Uslovi korišćenja

Najnovija verzija: 02/08/2023

Pravila i uslovi korišćenja, ovde navedeni, zajedno sa našim pravilima privatnosti i kolačićima, i bilo kojom dodatnom informacijom u FAQ odeljku, sačinjavaju kompletan ugovor između naše veb stranice, kao i  Talk Online Panel mobilne aplikacije (“Talk app”) i bilo kojeg od njihovih korisnika i nisu obavezujuće ni za koga osim njih. Molimo da pažljivo pročitate sledeće odredbe jer regulišu pristup i korišćenje našeg sajta i Talk aplikacije, registraciju u članstvo Talk Online Panela, vaše učešće u bilo kojoj anketi ili studiji koju obezbeđujemo, hostujemo ili administriramo i utvrđuju da li ispunjavate uslove za otkup nagrada i podsticaja koji se nude za određene aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na uspešno kompletirana istraživanja. Pristupanjem ili korišćenjem našeg sajta i Talk aplikacije, saglasni ste da budete obavezani ovim odredbama. Ukoliko se ne slažete sa ovim pravilima i uslovima, nećete biti u mogućnosti da pristupite ili na bilo koji drugi način koristite naš sajt ili Talk aplikaciju.

Osnovne informacije

Reference poput „mi/nas/nama/Kompanija“ označavaju Talk Online Panel GmbH,  kompaniju osnovanu u Austriji, pod registarskim brojem FN 419178p, na adresi naše kancelarije Karlsgasse 7/ Top 5, 1040 Beč, Austrija, ili bilo koju od naših matičnih kompanija, filijala ili povezanih kompanija.

1. Korišćenje usluga

Talk Online Panel omogućuje članovima panela mogućnost da učestvuju u istraživanjima. Učešće je dobrovoljno. Prihvatanjem da se registrujete i postanete član panela, saglasni ste da primate pozive za učešće u istraživanjima. Nastojimo da vam šaljemo pozivnice za istraživanja za koja smatramo da odgovaraju vašem iskustvu i obrazovnom nivou, pri čemu ne garantujemo da ćete dobiti određeni minimalan broj poziva. Ukoliko ne želite da odgovarate na ove pozivnice, imate mogućnost da deaktivirate svoj nalog, prateći uputstva koja su uključena u svaku pozivnicu za učešće u istraživanju. (za više informacija o našoj opt-out politici, vidi klauzulu 2 u daljem tekstu). Molimo imajte na umu da, ukoliko ostanete neaktivni u periodu od dvanaest (12) meseci, za koje vreme ne biste učestvovali ni u jednoj anketi na koju ste pozvani, Vaš nalog će automatski biti ukinut prema klauzuli 6 i svi sakupljeni poeni će biti oduzeti. 

Naše usluge su za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Možete da koristite usluge koje pruža naša internet stranica ili Talk aplikacija kad god i koliko god da vam je dostupno. Talk Online Panel konstantno menja i unapređuje svoje usluge i zadržava pravo da promeni, modifikuje, ograniči ili blokira pristup svim ili bilo kojem zasebnom segmentu usluga bilo kome u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga.

2. Registracija i upravljanje profilom

Kako biste pristupili i koristili usluge našeg sajta ili Talk aplikacije, prvo morate da popunite priloženi formular za registraciju i kreirate korisničko ime i lozinku. Dalje, od vas će se tražiti da verifikujete svoj nalog i aktivirate svoj Talk Online Panel profil putem verifikacionog koda koji će biti poslat na vaš mobilni telefon. Prilikom registracije, morate da nam dostavite važeće lične informacije, uključujući, ali ne ograničavajuće na vaše puno ime i prezime, pol, datum rođenja, imejl adresu, zemlju stanovanja, poštanski broj i grad. Zadržaćemo vaše informacije dok god vaš nalog bude aktivan i u skladu sa našom politikom o zadržavanju podataka kako je opisano u našim Pravilima privatnosti. Saglasni ste da nam pružite samo tačne, aktuelne i potpune informacije za registraciju i da ažurirate te informacije kako bi se očuvala njihova tačnost. Talk Online Panel zadržava pravo da vam ograniči ili zabrani korišćenje ili pristup i/ili korišćenje naših usluga ukoliko pružite, ili se pojavi osnovana sumnja da ste pružili neistinite, netačne, zastarele ili nepotpune informacije o sebi. 

