Talk app

Stiahnite si novú aplikáciu Talk - zúčastnite sa viac prieskumov a zbierajte body aj na cestách!

Talk app Talk app

Registrovať

Ďakujeme Vám za Vašu registráciu!

V najbližších 24 hodinách dostanete confirmation e-mail, rovnako ako pozvanie k Vášmu prvému Talk prieskumu. Prípadne si tiež, prosím, skontrolujte zložku so spamom.

Podmienky používania

Tieto podmienky obsiahnuté v tomto dokumente spolu s našou Cookie a ochranou osobných údajov tvoria celú zmluvu medzi našou webovou stránkou a akéhokoľvek jeho užívateľa a sú záväzné pre nikoho iného okrem nich. Prečítajte si prosím nasledujúce ustanovenia pozorne, pretože upravujú váš prístup a používanie týchto webových stránok, registráciu ako člena Talk Online Panelu, vašu účasť v akomkoľvek poskytnutom prieskume alebo štúdii, hosťovanom alebo spravovanom nami, a vašu spôsobilosť pre vyplatenie odmien ponúkaných za určité činnosti, vrátane úspešného dokončenia prieskumov. Svojim prístupom alebo použitím nášho webu vyjadrujete súhlas s týmito ustanoveniami. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami nemôžete pristupovať na naše webové stránky alebo ich inak používať.

1. Všeobecné informácie

Výrazy „my / naša / nám / spoločnosť“ a všetky ich tvary označujú Talk Online Panel GmbH, spoločnosť založenú v Rakúsku s registračným číslom FN 419178p so sídlom na Karlsgasse 7 / Top 5, 1040 Viedeň, Rakúsko, alebo niektorú z jej materských spoločností, dcérskych spoločností alebo jej pobočky.

2. Použitie Služieb

Talk Online Panel poskytuje svojim členom príležitosť podieľať sa na prieskumoch. Účasť je dobrovoľná. Zaregistrovaním a členstvom v panele súhlasíte s prijímaním pozvánok na účasť v týchto prieskumoch. Snažíme sa vám posielať pozvánky na prieskumy, ktoré odpovedajú vašim skúsenostiam a zázemiu, aj keď nemôžeme zaručiť, že dostanete určitý minimálny počet pozvánok. Ak si neželáte reagovať na tieto pozvánky, máte možnosť deaktivovať svoj účet podľa pokynov zahrnutých v každej pozvánke na prieskumu. (Pre viac informácií o našej politike odhlásenia pozri bod 3 nižšie).

Naše služby sú určené pre osobné, nekomerčné použitie. Môžete využiť služby poskytované na našich webových stránkach kedykoľvek, ak sú k dispozícii. Talk Online Panel sa neustále mení a zlepšuje svoje služby a vyhradzuje si právo zmeniť, upraviť, obmedziť alebo zablokovať prístup ku všetkým službám alebo akejkoľvek časti služieb komukoľvek a kedykoľvek a pre akýkoľvek alebo žiadny dôvod.

3. Registrácia a správa profilu

Aby bolo možné pristupovať a používať služby ponúkané našou webovou stránkou, je potrebné najprv dokončiť poskytnutý registračný formulár a vytvoriť užívateľské meno a heslo. Pri registrácii nám musíte poskytnúť aktuálne a platné osobné údaje vrátane vášho celého mena, pohlavia, dátumu narodenia, e-mailovej adresy, krajiny trvalého pobytu, poštového smerovacieho čísla a mesta. Budeme uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako je váš účet aktívny. Súhlasíte s tým, že nám poskytnete len presné, aktuálne a úplné informácie v registrácii a že budete tieto údaje udržiavať aktuálne, aby bola zachovaná ich presnosť. Talk Online Panel si vyhradzuje právo obmedziť alebo zakázať použitie alebo prístup k našim službám, ak uvediete, alebo máme rozumné podozrenie, že informácie sú nepravdivé, nepresné, zastaralé alebo neúplné.

