Talk app

Stáhněte si novou aplikaci Talk - účastněte se více průzkumů a sbírejte body i na cestách!

Talk app Talk app

Registrovat

Děkujeme Vám za Vaši registraci!

V příštích 24 hodinách dostanete potvrzovací e-mail,stejně jako pozvání k Vašemu prvnímu Talk průzkumu. Případně si také, prosím, zkontrolujte složku se spamem.

Podmínky používání

Tyto podmínky obsažené v tomto dokumentu spolu s naší Cookie a ochranou osobních údajů tvoří celou smlouvu mezi naší webovou stránkou a jakéhokoliv jeho uživatele a jsou závazné pro nikoho jiného kromě nich. Přečtěte si prosím následující ustanovení pozorně, protože upravují váš přístup a používání těchto webových stránek, registraci jako člena Talk Online Panelu, vaši účast v jakémkoli poskytnutém průzkumu či studii, hostovaném nebo spravovaném námi, a vaši způsobilost pro vyplacení odměn nabízených za určité činnosti, včetně úspěšného dokončení průzkumů. Svým přístupem nebo použitím našeho webu vyjadřujete souhlas s těmito ustanoveními. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami nemůžete přistupovat na naše webové stránky nebo je jinak používat.

1. Všeobecné informace

Výrazy "my / naše / nám / společnost" a všechny jejich tvary označují Talk Online Panel GmbH, společnost založenou v Rakousku s registračním číslem FN 419178p se sídlem na Karlsgasse 7 / Top 5, 1040 Vídeň, Rakousko, nebo některou z jejích mateřských společností, dceřiných společností nebo její pobočky.

2. Použití Služeb

Talk Online Panel poskytuje svým členům příležitost podílet se na průzkumech. Účast je dobrovolná. Zaregistrováním a členstvím v panelu souhlasíte s přijímáním pozvánek na účast v těchto průzkumech. Snažíme se vám posílat pozvánky na průzkumy, které odpovídají vašim zkušenostem a zázemí, i když nemůžeme zaručit, že dostanete určitý minimální počet pozvánek. Pokud si nepřejete reagovat na tyto pozvánky, máte možnost deaktivovat svůj účet podle pokynů zahrnutých v každé pozvánce na průzkum. (Pro více informací o naší politice odhlášení viz bod 3 níže).

Naše služby jsou určeny pro osobní, nekomerční použití. Můžete využít služby poskytované na našich webových stránkách kdykoliv, pokud jsou k dispozici. Talk Online Panel se neustále mění a zlepšuje své služby a vyhrazuje si právo změnit, upravit, omezit nebo zablokovat přístup ke všem službám nebo jakékoliv části služeb komukoliv a kdykoliv a pro jakýkoliv nebo žádný důvod.

3. Registrace a správa profilu

Aby bylo možné přistupovat a používat služby nabízené naší webovou stránkou, je třeba nejprve dokončit poskytnutý registrační formulář a vytvořit uživatelské jméno a heslo. Při registraci nám musíte poskytnout aktuální a platné osobní údaje včetně vašeho celého jména, pohlaví, datumu narození, e-mailové adresy, země trvalého pobytu, poštovního směrovacího čísla a města. Budeme uchovávat vaše osobní údaje tak dlouho, jak je váš účet aktivní. Souhlasíte s tím, že nám poskytnete jen přesné, aktuální a úplné informace v registraci a že budete tyto údaje udržovat aktuální, aby byla zachována jejich přesnost. Talk Online Panel si vyhrazuje právo omezit nebo zakázat použití nebo přístup k našim službám, pokud uvedete, nebo máme rozumné podezření, že informace jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné.

Pokud potřebujete opravit nebo aktualizovat některou z vašich profilových informací, můžete tak učinit kdykoliv tím, že půjdete na svou profilovou stránku, která je znázorněna vaším jménem vedle ikony v levém horním rohu stránky, pokud jste přihlášeni. Dodržováním příslušných pokynů budou vaše informace automaticky aktualizovány v naší databázi.