Ukoliko bude potrebno da ispravite ili ažurirate bilo koje informacije koje se tiču vašeg profila, možete to da učinite u bilo kom trenutku pristupanjem stranici Profile. Prateći odgovarajuća uputstva, vaši podaci će biti automatski ažurirani u našoj bazi podataka.    

Ukoliko se odlučite da okončate svoje članstvo na našem Panelu ili želite da prekinete obradu svojih podataka, možete to da učinite u bilo kojem trenutku na Profile stranici, bilo da je na našoj internet stranici ili Talk aplikaciji, izborom komande Izbriši profil. Molimo imajte na umu da ukoliko samo izbrišete mobilnu Talk aplikaciju, time niste automatski izbrisali i vaše članstvo u Panelu. Druga mogućnost je da zatvorite svoj nalog i prekinete članstvo slanjem imejla našem servisnom centru preko Kontakt stranice na [email protected] .

Razumete i slažete se da, deaktiviranjem naloga, prestaje vaše pravo na pristup Talk Online Panel programu dodele poena. Svi poeni prikupljeni na vašem nalogu, koji nisu inkasirani u trenutku kada ste odabrali opciju prestanka članstva, kad god i kako da su prikupljeni, biće oduzeti.

Naravno, u potpunosti razumemo da možete i da se predomislite kada je reč o brisanju vašeg profila, kao i da uručenje potencijalne nagrade koja je na čekanju može da bude ugroženo brisanjem neophodnih podataka (npr. adresa). Zbog toga postoji mogućnost da vaš nalog održavamo u stanju mirovanja tokom 30 dana: nećete da dobijate pozive za istraživanja u tom periodu, ali će ostati dovoljno vremena za obradu bilo kakvih aktivnosti. Ako se predomislite i poželite da ponovo aktivirate vaš nalog tokom tih 30 dana, pišite nam na [email protected]  i nalog će vam ponovo biti uključen. No, ako prođe 30 dana bez vašeg zahteva, profil i svi podaci u njemu, uključujući i dospele bodove, biće zauvek izbrisani.

3. Zaštita lozinke

Korisnik snosi isključivu odgovornost za bezbednost svog korisničkog imena i lozinke i isključivo je sam odgovoran za bilo kakve (ovlašćene ili neovlašćene) aktivnosti koje se odvijaju u okviru njegovog naloga. Kao korisnik, ne smete da otkrijete svoju lozinku nikome, i obavezni ste da je čuvate na sigurnom. Naš sajt ili Talk aplikacija neće biti odgovorni za bilo kakve gubitke nastale upotrebom lozinke od strane trećeg lica, osim kada neovlašćena upotreba može da se direktno pripiše nemaru ili prevari učinjenoj od strane našeg sajta ili Talk aplikacije. Ukoliko zaboravite lozinku, možete da podesite novu, unosom svog korisničkog imena u sekciju Zaboravljena lozinka (Forgot Password) - tada ćete da dobijete imejl da biste mogli ponovo da koristite svoj nalog. Ova procedura pretpostavlja da je imejl adresa, koju ste koristili prilikom registracije, još uvek u upotrebi. Ako ste zaboravili imejl adresu korišćenu za registraciju, morate da nas obavestite putem imejla, pružajući nam potrebne informacije (obično svoje ime i datum rođenja) pa ćemo se postarati da je obnovimo.

4. Odnos između korisnika i sajta ili Talk aplikacije

Kao korisnik, odgovorni ste za pristup računarskoj opremi/mobilnom telefonu i komunikacionim uslugama neophodnim za povezivanje i pristup našem sajtu ili Talk aplikaciji. 

Slažete se da niti a) registracija, ni b) pristup ili korišćenje naših usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše učešće u istraživanju Talk Online Panela, ne stvaraju bilo kakav vid agencije, partnerstva, zajedničkog ulaganja ili radnog odnosa sa Talk Online Panelom ili njegovim klijentima, agentima i/ili partnerima. Slažete se i da su bodovi i proporcionalni podsticaji koje ste dobili za popunjavanje anketa samo kompenzacija koju ćete da dobijete za kompletirana istraživanja.

5. Talk bodovanje i princip nagrađivanja

Registracijom u naš Panel, prihvatate i automatsko uspostavljanje vašeg ličnog naloga za sakupljanje bodova koji mogu da se razmene u prodavnici Talk Online Panela. U svakom trenutku, zbir bodova predstavlja vaše stanje u Talk sistemu nagrađivanja.

Bodovi se dodeljuju za razne aktivnosti, uključujući ali ne ograničavajući se na registraciju na panel, učešće u istraživanjima i slanje pozivnica prijateljima da se pridruže panelu. Različite ankete i istraživanja mogu da budu različito bodovani u zavisnosti od složenosti i vremena potrebnog za završetak svakog ponaosob.

