Dziękujemy za Twoją rejestrację!

W ciągu 24 godzin otrzymasz potwierdzenie e-mail, jak również zaproszenie do Twojej pierwszej ankiety. W przypadku braku wiadomości, sprawdź folder spam.

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 17/04/2023

Warunki korzystania tutaj zawarte, wraz z naszą Polityką Prywatności i Plików Cookies, wszelkimi dodatkowymi informacjami zawartymi w sekcji FAQ stanowią wszelkie ustalenia pomiędzy naszą Stroną internetową, jak i aplikacją mobilną Talk Online Panel („aplikacja Talk”) a wszystkimi ich użytkownikami oraz są wiążące dla obu stron. Prosimy o dokładne zapoznanie się z następującymi postanowieniami, ponieważ regulują one kwestie Państwa dostępu i korzystania z naszej Strony internetowej oraz aplikacji Talk, rejestracji jako członków Talk Online Panel oraz uczestnictwa w dostarczonych, hostowanych lub administrowanych przez nas ankietach lub badaniach, oraz Państwa uprawnień do wykupienia nagród i bonusów oferowanych za pewne działania, w tym, ale nie tylko, za pomyślne wypełnianie ankiet. Uzyskując dostęp lub korzystając z naszej Strony internetowej i aplikacji Talk, zgadzają się Państwo na przestrzeganie niniejszych postanowień. Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszymi punktami Regulaminu, nie uzyskają Państwo dostępu lub nie będą mogli korzystać z naszej Strony i aplikacji Talk.

Informacje ogólne

Określenia „My/nasz/nam/Firma“ odnoszą się do Talk Online Panel GmbH, firmy zarejestrowanej w Austrii pod numerem FN419178p, adres biura:  Karlsgasse 7/Top 5, 1040 Wiedeń, Austria lub którejkolwiek z jej spółek macierzystych, podmiotów zależnych lub stowarzyszonych.

1. Korzystanie z usług

Talk Online Panel zapewnia członkom panelu możliwość uczestnictwa w ankietach. Udział ten jest dobrowolny. Zgadzając się na rejestrację oraz zostając członkiem panelu, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie zaproszeń do udziału w ankietach. Staramy się wysyłać Państwu zaproszenia do ankiet, które naszym zdaniem pasują do Państwa doświadczenia oraz profilu, nie gwarantujemy jednak, iż otrzymają Państwo określoną minimalną liczbę zaproszeń. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywania zaproszeń, mają Państwo możliwość dezaktywowania swojego konta, wykonując instrukcje zawarte w każdym zaproszeniu do ankiety. (więcej informacji na temat zasad rezygnacji w punkcie 2. poniżej). Należy pamiętać, że pozostanie nieaktywnym przez okres dwunastu (12) miesięcy, w którym nie bierze się udziału w ankietach, a do których otrzymuje się zaproszenia, wiąże się z automatycznym usunięciem konta i wszystkich zebranych punktów zgodnie z punktem 6. niniejszego regulaminu.

Nasze usługi przeznaczone są do osobistego, niekomercyjnego użytku. Z usług świadczonych przez naszą Stronę internetową oraz aplikację Talk można korzystać, kiedy tylko są one dostępne. Talk Online Panel wciąż zmienia i ulepsza swoje usługi oraz zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, ograniczenia lub zablokowania dostępu do wszystkich lub dowolnej części Usług każdemu w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.

2. Rejestracja i zarządzanie profilem

W celu korzystania z usług oferowanych przez naszą Stronę internetową lub aplikację Talk, należy najpierw wypełnić dostępny formularz rejestracyjny oraz utworzyć własną nazwę użytkownika oraz hasło. Dodatkowo użytkownik zostanie poproszony o weryfikację konta i o aktywację profilu Talk Online Panel przy użyciu kodu weryfikującego, który zostanie wysłany na Państwa numer telefonu. Podczas rejestracji należy podać ważne i aktualne informacje kontaktowe, w tym, lecz nie tylko, pełne imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres e-mail, kraj zamieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość. Państwa informacje będą przechowywane tylko przez okres istnienia Państwa aktywnego konta oraz zgodnie z naszą polityką przechowywania określoną w naszej Polityce Prywatności. Zgadzają się Państwo na podanie podczas rejestracji wyłącznie poprawnych, aktualnych, kompletnych informacji oraz do aktualizowania ich w celu utrzymania ich poprawności. Talk Online Panel zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wstrzymania korzystania z naszych usług lub dostępu do nich i/lub uczestnictwa w nich, jeśli podejrzewamy, że podali Państwo informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne.

Jeżeli jakiekolwiek informacje zawarte w profilu muszą zostać poprawione bądź zaktualizowane, można tego dokonać w dowolnej chwili odwiedzając swoją stronę profilową. Postępując zgodnie z odpowiednimi wskazówkami, Państwa informacje zostaną automatycznie zaktualizowane w naszej bazie danych.

