Dėkojame už Jūsų registraciją!

Per ateinančias 24 valandas gausite patvirtinimo el. laišką bei kvietimą į pirmąją Jums skirtą „Talk“ anketą. Patariame taip pat patikrinti savo šlamšto aplanką.

Rekvizitai

Talk Online Panel GmbH
Karlsgasse 7 / Top 5
1040 Vienna
Austria 

Tel.: + 43 1 228 88 10 30
Fakso nr.: +43 1 228 98 01
El.paštas: [email protected]
Internetu: www.talkonlinepanel.com

PVM mokėtojo kodas: ATU68904867
Įmonės kodas: 419178p
Dokumento registracijos numeris: DVR4014619 
Registruota: Vienos komercinis teismas

Austrijos prekybos, Konsultavimo, IT, Reklamos ir Rinkos Komunikacijos rūmų narys.  

Autorinės teisės

Šios svetainės turinys yra saugomas autorinių teisių. Tolesnis naudojimas, ypač saugojimas duomenų bazėse, publikavimas, kopijavimas ar bet koks komercinis naudojimas ir perdavimas trečiosioms šalims, visiškai, iš dalies arba pakeista forma, yra draudžiamas be Talk Online Panel sutikimo. Spausdintas ar kitas turinys skirtas tik asmeniniam naudojimui. Jis negali būti perduotas ar prieinamas trečiosioms šalims, net nekomerciniais ar asmeniniais tikslais, pavyzdžiui, pristatymams trečiosioms šalims. Pirminio kodo ar kitų sistemos komponentų ir paskelbtos medžiagos (vaizdų, garsų ir kt.) naudojimas visiškai arba iš dalies yra saugomas autorių teisių ir nuosavybės licencijos, o bet koks naudojimas turi būti aiškiai patvirtintas raštu.

Atsakomybė

Leidėjas šioje svetainėje kaupia ir redaguoja informaciją geriausiu įmanomu būdu, siekdamas vartotojams pateikti rimtą ir naujausią informaciją. Už visą informaciją, pasiekiamą per nuorodas ar kitus interneto įrankius, kurie nėra tiesiogiai susiję su leidėju ir jo verslu, atsako šios informacijos leidėjas.Neprisiimame jokios atsakomybės už joje esančią informaciją ar bet kokias jos naudojimo pasekmes.Vadovaudamasis Produktų saugos įstatymu, leidėjas aiškiai nurodo, kad negalima visiškai atmesti klaidų ir kad visa informacija gali būti taisoma. Leidėjas negali būti laikomas atsakingas už klaidas, atsiradusias dėl šaltinio ar apdorojimo klaidos, ir neprisiima atsakomybės už turinį ir galimas pasekmes.Visų pirma, leidėjas negali būti laikomas tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingas už tiesiogines ar netiesiogines pasekmes, atsirandančias dėl šioje svetainėje esančios informacijos naudojimo ar netinkamo naudojimo.