Bodovi imaju svoju novčanu vrednost u svakoj od zemalja u kojima je panel prisutan. Mogu da se unovče u određenim momentima, odnosno od određenog zbira bodova pa naviše, iako može da se nastavi sa prikupljanjem i da se ostvare veći uspesi i polaže pravo na „vrednije“ nagrade. Imajte na umu da su bodovi strogo vaši lični i ne možete da ih dodeljujete i/ili prenosite na bilo koju treću stranku, unutar ili izvan panela. Odgovarajući iznos bodova će biti sklonjen sa vašeg naloga onog momenta kada uputite zahtev da ih razmenite za određena sredstva. Svaka upotreba i razmena bodova je konačna i nagrade ne mogu da budu vraćene u zamenu za odgovarajući iznos kredita, osim ukoliko izabrani podsticaji ili nagrade nisu više dostupni, ili postoje opravdani poslovni razlozi koji stoje kao prepreka na putu otkupa.

Ulažemo značajan napor da osiguramo pravilnu dodelu bodova. No, članovi našeg panela treba da redovno i pažljivo kontrolišu svoj nalog kako bi bili sigurni da su im bodovi i nagrade ispravno dodeljeni i da stanje na njemu odražava sve odgovarajuće transakcije. Napominjemo da dodela bodova koji se nude za kompletiranje istraživanja na panelu partnera može da zahteva više vremena za prenos na vaš račun iz različitih tehničkih razloga. Ukoliko smatrate da vam nalog nije ispravno kreditiran ili bodovan ili odražava netačne otkupne transakcije, molimo Vas da pošaljete imejl na [email protected] .

U slučaju da su bodovi pogrešno dodeljeni ili skinuti sa naloga člana panela, možemo da ih uklonimo ili vratimo naknadno. 

Napominjemo da je rok za iskorišćenje bodova dve godine i da mogu da isteknu ukoliko ih ne iskoristite u tom periodu; npr. bodovi ostvareni 1. avgusta, 2017. važe do 1. avgusta 2019, nakon čega ističu i bivaju uklonjeni sa korisničkog naloga. Bodovi ne mogu da se razmene nakon isteka roka trajanja. Talk Online Panel obaveštava korisnike o pojedinačnim datumima isticanja bodova u redovnim intervalima. Zadržavamo pravo da suspendujemo ova pravila prema sopstvenom nahođenju. 

Dobavljači ili pružaoci proizvoda ili usluga koje se nude u vezi sa nagradnim programom Talk Online Panela i/ili vlasnici ili operateri sajtova/veb stranica na kojima se obavljaju otkupne transakcije, mogu da imaju svoje posebne uslove; molimo vas da se upoznate sa ovim pravilima i uslovima pažljivo pre naručivanja određene nagrade. Lični podaci mogu da se prikupljaju, obrađuju i/ili obelodane u vezi sa nagradnim programom Talk Online Panela i/ili svaki pojedinačni zahtev za otkup nagrada ili podsticaja - na primer, pretplata na određeni časopis zahtevaće vašu poštansku adresu, a neke druge nagrade mogu da zahtevaju vaš broj telefona. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja, saglasni ste na prikupljanje, obradu i/ili obelodanjivanje vaših ličnih podataka u navedene svrhe. Svi lični podaci podležu uslovima utvrđenim našom politikom privatnosti.

Ovim izričito potvrđujete i slažete se da može biti potrebno da na osnovu lokalnog poreskog zakona izvestite nadležne o bilo kom novčanom iznosu koji ste dobili pretvaranjem bodova osvojenih kroz učešće u našim istraživanjima, i eventualno da platite porez. Talk Online Panel može da obavesti vas ili odgovarajući poreski organ o informacijama koje se odnose na sva plaćanja i podsticaje koje zaradite u vezi sa korišćenjem naših usluga. Slažete se da nam pružite sve potrebne informacije i potpomognete Talk Online Panel u svim obavezama u vezi sa davanjem izveštavanja ili poreskim odbicima. Talk Online Panel može da zadrži iznos poreza od bilo kog podsticaja ili nagrade u skladu sa važećim zakonom. Bilo šta od gore navedenog je isključiva odgovornost članova panela i Talk Online Panel nije odgovoran za pružanje relevantnih uputstava ili saveta, zato vas podsećamo da se obratite nadležnoj lokalnoj poreskoj upravi za više informacija o mogućim obavezama.