Pokud se rozhodnete ukončit své členství na našich webových stránkách nebo budete chtít, abychom přestali zpracovávat vaše údaje, můžete tak učinit kdykoliv tím, že půjdete na svou profilovou stránku (podle pokynů výše) a klikněte na tlačítko "Smazat profil" v levé spodní části stránky. Alternativně můžete ukončit své členství zasláním e-mailu do našeho servisního střediska prostřednictvím stránky s kontakty na panel.cz@mail.talkonlinepanel.com.

Rozumíte a souhlasíte s tím, že po deaktivaci vašeho účtu bude ukončeno vaše právo na přístup k bodovému programu portálu Talk Online Panel. Všechny body připsány na váš účet, které nebyly proplaceny k datu ukončení profilu, ať byly nasbírané jakkoli a kdykoli, propadnou.

Rozumíme však tomu, že máte právo ohledně zrušení vašeho profilu změnit své rozhodnutí, a že může být také ve stavu zpracování vaše objednávka odměny, která by byla ohrožena smazáním dat nutných k jejímu zpracování (např. vaše adresa). Z toho důvodu váš účet ponecháváme ve stavu nečinnosti po dobu 30 dnů: během této doby vám nepřijde žádné upozornění na průzkumy, ale budeme tak mít dostatek času na zpracování jakýchkoli objednávek. Pokud změníte názor a během těchto 30 dní se na svůj účet kdykoliv přihlásíte, bude váš účet automatický znovu aktivován. Pokud však těchto 30 dní uběhne bez vašeho přihlášení, profil a všechny údaje na něm budou navždy smazány.

4. Ochrana hesla

Uživatel výhradně odpovídá za zajištění svého uživatelského jména a hesla a jakékoli činnosti, ke kterým dojde v rámci jeho uživatelského účtu, ať už oprávněně nebo neoprávněně. Jako uživatel nesmíte zveřejnit své heslo nikomu jinému a odpovídáte za jeho uchování na bezpečném místě. Naše webová stránka nebude odpovídat za žádné ztráty, ke kterým dojde prostřednictvím používání vašeho e-mailového hesla třetí osobou, s výjimkou případů, kdy bude možné neoprávněné použití přímo připsat hrubému zanedbání nebo podvodu ze strany naší webové stránky. Pokud své heslo zapomenete, můžete jej obnovit zadáním svého uživatelského jména v sekci Zapomenuté heslo v oblasti Přihlášení - následně vám přijde e-mail, takže svůj účet budete moci znovu používat. Tento postup předpokládá použití e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli při vaší registraci. Pokud jste zapomněli svou registrační e-mailovou adresu, musíte nás e-mailem upozornit a poskytnout nám potřebné informace (běžně jméno a datum narození), abychom se mohli pokusit o její obnovení.

5. Vztah mezi uživatelem a webovou stránkou

Jako uživatel odpovídáte za zajištění přístupu k počítačovému zařízení a komunikačním službám potřebným pro připojení k naší webové stránce a přístupu k ní.

Také souhlasíte, že ani a) vaše registrace, ani b) vaše účast v průzkumu Talk Online Panel nevytváří žádný zastupující, partnerský nebo zaměstnanecký vztah s portálem Talk nebo jeho klienty.

Také souhlasíte s tím, že body nebo jiné motivační odměny, které dostanete za vyplnění průzkumů, jsou jedinou kompenzací, kterou za vyplnění průzkumů získáte.

6. Body a politika odměn

Registrací do naší webové stránky souhlasíte také s automatickým zřízením osobního účtu s vyměnitelnými body v obchodě Talk Online Panelu. V každém momentě celkový počet bodů představuje vaše postavení v systému odměn naší webové stránky.

Body jsou přidělovány za mnoho akcí, včetně, ale bez omezení, vaší registraci, dokončení demografických profilových průzkumů, dokončení dalších průzkumů a zasílání pozvánek vašim přátelům, aby se připojili k panelu. Průzkumy mohou mít různé bodové hodnoty v závislosti na složitosti a času potřebném pro dokončení každého z nich.

Body mají určitou peněžní hodnotu v každé ze zemí kde působíme. Mohou být zpeněženy v některých milnících, tj. od určitého počtu bodů a více, přestože můžete pokračovat ve sběru bodů k dosažení vyššího milníku a mít tak nárok na více "hodnotné" odměny. Upozorňujeme, že body jsou striktně osobní a nemohou být přiřazeny, převedeny, a / nebo zastaveny žádné třetí straně, uvnitř nebo vně panelu. Body budou odečteny z účtu člena panelu v okamžiku zadání požadavku o zpeněžení. Všechny zpeněžení bodů jsou konečné a odměny nemohou být vráceny za body, ledaže by zvolené odměny již nebyly k dispozici, nebo existují rozumné obchodní důvody, které stojí v cestě zpeněžení.

