Ďakujeme Vám za Vašu registráciu!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzujúci e-mail, rovnako ako pozvanie k Vášmu prvému Talk prieskumu. Prípadne si tiež, prosím, skontrolujte zložku so spamom.

Imprint

Talk Online Panel GmbH
Karlsgasse 7/ Top 5
1040 Viedeň
Rakúsko

Tel.: + 43 1 228 88 10 30
Fax: +43 1 228 98 01
E-Mail: [email protected]
Web: www.talkonlinepanel.com

IČ DPH: ATU68904867
IČO: FN 419178p
Data registry number: DVR4014619
Registrový súd: Obchodný súd vo Viedni

Člen rakúskej obchodnej komory, divízie pre konzultáciu, IT, reklamu a obchodnú komunikáciu

Autorské práva

Obsahy týchto stránok sú chránené autorskými právami. Akékoľvek ďalšie využitie, najmä ukladanie do databázy, zverejňovanie, kopírovanie, akékoľvek formy komerčného využitia a odovzdávanie tretím osobám, či už v plnom rozsahu, čiastočne alebo v spracovanej forme je bez súhlasu Talk online panelu zakázané. Tlačený alebo iný obsah je k dispozícii iba pre osobnú potrebu. Nie je sprístupnený tretím osobám, ani pre nekomerčné účely alebo súkromné záujmy, napríklad pre prezentáciu tretím stranám. Úplné alebo čiastočné použitie zdrojového kódu alebo iných zložiek systému a publikovaných materiálov (obrázky, zvuky, atď.) je chránené autorskými právami a licenčnými podmienkami majiteľa a akékoľvek použitie musí byť výslovne písomne schválené.

Odvolanie

Vydavateľ zostavuje a upravuje informácie na tejto webovej stránke na základe svojich najlepších znalostí s cieľom poskytnúť tak používateľom seriózne a aktualizované informácie. Všetky informácie k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu alebo internetu znamená, že nie sú priamo spojené s vydavateľom. Nebude prijatý žiaden záväzok, ktorý obsahuje informácie, ani jeho následky použitia. V súlade so zákonom, vydavateľ výslovne poukazuje na to, že chyby nemožno úplne vylúčiť, a že všetky informácie sú poskytnuté k oprave. Vydavateľ nenesie zodpovednosť za chyby týkajúce sa dôsledku zdrojov alebo spracovania a nenesie zodpovednosť za obsah a jeho následky. Najmä vydavateľ nenesie priamo alebo nepriamo zodpovednosť za priame alebo nepriame dôsledky použitia alebo zneužitia informácii obsiahnutých na týchto webových stránkach.