Talk Online Panel zadržava pravo da prati svaku aktivnost članstva unutar svog sistema dodele bodova. U retkim prilikama, ako član prekrši Kodeks ponašanja (videti tačku 7 niže), posebno ako aktivnosti na nalogu ukazuju na prevaru, zloupotrebu ili sumnjivo ponašanje i ako postoji razumna sumnja da se korisnik lažno predstavlja ili imitira drugu osobu u svrhu prikupljanja bodova, zadržavamo pravo da koristimo sve zakonom dozvoljene načine kako bismo proverili njegov identitet (uključujući mogućnost provere Talk naloga putem SMS verifikacije). U suprotnom, nalog može da bude ukinut, a panelista može da izgubi sve sakupljene bodove. 

Talk Online Panel može da modifikuje, izmeni, obriše ili doda nove uslove svom nagradnom programu ili uslugama u bilo kom trenutku bez prethodne najave.  

6. Suspenzija ili zatvaranje korisničkog naloga od strane panela
 

Talk Online Panel isključivo po svom nahođenju i bez ikakve obaveze da obavesti, može suspendovati ili prekinuti vaše članstvo ukolko se dogodi nešto od sledećeg:

 • kršite bilo koje od datih Pravila i uslova korišćenja (uključujući sve uslove Politike privatnosti i pravilnika o korišćenju kolačića) ili
 • ste neaktivni 12 meseci (npr. primate pozivnice za ankete, ali nikada ne učestvujete u nekoj od anketa) ili
 • zloupotrebljavate svoje članstvo u panelu ili ga koristite u bilo koje nedozvoljene svrhe, kao što je lažno predstavljanje sa ciljem prikupljanja bodova.

Talk Online Panel zadržava pravo da, bez najave i po sopstvenom nahođenju, sopstvenom voljom ili po diktatu zakona ili lokalnih vlasti, prekine sa radom u određenoj zemlji ili sveukupno, samim tim zatvarajući individualne naloge, što bi dovelo do gubitka pripadajućih bodova.

7. Kodeks ponašanja
 

Kada koriste naš vebsajt ili Talk aplikaciju, molimo sve članove da se pridržavaju sledećih pravila:

 • Članovi su odgovorni za ažuriranost i tačnost svih podataka koji su nam dostavljeni. 
 • Članovi moraju da vode računa o tome da sve informacije koje unose kao panelisti budu tačne. Konkretno, ne smeju da se pogrešno ili lažno predstavljaju ili glume druge osobe u cilju prikupljanja bodova.
 • Članovi ne mogu da otvore, koriste ili održavaju više od jednog (1) naloga za članstvo u Talk Online Panelu. Ako je drugi nalog otvoren slučajno ili greškom, član može da stupi u kontakt sa korisničkom podrškom i zatraži brisanje jednog naloga, pri čemu će svi bodovi sakupljeni na nalogu označenom za brisanje biti izgubljeni.
 • Članovi bi uvek trebalo da pažljivo odgovore na razne ankete i upitnike na koje su pozvani. Talk i njegovi klijenti i/ili partneri mogu izvršiti provere odgovora panelista u anketama kako bi se uverili da dobijeni odgovori zadovoljavaju kriterijume kvaliteta (različiti parametri su uzeti u razmatranje kao što je na primer vreme utrošeno za davanje odgovora i prisustvo kontradiktornih odgovora). U slučaju da je nalog prijavljen tri (3) puta zbog lošeg kvaliteta, Talk će, prateći odgovarajući email pomenutog člana panela, pristupiti deaktivaciji naloga člana sve dok on/ona ne uveri Talk u roku od trideset (30) kalendarskih dana, na mail [email protected] , da će na sve buduće ankete pažljivo odgovarati. U zavisnosti od situacije, Talk tim će razmotriti svaki slučaj i odlučiti o ponovnoj aktivaciji naloga. Ukoliko Talk tim odluči suprotno ili u slučaju da član panela ne pošalje gore pomenuti email u roku od trideset (30) kalendarskih dana, nalog će biti suspendovan ili ukinut prema prethodnoj klauzuli 6 i do sada prikupljeni poeni biće oduzeti.
 • Članovima nije dozvoljeno da pristupaju ili koriste nijedan segment sajta ili Talk aplikacije  bilo za šta drugo osim u sopstvene lične nekomercijalne svrhe.
 • Članovima nije dozvoljeno da pristupaju ili koriste nijedan segment sajta ili Talk aplikacije na način koji može da naruši bilo koju stavku austrijskog, evropskog ili međunarodnog prava, propisa ili ugovora.
 • Članovima nije dozvoljeno da prikupljaju i čuvaju nikakve lične informacije drugih članova. 
 • Članovima nije dozvoljeno da pokušavaju da pristupe bilo kojoj usluzi ili segmentu sajta ili Talk aplikacije kojima nemaju ovlašćeni pristup.
 • Članovima nije dozvoljeno da postavljaju na sajtu bilo kakav materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan ili na bilo koji način krši zakon.
 • Članovima nije dozvoljeno da šalju ili na drugi način utiču na nas, naš sajt ili Talk aplikaciju  (ili bilo šta ili bilo koga drugog) štetnim, ilegalnim, obmanjujućim ili remetećim softverima poput virusa, „spajvera“, „advera“ ili bilo kakvih drugih programa koji bi mogli da negativno utiču na infrastrukturu sajta ili Talk aplikacije ili poremete normalno i uobičajeno funkcionisanje sajta ili Talk aplikacije.  
 • Članovima nije dozvoljeno da učestvuju u bilo kakvim aktivnostima koje Kompanija osnovano smatra nepropisnim ponašanjem ili zloupotrebom. 