Používáme přiměřené úsilí pro zajištění, aby byly body připsány odpovídajícím způsobem. Nicméně členové našeho panelu by měli prozkoumat svůj účet, aby se zajistilo, že správně identifikuje zobrazeny body, odměny a odráží všechny příslušné transakce na vyplacení. Prosím, mějte na paměti, že body nabízené za dokončení průzkumů od našich partnerů mohou vyžadovat více času pro připsání na váš účet z technických důvodů. Pokud máte pocit, že vám nebyly správně připsány nebo odečteny body nebo byla nesprávně zapsána objednávka odměny, zašlete nám e-mail na panel.cz@mail.talkonlinepanel.com.

V případě, že nějaké body byly chybně připsány nebo odečteny z účtu člena panelu, Talk Online Panel je může odečíst nebo je vrátit zpět.

Upozorňujeme, že body je třeba spotřebovat do dvou let, jinak propadnou, takže např. bod získaný 1. srpna 2015 je platný do 1. srpna 2017, kdy končí platnost a je odečten z účtu uživatele. Body nelze uplatnit po uplynutí doby použitelnosti. Talk Online Panel bude informovat uživatele individuálně o nadcházejících datech expirace a částek v pravidelných intervalech. To si vyhrazuje právo pozastavit tyto storno pravidla podle vlastního uvážení.

Dodavatelé nebo poskytovatelé výrobků nebo služeb nabízených v souvislosti s programem odměn Talk Online Panelu a / nebo vlastníci nebo provozovatelé webových stránek / webové stránky, na kterých dojde k transakci, mohou mít své vlastní podmínky; přečtěte si tyto podmínky pozorně ještě před objednáním konkrétní odměny. Osobní informace mohou být shromažďovány, zpracovávány a / nebo zveřejněné v souvislosti s programem odměn Talk Online Panelu a / nebo s žádostí o vyplacení odměny - například předplatné časopisu bude vyžadovat vaši poštovní adresu a dobití mobilu bude vyžadovat vaše telefonní číslo. Souhlasem s těmito Podmínkami používání potvrzujete svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a / nebo předáním vašich osobních informací pro takové účely. Všechny takové osobní údaje musí být v souladu s podmínkami uvedenými v našich zásadách ochrany soukromí.

Tímto výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že může být nutné v rámci vaší místní daňové legislativy, oznámit jakoukoli hotovost, kterou jste získali převodem bodů získaných prostřednictvím účasti v našich průzkumech, a lze z toho platit daň. Talk Online Panel může poskytnout vám nebo příslušnému finančnímu orgánu informace týkající se všech plateb a odměn, které získáte v souvislosti s používáním našich služeb. Souhlasíte, že nám poskytne všechny potřebné informace, abyste pomohli Talk Online Panelu při plnění svých oznamovacích nebo srážkových povinností. Talk Online Panel může srazit daň z jakékoliv odměny jako je požadováno platnými právními předpisy. Cokoli z výše uvedeného je výhradní odpovědností členů panelu a Talk není odpovědný za nabízení příslušných pokynů nebo rad, a proto Vás žádáme, abyste se obrátili na svůj místně příslušný daňový úřad pro další informace o možných závazků.

Talk Online Panel si vyhrazuje právo kontrolovat aktivitu všech členů v rámci systému bodů Talk Online Panelu. Ve vzácných případech, kdy člen porušil náš etický kodex (viz bod 8 níže), a to zejména v případě, že účet vykazuje známky podvodu, zneužití nebo podezřelou aktivitu, a pokud budeme mít důvodné podezření, že uživatel vědomě lže nebo se vydává za někoho jiné za účelem sbírání bodů, vyhrazujeme si právo použít všechny legální povolené způsoby s cílem ověřit jejich totožnost. Pokud tak neučiní, může být účet zrušen a bude se muset vzdát nahromaděných bodů.

