Dziękujemy za Twoją rejestrację!

W ciągu 24 godzin otrzymasz potwierdzenie e-mail, jak również zaproszenie do Twojej pierwszej ankiety. W przypadku braku wiadomości, sprawdź folder spam.

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 17/04/2023

Talk Online Panel jest mocno zaangażowany w ochronę bezpieczeństwa i integralności wszystkich danych osobowych zebranych lub ujawnionych przez członków panelu: Użytkownicy mówiący mogą być pewni, że ich prywatność to priorytet numer jeden Talk.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jaki rodzaj danych osobowych lub innych informacji umożliwiających osobistą identyfikację Talk zbiera o swoich zarejestrowanych członków panelu, w jaki sposób wykorzystuje, udostępnia lub ujawnia te informacje, a także wybory i prawa członka panelu dotyczące przetwarzania informacji w związku z Usługi oferowane w serwisie Talk i aplikacji mobilnej Talk ("aplikacja Talk"). Talk mówi o zaufaniu członków panelu, dlatego niniejsza Polityka Prywatności jest przedstawiana w przejrzystym, prostym języku, zamiast używać wyłącznie terminologii prawnej. Aplikacja mobilna Talk podlega dodatkowym warunkom prywatności, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Korzystanie z Usług przez członków panelu Talk jest całkowicie dobrowolne, dlatego gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych oraz danych osobowych Talk Online Panel w związku z Usługami i niniejszą Polityką prywatności odbywa się za ich zgodą. Taka dobrowolna zgoda może zostać wycofana tak łatwo, jak została przekazana Talk, np. elektronicznie.

Talk zobowiązuje się do pełnej zgodności z wymogami dotyczącymi ochrony danych określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych (GDPR), obowiązującym od 25 maja 2018 r., a także w Austriackim Prawie o ochronie danych, wszelkich właściwych przepisach lokalnych dla wszystkich jego przepisów krajów pochodzenia i wszelkich traktatach międzynarodowych. Ponadto Talk i jego starannie dobrani partnerzy zewnętrzni zawsze starają się dostosować swoje praktyki dotyczące prywatności i dostosowują swoje technologie do wszystkich przepisów, kodeksów i norm obowiązujących na rynku i stowarzyszeń badawczych, takich jak ESOMAR, VMÖ (Association of Market) Badacze w Austrii) i BVM (Stowarzyszenie rynku niemieckiego i badaczy społecznych), do których należy Talk. Wszystkie odniesienia w niniejszej Polityce prywatności do "Talk Online Panel" lub "Talk" obejmują Talk i jego  macierzystą spółkę zależną, powiązaną i pod tą samą firmą kontrolną. Dla celów niniejszej Polityki "online" obejmuje również przeglądanie Internetu mobilnego.

 

1. Jaki rodzaj informacji zbiera Talk i w jaki sposób je zbiera
2. W jaki sposób Talk korzysta z informacji
3. Udostępnianie i ujawnianie wszelkich danych osobowych
4. Przechowywanie danych
5. Linki do innych stron internetowych
6. Prywatność dzieci
7. Środki bezpieczeństwa
8. Prawa członków panelu
9. Prawo do apelacji
10. Facebook Connect
11. Widgety mediów społecznościowych
12. Aplikacja mobilna Talk
13. Talk on the road
14. Sound Buddy
15. Zmiany w Polityce prywatności i Polityce dotyczącej plików Cookie
16. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

1. Jaki rodzaj informacji zbiera Talk i w jaki sposób je zbiera

Talk Online Panel oferuje zarejestrowanym członkom panelu możliwość udziału w różnych badaniach społecznych, opinii i badań rynkowych, które pomagają klientom Talk uzyskać lepsze spostrzeżenia marketingowe konsumentów i ewentualnie podejmować odpowiednie decyzje biznesowe. Ponadto, Talk angażuje członków panelu i daje im możliwość uczestniczenia w różnych internetowych działaniach pomiarowych, które obejmują śledzenie wykorzystania stron internetowych, projekty badawcze skuteczności reklam online, pomiary widowni, jak również rozwój wglądu publiczności i projektów modeli podobnych do wyglądu (jak opisano dokładniej w Polityce Cookie Talk). Jeśli jakakolwiek działalność śledząca nie została opisana w obecnej Polityce prywatności lub Polityce plików cookie lub jeśli wymaga instalacji narzędzia lub aplikacji, Talk poprosi członków panelu o ich wyraźną i oddzielną zgodę. 