Imajte na umu da nepoštovanje pravila ovog Kodeksa ponašanja povlači momentalno ukidanje vašeg naloga i oduzimanje svih bodova, u skladu sa klauzulom 6. Kompanija zadržava i pravo da preduzme sve potrebne pravne radnje.

8. Pozivnica prijateljima

Ukoliko ste završili registraciju i kreirali profil kao Talk Online Panel član, možete iskoristiti naš sistem preporuke kako biste rekli prijatelju o našoj veb stranici ili Talk aplikaciji. Očekujemo da ćete dobro prosuditi o dispoziciji i spremnosti upućivanja na učešće u aktivnostima Panel-a, a ne da zloupotrebljavate ovu funkciju preopterećivanjem kruga prijatelja ili slanjem pozivnica osobama koje ne znate, na primer, slanjem na nasumične ili proširene e-adrese ili objavljivanjem na društvenim medijima i forumima.

Pozivnica prijateljima je idealan izbor ako imate dovoljno razloga da pretpostavite da se odabrana osoba neće protiviti tome što koristite njenu imejl adresu, da će verovati vašoj preporuci i prihvatiti poziv na panel. U tom slučaju, zamolićemo vas za ime i imejl adresu vašeg prijatelja i poslati jednokratnu imejl poruku sa prezentacijom naše usluge i pozivom da poseti naš sajt. Naš sajt skladišti ove informacije samo tokom ograničenog vremenskog perioda i samo u svrhu slanja jednokratne imejl poruke i praćenja uspešnosti našeg referalnog programa. Vašim prijateljima nećemo slati nikakve dodatne imejl poruke osim ako ne prihvate vaš poziv i pridruže se Panelu.

Imajte na umu da je dozvoljeno da pozovete najviše 8 ljudi mesečno da se pridruže panelu (maksimalno 800 poena mesečno). Imajte na umu da usluga Tell-a-Friend važi samo za pozive članova panela na panel iste zemlje kao i početni član Talk Online Panela. Bodovi stečeni pozivanjem prijatelja biće uplaćeni na vaš račun čim svaki od njih završi sopstvenu registraciju na Talk Online Panelu i kompletira jedno istraživanje na koje je pozvan/a, osim istraživanja na profilu koja su dostupna automatski.

9. Intelektualna svojina

Autorska i sva druga prava intelektualne svojine (uključujući, ali ne ograničavajući se na prava baze podataka, softverska prava, zaštitnih znakova i prava na dizajn u svim slučajevima bili registrovani ili ne) u vezi sa svim materijalom koji se nalazi na sajtu ili Talk aplikaciji (uključujući bez ograničenja, dizajn, tekstove, slike, grafike, logotipe, slike, interfejs, softverski, izbor i raspored) pripadaju nama ili našim davaocima licence osim ako nije drugačije naglašeno. Sva prava su zadržana. Ni u kom slučaju naši korisnici neće dobiti niti primiti prava, naslov ili interes u odnosu na bilo koji takav materijal. 