Jeżeli zdecydują się Państwo na zakończenie członkostwa w naszym Panelu lub nie życzą sobie Państwo przetwarzania własnych danych, można tego dokonać w dowolnej chwili odwiedzając swoją stronę profilową, zarówno na naszej Stronie internetowej, jak i w aplikacji Talk, oraz wybierając przycisk „Usuń profil”. Prosimy zauważyć, iż usuwając aplikację Talk z urządzenia, nie kasuje się automatycznie Państwo konto członkowskie Talk. Alternatywnie mogą Państwo usunąć konto członkowskie, wysyłając e-mail do naszego centrum obsługi na adres [email protected]  korzystając ze strony z formularzem kontaktowym.

Jednocześnie są Państwo świadomi oraz wyrażają Państwo zgodę na to, że przy dezaktywacji Państwa konta wygasa prawo do dostępu do programu punktowego Talk Online Panel. Wszystkie punkty przyznane Państwu na koncie, które nie zostały wymienione do momentu Państwa rezygnacji, przepadają bez względu na to, w jaki sposób i kiedy zostały zebrane.

Rozumiemy jednak, iż mogą Państwo chcieć zmienić zdanie w kwestii likwidacji profilu, ale również, że w przypadku trwania procesu dostarczania nagrody usunięte dane – niezbędne w procesie – (np. adres) uniemożliwiłby dokończenie tego procesu. Z tego powodu możemy zatrzymać Państwa nieaktywne konto przez okres 30 dni: nie otrzymają Państwo w tym czasie żadnych zaproszeń do ankiet, a dzięki wystarczającej ilości czasu możliwe będzie zrealizowanie wszystkich oczekujących zleceń. W przypadku, gdy zmienią Państwo swoje zdanie i zechcą ponownie aktywować swoje konto w ciągu tych 30 dni, mogą skontaktować się Państwo z nami poprzez e-mail pod adresem [email protected], a Państwa konto zostanie przywrócone. Jednakże po upływie 30 dni bez żadnej informacji z Państwa strony, profil i wszystkie znajdujące się w nim dane, w tym naliczone punkty, zostaną usunięte na zawsze.

3. Ochrona hasła

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika oraz hasła, jak również odpowiedzialny jest za każdą aktywność lub działanie, które odbywa się na jego koncie członkowskim, niezależnie od tego, czy aktywność ta została podjęta przez niego czy przez osoby nieuprawnione. Jako użytkownicy nie mogą Państwo ujawniać swojego hasła nikomu innemu i są Państwo zobowiązani do jego bezpiecznego przechowywania. Nasza Strona internetowa lub aplikacja Talk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku użycia hasła przez stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy nieautoryzowane użycie jest bezpośrednio spowodowane rażącym zaniedbaniem lub oszustwem na naszej Stronie internetowej lub aplikacji Talk. Jeżeli zapomną Państwo swojego hasła, mogą je Państwo zresetować, podając swoją nazwę użytkownika w polu „Nie pamiętam hasła” w sekcji logowania. Następnie otrzymają Państwo wiadomość e-mail umożliwiającą ponowne korzystanie z konta. Ta procedura zakłada, iż używają Państwo adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Jeżeli zapomną Państwo podanego przy rejestracji adresu e-mail, muszą nas Państwo powiadomić w wiadomości e-mail oraz przekazać potrzebne informacje (zwykle Państwa imię i nazwisko oraz datę urodzenia), abyśmy mogli odblokować konto.

4. Relacja między użytkownikiem a Stroną internetową lub aplikacją Talk

Jako użytkownicy ponoszą Państwo odpowiedzialność za dostęp do komputera / telefonu komórkowego wraz z wyposażeniem oraz usług komunikacyjnych, niezbędnych do uzyskania dostępu oraz połączenia się z naszą Stroną internetową lub aplikacją Talk.

Zgadzają się Państwo również, że ani a) Państwa rejestracja, ani b) Państwa dostęp lub korzystanie z naszych usług, w tym między innymi udział w ankietach Talk Online Panel, nie ustanawiają jakiejkolwiek relacji pośrednictwa, partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia lub stosunku pracy z Talk lub jego klientami, agentami i/lub partnerami. Zobowiązują się Państwo również do tego, aby punkty lub inne bonusy otrzymane za wypełnianie ankiet były jedynym wynagrodzeniem, jakie otrzymują Państwo z tytułu wypełniania ankiet.

5. Punkty Talk oraz Polityka Nagród

Rejestrując się oraz zostając członkiem naszego Panelu, zgadzają się Państwo również na automatyczne utworzenie osobistego konta z punktami podlegającymi wymianie w sklepie Talk Online Panel. W dowolnym momencie suma punktów reprezentuje Państwa pozycję w systemie nagród Talk.

