Děkujeme Vám za Vaši registraci!

V příštích 24 hodinách dostanete potvrzovací e-mail,stejně jako pozvání k Vašemu prvnímu Talk průzkumu. Případně si také, prosím, zkontrolujte složku se spamem.

Podmínky používání

Nejnovější verze: 03. 05. 2023

Smluvní podmínky obsažené v tomto dokumentu společně s našimi Zásadami osobních údajů a Zásadami používání souborů Cookie a veškeré další doplňující informace obsažené v sekci Často kladené dotazy (FAQ) tvoří celou smlouvu mezi naší webovou stránkou a Talk Online Panel mobilní aplikací ("aplikace Talk") a všemi jejími uživateli, které jsou závazné pro nikoho jiného kromě nich. Přečtěte si, prosíme, následující ustanovení pozorně, protože upravují váš přístup a používání těchto webových stránek a aplikaci Talk, registraci jako člena Talk Online Panelu, vaši účast v jakémkoli poskytnutém průzkumu, hostovaném nebo spravovaném námi, a vaši způsobilost pro vyplacení odměn nabízených za určité činnosti, včetně úspěšného dokončení průzkumů. Svým přístupem nebo použitím našeho webu a aplikace Talk vyjadřujete souhlas s těmito ustanoveními. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami používání, nesmíte přistupovat nebo jinak používat naše webové stránky nebo aplikaci Talk.

Všeobecné informace

Výrazy "my / naše / nám / společnost" a všechny jejich tvary označují Talk Online Panel GmbH, společnost založenou v Rakousku s registračním číslem FN 419178p se sídlem na Karlsgasse 7 / Top 5, 1040 Vídeň, Rakousko, nebo kteroukoli z jejích mateřských, dceřiných nebo propojených společností.

1. Použití Služeb

Talk Online Panel poskytuje svým členům příležitost podílet se na průzkumech. Účast je dobrovolná. Zaregistrováním a členstvím v panelu souhlasíte s přijímáním pozvánek k účasti v těchto průzkumech. Snažíme se vám posílat pozvánky na průzkumy, které odpovídají vašim zkušenostem a zázemí, i když nemůžeme zaručit, že dostanete určitý minimální počet pozvánek. Pokud si nepřejete odpovídat na tyto pozvánky, máte možnost deaktivovat svůj účet podle pokynů zahrnutých v každé pozvánce k průzkumu. (Pro více informací o naší politice odhlášení viz bod 2 níže). Prosíme, vezměte na vědomí, že pokud zůstanete neaktivní po dobu dvanácti (12) měsíců, během kterých se nezúčastníte žádného průzkumu, do kterého jste byl/a pozván/a, bude váš účet automaticky vypovězen na základě bodu 6 níže a body, které jste dosud shromáždil/a, propadnou.

Naše služby jsou určeny pro osobní, nekomerční použití. Můžete využít služby poskytované na našich webových stránkách a v aplikaci Talk kdykoliv, pokud jsou k dispozici. Talk Online Panel neustále mění a zlepšuje své služby a vyhrazuje si právo změnit, upravit, omezit nebo zablokovat přístup ke všem službám nebo jakékoliv části služeb komukoliv a kdykoliv a pro jakýkoliv nebo žádný důvod.

2. Registrace a správa profilu

Aby bylo možné přistupovat a používat služby nabízené naší webovou stránkou nebo aplikací Talk, je třeba nejprve dokončit poskytnutý registrační formulář a vytvořit uživatelské jméno a heslo. Dále budete požádáni o potvrzení vašeho účtu a aktivaci vašeho Talk Online Panel profilu prostřednictvím verifikačního kódu, který bude zaslán na váš mobilní telefon. Při registraci nám musíte poskytnout aktuální a platné osobní údaje včetně, ale nikoliv výlučně, vašeho celého jména, pohlaví, data narození, e-mailové adresy, země trvalého pobytu, poštovního směrovacího čísla a města. Budeme uchovávat vaše osobní údaje tak dlouho, jak je váš účet aktivní a podle našich pravidel uchovávání údajů, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Souhlasíte s tím, že nám při registraci poskytnete jen přesné, aktuální a úplné informace a že budete tyto údaje udržovat aktuální, aby byla zachována jejich přesnost. Talk Online Panel si vyhrazuje právo omezit nebo zakázat použití nebo přístup k našim službám, pokud uvedete, nebo pokud máme důvodné podezření, že poskytnuté informace jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné.

Pokud potřebujete opravit nebo aktualizovat některou z vašich profilových informací, můžete tak učinit kdykoliv tím, že půjdete na svou profilovou stránku. Dodržením příslušných pokynů budou vaše informace automaticky aktualizovány v naší databázi.