W szczególności, Talk zbiera dane osobowe na zasadzie dobrowolności od członków panelu (i) za każdym razem, gdy wypełnia formularz rejestracyjny, aby stać się członkami panelu Talk lub gdy odpowiadają na dostępne ankiety profilowe, (ii) gdy biorą udział w ankiecie (iii) w związku z otrzymaniem i wymianą ich punktów, (iv) jak również w trakcie kontaktu z Talk poprzez e-mail lub za pomocą dostępnego formularza kontaktowego. Ponadto Talk może gromadzić dane osobowe członków panelu za pomocą plików cookie lub innej technologii śledzenia lub może otrzymywać informacje na ich temat, jeśli korzystają z którejkolwiek z innych stron internetowych Talk działa lub inne usługi świadczone przez Talk. Wypełnianie ankiet profilowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, ale Talk zachęca członków zespołu do wypełnienia jak największej liczby osób; im więcej ukończą, tym większe są szanse, że zostaną wybrani do przyszłych odpowiednich badań. 

Gdy członkowie panelu uczestniczą w ankietach Talk lub w ankietach zewnętrznych partnerów/ klientów Talk, wówczas Talk lub partner lub klient będący osobą trzecią gromadzi i przechowuje dane odpowiedzi na ankietę. Takie dane odpowiedzi na ankietę są przechowywane oddzielnie od danych kontaktowych i profilowych Talk ma na temat członków panelu, w związku z czym partnerzy lub klienci zewnętrzni nie otrzymują żadnych informacji osobistych na temat członków panelu, ale otrzymują odpowiedzi ankiet tylko w taki sposób, że członkowie panelu nie mogą być zidentyfikowanym. Partnerzy lub klienci mogą otrzymywać dane osobowe członków panelu tylko wtedy, gdy proszą o takie informacje w ramach ankiety i tylko przed wyraźną zgodą członków panelu, na przykład, jeśli chcą przeprowadzić wywiad face2face, mogą poprosić o dane kontaktowe członka panelu w celu skontaktowania się z nim. Ponadto Talk może udostępniać klientom jako osobom trzecim niektóre dane profilu dotyczące członka panelu w formie anonimowej jako informacje statystyczne, takie jak płeć, przypisanie do grupy wiekowej (w oparciu o datę urodzenia) i przypisanie do województwa/regionu (na podstawie kodu pocztowego). Takie dane udostępnianie partnerom lub klientom strony trzeciej nie mogą prowadzić do identyfikacji członka panelu. W ten sposób Talk może na przykład zgłosić klientowi, jaki procent wszystkich mężczyzn i kobiet uczestniczących w grupie wiekowej i regionie danego kraju odpowiedział na niektóre pytania w kontekście ankiety internetowej. 

W niektórych przypadkach, Talk lub partnerzy zewnętrzni lub klienci, którzy przeprowadzają ankiety za pośrednictwem Systemu Talk, mogą poprosić członków panelu o informacje i opinie dotyczące wrażliwych (lub "specjalnej kategorii") danych osobowych, takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne; opinie polityczne, stan zdrowia fizycznego lub psychicznego oraz preferencje seksualne. O ile nie zezwoli się na przetwarzanie takich danych wrażliwych z mocy prawa, członkowie panelu zostaną poproszeni o wyraźną i oddzielną zgodę w każdym przypadku. Partnerzy lub klienci będący osobami trzecimi otrzymają tylko takie wrażliwe dane, jak odpowiedzi ankietowe i nie otrzymają od Talk jakichkolwiek danych o członkach panelu, które mogłyby prowadzić do ich identyfikacji. W celu wyjaśnienia, dobrowolnie wyrażając zgodę na ujawnienie takich wrażliwych danych osobowych, członkowie panelu wyraźnie zgadzają się na ich przechowywanie i przetwarzanie zawsze w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawodawstwo dotyczące ochrony danych. 

Członkowie panelu mogą przesyłać, przesyłać lub przesyłać treści lub materiały, w tym między innymi zdjęcia, filmy i / lub inne podobne lub pokrewne treści lub materiały, które mogą zawierać ich dane osobowe ("Treści użytkownika"), na przykład podczas wypełniania ankiety. Wszelkie dane osobowe zawarte w Treści użytkownika będą gromadzone, wykorzystywane i ujawniane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Treści użytkownika nie mogą zawierać dźwięku, wideo, obrazów ani podobieństwa osób innych niż członkowie panelu. 

Wszystkie dane osobowe zebrane podczas procesu rejestracji, udziału w profilowaniu kwestionariuszy i wypełniania ankiet z wyjątkiem szczegółowych danych z ankiet przeprowadzonych przez partnerów lub klientów Talk bezpośrednio przez system Talk, jakichkolwiek używanych przez nas dostawców usług i śledzenia za pomocą plików cookie lub innych podobnych technologii, są własnością wyłącznie Talk Online Panel i są przechowywane na bezpiecznych serwerach i systemach zlokalizowanych w UE, których serwery są licencjonowane i/lub są własnością Talk. 