Punkty są przyznawane za wiele różnych aktywności, w tym między innymi za rejestrację jako panelista, wypełnianie ankiet oraz zapraszanie znajomych do członkostwa w Talk Online Panel. Ankiety mogą mieć różną wartość punktową zależną od ich złożoności i czasu potrzebnego do ich wypełnienia.

Punkty mają ustaloną równowartość monetarną w każdym z krajów działania panelu. Mogą być one wymieniane od konkretnych pułapów np. od pewnej sumy punktów i wzwyż, jednakże można zbierać je dalej, aby osiągnąć wyższy pułap i zakwalifikować się do cenniejszej nagrody. Należy pamiętać, iż punkty te są ściśle indywidualne i nie mogą być przypisane, przeniesione i/lub oddane osobom trzecim, zarówno należącym lub nienależącym do Panelu. Punkty zostają potrącone z konta członka panelu w momencie wykonania zlecenia wymiany. Wszystkie wymiany są ostateczne, a nagrody nie mogą zostać zwrócone czy zamienione z powrotem na punkty, chyba że wybrane nagrody nie są już dłużej dostępne, lub istnieją uzasadnione powody, które stoją na drodze do wymiany.

Dokładamy wszelkich starań, aby punkty były prawidłowo naliczane oraz potrącane. Jednakże członkowie naszego panelu powinni śledzić stan swojego konta, aby upewnić się, że poprawnie odzwierciedla on zaksięgowane punkty, nagrody oraz wszystkie transakcje wymiany. Należy pamiętać, iż z przyczyn technicznych punkty przyznane za wypełnienie ankiet przeprowadzonych przez Partnera Panelowego mogą wymagać więcej czasu na zaksięgowanie na koncie. Jeśli uważają Państwo, iż konto nie zostało poprawnie naliczone lub obciążone lub odzwierciedla nieprawidłowe transakcje wymiany, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres W przypadku, gdy zmienią 

W przypadku, gdy jakiekolwiek punkty zostały błędnie przypisane lub pobrane z konta członka panelu, Talk Online Panel może je usunąć lub zwrócić.

Prosimy zwrócić uwagę, iż punkty muszą zostać wykorzystane w przeciągu dwóch lat, w przeciwnym razie przepadną, np. punkt, który został uzyskany 1 sierpnia 2017 jest ważny do 1 sierpnia 2019, w którym to momencie wygasa i zostaje usunięty z konta użytkownika. Punkty nie mogą być wykorzystane po upływie daty ważności. Talk Online Panel poinformuje użytkowników indywidualnie o nadchodzących terminach wygaśnięcia punktów oraz ich sumie w regularnych odstępach czasu. Zastrzega sobie również prawo do zawieszenia tych zasad anulowania według własnego uznania.

Dostawcy produktów lub usług oferowanych w związku z programem nagród Talk Online Panel i/lub właściciele lub operatorzy stron internetowych, na których dokonywana jest ich realizacja, mogą posiadać swój własny regulamin; przed zamówieniem konkretnej nagrody prosimy zapoznać się dokładnie z tym Regulaminem. Dane osobowe mogą być gromadzone, przetwarzane i/lub ujawniane w związku z programem nagród Talk Online Panel i/lub zleceniem zamówienia nagrody - na przykład nagroda w postaci prenumeraty czasopisma będzie wymagała Państwa adresu pocztowego, a z kolei do zrealizowania nagrody w postaci doładowania telefonu potrzebny będzie Państwa numer telefonu. Akceptując na ten Regulamin, zgadzają się Państwo na gromadzenie, przetwarzanie i/lub ujawnianie swoich danych osobowych w wyżej wymienionych celach. Wszystkie dane osobowe podlegają warunkom określonym w naszej Polityce Prywatności.

Niniejszym wyraźnie potwierdzają i zgadzają się Państwo, iż mogą być zobowiązani na mocy lokalnego ustawodawstwa podatkowego do zgłoszenia gotówki otrzymanej poprzez wymianę punktów uzyskanych w wyniku udziału w naszych ankietach, oraz ewentualnego zapłacenia od niej podatku. Talk Online Panel może przekazać Państwu lub odpowiedniemu organowi podatkowemu informacje dotyczące wszelkich płatności oraz nagród, jakie zostały zebrane w związku z korzystaniem z naszych usług. Zgadzają się Państwo na dostarczenie nam wszelkich niezbędnych informacji, aby wspomóc Talk Online Panel w wypełnianiu obowiązków związanych z raportowaniem lub potrącaniem płatności. Talk Online Panel może potrącać podatek od jakiejkolwiek nagrody, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Odpowiedzialność za wszelkie powyższe kwestie spoczywa wyłącznie na członkach panelu. Firma Talk nie ponosi odpowiedzialności za dostarczanie odpowiednich informacji lub porad, dlatego też zachęcamy do kontaktowania się z właściwym lokalnym organem podatkowym, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwych zobowiązań.