Ak potrebujete opraviť alebo aktualizovať niektorú z vašich profilových informácií, môžete tak urobiť kedykoľvek tým, že pôjdete na svoju profilovú stránku, ktorá je znázornená vašim menom vedľa ikony v ľavom hornom rohu stránky, ak ste prihlásený. Dodržiavaním príslušných pokynov budú vaše informácie automaticky aktualizované v našej databáze.

Ak sa rozhodnete ukončiť svoje členstvo na našich webových stránkach alebo budete chcieť, aby sme prestali spracovávať vaše údaje, môžete tak urobiť kedykoľvek tým, že pôjdete na svoju profilovú stránku (podľa pokynov vyššie) a kliknete na tlačítko “Zmazať profil” v ľavej spodnej časti stránky. Alternatívne môžete ukončiť svoje členstvo zaslaním e-mailu do nášho servisného strediska prostredníctvom stránky s kontaktmi na panel.sk@mail.talkonlinepanel.com.

Rozumiete a súhlasíte s tým, že po deaktivácii vášho účtu bude ukončené vaše právo na prístup k bodovému programu portálu Talk Online Panel. Všetky body pripísané na váš účet, ktoré neboli preplatené k dátumu ukončenia profilu, nech boli nazbierané akokoľvek a kedykoľvek, prepadnú.

Rozumieme však tomu, že máte právo ohľadom zrušenia vášho profilu zmeniť svoje rozhodnutie, a že môže byť tiež v stave spracovania vaša objednávka odmeny, ktorá by bola ohrozená zmazaním dát nutných k jej spracovaniu (napr. vaša adresa). Z toho dôvodu váš účet ponechávame v stave nečinnosti po dobu 30 dní: počas tejto doby vám nepríde žiadne upozornenie na prieskumy, ale budeme tak mať dostatok času na spracovanie akýchkoľvek objednávok. Pokiaľ zmeníte názor a počas týchto 30 dní sa na svoj účet kedykoľvek prihlásite, bude váš účet automatický znovu aktivovaný. Ak však týchto 30 dní ubehne bez vášho prihlásenia, profil a všetky údaje na ňom budú navždy zmazané.

4. Ochrana hesla

Užívateľ výhradne zodpovedá za zabezpečenie svojho užívateľského mena a hesla a akékoľvek činnosti, ku ktorým dôjde v rámci jeho užívateľského účtu, či už oprávnene alebo neoprávnene. Ako užívateľ nesmiete zverejniť svoje heslo nikomu inému a zodpovedáte za jeho uchovanie na bezpečnom mieste. Naša webová stránka nebude zodpovedať za žiadne straty, ku ktorým dôjde prostredníctvom používania vášho e-mailového hesla treťou osobou, okrem prípadov, kedy bude možné neoprávnené použitie priamo pripísať hrubému zanedbaniu alebo podvodu zo strany našej webovej stránky. Ak svoje heslo zabudnete, môžete ho obnoviť zadaním svojho užívateľského mena v sekcii Zabudnuté heslo v oblasti Prihlásenie - následne vám príde e-mail, takže svoj účet budete môcť opätovne používať. Tento postup predpokladá použitie e-mailovej adresy, ktorú ste nám poskytli pri vašej registrácii. Ak ste zabudli svoju registračnú e-mailovú adresu, musíte nás e-mailom upozorniť a poskytnúť nám potrebné informácie (bežne meno a dátum narodenia), aby sme sa mohli pokúsiť o jej obnovenie.

5. Vzťah medzi užívateľom a webovou stránkou

Ako užívateľ zodpovedáte za zabezpečenie prístupu k počítačovému zariadeniu a komunikačným službám potrebným na pripojenie k našej webovej stránke a prístupu k nej.

Tiež súhlasíte, že ani a) vaša registrácia, ani b) vaša účasť v prieskume Talk Online Panel nevytvára žiadny zastupujúci, partnerský alebo zamestnanecký vzťah s portálom Talk alebo jeho klientmi.

Tiež súhlasíte s tým, že body alebo iné motivačné odmeny, ktoré dostanete za vyplnenie prieskumov, sú jedinou kompenzáciou, ktorú za vyplnenie prieskumov získate.