W ramach złożonego zamówienia, w zależności od rodzaju wybranej nagrody, przetwarzane są co najmniej imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku konieczności skorzystania z usług pocztowych przez dostawcę (partnera) produktów lub usług oferowanych w związku z programem nagród Talk Online Panel, przekazane zostaną również adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) i numer telefonu. Przesyłane dane, jak i nazwa dostawcy nagrody wraz z linkiem do Polityki Prywatności, będą wyświetlone w detalach jeszcze przed zakończeniem zamówienia. 

2. W jaki sposób Talk korzysta z informacji

Poza innymi celami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności, Talk może wykorzystywać informacje zebrane od członków zespołu za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji Talk oraz oferowanych tu usług lub może czasami kontaktować się z członkami panelu w następujących celach:

(1) aby zachować rejestr wszystkich zarejestrowanych członków panelu.

(2) do komunikowania się z nimi w związku z ich udziałem w ankiecie lub w celu zaproszenia ich do ankiety;

(3) aby wysłać członkom panelu wiadomość tekstową z kodem weryfikacyjnym na numer telefonu, aby potwierdzić rejestrację i aktywację konta Talk Online Panel. W tym celu Talk udostępni numer telefonu zatwierdzonemu przez Talk dostawcy usługi, który skontaktuje się z członkiem panelu w imieniu Talk;

(4) do zaproszenia ich do wypełnienia kwestionariusza profilowania, aby zebrać więcej informacji na ich temat jako członków panelu w celu lepszego ukierunkowania badania;

(5) do zarządzania programem nagrody i zachęt Talk oraz do wypełnienia żądania członków panelu dotyczące nagród i zachęt, tj. dane bankowe do celów rozliczeniowych;

(6) do reagowania na problemy z obsługą użytkowników i rozwiązywanie wszelkich zapytań dotyczących skarg lub problemów technicznych, które mogą napotkać członkowie panelu;

(7) w celu aktualizacji i zapewnienia, że zapisy rozmów z członkami panelu są dokładne i poprawne; 

(8) do celów wewnętrznych, takich jak kontrola jakości, wydajność / wydajność strony / aplikacji, administrowanie systemem; 

(9) w celu proszenia o zgodę członków panelu w przypadku, gdy Talk chce użyć danych osobowych w celu, który nie został im wyjaśniony przy pierwszym zebraniu ich danych osobowych (na przykład, gdy dane kontaktowe członka panelu mogą być udostępniane klientowi, który zlecił ankietę i chce się z nimi skontaktować w celu realizacji konkretnego projektu); 

(10) oprócz odpowiedzi ankietowych, które są zbierane przez klientów Talk. Talk może, jak wspomniano powyżej, dołączać profilowanie informacji o członkach panelu do wypełnionych ankiet w celach analitycznych i badawczych oraz wzbogacania danych. Informacje te są udostępniane klientowi zawsze w taki sposób, że nie można zidentyfikować członków panelu.

(11) po uprzedniej wyraźnej zgodzie, Talk może wykorzystywać adres e-mail członków panelu, aby wysyłać biuletyn, akcje promocyjne lub ogólne wiadomości o społeczności panelu Talk, nowe usługi, które Talk może oferować w związku z rejestracją członków panelu lub nowych narzędzi dostępnych dla nich. Jeśli członek zapisze się do naszego newslettera, a tym samym wyrazi zgodę (Art. 6, para. 1, lit. a, RODO), przetworzymy jego/jej imię i adres e-mail w celu dostarczenia naszego newslettera. Twoje dane będą przechowywane do momentu anulowania subskrypcji lub odmówienia zgody. Członkowie panelu są uprawnieni do rezygnacji z otrzymywania takiej komunikacji w dowolnym momencie, za pomocą opcji opt-out w każdym takim e-mailu. Ta rezygnacja nie będzie jednak dotyczyła krytycznych informacji, które członkowie panelu muszą otrzymywać – takich jak aktualizacje Regulaminu Talk i dokumentów dotyczących Polityki Prywatności i Cookies, ponieważ nie mają charakteru promocyjnego;

(12) w celu wykrywania oszustw, potwierdzania i weryfikacji tożsamości lub danych kontaktowych i/lub w celach zapobiegania;

(13) w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych, w tym, bez ograniczeń, zobowiązań podatkowych;

(14) o ile uczestnicy panelu wyrazili na to zgodę.

 

Ogólnie rzecz biorąc, możemy zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy:

  • Zgodzą się Państwo na wykorzystywanie Waszych Danych osobowych. Na przykład będziemy prosić o zgodę na używanie przez nas plików cookie lub innych podobnych technologii i wysyłanie wiadomości marketingowych.
  • Jest to niezbędne do dostarczania użytkownikom produktów i usług lub reagowania na ich zapytania.
  • Jesteśmy zobowiązani lub uprawnieni w świetle obowiązującego prawa do przetwarzania Danych osobowych użytkowników.
  • My lub strona trzecia mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych osobowych użytkowników, np. w celu zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa, jakości naszych produktów i usług i przeprowadzania analiz danych.