Talk Online Panel zachowuje prawo do monitorowania wszystkich działań członków w systemie punktowym Talk Online Panel. W rzadkich przypadkach, jeśli członek naruszył nasze Zasady postępowania (punkt 7. poniżej), w szczególności, jeśli konto wykazuje oznaki oszustwa, nadużycia lub podejrzanej aktywności i jeśli mamy uzasadnione podejrzenie, że użytkownik fałszywie przedstawia się lub podszywa się pod innych celem zbierania punktów, zastrzegamy sobie prawo do użycia wszystkich prawnie dozwolonych środków w celu zweryfikowania jego tożsamości (wraz z opcją weryfikacji profilu przy użyciu procesu weryfikacji SMS). W przeciwnym razie konto może zostać zlikwidowane, a panelista utraci wszelkie zgromadzone punkty.

Talk Online Panel może modyfikować, zmieniać, usuwać lub dodawać nowe zasady i warunki dotyczące programu nagród lub usług w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

6. Zawieszenie lub likwidacja konta użytkownika przez Talk 

Talk Online Panel może według własnego uznania i bez konieczności informowania zawiesić lub zawiesić i natychmiastowo zakończyć Państwa członkostwo w przypadku zaistnienia któregoś z następujących przypadków: 

 • Naruszenie jakiegokolwiek z przedstawionych punktów Regulaminu (wliczając Warunki dotyczące Plików Cookies i Polityki Prywatności) lub
 • Pozostanie nieaktywnym przez okres 12 miesięcy (tzn. brak udziału w ankietach, do których otrzymuje się zaproszenia) lub
 • Nadużycie swojego członkostwa w Panelu lub użycie go w niedozwolonym celu, takim jak podszywanie się pod innych w celu zbierania punktów

Talk Online Panel zastrzega sobie prawo, bez uprzedzenia, wedle własnego uznania, z woli własnej lub narzuconej przez prawo lub lokalne władze, do zaprzestania lub zakończenia działalności w danym kraju lub w ogóle, a tym samym do likwidacji indywidualnych kont, prowadząc tym samym do utraty zgromadzonych w nich punktów.

7. Zasady postępowania

Prosimy wszystkich użytkowników Strony internetowej lub aplikacji Talk o przestrzeganie następujących reguł:

 • Członkowie odpowiedzialni są za zapewnienie, aby wszystkie przechowywane informacje na ich temat były aktualne i poprawne.
 • Członkowie zobowiązani są, aby wszystkie informacje, które podają jako paneliści, były dokładne. W szczególności nie mogą podawać fałszywych danych lub podszywać się pod innych w celu zbierania punktów.
 • Członkowie nie mogą zakładać, korzystać ani zarządzać więcej niż jednym (1) kontem członkowskim w Talk Online Panel. Jeśli drugie konto zostało założone przez pomyłkę, członek może skontaktować się z obsługą klienta i poprosić o zachowanie jednego z kont oraz usunięcie drugiego - punkty zgromadzone na koncie oznaczonym do usunięcia zostaną utracone.
 • Członkowie powinni zawsze ostrożnie wypełniać ankiety i kwestionariusze, do których są zapraszani. Talk i klienci Talk i/lub partnerzy mogą przeprowadzać kontrole wyników ankiet w celu sprawdzenia, czy spełniają one wymagane kryteria jakości (pod uwagę są brane różne parametry, np. czas odpowiedzi czy obecność sprzecznych odpowiedzi). W przypadku, gdy dane konto zostanie zgłoszone trzy (3) razy w ramach złej jakości, Talk, poinformowawszy danego członka panelu w odpowiedniej wiadomości e-mail, wdroży procedurę dezaktywacji konta danego członka, chyba że członek zapewni w wiadomości e-mail, wysłanej na adres [email protected] w okresie trzydziestu (30) dni kalendarzowych, iż wszystkie przyszłe ankiety będą dokładnie i ostrożnie rozwiązywane. W zależności od konkretnej sytuacji zespół Talk oceni każdy przypadek i zdecyduje, czy dane konto powinno zostać reaktywowane. Jeśli zespół Talk zdecyduje inaczej lub gdy członek nie wyśle wspomnianej wiadomości e-mail w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych, konto zostanie zawieszone lub usunięte zgodnie z punktem 6 regulaminu, zaś wszystkie zebrane do tej pory punkty przepadną.
 • Członkowie nie mogą uzyskiwać dostępu ani korzystać z żadnej części Strony internetowej lub aplikacji Talk w celach innych niż na osobisty i niekomercyjny użytek.
 • Członkowie nie mogą uzyskiwać dostępu ani korzystać z żadnej części Strony internetowej lub aplikacji Talk w celu, który mógłby naruszać jakiekolwiek obowiązujące austriackie, europejskie lub międzynarodowe prawo, przepisy lub traktaty.
 • Członkowie nie mogą zbierać lub przechowywać żadnych osobistych informacji o innych członkach.
 • Członkowie nie mogą dążyć do uzyskania dostępu do usług bądź obszarów Strony internetowej lub aplikacji Talk, do których nie są uprawnieni.
 • Członkowie nie mogą publikować żadnych materiałów, które zagrażają, obrażają, zniesławiają bądź są nieprzyzwoite lub mogłyby w inny sposób naruszać jakiekolwiek prawo.
 • Członkowie nie mogą wysyłać ani w żaden inny sposób wpływać na nas, Stronę internetową lub aplikację Talk (lub cokolwiek lub kogokolwiek innego) za pomocą szkodliwego, nielegalnego, złośliwego bądź niszczącego kodu, takiego jaki wirus, „spyware“, „adware“ lub innego kodu, który mógłby negatywnie wpłynąć na Stronę internetową, aplikację Talk lub innego odbiorcę, nie mogą również podejmować żadnych działań, takich jak ataki na system komputerowy (Denial-of-Service-Attack), które mogłyby stanowić znaczne naruszenie infrastruktury Strony internetowej oraz aplikacji Talk bądź zagrozić ich funkcjonowaniu.
 • Członkowie nie mogą angażować się w żadną inną działalność, która według uzasadnionej oceny Firmy uważana jest za niestosowną lub stanowiącą nadużycie.