Talk Online Panel může upravovat, měnit, mazat nebo přidávat nové podmínky pro svůj věrnostní program nebo služby kdykoliv bez předchozího upozornění.

7. Ukončení uživatelského účtu ze strany portálu Talk

Talk Online Panel může vaše členství neprodleně ukončit, pokud dojde k některé z následujících událostí:

 • Pokud porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek používání (včetně podmínek našich Zásad ochrany osobních údajů a používání souborů cookie), nebo
 • Zneužijete své členství na panelu nebo jej použijete k nevhodnému účelu, např. vydávání se za jinou osobu s cílem nashromáždit body.

Talk Online Panel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a na základě vlastního uvážení, z vlastní vůle, nebo jako je vyžadováno ze zákona nebo místních orgánů, přerušit nebo ukončit svůj provoz v určité zemi nebo celkově, co ukončí i jednotlivé účty a vede k propadnutí bodů.

8. Kodex chování

Při používání naší webové stránky žádáme všechny naše členy o dodržování následujících pravidel:

 • Členové odpovídají za zajištění toho, že všechny jejich údaje na naší webové stránce jsou aktuální a správné.
 • Členové se musí zavázat, že všechny informace, které poskytují jako účastníci panelu, jsou přesné. Konkrétně by neměli zkreslovat svou identitu nebo se vydávat za jinou osobu na účelem získávání bodů.
 • Členové nesmějí vytvářet, používat nebo udržovat více než jeden (1) členský účet v Talk Online Panelu. Pokud byl druhý účet vytvořen omylem, člen může kontaktovat uživatelskou podporu a požádat o zrušení jednoho účtu a zachování druhého - body získané na účtu označeném pro zrušení budou ztraceny.
 • Členové by neměli používat žádnou část webové stránky ani na ni vstupovat za jiným než osobním nekomerčním účelům.
 • Členové by neměli používat žádnou část webové stránky ani na ni vstupovat takovým způsobem, který by mohl porušovat rakouské, evropské nebo mezinárodní právo, nařízení nebo smlouvu.
 • Členové by neměli shromažďovat nebo ukládat žádné osobní údaje o ostatních členech.
 • Členové by se neměli pokoušet o přístup k žádné službě nebo oblasti webové stránky, do které nemají povolen přístup.
 • Členové by neměli na webové stránce zveřejňovat žádný materiál, který je výhrůžný, hanlivý, pomlouvačný a obscénní, nebo který by jinak mohl porušovat jakékoli právo.
 • Členové by neměli zasílat, či jinak na nás nebo na webovou stránku (nebo cokoliv, či kohokoliv jiného) působit škodlivým, nezákonným, falešným či rušivým kódem, jako je virus, "spyware", "adware" nebo jiný kód, který by mohl negativně ovlivnit tuto webovou stránku nebo jakéhokoli příjemce či vyvolat určitou činnost, jako je odepření služby, a který by mohl znamenat výraznou zátěž pro infrastrukturu této webové stránky nebo narušit její běžný provoz.
 • Členové by se neměli zapojovat do žádné jiné činnosti, kterou společnost důvodně považuje za nevhodnou nebo nepřiměřenou.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto pravidel chování bude mít za následek okamžité ukončení vašeho členského účtu a propadnutí všech bodů v souladu s článkem 7. Společnost si také vyhrazuje právo podniknout potřebné právní kroky.

9. Pozvi přítele

Pokud jste dokončili registraci a vytvořili svůj profil jako člen Talk Online Panelu, můžete použít naši službu doporučení a říci přátelům o našich webových stránkách. Očekáváme, že budete dobrým soudcem pro dispozici a ochotu doporučeného podílet se na činnosti Panelu, a nezneužívat tuto funkci přetížením vašeho okruhu přátel, nebo zasláním pozvánky lidem, které neznáte, ať už například, zasláním na náhodné nebo síťové e-mailové adresy nebo zveřejněním na sociálních médiích a fórech.