3. Udostępnianie i ujawnianie wszelkich danych osobowych

Zgodnie z ogólną zasadą, Talk Online Panel nie udostępnia, nie sprzedaje, nie wypożycza, nie handluje ani nie przekazuje żadnych danych osobowych zebranych od członków panelu do jakiegokolwiek partnera, klienta lub wykonawcy będącego osobą trzecią, w sposób inny niż opisany w Polityce prywatności i plików cookie lub w inny sposób, na który wyrazili zgodę, oraz z określonymi wyjątkami, zawsze w sposób, który nie jest połączony lub nie może prowadzić do identyfikacji członków panelu. Nawet jeśli, jak opisano powyżej, informacje kontaktowe członków panelu mogą zostać ujawnione klientowi po jego wyraźnej zgodzie na wykonanie konkretnego projektu badawczego (na przykład w celu Talk ma na uwadze to, że klient nigdy nie skontaktuje się z członkami panelu bezpośrednio w celach marketingowych lub reklamowych lub poprzez e-mail reklamowy (SPAM).

Talk od czasu do czasu zaprasza członków panelu do badań rynkowych i badań opinii przeprowadzanych przez klientów zewnętrznych, np. e-mailem. W takim przypadku ankieta będzie przeprowadzana wyłącznie przez stronę trzecią, a sama strona trzecia jest odpowiedzialna za zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych odpowiedzi na ankietę, a Talk otrzyma od strony trzeciej jedynie ogólne dane dotyczące ankiety członka panelu zachowanie (np. czy uczestnik w pełni uczestniczył w ankiecie, czy przerwał badanie lub czy został "wyłapany" z ankiety). Talk przechowuje i korzysta z tych danych, aby zapewnić członkom panelu odpowiednią liczbę punktów, do edycji bazy danych panelu i do metodycznej analizy ankiety. Wyżej wymienione ankiety administrowane przez osoby trzecie i dane zebrane w związku z nimi nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Wyniki ankiety lub dane z ankiety są i będą własnością osób trzecich.

Ponadto, aby zwiększyć szanse członków panelu na zakwalifikowanie się do zaproszeń do ankiety, Talk może dodatkowo udostępniać informacje profilowe, takie jak dane socjodemograficzne (w tym między innymi unikalny numer identyfikacyjny "UID", kod pocztowy, płeć, stan cywilny, wykształcenie, informacje związane z zatrudnieniem oraz informacje, które nie pozwalają na identyfikację osób w gospodarstwie domowym), z firmami próbnymi / badającymi rynek strony trzeciej ("Firma badająca rynek strony trzeciej"), w celu (a) identyfikacji możliwości ankiet, do których mogą się kwalifikować, za ich pośrednictwem oraz (b) dołączania takich elementów danych do zakończonych ankiet wśród klientów i dostarczania dołączonych danych z ankiety do klienci firmy badającej rynek zewnętrzny tylko do celów analitycznych lub badawczych. Jeśli członek panelu kwalifikuje się do udziału w ankiecie, wspomniana firma badająca rynek strony trzeciej zaprosi go bezpośrednio do udziału w ankiecie lub udostępni link do ankiety Talk i Talk zaprosi ich do wzięcia udziału w ankiecie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Talk nie będzie udostępniać nazwisk członków panelu Firmie badającej rynek strony trzeciej. Jeśli członek panelu zrezygnuje z subskrypcji w Panelu, wyłączną odpowiedzialnością Talk jest poinformowanie o tym badającą rynek stronę trzecią. Uczestnictwo członka panelu w takich ankietach nie uprawnia ich do żadnych korzyści oferowanych przez te firmy badawcze lub do ich członkostwa we wspomnianych wyżej firmach badawczych.

Dane osobowe członków panelu mogą być czasami ujawniane stronom trzecim w następujących przypadkach:

  • Może być udostępniany innym firmom należącym do tej samej grupy co Talk lub podlegających tej samej kontroli lub własności w celu archiwizacji lub zachowania ciągłości działania;
  • Może zostać udostępniony kontrahentom lub klientom Talk w związku z usługami, za które te osoby lub podmioty wykonują dla lub z Talk, aby pomóc Talk przetwarzać dane, które członkowie panelu dostarczają dobrowolnie lub są od nich zbierane, na przykład podczas gdy Talk przekazuje dostawcy nagrody imię i adres Użytkownika, w celu dostarczenia nagrody lub gdy systemy Talk wymagają technicznych ulepszeń lub serwisowania lub gdy Talk udostępnia numer telefonu Użytkownika dostawcy usługi weryfikacji SMS, Telesign Corporation. Od czasu do czasu Talk może dodawać lub usuwać takich dostawców usługi w normalnym toku działalności. Usługodawcy nie wolno przechowywać żadnych danych osobowych do użytku własnego lub niezależnego przez okres dłuższy niż wymagany do wykonania uzgodnionych usług. Ponadto muszą przetwarzać wszelkie dane osobowe zawsze zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;
  • Dane osobowe mogą być przekazywane w kontekście reorganizacji korporacyjnej lub w kontekście zmiany właściciela (w tym między innymi fuzji lub przejęcia lub sprzedaży którejkolwiek lub wszystkich działalności Talk). Talk zapewnia, że członkowie panelu zostaną powiadomieni, w przypadku, gdy tak się stanie, a ponadto Strona otrzymująca dane osobowe członków panelu zgodziła się przestrzegać wszystkich istotnych warunków zawartych w Polityce prywatności i plików cookie Talk oraz aby używać, chronić i utrzymywać bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności;
  • Udostępnianie jest możliwe, gdy Talk w dobrej wierze uważa, że takie działanie jest niezbędne do zastosowania się do postępowania sądowego lub nakazu sądowego lub jeśli uważa, że jest to konieczne w celu zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z działaniami niezgodnymi z prawem, podejrzewanymi nadużyciami , sytuacje wiążące się z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszeniem strony internetowej Talk i warunków aplikacji lub w inny sposób wymagany przez prawo. Ujawnienie danych osobowych może być również potrzebne do kontroli prywatności danych lub bezpieczeństwa i / lub do zbadania skargi lub zagrożenia bezpieczeństwa lub udzielenia odpowiedzi.

W związku z powyższym udostępnianiem danych osobowych, członkowie panelu wyrażają zgodę na to, iż ich dane mogą być przekazywane i/lub przetwarzane poza krajem ich zamieszkania, do krajów, które mogą nie posiadać przepisów o ochronie danych zapewniających taki sam poziom ochrony, jak kraje w obrębie Unii Europejskiej, w tym, między innymi, Stany Zjednoczone. Wszelkie tego typu transfery będą dokonywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz odpowiednio obowiązującym ustawodawstwem, a Talk będzie zobowiązany do utrzymania poziomu ochrony danych osobowych, który jest równoważny z ochroną zapewnianą przez prawo Unii Europejskiej, mającymi zastosowanie, w razie potrzeby, odpowiednio przeniesionymi mechanizmami oraz porozumieniami.

4. Przechowywanie danych

Talk zachowa dane osobowe zebrane od członków panelu tak długo, jak długo będą oni członkami panelu oraz, jeśli to konieczne, w związku z badaniami i analizą Talk, obowiązkami prawnymi Talk (na przykład, jeśli wymagane jest zachowanie ich danych do przestrzegać obowiązujących przepisów podatkowych / podatkowych lub w trakcie procedury rozstrzygania sporów lub zobowiązań do udowodnienia udzielenia zgody) oraz zobowiązań umownych ze stronami trzecimi.

W przypadku, gdy członkowie panelu nie chcą, aby Talk korzystał z ich informacji, mogą wypowiedzieć swój udział w panelu, usuwając swoje konto za pośrednictwem strony internetowej Panelu. (Członkowie panelu Talk muszą pamiętać, że po prostu usuwając i odinstalowując aplikację Talk na swoim urządzeniu, nie spowoduje to automatycznego usunięcia konta Talk na stronie Talk). W przypadku zakończenia konta członkowskiego Talk nie będzie przechowywać ani wykorzystywać żadnych danych osobowych do celów innych niż opisane w poprzednim paragrafie. Talk będzie nadal stosować procedury i technologie bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia Danych osobowych. Talk może również przechowywać pliki dziennika z anonimowymi informacjami do celów wewnętrznej analizy. Te pliki dziennika są zazwyczaj przechowywane przez krótki czas, z wyjątkiem przypadków, w których są one wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa witryny, w celu poprawienia funkcjonalności witryny lub gdy Talk jest prawnie zobowiązany do zachowania ich przez dłuższy czas.

5. Linki do innych stron internetowych

Ta witryna lub aplikacja Talk mogą zawierać linki do innych witryn. Talk nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności i praktyki ani treści stron, do których prowadzą linki. Członkowie panelu muszą zawsze przejrzeć Informacje o prywatności odwiedzanych przez siebie witryn, łącząc się z tej witryny lub z aplikacji Talk.

