga, članovi Panela Talk imaju pravo lako povući svoj pristanak da Talk obrađuje njihove podatke. Oni mogu to učiniti u bilo kojem trenutku deaktivirati svoj profil na stranici s postavkama. Talk još uvijek ima pravo koristiti već prikupljene od njih osobne podatke, ali će ih ukloniti prilikom prvog zahtjeva za to. Ako član Panela povuče svoj pristanak za korištenje ili dijeljenje njegovih osobnih podataka za svrhe navedene u ovim Pravilima o privatnosti, Talk će obustaviti obradu njegovih osobnih podataka i on više neće imati pristup Uslugama Talka, što dovodi do istog rezultata kao što je i deaktiviranje profila. Članovi Panela moraju biti obaviješteni da u određenim slučajevima Talk može nastaviti obrađivati osobne podatke nakon što član Panela povuče svoj pristanak i zatraži od Talka da izbriše njegove podatke, ako za to Talk ima zakonske razloge.

9. Pravo na žalbu

Također imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu. U Austriji je nadzorno tijelo Austrijsko tijelo za zaštitu podataka, Barichgasse 40-42, 1030 Beč, telefon: +43 1 52 152-0, e-mail: [email protected], Web: https://www.dsb.gv.at/ .

10. Facebook Connect

Korisnici se mogu prijaviti na internet stranicu Talk ili aplikaciju Talk, koristeći usluge za automatsko prijavljivanje, kao što je na primjer Facebook Connect. Takve usluge vrše provjeru identiteta korisnika i daju im mogućnost dijeljenja određenih osobnih identifikacijskih podataka s Talkom, kao što su, na primjer, ime i e-mail adresa, kako bi mogli automatski popuniti registracijski obrazac za Talk, a kasnije, kada postanu registrirani članovi Panela, Talk može primati određene podatke s Facebooka, s ciljem obogaćivanja podataka korisničkog profila i povećanjem vjerojatnosti člana za sudjelovanje u istraživanjima. Usluge kao što su Facebook Connect daju korisnicima mogućnost objavljivanja informacija o svojim aktivnostima na web stranici Talk ili u aplikaciji Talk na svojoj stranici profila, kako bi ih podijelili s ostalima u svojoj mreži, za što se uvijek zahtjeva izričit pristanak.

11. Društveni medijski widgeti

Web stranica Talk i aplikacija Talk uključuju funkcije socijalnih medija, kao na primjer gumb „Sviđa mi se“ („Like“) u Facebooku, i widgeti, kao na primjer gumb za dijeljenje („Share“). Te funkcije mogu prikupljati podatke o IP adresi, podatke o tome koja stranica Talka je posjećena, i mogu sačuvati kolačiće, kako bi omogućili pravilan rad te funkcije. Funkcije socijalnih medija i Widgeti se pohranjuju ili od treće strane, ili direktno od internet stranice. Interakcija između korisnika Talka i takve funkcije su regulirane pravilima o privatnosti tvrtke, koja ih pruža.

12. Mobilna aplikacija Talk

Kada članovi Panela skidaju i koriste mobilnu aplikaciju Talk, Talk može prikupljati sistemske podatke i podatke o vrsti korištenog mobilnog uređaja, verziju operativnog sustava, identifikatora uređaja, hardvera i korisničkih statistika, mjesto za pohranu i verziju aplikacije. Talk upotrebljava te podatke, koje prikuplja preko aplikacije Talk, suglasno Pravilima o privatnosti i odredbama opisanim u njima. Talk isto tako prikuplja i pohranjuje AdvertiserID (identifikacijski broj uređaja) za svaki uređaj korisnika, osim ako ga član Panela nije napravio anonimnim na svom uređaju, kako bi se mogli identificirati članovi Panela, kada koriste određene aplikacije, da bi se mjerilo njihovo korištenje, ili da se vidi da li je određen član Panela izložen određenoj online reklamnoj kampanji. Talk prikuplja te podatke o operativnom sustavu uređaja i identifikacijske podatke korisnika s ciljem da ponekad šalje članovima Panela obavijesti, da im šalje informacije vezane za istraživanja, i da ih upita da li bi željeli sudjelovati. Ako članovi Panela više ne žele dobivati takve obavijesti, mogu ih isključiti za svoj uređaj.

Osim toga, Talk koristi softverske programe za analizu mobilnih uređaja, kako bi saznali više za funkcionalnost mobilne aplikacije Talk na telefonu članova Panela. Taj softver može pohranjivati podatke, kao na primjer koliko često članovi Panela koriste aplikaciju, događaje, koji se odvijaju unutar aplikacije, kumulativnu potrošnju, operativne podatke i odakle je skinuta aplikacija.

13. Talk on the road

Aplikacija Talk traži od članova Panela pristanak za dobivanje podataka o njihovoj geografskoj lokaciji putem njihovog mobilnog uređaja, imajući u vidu da te podatke aplikacija može predavati neovisno o tome da li je trenutno otvorena. Ako članovi Panela daju svoj pristanak za dijeljenje podataka koji se tiču njihove geografske lokacije, u dodatku opisanim načinima u Pravilima o privatnosti, po kojima se koriste podaci, Talk će koristiti podatke za njihovu lokaciju, kako bi im predložio mogućnost za sudjelovanje u lokaliziranom tržišnom istraživanju i/ili da podijeli te podatke o geografskoj lokaciji s klijentima – trećim stranama, kako bi im demonstrirao određene modele lokacija i/ili promet korisnika aplikacije Talk. Osim toga, Talk može dijeliti podatke o geografskoj lokaciji članova Panela s trećim stranama – trgovcima, s ciljem dobivanja pregleda određene lokacije, obrade profiliranih aplikacija, i određivanje ciljanih skupina korisnika. Ako članovi Panela više ne žele dijeliti podatke za svoju geografsku lokaciju putem svog uređaja, mogu deaktivirati uslugu u aplikaciji Talk, ili mogu promijeniti postavke za privatnost na svom uređaju.