Pozvání přítele je ideální, pokud máte dostatečný důvod domnívat se, že tato osoba nebude nic namítat proti vašemu použití její e-mailové adresy, bude věřit vašemu doporučení a přijme pozvání do Panelu. V takovém případě vás budeme žádat o jméno a e-mailovou adresu vašeho přítele, abychom mu poslali jednorázový email a představili mu / jí naše služby a pozvali je k návštěvě našich webových stránek. Naše webové stránky ukládají tyto informace pouze po omezenou dobu, za jediným účelem zaslání jednorázového emailu a sledování úspěšnosti našeho referenčního programu. Nebudeme posílat vašemu příteli budoucí korespondenci, pouze pokud pozvánku přijme a připojí se k panelu.

Upozorňujeme, že můžete pozvat až 50 lidí najednou, aby se připojili k panelu a maximálně 100 lidí, nebo 10.000 bodů ročně. Body z pozvaných přátel budou připsány na váš účet, jakmile každý pozvaný přítel dokončí svou registraci do komunity Talk Online Panelu a dokončí jeden průzkum, na který bude pozván/á, s výjimkou profilových průzkumů, které jsou k dispozici automaticky.

10. Duševní vlastnictví

Autorské právo a všechna další práva duševního vlastnictví (mimo jiné včetně práv na databáze, práv na ochranné známky a design, ať už jde o registrované či nikoliv), na všechny materiály obsažené na webové stránce (mimo jiné včetně designů, textů, obrázků, grafiky, log, snímků, rozhraní, softwerových kódů a jejich výběr či uspořádání) patří nám nebo našim poskytovatelům licencí, pokud není uvedeno jinak. Všechna práva jsou vyhrazena. V žádném případě by naši uživatelé neměli získat ani přijímat žádná práva, nároky nebo vliv na takový materiál.

Proto obsah této webové stránky nemůže být zcela ani zčásti žádným způsobem prodán, kopírován, upravován, reprodukován, znovu publikován nebo nahráván, přenášen nebo distribuován bez předchozího písemného neelektrických souhlasu vlastníka webové stránky, a pokud (a) se nám neprokážete jako zdroj daného materiálu a (b) nebudete informovat třetí osobu, které budete informace poskytovat, o těchto Podmínkách užívání a skutečnosti, že se na ni tyto Podmínky užívání vztahují. Máte však povoleno tisknout a elektronicky ukládat obsah webové stránky pouze na osobní použití a ne na veřejné nebo komerční použití, aniž jste však smazali značku původu z portálu Talk Online Panel, a aniž by jste jakkoli porušili související práva duševního a průmyslového vlastnictví .

Zbývající produkty nebo služby, které jsou uvedeny na této webové stránce a jsou označeny ochrannými známkami příslušných organizací, společností, spolupracujících subjektů, asociací nebo publikací, jsou jejich duševním a průmyslovým vlastnictvím, a proto příslušnou odpovědnost nesou tyto subjekty.

Mějte na paměti, že porušení tohoto ustanovení bude mít za následek okamžité ukončení vašeho členského účtu a propadnutí všech bodů v souladu s článkem 7. Společnost si také vyhrazuje právo podniknout potřebné právní kroky.

11. Důvěrnost průzkumů

Klienti portálu Talk Online Panel vám mohou poskytnout důvěrné a / nebo soukromé informace a materiály jako součást vaší účasti v průzkumech, projektech, dotaznících nebo jiných aktivitách souvisejících s průzkumem trhu, a všechny takové informace a materiály nadále zůstanou výhradním a exkluzivním vlastnictvím jejich vlastníka. Mezi výše uvedené důvěrné informace mohou (mimo jiné) patřit nové produktové myšlenky nebo koncepty. Když se stanete členem, souhlasíte s tím, že obsah a materiály, které jsou vám zpřístupněny jako součást všech průzkumů, kterých se zúčastníte, důvěrně uchováte a neposkytnete je žádné třetí osobě, ani tyto důvěrné informace nepoužijete k jinému účelu, než je výhradní účel účasti v našich službách v souladu s těmito Podmínkami užívání. Je výslovně zakázáno kopírovat a ukládat obsah průzkumu (např. pořízením snímků obrazovky) na jakýkoli jiný účel, než je hlášení chyb portálu Talk.

Pokud tuto povinnost porušíte, kromě přepadení vašich bodů a ukončení vašeho členského účtu můžete také odpovídat za finanční škody způsobené společnosti a / nebo našemu klientovi za škody způsobené v důsledku vašeho porušení.