6. Prywatność dzieci

Talk zdecydowanie wierzy, że ważne jest, aby chronić prywatność dzieci w Internecie i świadomie nie przetwarza bez zgody rodzica / opiekuna żadnych danych osobowych od żadnego dziecka młodszego niż minimalny wiek. W niektórych przypadkach rodzic / opiekun może otrzymać kwestionariusz, który ma zawierać opinię dziecka, na przykład ankieta na temat zabawek. W takich przypadkach ankieta powinna być wypełniona tylko pod nadzorem rodzica / opiekuna i / lub pomocy, a rodzic / opiekun prawa decydujący się na udział w ankiecie z dzieckiem udziela w domyśle zgody na uwzględnienie opinii dziecka w ankiecie.

7. Środki bezpieczeństwa

Zgodnie z powyższym, Talk bardzo poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa danych. Talk utrzymuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenia fizyczne, techniczne, administracyjne, elektroniczne i proceduralne w trybie on-line oraz off-line, zaprojektowane w celu ochrony przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem gromadzeniem, dostępem, przechowywaniem, modyfikacją lub ujawnieniem wszelkich informacji pod jego kontrolą. Dostęp do wszystkich danych osobowych jest ograniczony i ograniczony do nielicznych uprawnionych pracowników w oparciu o niezbędne informacje, a nawet wtedy pracownicy firmy Talk podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Ilekroć Talk zbiera lub przesyła na inne strony internetowe, dane osobowe, jest chroniony za pomocą szyfrowania, takiego jak protokół Secure Socket Layer (SSL). Dyskutuje recenzje, monitoruje i ocenia swoje praktyki ochrony prywatności i systemy ochrony regularnie, jako niepotrzebne, aby spełnić potrzeby biznesowe, zmiany technologiczne i wymogi prawne. Talk ustaliła również system zarządzania, aby zapobiec incydentom, takim jak nieuprawniony dostęp lub utrata, usunięcie, zmiana lub wyciek danych osobowych, a także zapewnienie najlepszego możliwego wsparcia w rzadkich przypadkach takiego zdarzenia. Jednak żadna transmisja przez Internet nie jest w 100% bezpieczna, a Talk nie może zagwarantować ani być odpowiedzialny za jej bezpieczeństwo. Użytkownicy Talk korzystają z tego ryzyka, korzystając z usług Talk.

8. Prawa członków panelu

Jeśli członkowie panelu Talk chcieliby skorzystać z przysługujących im praw dostępu, poprawienia, modyfikacji lub zażądania usunięcia swoich danych osobowych związanych z ich kontem członkostwa Talk, mogą to zrobić w każdej chwili, logując się na stronie profilu swojego konta lub kontaktując się z Talk pocztą elektroniczną. Talk udostępni swoim użytkownikom dane osobowe, które zostały zebrane, wykorzystane lub ujawnione na ich pisemny wniosek, w zakresie wymaganym i / lub dozwolonym przez prawo. Ponadto, w niektórych przypadkach, członkowie panelu Talk mogą mieć prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz do uzyskania kopii ich danych osobowych w łatwo dostępnym formacie w aby móc je przesłać. Talk będzie odpowiadał na każde takie żądanie w rozsądnym (lub prawnym, w stosownych przypadkach) terminie i będzie spełniał prawa członków panelu, chyba że przepisy stanowią inaczej, gdy mają nieuzasadniony wpływ na prywatność innych osób lub na wykonanie Talk's biznes. W przypadku wątpliwości, po udzieleniu odpowiedzi na wniosek członka panelu o skorzystanie z jego praw, Talk może poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Ma to na celu ochronę praw i prywatności członków panelu.

Ponadto, członkowie panelu Talk mają prawo do łatwego wycofania zgody na przetwarzanie swoich informacji przez Talk. Mogą to zrobić w dowolnym momencie, dezaktywując ich konto poprzez ustawienia strony profilu. Talk będzie nadal uprawniony do korzystania z już zgromadzonych danych osobowych, ale usunie go na ich pierwsze żądanie. Jeśli członek panelu wycofa swoją zgodę na wykorzystanie lub udostępnienie jego danych osobowych w celach wymienionych w niniejszej Polityce prywatności, Talk przerwie przetwarzanie jego/jej danych osobowych i nie będzie mógł już mieć dostępu do Usług Talk i będzie miał takie same skutki, jak w przypadku zakończenia jego konta. Członkowie panelu muszą pamiętać, że w niektórych przypadkach Talk może kontynuować przetwarzanie danych osobowych po wycofaniu przez członka panelu zgody i zażądać, aby Talk usunął jego informacje, jeśli Talk ma ku temu podstawę prawną.

9. Prawo do apelacji

Posiadają Państwo również prawo do złożenia skargi u organów nadzorczych. W Austrii tę rolę pełni Austriacki Urząd Ochrony Danych, Barichgasse 40-42, 1030 Wiedeń, tel: +43 1 52 152-0. e-mail: [email protected], strona internetowa: https://www.dsb.gv.at/.

