Dziękujemy za Twoją rejestrację!

W ciągu 24 godzin otrzymasz potwierdzenie e-mail, jak również zaproszenie do Twojej pierwszej ankiety. W przypadku braku wiadomości, sprawdź folder spam.

Znak firmowy

Talk Online Panel GmbH
Karlsgasse 7/ Top 5
1040 Vienna
Austria

Tel.: + 43 1 228 88 10 30
Fax: +43 1 228 98 01
E-Mail: [email protected]
Web: www.talkonlinepanel.com

Talk Online Panel | VAT ID numer: ATU68904867 | Numer firmy w  rejestrze sądowym : 419178p, Sąd właściwy w sprawie: Sąd  handlowy w Wiedniu ­ Członek Austriackiej Izby Gospodarczej,  Wydziału ds Consultingu, IT , Reklama komunikacja z rynkiem

Prawo autorskie

Zawartości tej strony są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek  dalsze użytkowanie, w szczególności przechowywania w bazach  danych, publikacjie, powielania i jakąkolwiek formę komercyjnego  wykorzystania i przekazywania osobom trzecim, czy to w całości, w  części lub w postaci przetworzonej jest zabronione bez zgody Talk Online Panel. Drukowane lub inne treści są dostępne wyłącznie do  użytku osobistego . Nie mogą być przekazywane lub udostępniane  osobom trzecim, nawet dla celów niekomercyjnych lub prywatnych  interesów , na przykład do prezentacji osobom trzecim. Zastosowanie w całości lub w części kodu źródłowego lub innych elementów systemu i publikowanych materiałów (obrazy, dźwięki, itp) są chronione prawem autorskim i warunkami licencji właściciela , a  użycie musi być wyraźnie zatwierdzone na piśmie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wydawca gromadzi i edytuje informacje na tej stronie, wedle  najlepszej wiedzy, w celu zapewnienia użytkownikom prawdziwych i  aktualnych informacji . Wszystkie informacje dostępne poprzez  hiperłącze internetowe lub inne środki , które nie są bezpośrednio  związane z wydawcą s firma jest odpowiedzialna za  wydawców tych informacji. Wydawca nie ponosi żadnej  odpowiedzialności za informacje tam zawarte, ani żadnych  konsekwencji ich wykorzystywania Zgodnie z prawem w zakresie  odpowiedzialności za jakość towarów, wydawca wyraźnie wskazuje,  że błędów nie można całkowicie wykluczyć, że wszystkie informacje  podlegają korekcie. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy  powstające poprzez źródło, czy przetwarzanie, a także nie ponosi  żadnej odpowiedzialności za zamieszczone treści i ich konsekwencje. W szczególności, wydawca nie może być pociągnięty do  odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio za bezpośrednie lub  pośrednie skutki użycia lub niewłaściwego wykorzystania informacji  zawartych na tej stronie.