6. Body a politika odmien

Registráciou do našej webovej stránky súhlasíte tiež s automatickým zriadením osobného účtu s vymenitelnými bodmi v obchode Talk Online Panelu. V každom momente celkový počet bodov predstavuje vaše postavenie v systéme odmien našej webovej stránky.

Body sú prideľované za mnoho akcií, vrátane, ale bez obmedzenia, vašej registrácii, dokončenie demografických profilových prieskumov, dokončenie ďalších prieskumov a zasielanie pozvánok vašim priateľom, aby sa pripojili k panelu. Prieskumy môžu mať rôzne bodové hodnoty v závislosti od zložitosti a času potrebnom pre dokončenie každého z nich.

Body majú určitú peňažnú hodnotu v každej z krajín kde pôsobíme. Môžu byť speňažené v určitých míľnikoch, tj. od určitého počtu bodov a viac, hoci môžete pokračovať v zbere bodov k dosiahnutiu vyššieho míľniku a mať tak nárok na viac "hodnotné" odmeny. Upozorňujeme, že body sú striktne osobné a nemôžu byť priradená, prevedená, a / alebo zastavené žiadnej tretej strane, vo vnútri alebo mimo panelu. Body budú odpočítané z účtu člena panelu v okamihu zadania požiadavky o speňaženie. Všetky speňaženia bodov sú konečné a odmeny nemôžu byť vrátené za body, ibaže by zvolené odmeny už neboli k dispozícii, alebo existujú rozumné obchodné dôvody, ktoré stoja v ceste speňaženia.

Používame primerané úsilie pre zabezpečenie, aby boli body pripísané zodpovedajúcim spôsobom. Avšak členovia nášho panelu by mali preskúmať svoj účet, aby sa zabezpečilo, že správne identifikuje zobrazené body, odmeny a odráža všetky príslušné transakcie na vyplatenie. Prosím, majte na pamäti, že body ponúkané za dokončenie prieskumov od našich partnerov môžu vyžadovať viac času pre pripísanie na váš účet z technických dôvodov. Ak máte pocit, že vám neboli správne pripísané alebo odpočítané body alebo bola nesprávne zapísaná objednávka odmeny, pošlite nám e-mail na panel.sk@mail.talkonlinepanel.com.

V prípade, že nejaké body boli chybne pripísané alebo odpočítané z účtu člena panelu, Talk Online Panel ich môže odpočítať alebo ich vrátiť späť.

Upozorňujeme, že body je potrebné spotrebovať do dvoch rokov, inak prepadnú, takže napr. bod získaný 1. augusta 2015 je platný do 1. augusta 2017, kedy končí platnosť a je odpočítaný z účtu užívateľa. Body nie je možné uplatniť po dátume expirácie. Talk Online Panel bude informovať užívateľa individuálne o nadchádzajúcich dátumoch expirácie a čiastok v pravidelných intervaloch. To si vyhradzuje právo pozastaviť tieto storno pravidlá podľa vlastného uváženia.

Dodávatelia alebo poskytovatelia výrobkov alebo služieb ponúkaných v súvislosti s programom odmien Talk Online Panelu a / alebo vlastníci alebo prevádzkovatelia webových stránok / webovej stránky, na ktorých dôjde k transakcii, môžu mať svoje vlastné podmienky; prečítajte si tieto podmienky pozorne ešte pred objednaním konkrétnej odmeny. Osobné informácie môžu byť zhromažďované, spracovávané a / alebo zverejnené v súvislosti s programom odmien Talk Online Panelu a / alebo so žiadosťou o vyplatenie odmeny - napríklad predplatné časopisu bude vyžadovať vašu poštovú adresu a dobitie mobilu bude vyžadovať vaše telefónne číslo. Súhlasom s týmito Podmienkami používania potvrdzujete svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a / alebo predaním vašich osobných informácií pre takéto účely. Všetky takéto osobné údaje musia byť v súlade s podmienkami uvedenými v našich zásadách ochrany súkromia.