Proszę zwrócić uwagę, iż nieprzestrzeganie niniejszych Zasad postępowania prowadzi do natychmiastowej likwidacji Państwa konta oraz utraty wszystkich punktów, zgodnie z klauzulą 6. Firma zastrzega sobie również prawo do podjęcia niezbędnych kroków prawnych.

8. Poleć znajomemu

Gdy ukończą Państwo rejestrację oraz utworzą swój profil jako członek panelu Talk Online Panel, mogą Państwo skorzystać z naszego systemu rekomendacji, aby poinformować znajomego o naszej Stronie internetowej lub aplikacji Talk. Oczekujemy, iż dokonają Państwo dobrych wyborów, jeśli chodzi o zapraszanych znajomych, zarówno w kwestii ich dyspozycji, jak i ich gotowości do rejestracji w panelu. Liczymy również, iż nie będą Państwo nadużywać tej funkcji, wysyłając zaproszenia do osób, których nie znają, na przykład poprzez wysyłanie do losowych lub wyszukanych adresów e-mail lub publikowanie w mediach społecznościowych i na forach.

Funkcja „Powiedz znajomemu” jest idealnym rozwiązaniem, jeśli mają Państwo wystarczające powody, by zakładać, że wskazana osoba nie sprzeciwi się użyciu jej adresu e-mail, zaufa Państwa rekomendacji i zaakceptuje zaproszenie do Panelu. W takim przypadku zostaną Państwo przez nas zapytani o nazwisko i adres e-mail tej osoby, następnie wyślemy Państwa znajomemu jednorazową wiadomość e-mail, w której przedstawimy mu naszą usługę oraz zaprosimy do odwiedzenia naszej Strony internetowej. Przechowujemy te informacje przez ograniczony czas wyłącznie w celu wysłania jednorazowej wiadomości e-mail oraz śledzenia powodzenia rekomendacji. Nie wysyłamy żadnych nowych wiadomości, chyba że znajomi zaakceptują zaproszenie i dołączą do Talk Online Panel.

Prosimy pamiętać, że do panelu mogą Państwo zaprosić do 8 osób miesięcznie (maksymalnie 800 punktów miesięcznie). Funkcja polecania znajomym działa tylko w przypadku zaproszeń do panelu, z którego pochodzi początkowy użytkownik. Punkty zostaną przelane na Państwa konto w momencie, gdy zaproszona osoba dokona rejestracji w Talk Online Panel i wypełni swoją pierwszą ankietę, do której zostanie zaproszona, nie wliczając ankiet profilowych, które są automatycznie dostępne.

9. Własność intelektualna

Prawa autorskie i wszelkie inne prawa dotyczące własności intelektualnej (w tym między innymi prawa do bazy danych, oprogramowania, znaków firmowych i prawa do wzorów we wszystkich przypadkach, niezależnie od tego czy są one zarejestrowane czy nie i bez ograniczenia tylko do tych praw) we wszystkich materiałach zamieszczonych na Stronie internetowej lub aplikacji Talk (łącznie z projektami, tekstami, zdjęciami, grafikami, logo, obrazami, interfejsem, kodem oprogramowania wraz z ich wyborem oraz rozmieszczeniem) należą do nas lub do naszych licencjodawców, chyba że zostało zatwierdzone inaczej. Wszystkie prawa zastrzeżone. W żadnym wypadku nasi użytkownicy nie mogą uzyskać ani otrzymać żadnych praw, tytułów ani udziałów do tychże materiałów.