10. Facebook Connect.

Użytkownicy mogą logować się do Strony internetowej Talk lub aplikacji Talk za pomocą usług logowania, takich jak Facebook Connect. Usługi te uwierzytelnią tożsamość użytkowników i zapewnią im możliwość udostępniania określonych informacji umożliwiających osobistą identyfikację za pomocą Talk, takich jak ich imię i nazwisko oraz adres e-mail, w celu automatycznego wypełnienia formularza rejestracji Talk lub później, gdy są zarejestrowanymi członkami panelu, Talk może otrzymywać określone dane z Facebooka w celu wzbogacenia informacji profilowych członków i zwiększenia możliwości ankiet. Usługi takie jak Facebook Connect dają użytkownikom możliwość zamieszczania informacji o swoich działaniach na stronie Talk  lub aplikacji Talk na ich stronie profilu, aby udostępniać je innym w swojej sieci zawsze po uzyskaniu wcześniejszej zgody.

11. Widgety mediów społecznościowych

Witryna Talk i aplikacja Talk zawierają funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk Facebook Like i widgety, takie jak przycisk Udostępnij. Funkcje te mogą gromadzić adres IP, informacje o tym, która strona została odwiedzona na stronie Talk i może ustawić plik cookie, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie tej funkcji. Funkcje i widgety mediów społecznościowych są hostowane przez osoby trzecie lub hostowane bezpośrednio w witrynie. Interakcje użytkowników z tymi funkcjami są regulowane przez Politykę prywatności firmy, która je udostępnia.

12. Aplikacja mobilna Talk

Gdy członkowie panelu pobierają i używają aplikacji mobilnej Talk, Talk może automatycznie zbierać informacje o systemie i wydajności dotyczące typu lub urządzenia, z którego korzystają, wersji systemu operacyjnego, identyfikatorze urządzenia, statystykach sprzętu, pamięci i wersji aplikacji. Talk będzie wykorzystywać te informacje, które zbiera, za pośrednictwem aplikacji Talk zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności oraz klauzulami wymienionymi w niniejszym dokumencie. Talk zbiera i przechowuje identyfikator AdvertiserID każdego urządzenia użytkownika, chyba że członek panelu dokonał anonimizacji na swoim urządzeniu w celu zidentyfikowania członków panelu, gdy używają określonych aplikacji do mierzenia użycia aplikacji lub sprawdzania, czy członek panelu był narażony do określonej kampanii reklamowej online. Talk zbiera informacje o systemie operacyjnym urządzenia i dane identyfikacyjne użytkownika w celu wysyłania powiadomień członków panelu od czasu do czasu, aby powiadomić ich o ankietach i zapytać ich, czy chcieliby wziąć udział. Jeśli członkowie panelu nie chcą już otrzymywać takich powiadomień, mogą je wyłączyć na swoim urządzeniu.

Ponadto, Talk korzysta z oprogramowania do analityki mobilnej, aby lepiej zrozumieć funkcjonalność aplikacji mobilnej Talk na telefonie członka panelu. To oprogramowanie może rejestrować informacje, takie jak częstotliwość korzystania z aplikacji przez członka panelu, zdarzenia występujące w aplikacji, zagregowane użycie, dane o wydajności i skąd aplikacja została pobrana.

13. Talk on the road

Aplikacja Talk zażąda zgody członków panelu w celu uzyskania informacji o geolokalizacji z ich urządzenia mobilnego, a takie dane geolokacyjne mogą być dostarczone przez aplikację w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy aplikacja jest otwarta, czy nie. Jeśli członkowie panelu zgodzą się na udostępnienie swoich danych geolokalizacyjnych, oprócz wykorzystania informacji określonych w niniejszej Polityce prywatności, Talk będzie również wykorzystywać ich informacje o lokalizacji, aby zaoferować im możliwość udziału w badaniach rynku dotyczących lokalizacji i / lub udostępniać takie dane geolokalizacji klientom zewnętrznym, aby zademonstrować określoną lokalizację i / lub wzorce ruchu użytkowników aplikacji Talk. Ponadto Talk może udostępniać dane geolokalizacyjne członków panelu dostawcom zewnętrznym w celu zbierania informacji o lokalizacji, tworzenia profili użytkowników i retargetowania użytkowników. Jeśli członkowie panelu nie chcą już udostępniać danych geolokalizacyjnych za pośrednictwem swojego urządzenia, mogą dezaktywować usługę w aplikacji Talk lub zmienić ustawienia prywatności w swoim urządzeniu.