Týmto výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môže byť potrebné v rámci vašej miestnej daňovej legislatívy, oznámiť akúkoľvek hotovosť, ktorú ste dostali prevedením bodov získaných prostredníctvom účasti v našich prieskumoch, a možno platiť z toho daň. Talk Online Panel môže poskytnúť vám alebo príslušnému daňovému orgánu informácie týkajúce sa všetkých platieb a odmien, ktoré získate v súvislosti s používaním našich služieb. Súhlasíte, že nám poskytne všetky potrebné informácie, aby ste pomohli Talk Online Panelu pri plnení svojich oznamovacích alebo zrážkových povinností. Talk Online Panel môže zraziť daň z akejkoľvek odmeny ako je požadované platnými právnymi predpismi. Čokoľvek z vyššie uvedeného je výhradnou zodpovednosťou členov panela a Talk nie je zodpovedný za ponúkanie príslušných pokynov alebo rád, a preto Vás žiadame, aby ste sa obrátili na svoj miestny príslušný daňový úrad pre ďalšie informácie o možných záväzkov.

Talk Online Panel si vyhradzuje právo kontrolovať aktivitu všetkých členov v rámci systému bodov Talk Online Panelu. V zriedkavých prípadoch, ak člen porušil náš etický kódex (pozri bod 8 nižšie), a to najmä v prípade, že účet vykazuje známky podvodu, zneužitia alebo podozrivú aktivitu, a ak budeme mať dôvodné podozrenie, že užívateľ vedome klame alebo sa vydáva za niekoho iného za účelom zbierania bodov, vyhradzujeme si právo použiť všetky legálne povolené spôsoby s cieľom overiť ich totožnosť. Ak tak neurobí, môže byť účet zrušený a bude sa musieť vzdať nahromadených bodov.

Talk Online Panel môže upravovať, meniť, mazať alebo pridávať nové podmienky pre svoj vernostný program alebo služby kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

7. Ukončenie užívateľského účtu zo strany portálu Talk

Talk Online Panel môže vaše členstvo bezodkladne ukončiť, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich udalostí:

 • ak porušíte ktorúkoľvek z týchto Podmienok používania (vrátane podmienok našich Zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie), alebo
 • zneužijete svoje členstvo na paneli alebo ho použijete k nevhodnému účelu, napr. vydávanie sa za inú osobu s cieľom nazhromaždiť body.

Talk Online Panel si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia a na základe vlastného uváženia, z vlastnej vôle, alebo ako je vyžadované zo zákona alebo miestnych orgánov, prerušiť alebo ukončiť svoju prevádzku v určitej krajine alebo celkovo, čo ukončí i jednotlivé účty a vedie k prepadnutiu bodov.

8. Kódex správania

Pri používaní našej webovej stránky žiadame všetkých našich členov o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel:

 • Členovia zodpovedajú za zabezpečenie toho, že všetky ich údaje na našej webovej stránke sú aktuálne a správne.
 • Členovia sa musia zaviazať, že všetky informácie, ktoré poskytnú ako účastníci panelu, sú presné. Konkrétne by nemali skresľovať svoju identitu alebo sa vydávať za inú osobu na účelom získavania bodov.
 • Členovia nesmú vytvárať, používať alebo udržiavať viac ako jeden (1) členský účet v Talk Online Panely. Pokiaľ bol druhý účet vytvorený omylom, člen môže kontaktovať užívateľskú podpory a požiadať o zrušenie jedného účtu a zachovanie druhého - body získané na účte označenom pre zrušenie budú stratené.
 • Členovia by nemali používať žiadnu časť webovej stránky ani na ňu vstupovať za iným ako osobným nekomerčným účelom.
 • Členovia by nemali používať žiadnu časť webovej stránky ani na ňu vstupovať takým spôsobom, ktorý by mohol porušovať rakúske, európske alebo medzinárodné právo, nariadenie alebo zmluvu.
 • Členovia by nemali zhromažďovať alebo ukladať žiadne osobné údaje o ostatných členoch.
 • Členovia by sa nemali pokúšať o prístup k žiadnej službe alebo oblasti webovej stránky, do ktorej nemajú povolený prístup.
 • Členovia by nemali na webovej stránke zverejňovať žiaden materiál, ktorý je výhražný, hanlivý, ohováračský a obscénny, alebo ktorý by inak mohol porušovať akékoľvek právo.
 • Členovia by nemali zasielať, či inak na nás alebo na webovú stránku (alebo čokoľvek, či kohokoľvek iného) pôsobiť škodlivým, nezákonným, falošným či rušivým kódom, ako je vírus, „spyware“, „adware“ alebo iný kód, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť túto webovú stránku alebo akéhokoľvek príjemcu či vyvolať určitú činnosť, ako je odopretie služby, a ktorý by mohol znamenať výraznú záťaž pre infraštruktúru tejto webovej stránky alebo narušiť jej bežnú prevádzku.
 • Členovia by sa nemali zapájať do žiadnej inej činnosti, ktorú spoločnosť odôvodnene považuje za nevhodnú alebo neprimeranú.