12. Odkazy

Naše webová stránka může poskytovat odkazy na jiné webové stránky, které nemáme pod kontrolou, ale jsou pod kontrolou třetích stran (osob nebo subjektů). Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaši potřebu. Všechny tyto webové stránky třetích stran jsme nekontrolovali ani nezkoušeli a neodpovídáme za tyto webové stránky, jejich obsah či dostupnost. Tyto webové stránky nepropagujeme, ani nepřijímáme odpovědnost za žádné škody nebo ztráty, které vám budou způsobeny přístupem na tyto webové stránky nebo jakýmkoliv materiálem na nich. Dostupnost odkazu na webové stránky třetích stran nebude v žádném případě znamenat propagaci žádné takové webové stránky ze strany Talk Online Panelu. Souhlasíte s tím, že nebudete používat žádný materiál třetích osob způsobem, který by narušil nebo porušil práva jakékoli jiné osoby, a že naše webová stránka nebude za takové vaše použití žádným způsobem odpovídat.

13. Přístup ke službám

I když se budeme snažit zajistit, aby webová stránka byla běžně k dispozici 24 hodin denně, nemůžeme nést odpovědnost za to, pokud nebude v určitý čas nebo po nějakou dobu dostupná z důvodu provádění potřebného servisu nebo aktualizací, z důvodu technického výpadku nebo zásahu vyšší moci.

14. Omezení odpovědnosti

V nejvyšším plném rozsahu povoleném příslušnou legislativou tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v žádném případě nebude Talk Online Panel nebo některý z jejích agentů a / nebo partnerů odpovědný nebo se zodpovídat vám a / nebo jakékoliv jiné osobě za žádné zvláštní, náhodné, trestné, následné nebo podobné obecné škody nebo za škody týkající se ztráty zisku, ztráty nebo narušení soukromí, zabezpečení dat a nesplnění jakékoli povinnosti (mj, včetně povinnosti dobrého úmyslu, řemeslného úsilí nebo nedostatku nedbalosti), ke kterým může dojít na vašem členském účtu, nebo které budou souviset s porušením nebo jiným aspektem celé smlouvy nebo těchto webových stránek nebo za správnost obsahu webových stránek bez ohledu na to, zda Talk Online Panel je informován o možnosti, že taková škoda může vzniknout, a dokonce i v případě poruchy, deliktu (včetně nedbalosti).

V žádném případě by odpovědnost Talk Online Panelu, jeho mateřských společností nebo poboček, dodavatelů, zástupců nebo partnerů neměla překročit skutečnou prodejní hodnotu aplikované odměny, nebo v případě, že se spor týká hlavně vašeho používání programu, reálné maloobchodní hodnoty odměn, které jsou zaměnitelné za vaše nevyužité, platné body.

Webová stránka dále nezaručuje, že tato webová stránka ani jiné webové stránky, které jsou na ni napojeny prostřednictvím odkazů, neobsahují počítačové viry nebo jiný škodlivý nebo rušivý počítačový software. Jakýkoliv software, který lze stáhnout z webové stránky provozované třetí osobou, je odpovědností dané třetí osoby. Společnost nepřijímá žádnou zodpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou viry nebo jinak vyplývající v důsledku stažení takového softwaru.

15. Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním a ochranou Talk Online Panelu a její mateřské společnosti, dceřiných a přidružených společností, spolu s jeho úředníky, řediteli, majiteli, zaměstnanci, partnery a agenty před jakýmikoli a všemi nároky, ztrátami, škodami, závazkům, soudním sporům, pokutou, penále , náklady a / nebo výdaje včetně, ale bez omezení za přiměřené poplatky za právní zastoupení a soudní náklady, vyplývající nebo způsobené, a to buď přímo, nebo nepřímo: (i) vaším porušením těchto Podmínek užívání; a / nebo (ii) vaším používáním, účastí a / nebo přístupem ke službám nabízených na našich webových stránkách.