14. Sound Buddy 

Aplikacja Talk poprosi członków panelu o zgodę na włączenie funkcji Sound Buddy na urządzeniu mobilnym. Taka funkcja pozwoli aplikacji w określonych odstępach czasu, niezależnie od tego, czy jest otwarta czy nie, rozpoznawać i rejestrować częstotliwości dźwięku audycji radiowych i telewizyjnych w otoczeniu członka panelu. Sound buddy natychmiast przekształca każdy nagrany dźwięk w „odcisk palca” (zbiór matematycznych interpretacji treści audio, które można przyrównać do równoważnych interpretacji matematycznych dla audycji radiowych i telewizyjnych, które są przedmiotem badań rynkowych). Wygenerowany „odcisk palca” nie pozwala na odtworzenie oryginalnego dźwięku, dlatego Sound buddy nie nagrywa żadnych głosów, dźwięków otoczenia, rozmów telefonicznych, konwersacji ani nie gromadzi żadnych danych osobowych. Wygenerowany „odcisk palca” jest wysyłany w zaszyfrowanej uniemożliwiającej identyfikację formie na serwery zewnętrznego partnera Talk, firmy FLUZO TECHNOLOGIES, S.L., który obsługuje funkcję Sound Buddy do przechowywania i przetwarzania w anonimowej formie. 

Wspomniane rozpoznawanie dźwięków audycji radiowych i telewizyjnych umożliwia aplikacji Talk wykorzystywanie uzyskanych danych wyłącznie w połączeniu z wszelkimi nieidentyfikowalnymi danymi profilowymi lub biernymi danymi pomiarowymi, które aplikacja Talk może posiadać na temat członków panelu w celu oceny odbiorców poszczególnych treści radiowych i telewizyjnych, na które narażony jest członek panelu, do zbierania danych pomiarowych dźwięku lub mierzenia skuteczności reklam online kampanii reklamowych lub do opracowywania rozeznania odbiorców i/lub modeli wspólnych w połączeniu z kampanią marketingową. Talk udostępni wszelkie informacje związane z powyższymi celami klientom zewnętrznym wyłącznie w formie zanonimizowanej. Jeśli członkowie panelu nie chcą dalej, aby aplikacja Talk gromadziła ich dane dźwiękowe, jak wyżej, za pośrednictwem ich urządzenia mobilnego, mogą dezaktywować tę funkcję w aplikacji Talk lub zmienić ustawienia prywatności na swoim urządzeniu mobilnym. 

15. Zmiany w Polityce prywatności i Polityce dotyczącej plików Cookie

Talk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki swoich zasad dotyczących prywatności oraz do aktualizacji i wprowadzania zmian w niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Z tego powodu, Talk zachęca członków panelu do ciągłego odwoływania się do niniejszej Polityki prywatności. Jeśli Talk dokona istotnych zmian w niniejszej Polityce, członkowie panelu zostaną powiadomieni tutaj, lub e-mailem, lub za pośrednictwem powiadomienia na stronie głównej Talk. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od daty "ostatniej aktualizacji", która znajduje się na górze tej strony.

16. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Powyższa Polityka Prywatności, jak również wszelkie jej zmiany i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z nią lub ich przedmiotem podlegają i zostaną uzupełnione przez prawo austriackie, Prawo Unii Europejskiej i wszelkie odpowiednie traktaty międzynarodowe. Jakiekolwiek postanowienia powyższej Polityki, które nie są zgodne z powyższymi przepisami lub zostaną uznane przez sąd właściwy za nieważne, przestają być ważne ipso iure i zostaną usunięte z tego dokumentu, bez naruszania w żadnym razie ważności innych postanowień które pozostają w pełnej mocy i skutku. Strony nieodwołalnie wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów w Wiedniu w związku z jakimkolwiek roszczeniem w sprawie wynikającym z niniejszej Polityki prywatności i użytkowania Cookies lub w związku z nią.

Ochrona prywatności członków panelu Talk jest bardzo ważna w rozmowach, dlatego jeśli członkowie panelu mają jakiekolwiek skargi lub obawy dotyczące Polityki prywatności Talk lub jeśli chcą przekazać prośbę o wyłączenie do panelu Online Talk lub chcą skorzystać z ich praw do dostęp, przeglądanie, poprawianie, usuwanie lub sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, mogą skontaktować się z Talk w dowolnym momencie.

 

Administrator danych: 
Talk Online Panel GmbH, Karlsgasse 7/5, 1040 Wiedeń, Austria 

e-mail: [email protected], strona internetowa: www.talkonlinepanel.com 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zbierania, przetwarzania i wykorzystywania swoich danych, prosimy o pisemny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Talk. 

Inspektor Ochrony Danych: 
Bischof, Zorn + Partner Rechtsanwälte GmbH,
Seilerstätte 18-20, 1010 Wiedeń, Austria
e-mail: [email protected], strona internetowa: www.talkonlinepanel.com

Organ nadzorczy: Austriacki organ ochrony danych (www.data-protection-authority.gv.at)