Upozorňujeme, že nedodržanie týchto pravidiel správania bude mať za následok okamžité ukončenie vášho členského účtu a prepadnutie všetkých bodov v súlade s článkom 7. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo podniknúť potrebné právne kroky.

9. Pozvi priateľa

Ak ste dokončili registráciu a vytvorili svoj profil ako člen Talk Online Panelu, môžete použiť našu službu odporúčania a povedať priateľom o našich webových stránkach. Očakávame, že budete dobrým sudcom pre dispozíciu a ochotu doporučeného podieľať sa na činnosti Panelu, a nezneužívať túto funkciu preťažením vášho okruhu priateľov, alebo zaslaním pozvánky ľuďom, ktorých nepoznáte, či už napríklad, zaslaním na náhodné alebo sieťové e-mailové adresy alebo zverejnením na sociálnych médiách a fórach.

Pozvanie priateľa je ideálne, ak máte dostatočný dôvod domnievať sa, že táto osoba nebude nič namietať proti vášmu použitiu jej e-mailovej adresy, bude veriť vášmu doporučeniu a prijme pozvanie do Panelu. V takom prípade vás budeme žiadať o meno a e-mailovú adresu vášho priateľa, aby sme mu poslali jednorázový email a predstavili mu / jej naše služby a pozvali ich k návšteve našich webových stránok. Naše webové stránky ukladajú tieto informácie iba veľmi obmedzený čas, za jediným účelom zaslania jednorázového emailu a sledovaniu úspešnosti nášho referenčného programu. Nebudeme posielať vášmu priateľovi budúcu korešpondenciu, iba ak pozvánku prijme a pripojí sa k panelu.

Upozorňujeme, že môžete pozvať až 50 ľudí naraz, aby sa pripojili k panelu a maximálne 100 ľudí, alebo 10.000 bodov ročne. Body z pozvaných priateľov budú pripísané na váš účet, akonáhle každý pozvaný priateľ dokončí svoju registráciu do komunity Talk Online Panelu a dokončí jeden prieskum, na ktorý bude pozvaný/á, s výnimkou profilových prieskumov, ktoré sú k dispozícii automaticky.

10. Duševné vlastníctvo

Autorské právo a všetky iné práva duševného vlastníctva (okrem iného, vrátane práv na databázy, práv na ochranné známky a dizajn, či už ide o registrované položky alebo nie), na všetky materiály obsiahnuté na webovej stránke (okrem iného, vrátane dizajnov, textov, obrázkov, grafiky, log, snímok, rozhraní, softvérových kódov a ich výber či usporiadanie) patrí nám alebo našim poskytovateľom licencií, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky práva sú vyhradené. V žiadnom prípade by naši užívatelia nemali získať ani prijať žiadne práva, nároky alebo vplyv na takýto material.