Prema tome, sadržaj ovog sajta ili Talk aplikacije ne može da se prodaje, kopira, modifikuje, reprodukuje, objavljuje ili aploaduje, prenosi ili distribuira na bilo koji način, u celini ili delimično, bez prethodne pismene ne-elektronskim putem date saglasnosti vlasnika sajta ili Talk aplikacije osim pod uslovom da (a) priznaju nas kao izvor materijala i (b) obaveste treću stranu kojoj distribuiraju informacije o ovim Pravilima i uslovima, kao i činjenicama u vezi sa njima. Dozvoljeno vam je, međutim, da štampate i elektronski sačuvate sadržaj sajta ili Talk aplikacije samo za ličnu upotrebu, a ne za javne ili komercijalne svrhe, bez brisanja oznake porekla Talk Online Panela, i bez povrede srodnih prava intelektualne i industrijske svojine na bilo koji način. 

Svi ostali proizvodi ili usluge koji se pominju na ovom sajtu ili Talk aplikaciji i nose zaštitni znak organizacije, kompanije, saradnika, udruženja ili publikacija su njihova intelektualna i industrijska svojine i stoga nose određenu odgovornost.

Napominjemo da kršenje ove odredbe povlači momentalan prekid članstva i oduzimanje svih bodova u skladu sa klauzulom 6. Kompanija zadržava i pravo da preduzme sve potrebne pravne radnje.

10. Poverljivost istraživanja

Klijenti, agenti i partneri Talk Online Panela mogu da vam otkriju poverljive i/ili lične informacije i materijale kao deo vašeg učešća u istraživanjima, projektima, upitnicima ili drugim aktivnostima u vezi sa istraživanjem tržišta, a svaka takva informacija i materijal će ostati jedino i isključivo vlasništvo njihovog vlasnika. Pomenute poverljive informacije mogu da obuhvataju (ali nije ograničeno) nove ideje za proizvode ili koncepte. Ulaskom u članstvo, saglasni ste da ćete čuvati kao poverljiv sadržaj i materijal obelodanjen kao deo svih istraživanja u kojima učestvujete i da ih nećete otkrivati trećim licima ili koristiti poverljive informacije u bilo koju svrhu osim isključivo u svrhu učešća u našim istraživanjima u skladu sa ovim Pravilima i uslovima. Izričito je zabranjeno kopiranje i čuvanje sadržaja istraživanja (npr. pravljenje skrinšotova) za bilo koje druge svrhe osim za izveštavanje panela o mogućim greškama. Ako prekršite ovu obavezu, uz oduzimanje svih bodova i ukidanja članstva i naloga, možete da budete odgovorni za novčanu nadoknadu prema Kompaniji i/ili našem klijentu, agentu ili partneru za štetu nastalu vašim kršenjem pravila.  

Ako prekršite ovu obavezu, uz oduzimanje svih bodova i ukidanja članstva i naloga, možete da budete odgovorni za novčanu nadoknadu prema Kompaniji i/ili našem klijentu, agentu ili partneru za štetu nastalu vašim kršenjem pravila. 

11. Linkovi

Naš sajt ili Talk aplikacija može da obezbeđuje linkove ka drugim sajtovima koji nisu pod našom kontrolom, već pod kontrolom trećih lica (osoba ili pravnih lica). Ovi linkovi su koncipirani isključivo kao pogodnost za naše korisnike. Nismo posećivali ili ispitali sve ove sajtove u vlasništvu trećih lica i nismo odgovorni za njih ili njihov sadržaj i dostupnost. Ne reklamiramo druge sajtove niti prihvatamo odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke koje možete da pretrpite zbog pristupa takvim sajtovima ili materijalu koji prezentuju. Dostupnost neke veze ili povezivanje sa bilo kojom trećom stranom ni na koji način ne zavise od strane Talk Online Panela već od samog sajta koji posetite. Slažete se da nećete da koristite bilo koji materijal trećih lica na način kojim bi se povredila ili kršila prava bilo koje druge stranke i da mi ni na koji način nismo odgovorni za takvu upotrebu sa vaše strane.

12. Dostupnost

Iako nastojimo da našem sajtu ili Talk aplikaciji obezbedimo normalnu dostupnost 24 sata dnevno, nećemo snositi odgovornost za nedostupnost u bilo kom trenutku ili u bilo kom periodu, zbog neophodnog servisiranja i ažuriranja, tehničkih poteškoća ili više sile.

13. Odricanje od garancija

Korišćenjem Talk sistema nagrađivanja, prihvatate i slažete se da Talk Online Panel nije banka niti bilo koji drugi oblik finansijske institucije i da poeni koji su vam dodeljeni na nalogu nisu gotovinski depozit, neki oblik plate, ne podležu kamati, i zapravo su samo unosi na vašem nalogu koji vam daju pravo na iznos određenih poena ako ih iskoristite u skladu s ovim uslovima korišćenja. Dalje se slažete da možete iskoristiti iznos na svom nalogu na način i prema procedurama opisanim u ovim uslovima korišćenja ili u opisu svake nagrade na našoj internet stranici ili u Talk aplikaciji, koju možemo vremenom menjati .