Wobec tego treść Strony internetowej oraz aplikacji Talk nie może być w żaden sposób w całości lub częściowo sprzedawana, kopiowana, zmieniana, reprodukowana, na nowo publikowana bądź przesyłana na serwer, przekazywana lub rozpowszechniana bez uprzednio przedłożonej zgody właściciela Strony internetowej lub aplikacji Talk w pisemnej (a nie elektronicznej formie), oraz dopóki Państwo nie (a) podadzą nas jako źródło materiału oraz (b) poinformują osobę trzecią, której przekazują Państwo informacje, o niniejszym Regulaminie oraz fakcie, że są one zobowiązujące również dla tej osoby. Jednakże zezwala się Państwu na drukowanie i elektroniczne przechowywanie treści Strony internetowej oraz aplikacji Talk tylko do użytku osobistego, a nie publicznego czy komercyjnego, bez usuwania znaku pochodzenia Talk Online Panel oraz bez naruszania w jakikolwiek sposób powiązanych praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Pozostałe produkty lub usługi wymienione na tej Stronie internetowej lub naszej aplikacji Talk oraz opatrzone znakami firmowymi danych organizacji, przedsiębiorstw, współpracujących jednostek, zrzeszeń lub publikacji są ich własnością intelektualną i przemysłową, a zatem podmioty te ponoszą odpowiednią odpowiedzialność.

Proszę zwrócić uwagę, iż naruszenie tego postanowienia prowadzi do natychmiastowej likwidacji Państwa konta członkowskiego i utraty wszystkich punktów zgodnie z klauzulą 6. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do podjęcia niezbędnych kroków prawnych.

10. Poufność ankiet

Klienci, agenci oraz partnerzy Talk Online Panel mogą udostępniać Państwu poufne i/lub należące do firmy informacje oraz materiały, jako część Państwa uczestnictwa w Ankietach, projektach, kwestionariuszach lub innych aktywnościach powiązanych z badaniami rynku. Wszystkie te informacje i materiały pozostają jedyną i wyłączną własnością właściciela. Wyżej wymienione poufne informacje mogą obejmować (nie ograniczając tylko do tego) pomysły dotyczące nowego produktu lub koncepcje. Zostając członkiem, wyrażacie Państwo zgodę na poufne traktowanie publikowanych treści i materiałów pochodzących z Ankiet, w których Państwo uczestniczą, oraz na nieudostępnianie ich osobom trzecim lub używanie poufnych informacji w żadnym innym celu niż do uczestnictwa w naszych ankietach zgodnie z niniejszym Regulaminem. Wyraźnie zabrania się kopiowania i przechowywania treści ankiet (np. w formie zrzutów ekranu) do innych celów niż do powiadamiania Talk Online Panel o błędach.

W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, mogą Państwo, oprócz utraty swoich punktów i likwidacji konta członkowskiego, zostać pociągnięci do odpowiedzialności za straty finansowe poniesione przez Firmę i/lub naszych klientów, agentów lub partnerów, w wyniku szkód, które powstały za sprawą Państwa naruszenia.

11. Umieszczanie linków

Nasza Strona internetowa lub aplikacja Talk mogą zawierać Linki do innych stron internetowych, które nie podlegają ich kontroli, lecz pod kontrolę osób trzecich (osób lub firm). Linki te podane są wyłącznie dla Państwa wygody. Nie wszystkie strony internetowe osób trzecich zostały przez nas sprawdzone czy przeanalizowane i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość czy dostępność. Nie podpisujemy się pod tymi stronami internetowymi i nie przejmujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą Państwo ponieść w wyniku dostępu do takich stron lub jakichkolwiek materiałów na nich umieszczonych. Dostępność danego linku lub odnośnika do strony osoby trzeciej nie stanowi w żadnym wypadku poparcia przez Talk Online Panel dla takiej strony, którą Państwo odwiedzacie. Zgadzają się Państwo na to, aby nie używać żadnego materiału pochodzącego ze stron osób trzecich w sposób, który naruszałby lub zagrażałby prawom innej strony oraz iż nie ponosimy w żadnym wypadku odpowiedzialności za taki sposób wykorzystania przez Państwa.

12. Dostęp do serwisu

Pomimo, iż staramy się zapewnić, aby Strona internetowa oraz aplikacja Talk były zazwyczaj dostępne 24 godziny na dobę, nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli pozostają one niedostępne przez pewien czas ze względu na niezbędne prace konserwacyjne oraz aktualizacje, problemy techniczne bądź działania siły wyższej. 