Preto obsah tejto webovej stránky nemôže byť úplne ani sčasti žiadnym spôsobom predaný, kopírovaný, upravovaný, reprodukovaný, znovu publikovaný alebo nahrávaný, prenášaný alebo distribuovaný bez predchádzajúceho písomného neelektronického súhlasu vlastníka webovej stránky, a ak (a) sa nám nepreukážete ako zdroj daného materiálu a (b) nebudete informovať tretiu osobu, ktorej budete informácie poskytovať, o týchto Podmienkach používania a skutočnosti, že sa na ňu tieto Podmienky používania vzťahujú. Máte však povolené tlačiť a elektronicky ukladať obsah webovej stránky iba na osobné použitie a nie na verejné alebo komerčné použitie bez toho, aby ste však zmazali značku pôvodu z portálu Talk Online Panel, a bez toho, aby ste akokoľvek porušili súvisiace práva duševného a priemyselného vlastníctva.

Zostávajúce produkty alebo služby, ktoré sú uvedené na tejto webovej stránke a sú označené ochrannými známkami príslušných organizácií, spoločností, spolupracujúcich subjektov, asociácií alebo publikácií, sú ich duševným a priemyselným vlastníctvom, a preto príslušnú zodpovednosť nesú tieto subjekty.

Majte na pamäti, že porušenie tohto ustanovenia bude mať za následok okamžité ukončenie vášho členského účtu a prepadnutie všetkých bodov v súlade s článkom 7. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo podniknúť potrebné právne kroky.

11. Dôvernosť prieskumov

Klienti portálu Talk Online Panel vám môžu poskytnúť dôverné a/alebo súkromné informácie a materiály ako súčasť vašej účasti v prieskumoch, projektoch, dotazníkoch alebo iných aktivitách súvisiacich s prieskumom trhu, a všetky takéto informácie a materiály naďalej zostanú výhradným a exkluzívnym vlastníctvom ich vlastníka. Medzi vyššie uvedené dôverné informácie môžu (okrem iného) patriť nové produktové myšlienky alebo koncepty. Keď sa stanete členom, súhlasíte s tým, že obsah a materiály, ktoré sú vám sprístupnené ako súčasť všetkých prieskumov, ktorých sa zúčastníte, dôverne uchováte a neposkytnete ich žiadnej tretej osobe, ani tieto dôverné informácie nepoužijete na iný účel, ako je výhradný účel účasti v našich službách v súlade s týmito Podmienkami používania. Je výslovne zakázané kopírovať a ukladať obsah prieskumu (napr. zaobstaraním snímok obrazovky) na akýkoľvek iný účel, než je hlásenie chýb portálu Talk.

Ak túto povinnosť porušíte, okrem prepadnutia vašich bodov a ukončenia vášho členského účtu môžete tiež zodpovedať za finančné škody spôsobené spoločnosti a/alebo nášmu klientovi za škody spôsobené v dôsledku vášho porušenia.

12. Odkazy

Naša webová stránka môže poskytovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nemáme pod kontrolou, ale sú pod kontrolou tretích strán (osôb alebo subjektov). Tieto odkazy sú poskytované výhradne pre vašu potrebu. Všetky tieto webové stránky tretích strán sme nekontrolovali ani neskúšali a nezodpovedáme za tieto webové stránky, ich obsah či dostupnosť. Tieto webové stránky nepropagujeme, ani neprijímame zodpovednosť za žiadne škody alebo straty, ktoré vám budú spôsobené prístupom na tieto webové stránky alebo akýmkoľvek materiálom na nich. Dostupnosť odkazu na webové stránky tretej strany nebude v žiadnom prípade znamenať propagáciu žiadnej takej webovej stránky zo strany Talk Online Panelu. Súhlasíte s tým, že nebudete používať žiaden materiál tretích osôb spôsobom, ktorý by narušil alebo porušil práva akejkoľvek inej osoby, a že naša webová stránka nebude za takéto vaše použitie žiadnym spôsobom zodpovedať.

13. Prístup k službám

Aj keď sa budeme snažiť zabezpečiť, aby webová stránka bola bežne k dispozícii 24 hodín denne, nemôžeme niesť zodpovednosť za to, ak nebude v určitý čas alebo po nejakú dobu dostupná z dôvodu vykonávania potrebného servisu alebo aktualizácií, z dôvodu technického výpadku alebo zásahu vyššej moci.