14. Surf Buddy 

Aplikacija Talk će zatražiti pristanak članova panela kako bi uključila funkciju Sound Buddy na svom mobilnom uređaju. Takva funkcija će omogućiti aplikaciji u određenim intervalima, bez obzira da li je otvorena ili ne, da prepozna i snimi audio frekvencije zvukova radijskih i televizijskih emisija kojima bi član panela mogao biti izložen. Sound buddy odmah transformiše svaki snimljeni zvuk u otisak prsta (zbirku matematičkih reprezentacija tog audio sadržaja koji se mogu uporediti sa ekvivalentnim matematičkim reprezentacijama za audio zapise radio i televizijskih emisija koji su predmet istraživanja tržišta). Generisani otisak prsta ne dozvoljava rekreaciju originalnog zvuka, stoga Sound buddy neće snimati nikakve glasove, ambijentalne zvukove, pozive ili razgovore i neće prikupljati nikakve lične podatke. Generisani otisak prsta se šalje u šifrovanom obliku koji se ne može identifikovati na servere Talkovog trećeg partnera FLUZO TECHNOLOGIES, S.L. koji upravlja funkcijom Sound Buddy za skladištenje i obradu u anonimnom obliku. 

Navedeno prepoznavanje zvukova radijskih i televizijskih emisija omogućava aplikaciji Talk da koristi dobivenu kombinaciju podataka samo sa bilo kojim neidentificiranim profilnim podacima ili bilo kojim pasivnim mjernim podacima koje aplikacija Talk može imati o članovima panela kako bi procijenila publiku pojedinca radio i televizijski sadržaj kojem je član panela izložen, radi prikupljanja podataka o mjerenju zvuka ili mjerenja djelotvornosti reklamnih kampanja na mreži ili razvoja uvida u publiku i/ili sličnih modela u vezi s marketinškom kampanjom. Talk će podijeliti sve informacije koje se odnose na gore navedene svrhe sa klijentima treće strane samo u anonimiziranom obliku. Ako članovi panela više ne žele da aplikacija Talk prikuplja njihove audio podatke, kao što je gore opisano, putem svog mobilnog uređaja, mogu deaktivirati funkciju unutar aplikacije Talk ili mogu promijeniti postavke privatnosti na svom mobilnom uređaju. 

15. Izmjene u Pravilima o privatnosti i Propisima o kolačićima

Talk zadržava pravo da po svojoj procjeni mijenja metode za zaštitu privatnosti i da ažurira ili mijenja ova Pravila o privatnosti u svakom trenutku. Iz tog razloga, Talk potiče članove Panela da često provjeravaju ova Pravila o privatnosti. Ako Talk izvrši važne promjene u ovim Pravilima, članovi Panela bit će obaviješteni ovdje ili elektronskim putem, ili putem obavijesti na glavnoj stranici Talka. Ova Pravila o privatnosti su važeća od dana posljednje verzije, navedene na vrhu ove stranice.

16. Primjenjivo zakonodavstvo i nadležnost

Gore spomenuta Pravila o privatnosti, kao i sve njene izmjene i dopune, ili bilo koji spor ili zahtjev, koji proističe iz ili u vezi njih ili njihovog predmeta, uređuju se i dopunjuju austrijskim zakonodavstvom, zakonodavstvom EE i svim primjenjivim međunarodnim sporazumima. Svaka klauzula ovih Pravila, koja nije u skladu s gore navedenim zakonodavstvima, ili se smatraju od strane nadležnog suda nevažećim, prestaje bili važeća ipso jure, i uklanja se iz ovog dokumenta bez utjecaja na valjanost preostalih klauzula, koje ostaju na snazi. Strane neopozivo prihvaćaju isključivu nadležnost sudova u Beču u vezi sa svim zahtjevima ili upitima, koji proizlaze iz ili u vezi s ovim Pravilima o privatnosti i Propisima o kolačićima.

Zaštita privatnosti članova Panela Talk je od iznimne važnosti za Talk, i zbog toga, ako članovi Panela imaju pritužbe ili nedoumice u vezi s Pravilima o privatnosti Talka, ili ako žele podnijeti zahtjev za odbijanje do Talk Online Panela, kao i ako žele ostvariti svoje legitimno pravo pristupa, pregleda, promjene ili brisanja osobnih identificirajućih podataka, ili se suprotstaviti obradi istih, mogu kontaktirati Talk u svakom trenutku.

 

Kontrolor podataka :
Talk Online Panel GmbH, Karlsgasse 7/5, 1040 Beč Austrija, Društvo sa ograničenom odgovornošću, registarski broj: FN 419178p UID: ATU68904867 
e-mail: [email protected] ,website: www.talkonlinepanel.com

Ako imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju, obradi ili korištenju vaših ličnih podataka, obratite se pismenim putem Talkovog službenika za zaštitu podataka: 

Službenik za zaštitu podataka

Bischof, Zorn + Partner Rechtsanwälte GmbH,

Seilerstätte 18-20, 1010 Beč, Austrija

e-mail: [email protected], website: www.talkonlinepanel.com

 

Vodeće nadzorno tijelo: 
Austrian Dana Protection Authority ( www.data-protection-authority.gv.at )