13. Zastrzeżenie dotyczące gwarancji

Korzystając z programu punktowego Talk, przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, iż Talk Online Panel nie jest bankiem lub jakimkolwiek innym rodzajem lub formą instytucji finansowej i że „Punkty” przypisane do Państwa konta nie są rzeczywistymi wpłatami pieniężnymi, nie są żadnym rodzajem wynagrodzenia, nie przynoszą odsetek i są wyłącznie zapisami na koncie, które uprawniają Państwa do kwoty przyznanych punktów, jeśli wykorzystają je Państwo zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zgadzają się Państwo również, iż mogą Państwo wykorzystywać kwoty na swoim koncie tylko w sposób i zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszych warunkach użytkowania lub w opisie każdej nagrody na naszej Stronie internetowej lub aplikacji Talk, które możemy zmieniać od czasu do czasu.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

W ustalonych przez obowiązujące ustawodawstwo ramach prawnych, przyjmują Państwo do wiadomości oraz wyrażają zgodę na to, iż w żadnym wypadku Talk Online Panel ani żaden z jego agentów i/lub partnerów nie będzie ponosił odpowiedzialności lub w jakikolwiek inny sposób będzie odpowiedzialny wobec Państwa i/lub innej osoby za jakiekolwiek umyślne, przypadkowe, karne, następcze lub podobne ogólne szkody lub szkody dotyczące utraconych korzyści, straty lub naruszenia prywatności, bezpieczeństwa danych i niedopełnienia jakiegokolwiek obowiązku (w tym, lecz nie wyłącznie, w dobrej wierze, braku staranności i zaniedbania), które mogą wyniknąć z Państwa konta członkowskiego lub być powiązane z jakimkolwiek naruszeniem lub innym aspektem całej umowy, Strony internetowej lub aplikacji Talk lub z dokładności treści Strony internetowej i aplikacji Talk, niezależnie od tego, czy Talk Online Panel jest poinformowany o możliwości, że takie szkody mogą istnieć, nawet w przypadku winy, deliktu (w tym zaniedbania).

W żadnym wypadku odpowiedzialność Talk Online Panel, jego spółek macierzystych lub podmiotów stowarzyszonych, dostawców, agentów lub partnerów nie wykracza poza faktyczną wartość detaliczną odpowiedniej nagrody będącej przedmiotem sporu, lub jeśli spór dotyczy ogólnie korzystania z programu, poza uczciwą rynkową wartość detaliczną nagród, na które wymieniają się niewykorzystane, niewygasłe, nieanulowane punkty użytkownika.

Ponadto Strona internetowa lub aplikacja Talk nie gwarantuje, że inne powiązane strony internetowe nie zawierają wirusów komputerowych lub innego szkodliwego oprogramowania komputerowego. Za wszelkie oprogramowanie, które można pobrać ze strony obsługiwanej przez osobę trzecią, jest odpowiedzialna osoba trzecia. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty bądź szkody spowodowane przez wirusy lub te, które powstały w wyniku pobierania takiego oprogramowania.

15. Zabezpieczenie

Zgadzają się Państwo zabezpieczać, bronić i chronić Talk Online Panel oraz jego spółki macierzyste, podmioty zależne i stowarzyszone, wraz z ich właścicielami, dyrektorami, partnerami właścicieli oraz agentami przed roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, procesami sądowymi, grzywnami, karami, kosztami i/lub wydatkami, w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej i postępowania sądowego, wynikającymi lub spowodowanymi, bezpośrednio lub pośrednio, przez: (i) Państwa naruszenie lub złamanie niniejszego Regulaminu; oraz/lub (ii) Państwa korzystanie, udział i/lub dostęp do usług oferowanych na naszej Stronie internetowej lub aplikacji Talk.

16. Bezpieczeństwo

Nasza Strona internetowa oraz aplikacja Talk podejmują stanowcze środki, aby zagwarantować, iż wszystkie aspekty Państwa informacji są bezpiecznie przechowywane. Wszystkie informacje, które mają związek z Państwa danymi osobowymi są kodowane przy pomocy technologii Secure Socket Layer (SSL). Kierujemy się ogólnie przyjętymi standardami przemysłowymi, aby chronić powierzone nam informacje, zarówno podczas przekazywania jak również po tym, jak je otrzymamy. Nie istnieje jednak żadna metoda przekazywania danych przez Internet, która byłaby w 100% bezpieczna: pomimo, iż staramy się korzystać z powszechnie akceptowanych środków ochrony Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować Państwu absolutnego bezpieczeństwa.

17. Prywatność

Nasza Strona internetowa oraz aplikacja mobilna mogą gromadzić dane osobowe umożliwiające identyfikację użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji o gromadzeniu, korzystaniu oraz ujawnianiu danych przez Talk Online Panel, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności oraz Polityką Plików Cookies, które zostały tutaj zamieszczone poprzez odniesienie i stanowią część niniejszego Regulaminu.