Pokud se rozhodnete ukončit své členství v našem Panelu nebo budete chtít, abychom přestali zpracovávat vaše data, můžete tak učinit kdykoliv ve svém profilu buď na naší webové stránce nebo v aplikaci Talk, kliknutím na tlačítko „Vymazat účet“. Vezměte prosím na vědomí, že tím, že pouze odstraníte Talk aplikaci ze svého zařízení, automaticky nevymažete také váš členský Talk účet. Alternativně můžete ukončit své členství zasláním e-mailu do našeho centra zákaznické podpory prostřednictvím naší kontaktní stránky nebo zaslat email na [email protected].

Rozumíte a souhlasíte s tím, že po deaktivaci vašeho účtu bude ukončeno vaše právo na přístup k bodovému programu portálu Talk Online Panel. Všechny body připsány na váš účet, které nebyly proplaceny k datu ukončení profilu, ať byly nasbírané jakkoli a kdykoli, propadnou.

Rozumíme však tomu, že máte právo ohledně zrušení vašeho profilu změnit své rozhodnutí, a že může být také ve stavu zpracování vaše objednávka odměny, která by byla ohrožena smazáním dat nutných k jejímu zpracování (např. vaše adresa/emailová adresa). Z tohoto důvodu může být váš účet ponechán ve stavu nečinnosti po dobu 30 dnů: během této doby vám nepřijde žádná pozvánka/připomínka k průzkumům, ale budeme tak mít dostatek času na zpracování jakýchkoli objednávek. Pokud změníte názor a budete chtít účet znovu aktivovat během této 30denní lhůty, můžete nám to oznámit e-mailem na adresu [email protected]  a váš účet bude znovu obnoven. Pokud však těchto 30 dní uběhne bez takové žádosti z vaší strany, bude profil a veškerá data v něm, včetně nahromaděných bodů, navždy odstraněn.

3. Ochrana hesla

Uživatel výhradně odpovídá za zajištění svého uživatelského jména a hesla a jakékoli činnosti, ke kterým dojde v rámci jeho uživatelského účtu, ať už oprávněně nebo neoprávněně. Jako uživatel nesmíte prozradit své heslo nikomu jinému a odpovídáte za jeho bezpečné uchování. Naše webová stránka nebo aplikace Talk nebude odpovídat za žádné ztráty, ke kterým dojde prostřednictvím používání vašeho e-mailového hesla třetí osobou, s výjimkou případů, kdy je neoprávněné použití přímo způsobeno hrubou nedbalostí nebo podvodem našeho webu nebo aplikace Talk. Pokud své heslo zapomenete, můžete jej obnovit zadáním svého uživatelského jména v sekci Zapomenuté heslo v oblasti Přihlášení. Následně vám přijde e-mail a svůj účet budete moci znovu používat. Tento postup předpokládá použití e-mailové adresy, kterou jste nám poskytl/a při vaší registraci. Pokud jste zapomněl/a svou registrační e-mailovou adresu, musíte nás upozornit e-mailem a poskytnout nám potřebné informace (obvykle vaše jméno a datum narození), abychom se mohli pokusit o její obnovení.

4. Vztah mezi uživatelem a webovou stránkou nebo aplikací Talk

Jako uživatel odpovídáte za zajištění přístupu k počítačovému zařízení/mobilnímu telefonu a komunikačním službám potřebným pro připojení k naší webové stránce nebo aplikaci Talk a přístupu k ní.

Také souhlasíte, že ani a) vaše registrace, ani b) vaše účast v průzkumu Talk Online Panelu nevytváří žádný zastupující, partnerský nebo zaměstnanecký vztah s portálem Talk nebo jeho klienty. Také souhlasíte s tím, že body nebo jiné motivační odměny, které dostanete za vyplnění průzkumů, jsou jedinou kompenzací, kterou za vyplnění průzkumů získáte.

5. Talk body a politika odměn

Registrací v našem Panelu souhlasíte také s automatickým zřízením osobního účtu s body, které lze uplatnit v obchodě Talk Online Panelu. Celkový počet bodů představuje váš status v Talk systému odměn.

Body jsou přidělovány za mnoho akcí, včetně, ale nikoliv výlučně, za vaší registraci, dokončení průzkumů a zaslání pozvánek vašim přátelům, aby se připojili k panelu. Průzkumy mohou mít různé bodové hodnoty v závislosti na složitosti a času potřebném pro dokončení každého z nich.