14. Obmedzenie zodpovednosti

V najvyššom plnom rozsahu povolenom príslušnou legislatívou týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v žiadnom prípade nebude Talk Online Panel alebo niektorý z jej agentov a / alebo partnerov zodpovedný alebo sa zodpovedať vám a / alebo akejkoľvek inej osobe za žiadne zvláštne, náhodné, trestné, následné alebo podobné všeobecné škody alebo za škody týkajúce sa straty zisku, straty alebo narušenia súkromia, zabezpečenia dát a nesplnenia akejkoľvek povinnosti (okrem iného, vrátane povinnosti dobrého úmyslu, remeselného úsilia alebo nedostatku nedbalosti), ku ktorým môže dôjsť na vašom členskom účte, alebo ktoré budú súvisieť s porušením alebo iným aspektom celej zmluvy alebo týchto webových stránok alebo za správnosť obsahu webových stránok bez ohľadu na to, či Talk Online Panel je informovaný o možnosti, že takáto škoda môže vzniknúť, a dokonca aj v prípade poruchy, deliktu (vrátane nedbanlivosti).

V žiadnom prípade by zodpovednosť Talk Online Panelu, jeho materských spoločností alebo pobočiek, dodávateľov, zástupcov alebo partnerov nemala prekročiť skutočnú predajnú hodnotu aplikovanej odmeny, alebo v prípade, že sa spor týka hlavne vášho používania programu, reálnej maloobchodnej hodnoty odmien, ktoré sú zameniteľné za vaše nevyužité, platné, nezrušené body.

Webová stránka ďalej nezaručuje, že táto webová stránka ani iné webové stránky, ktoré sú na ňu napojené prostredníctvom odkazov, neobsahujú počítačové vírusy alebo iný škodlivý alebo rušivý počítačový softvér. Akýkoľvek softvér, ktorý možno stiahnuť z webovej stránky prevádzkovanej treťou osobou, je zodpovednosťou danej tretej osoby. Spoločnosť neprijíma žiadnu zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú vírusmi alebo inak vyplývajúcu v dôsledku stiahnutia takéhoto softvéru.

15. Odškodnenie

Súhlasíte s odškodnením a ochranou Talk Online Panelu a jeho materskej spoločnosti, dcérskych a pridružených spoločností, spolu s jeho úradníkmi, riaditeľmi, majiteľmi, zamestnancami, partnermi a agentmi pred akýmikoľvek a všetkými nárokmi, stratou, škodou, záväzkom, súdnym sporom, pokutou, penále, náklady a / alebo výdavky vrátane, ale bez obmedzenia za primerané poplatky za právne zastúpenie a súdne náklady, vyplývajúce alebo spôsobené, a to buď priamo, alebo nepriamo: (i) vašim porušením týchto Podmienok používania; a / alebo (ii) vašim používaním, účasťou a / alebo prístupom k službám ponúkaných na našich webových stránkach.

16. Zabezpečenie

Naša webová stránka prijíma prísne opatrenia na zabezpečenie toho, že každé hľadisko vašich údajov zostane zabezpečené. Všetky informácie súvisiace s vašimi osobnými údajmi sú šifrované pomocou technológie SSL (Secure Socket Layer). Dodržiavame všeobecne prijímané priemyselné normy na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytnete, a to ako počas prenosu, tak aj po ich získaní. Žiadna metóda prenosu cez internet alebo metóda elektronického uloženia však nie je 100% bezpečná: hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

17. Súkromie

Naša webová stránka o vás môže zhromažďovať osobne identifikovateľné údaje. Ďalšie informácie o zbere, používaní a zverejňovaní týchto údajov zo strany portálu Talk Online Panel sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie, ktoré sú do tohto dokumentu včlenené na základe odkazu, a ktoré sú súčasťou týchto Podmienok používania.