14. Ograničena odgovornost

U najvećoj mogućoj meri, koju dopuštaju važeći zakoni, potvrđujete i slažete se da ni u kom slučaju Talk Online Panel ili bilo ko od njegovih agenata i/ili partnera neće biti odgovoran prema vama i/ili bilo kojoj drugoj osobi za neku posebnu, slučajnu, kažnjivu, posledičnu ili uopšteno slično nastalu štetu, ili za naknadu štete u vezi sa gubitkom profita, gubitkom ili povredom privatnosti, sigurnosti podataka i neispunjavanja bilo koje obaveze (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koji akt dobre volje ili trud) koji može da nastane iz vašeg članstva ili su u vezi sa bilo kakvim kršenjem propisa ili drugim aspektom kompletnog ugovora ili tačnošću sadržaja sajta ili Talk aplikacije, bez obzira na to da li je Talk Online Panel obavešten o mogućnosti nastanka takve štete ili čak i u slučaju kvara ili delikta (uključujući i nemar). 

Ni u kom slučaju odgovornost Talk Online Panela, matične kompanije ili filijala, dobavljača, agenata ili partnera neće preći stvarnu prodajnu vrednost nagrade koja je u pitanju, ili ako se spor odnosi uopšteno na korišćenje programa, sa tržišnom vrednošću na malo nagrade za koju vaši neiskorišćeni, važeći, ne otkazani bodovi mogu da se zamene.    

Osim toga, veb sajt ili Talk aplikacija ne garantuju da su oni ili neke druge veb stranice ka kojima vode poveznice slobodni od kompjuterskih virusa ili bilo kojih drugih zlonamernih softvera. Svaki softver koji može da se preuzme sa sajta kojim upravlja treće lice je odgovornost tog trećeg lica. Kompanija ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koju izazivaju virusi ili nastalu na drugi način kao rezultat vašeg preuzimanja takvih softvera.

15. Obeštećenje

Slažete se da obeštetite, branite i podržite Talk Online Panel i njegovu matičnu kompaniju, pomoćne i partnerske kompanije, zajedno sa zaposlenima, direktorima, partnerima i agentima od i protiv bilo kakvih potraživanja, gubitaka, štete, odgovornosti, tužbi, kazni, izdataka i/ili troškova, uključujući, ali ne ograničavajući se na razumne iznose troškova advokata i sudskih troškova, koji proizilaze iz, rezultiraju ili su izazvani, bilo direktno ili indirektno: (i) vašom povredom ili kršenjem ovih Pravila i uslova korišćenja; i/ili (ii) vašim korišćenjem, učešćem i/ili pristupom uslugama koje se nude na našem sajtu ili Talk aplikaciji.

16. Sigurnost

Naš sajt i Talk aplikacija preduzimaju stroge mere kako bi se osiguralo da se svaki aspekt vaših ličnih informacija čuva na bezbednom mestu. Sve informacije u vezi sa vašim ličnim podacima se kodiraju korišćenjem Secure Socket Layer tehnologije (SSL). Pratimo opšte prihvaćene standarde industrije za zaštitu dostavljenih ličnih podataka i tokom prenosa i nakon prijema. No, nijedan metod prenosa putem interneta, ili metod elektronskog skladištenja, nije 100% siguran: iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvaćena sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo da garantujemo apsolutnu bezbednost.

17. Privatnost

Naš sajt i mobilna aplikacija može da prikuplja vaše lične podatke. Za više informacija o načinima prikupljanja, korišćenja i objavljivanja ovih informacija od strane Talk Online Panela, pogledajte naš Pravilnik o privatnosti i kolačićima koja je ovde uključena po referenci i pripadajući je deo ovih Pravila i uslova.

18. Važeći zakon

Navedena pravila i uslovi korišćenja, kao i bilo koji amandman na njih i bilo koji spor ili potraživanja u vezi sa njima ili njihovom temom, podležu austrijskim zakonima.