16. Zabezpečení

Naše webová stránka přijímá přísná opatření k zajištění toho, že každý aspekt vašich dat zůstane zajištěn. Veškeré informace související s vašimi osobními údaji jsou šifrované pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer). Dodržujeme obecně přijímané průmyslové normy na ochranu osobních údajů, které nám poskytnete, a to jak během přenosu, tak i po jejich získání. Žádná metoda přenosu přes internet nebo metoda elektronického uložení však není 100% bezpečná: přestože se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

17. Soukromí

Naše webová stránka o vás může shromažďovat osobně identifikovatelné údaje. Další informace o shromažďování, používání a zveřejňování těchto údajů ze strany portálu Talk Online Panel jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie, které jsou do tohoto dokumentu včleněny na základě odkazu, a které jsou součástí těchto Podmínek užívání.

18. Rozhodné právo

Výše uvedené Podmínky užívání, jakož i jejich případné změny a jakýkoliv spor nebo nárok vyplývající nebo související s nimi nebo s jejich předmětem se řídí a jsou dokončeny podle rakouského práva.

19. Jurisdikce

Soud ve Vídni, Rakousko, bude mít výhradní pravomoc nad jakýmkoli nárokům vyplývajícím z, nebo týkajícím se současných podmínek.

20. Dodatky k našim Podmínkám používání

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky používání kdykoli upravit, doplnit nebo z nich odstranit podmínky a jakákoli taková úprava bude platná okamžitě od jejího začlenění na naši webovou stránku. Uživatelé souhlasí s tím, že budou tyto Podmínky používání pravidelně kontrolovat, aby se zajistilo, že budou s jakoukoliv takovou úpravou obeznámeni. Uživatelé budeme také informovat zveřejněním oznámení na naší webové stránce nebo zasláním e-mailu: další používání a vstup na naši webovou stránku po provedení takových úprav představuje souhlas uživatele s takovými úpravami.

21. Různé

Tyto podmínky používání, včetně politiky Cookie a ochrany osobních údajů, které jsou do nich začleněny, jakož i jakýchkoli dalších podmínek obsažených na těchto webových stránkách za konkrétní aktivity a zveřejněné údaje poskytnuté námi, a souhlas, který jste poskytli na webových stránkách, představují úplnou dohodu mezi námi. Pokud bude některé ustanovení celé dohody uznáno soudem příslušné jurisdikce za neplatné, zbývající ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti, za předpokladu, že rozdělení rizik popsaných v tomto textu je efektivní v maximálním možném rozsahu. Naše nečinnost ve vztahu k porušení neznamená, že se vzdáváme práva jednat s ohledem na následné či podobné porušení.

22. Překlady těchto Podmínek používání

Tyto Podmínky používání spolu s Cookie a ochranou osobních údajů, které tvoří celou smlouvu mezi webovou stránkou a jejími uživateli, které byly přeloženy z angličtiny do úředního jazyka každého státu, ve kterém naše webové stránky provozujeme. Udělali jsme to, abychom se ujistili, že naše Podmínky používání a Cookie a ochrana osobních údajů jsou jasné a přístupné všem uživatelům našich webových stránek. Pokud se vyskytnou nějaké konflikty nebo nesrovnalosti mezi přeloženými verzemi těchto Podmínek používání a Cookie a ochranou osobních údajů, bude anglická verze rozhodující, protože takový konflikt je výsledkem chyby v překladu.

23. Komunikace

Každé oznámení nebo oznámení, které mají být poskytnuty v rámci těchto Podmínek používání budou považovány za dodané, pokud budou zaslané e-mailem na poslední známou e-mailovou adresu člena panelu. Veškerá komunikace (s výjimkou osobních údajů) a poskytnutý nebo přenesený obsah od vás Talk Online Panelu elektronickou poštou nebo jiným způsobem, se nepovažují za důvěrné a soukromé informace, pokud to není výslovně uvedeno vámi, buď před nebo současně s poskytnutím nebo přenosem těchto komunikací. E-mailové odkazy se uvádějí, abyste nás mohli přímo kontaktovat s jakýmkoliv dotazem nebo jinou záležitostí. Každý jednotlivý e-mail, který nám přijde, si přečteme a reagujeme na něj - předtím, než se vám ozveme zpět, to může trvat i jeden pracovní den.

 

Kontaktní údaje

Naše kontaktní údaje jsou následující:

Talk Online Panel GmbH

Karlsgasse 7 / Top 5

1040 Vienna

Austria

Tel: +43 1 228 88 10

Fax: +43 1 228 98 01

E-Mail: panel.cz@mail.talkonlinepanel.com

Web: www.talkonlinepanel.com