18. Rozhodné právo

Vyššie uvedené Podmienky používania, ako aj ich prípadné zmeny a akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci alebo súvisiaci s nimi alebo ich predmetom sa riadi a sú dokončené podľa rakúskeho práva.

19. Jurisdikcia

Súd vo Viedni, Rakúsku, bude mať výhradnú právomoc nad akýmkoľvek nárokom vyplývajúcom z, alebo týkajúcim sa súčasných podmienok.

20. Dodatky k našim Podmienkam používania

Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky používania kedykoľvek upraviť, doplniť alebo z nich odstrániť podmienky a akákoľvek takáto úprava bude platná okamžite od jej začlenenia na našu webovú stránku. Užívatelia súhlasia s tým, že budú tieto Podmienky používania pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že budú s akoukoľvek takouto úpravou oboznámení. Užívateľov budeme tiež informovať uverejnením oznámenia na našej webovej stránke alebo zaslaním e-mailu: ďalšie používanie a vstup na našu webovú stránku po vykonaní takých úprav predstavuje súhlas užívateľa s takými úpravami.

21. Rôzne

Tieto podmienky používanie, vrátane politiky Cookie a ochrany osobných údajov, ktoré sú do nich začlenené, ako aj akýchkoľvek ďalších podmienok obsiahnutých na týchto webových stránkach za konkrétne aktivity a uverejnené údaje poskytnuté nami, a súhlas, ktorý ste poskytli na webových stránkach, predstavujú úplnú dohodu medzi nami. Pokiaľ bude niektoré ustanovenie celej dohody uznané súdom príslušnej jurisdikcie za neplatné, zostávajúce ustanovenia zostávajú v plnej platnosti a účinnosti, za predpokladu, že rozdelenie rizík opísaných v tomto texte je efektívne v maximálnom možnom rozsahu. Naša nečinnosť vo vzťahu k porušeniu neznamená, že sa vzdávame práva konať s ohľadom na následné alebo podobné porušenia.

22. Preklady týchto Podmienok používania

Tieto Podmienky používania spolu s Cookie a ochranou osobných údajov, ktoré tvoria celú zmluvu medzi webovou stránkou a jej užívateľmi, ktoré boli preložené z angličtiny do úradného jazyka každého štátu, v ktorom naše webové stránky prevádzkujeme. Urobili sme to, aby sme sa ubezpečili, že naše Podmienky používania a Cookie a ochrana osobných údajov sú jasné a prístupné všetkým užívateľom našich webových stránok. Ak sa vyskytnú nejaké konflikty alebo nezrovnalosti medzi preloženými verziami týchto Podmienok používania a Cookie a ochranou osobných údajov, bude anglická verzia rozhodujúca, pretože takýto konflikt je výsledkom chyby v preklade.

23. Komunikácia

Každé oznámenie alebo oznámenia, ktoré majú byť poskytnuté v rámci týchto Podmienok používania budú považované za dodané, ak budú zaslané e-mailom na poslednú známu e-mailovú adresu člena panelu. Všetka komunikácia (s výnimkou osobných údajov) a poskytnutý alebo prenesený obsah od vás Talk Online Panelu elektronickou poštou alebo iným spôsobom, sa nepovažujú za dôverné a súkromné informácie, pokiaľ to nie je výslovne uvedené vami, buď pred alebo súčasne s poskytnutím alebo prenosom týchto komunikácií. E-mailové odkazy sa uvádzajú, aby ste nás mohli priamo kontaktovať s akoukoľvek otázkou alebo inou záležitosťou. Každý jednotlivý e-mail, ktorý nám príde, si prečítame a reagujeme naň – predtým, ako sa vám ozveme späť, to môže trvať aj jeden pracovný deň.


Kontaktné údaje

Naše kontaktné údaje sú nasledovné:

Talk Online Panel GmbH

Karlsgasse 7/ Top 5

1040 Vienna

Austria

Tel: +43 1 228 88 10

Fax: +43 1 228 98 01

E-Mail: panel.sk@mail.talkonlinepanel.com

Web: www.talkonlinepanel.com