19. Nadležnost

Sudovi u Beču, Austrija, imaju isključivu nadležnost u bilo kom slučaju koji može da proistekne ili je u vezi sa datim Pravilima i uslovima, i/ili vašim pristupom za korišćenje ili učešće u uslugama koje se pružaju preko našeg veb sajta ili Talk aplikacije. Ako je prebivalište, uobičajeno mesto boravka ili radno mesto korisnika domaće, tužba protiv njega se može temeljiti samo u okviru nadležnosti suda u čijem se okrugu nalazi prebivalište, uobičajeno mesto boravka ili radno mesto. Ovo se ne odnosi na sporove koji su već u toku.

20. Arbitražni odbor

U slučaju sporova, obavezujemo se da ćemo učestvovati u procesu posredovanja Internet ombudsmana: www.ombudsstelle.at Više informacija o tipovima postupaka možete pronaći na www.ombudsstelle.at . OS- platforma može biti korišćena i radi rešavanja sporova sa našom kompanijom: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Naša email adresa: [email protected] .

21. Dopune našim Pravilima i uslovima korišćenja

Zadržavamo prava na izmenu, dodatke ili uklanjanje određenih stavki iz Pravila i uslova korišćenja, u bilo koje vreme i bilo kakva izmena stupa na snagu odmah od trenutka kada bude obznanjena na našem sajtu ili Talk aplikaciji. Korisnici se slažu da redovno proveravaju Pravila i uslove kako bi bili sigurni da su upoznati sa svim modifikacijama. Korisnike ćemo obavestiti i isticanjem obaveštenja na našem sajtu ili Talk aplikaciji ili putem imejla: nastavak pristupa i korišćenja našeg sajta ili Talk aplikacije nakon ovih izmena i dopuna ukazuje na njihovo prihvatanje od strane korisnika.

22. Razno

Ova Pravila i uslovi korišćenja, uključujući i pravila korišćenja kolačića i politiku privatnosti koja je inkorporirana u njima, kao i sva dodatna pravila ili uslovi sadržani na ovom sajtu ili Talk aplikaciji za pojedine aktivnosti i otkrića koje obezbeđujemo, i saglasnosti koju ste dali na sajtu, čine ceo sporazum između nas. Ako je bilo koja odredba celog Sporazuma od strane nadležnog suda proglašena nevažećom, ostale odredbe će ostati pravosnažne, pod uslovom da je raspodeli rizika opisanih ovde dat uticaj u najvećoj mogućoj meri. Naš neuspeh u delovanju u odnosu na povredu ne potire naše pravo da reagujemo u odnosu na naredne ili slične povrede.

23. Prevod pravila i uslova korišćenja

Sadržaj ugovora, sve druge informacije, korisničke usluge, podaci i obrade prigovora, su ponuđeni na engleskom jeziku ili na odgovarajućem jeziku tog panela. Pravila i uslovi korišćenja, kao i pravilnici o privatnosti i kolačićima koji sačinjavaju ceo sporazum između sajta i njegovih korisnika, prevedeni su sa engleskog jezika na službeni jezik svake od zemalja u kojima naš sajt posluje. Učinili smo to da bismo bili sigurni da će naša pravila i uslovi korišćenja, kolačići i pravilnik o privatnosti da budu jasni i dostupni svim korisnicima našeg sajta i Talk aplikacije. Ukoliko postoje određeni konflikti ili nedoslednosti između prevoda, verzija na engleskom jeziku će biti merodavna tako da će svaki takav konflikt, zapravo, biti smatran rezultatom greške u prevodu.

24. Komunikacija

Bilo kakvo obraćanje ili obaveštenje odaslato pod ovim Pravilima i uslovima korišćenja smatraće se isporučenim ukoliko je poslato elektronskom poštom na poslednju poznatu imejl adresu člana panela. Sva komunikacija (osim ličnih podataka) i sadržaja poslatog ili prenetog vama putem Talk Online Panela putem elektronske pošte ili na neki drugi način, tretira se ne-poverljivim i nezaštićenim podacima, osim ako nije posebno naznačeno sa vaše strane ili pre, ili istovremeno sa, slanjem ili prenosom takve komunikacije.   

Imejl linkovi su postavljeni tako da možete da nam se obratite direktno bilo kakvim pitanjem ili u vezi sa bilo kojom nedoumicom koju imate. Svaki imejl koji dobijemo pročitamo i na njega odgovaramo pojedinačno – može da protekne jedan radni dan do našeg odgovora. 

 

Kontakt detalji

Slede naši kontakt podaci:

Talk Online Panel GmbH 
Karlsgasse 7/ Top 5
1040 Beč 
Austrija

Broj telefona: +43 1 228 88 30
Imejl: [email protected]
Internet stranica: www.talkonlinepanel.com