Imprint

Talk Online Panel GmbH
Karlsgasse 7/ Top 5
1040 Vienna
Austria

Tel.: + 43 1 228 88 10 30
Fax: +43 1 228 98 01
E-Mail: [email protected]
Web: www.talkonlinepanel.com

VAT ID number: ATU68904867
Registarski broj kompanije: FN 419178p
Broj u registru: DVR4014619
Registracioni sud: Privredni sud u Beču

Član austrijske Privredne komore, Odjeljenje za konsalting, informacione tehnologije, advertajzing i marketing-komunikacije

Copyright

Sadržaj ovog internet sajta je zaštićen autorskim pravima. Dalje korišćenje, naročito skladištenje u bazama podataka, objavljivanje, kopiranje ili bilo koji oblik komercijalnog korišćenja i transfera trećim licima, bilo u cijelosti, delimično ili u prerađenom obliku zabranjeno je bez saglasnosti Talk Online Panela. Štampani ili drugi sadržaj je dostupan samo za ličnu upotrebu. Ne može se prenijeti ili staviti na raspolaganje trećim licima, čak i u nekomercijalne ili privatne svrhe, na primer za prikaz trećim licima. Upotreba izvornog koda ili drugih komponenti sistema i objavljenih materijala (slike, zvuci itd.) u cijelosti ili djelimično zaštićena je autorskim pravima i vlasničkom licencom i svako korišćenje mora biti eksplicitno odobreno u pisanoj formi.

Disclaimer

Izdavač sastavlja i uređuje informacije na ovom sajtu na najbolji mogući način, s ciljem pružanja ozbiljnih i ažuriranih informacija korisnicima. Sve informacije dostupne kroz hiperlinkove ili druge internet alate, koje nisu izravno u vezi s izdavačem i njegovim poslovanjem, odgovornost su izdavača tih informacija. Nikakva odgovornost neće biti prihvaćena za informacije koje su tu sadržane ili za bilo kakve posljedice njihovog korištenja. Prema Zakonu o bezbednosti proizvoda, izdavač izričito naglašava da se greške ne mogu u potpunosti isključiti i da sve informacije mogu biti predmet korekcije. Izdavač ne može biti odgovoran za greške koje se javljaju kao posljedica greške izvora ili obrade i ne prihvata odgovornost za sadržaj i moguće posljedice. Izdavač se naročito ne može smatrati odgovornim izravno ili neizravno za izravne ili neizravne posljedice upotrebe ili zloupotrebe informacija koje su sadržane na ovim stranicama.