18. Właściwe prawo

Powyższy Regulamin, jak również wszelkie ich zmiany oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub ich przedmiotu, podlegają prawu austriackiemu i są przez nie uzupełniane.

19. Jurysdykcja

Sądy w Wiedniu, w Austrii, posiadają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich roszczeń powstałych lub związanych z niniejszym Regulaminem oraz/lub Państwa dostępem, korzystaniem lub udziałem w Usługach dostarczanych poprzez naszą Stronę internetową lub aplikację Talk. Jeżeli miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu lub miejsce zatrudnienia klienta znajduje się lokalnie, działania przeciwko niemu mogą być podjęte wyłącznie w oparciu o jurysdykcję lokalnego sądu w rejonie, w którym znajduje się miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu lub miejsce zatrudnienia. Nie dotyczy to wcześniej powstałych sporów prawnych.

20. Rada Mediacyjna

W przypadku sporów bierzemy udział w procesach mediacyjnych biura rzecznika ds. internetu: www.ombudsstelle.at. Więcej informacji dotyczących form postępowań można znaleźć na www.ombudsstelle.at. Platforma rzecznika może być również użyta do rozwiązywania sporów z naszą firmą: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail: [email protected]

 

21. Poprawki i zmiany Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania punktów z Regulaminu w dowolnym czasie, a każda taka modyfikacja ma zastosowanie natychmiast po umieszczeniu jej na naszej Stronie internetowej oraz aplikacji Talk. Użytkownicy zgadzają się regularnie sprawdzać niniejszy Regulamin, aby pozostać na bieżąco ze wszystkimi ich modyfikacjami. Powiadomimy również użytkowników, publikując zawiadomienie na naszej Stronie internetowej oraz aplikacji Talk lub w wiadomości e-mail: dalszy dostęp i korzystanie z naszej Strony internetowej oraz aplikacji Talk po wprowadzeniu zmian świadczy o ich akceptacji przez użytkownika.

22. Inne

Niniejszy Regulamin, wliczając Politykę Prywatności oraz Plików Cookies, które są w nich zawarte, a także wszelkie dodatkowe warunki zawarte na tej Stronie internetowej lub aplikacji Talk dla konkretnych działań umożliwianych przez nas, oraz zgoda udzielona przez Państwa, stanowią całe porozumienie pomiędzy nami. Jeżeli którekolwiek postanowienie całego porozumienia zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną wiążące i nadal będą obowiązywać, pod warunkiem, że opisany tutaj podział ryzyka ma zastosowanie w najszerszym możliwym zakresie. Nasze zaniechanie działania w odniesieniu do naruszenia nie znosi naszego prawa do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń.

23. Tłumaczenie Regulaminu

Treść umowy i wszystkie inne informacje, obsługa klienta, informacje na temat danych i prawo do złożenia reklamacji są dostępne w języku angielskim lub w języku danego panelu. Niniejszy Regulamin wraz z Polityką Prywatności oraz Plików Cookies, które stanowią całość porozumienia między Stroną internetową a jej użytkownikami, zostały przetłumaczone z języka angielskiego na oficjalny język każdego kraju, w którym działa nasza Strona internetowa. Uczyniliśmy to, aby upewnić się, że nasz Regulamin, Polityka Prywatności oraz Plików Cookies są zrozumiałe i dostępne dla wszystkich użytkowników naszej Strony internetowej oraz aplikacji Talk. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub niezgodności między przetłumaczonymi wersjami niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Plików Cookies, wersja angielska będzie miała pierwszeństwo, o ile taki konflikt jest wynikiem błędu w tłumaczeniu.

24. Komunikacja

Wszelkie komunikaty lub zawiadomienia, które mają być dostarczone zgodnie z niniejszym Regulaminem, uważa się za doręczone, jeżeli zostały wysłane pocztą elektroniczną na ostatni znany adres e-mail członka panelu. Wszelka komunikacja (z wyjątkiem danych osobowych) oraz treści zgłoszone lub przesłane przez użytkownika do Talk Online Panel za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, traktowane są jako informacje niepoufne i niezastrzeżone, o ile nie zostało to wyraźnie wskazane przez użytkownika przed lub równocześnie ze zgłoszeniem lub przekazaniem takiej korespondencji. Udostępniamy Państwu adresy e-mail, dzięki czemu można skontaktować się z nami bezpośrednio w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Każda wiadomość e-mail, którą otrzymujemy, jest odczytywana i na każdą odpowiadamy indywidualnie – prosimy o dzień roboczy, abyśmy mogli wrócić do Państwa z odpowiedzią.

Dane kontaktowe

Nasze dane kontaktowe:

Talk Online Panel GmbH
Karlsgasse 7/5
1040 Wiedeń
Austria

Tel.: +43 1 228 88 10
Fax: +43 1 228 98 01
E-Mail: 
[email protected]
Strona internetowa: 
www.talkonlinepanel.com