Body mají určitou peněžní hodnotu v každé ze zemí, kde působíme. Mohou být zpeněženy v některých milnících, tj. od určitého počtu bodů a více, přestože můžete pokračovat ve sběru bodů k dosažení vyššího milníku a mít tak nárok na více „hodnotné" odměny. Upozorňujeme, že body jsou striktně osobní a nemohou být přiřazeny, převedeny, a/nebo zastaveny žádné třetí straně, uvnitř nebo vně panelu. Body budou odečteny z účtu člena panelu v okamžiku zadání požadavku o zpeněžení. Všechny zpeněžené body jsou konečné a odměny nemohou být vráceny a směněny zpět za body, ledaže by zvolené odměny již nebyly k dispozici, nebo existují rozumné obchodní důvody, které stojí v cestě zpeněžení.

Snažíme se zajistit, aby byly body připsány odpovídajícím způsobem. Nicméně členové našeho panelu by měli svůj účet kontrolovat, aby se ujistili, že správně zobrazuje body, odměny a odráží všechny příslušné transakce k vyplacení. Prosíme, mějte na paměti, že body nabízené za dokončení průzkumů od našich partnerů mohou vyžadovat více času pro připsání na váš účet, a to z technických důvodů. Pokud máte pocit, že vám nebyly správně připsány nebo odečteny body nebo byla nesprávně zapsána objednávka odměny, zašlete nám e-mail na [email protected].

V případě, že nějaké body byly chybně připsány nebo odečteny z účtu člena panelu, Talk Online Panel je může odečíst nebo je vrátit zpět.

Upozorňujeme, že body je třeba spotřebovat do dvou let, jinak propadnou, takže např. bod získaný 1. srpna 2022 je platný do 1. srpna 2024, kdy expiruje a je odečten z účtu uživatele. Body nelze uplatnit po uplynutí doby použitelnosti. Talk Online Panel bude informovat uživatele individuálně o nadcházejících datech expirace a částkách v pravidelných intervalech. Vyhrazuje se právo pozastavit tyto storno pravidla podle vlastního uvážení.

Dodavatelé nebo poskytovatelé výrobků nebo služeb nabízených v souvislosti s programem odměn Talk Online Panelu a/nebo vlastníci nebo provozovatelé webových stránek/webové stránky, na kterých dojde k transakci, mohou mít své vlastní podmínky; přečtěte si tyto podmínky pozorně ještě před objednáním konkrétní odměny. Osobní informace mohou být shromažďovány, zpracovávány a/nebo zveřejněny v souvislosti s programem odměn Talk Online Panelu a/nebo s žádostí o vyplacení odměny - například předplatné časopisu bude vyžadovat vaši poštovní adresu a dobití mobilu bude vyžadovat vaše telefonní číslo. Souhlasem s těmito Podmínkami používání potvrzujete svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a/nebo předáním vašich osobních informací pro takové účely. Všechny takové osobní údaje musí být v souladu s podmínkami uvedenými v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Tímto výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že může být nutné v rámci vaší místní daňové legislativy, oznámit jakoukoli hotovost, kterou jste získali převodem bodů získaných prostřednictvím účasti v našich průzkumech, a možná z toho platit daň. Talk Online Panel může poskytnout vám nebo příslušnému finančnímu orgánu informace týkající se všech plateb a odměn, které získáte v souvislosti s používáním našich služeb. Souhlasíte, že nám poskytnete všechny potřebné informace, abyste pomohli Talk Online Panelu při plnění svých oznamovacích nebo srážkových povinností. Talk Online Panel může srazit daň z jakékoliv odměny, pokud je to požadováno platnými právními předpisy. Cokoli z výše uvedeného je výhradní odpovědností členů panelu a Talk není odpovědný za nabízení příslušných pokynů nebo rad, a proto Vás žádáme, abyste se obrátili na svůj místně příslušný daňový úřad pro další informace o možných závazcích

Talk Online Panel si vyhrazuje právo kontrolovat aktivitu všech členů v rámci systému bodů Talk Online Panelu. Ve vzácných případech, kdy člen porušil náš etický kodex (viz bod 7 níže), a to zejména v případě, že účet vykazuje známky podvodu, zneužití nebo podezřelou aktivitu, a pokud budeme mít důvodné podezření, že uživatel vědomě lže nebo se vydává za někoho jiného za účelem sbírání bodů, vyhrazujeme si právo použít všechny legální povolené způsoby s cílem ověřit jejich totožnost (včetně možnosti ověření pomocí SMS verifikačního procesu). Pokud tak neučiní, může být účet zrušen a panelista přijde o jakékoli nahromaděné body.

Talk Online Panel může upravovat, měnit, mazat nebo přidávat nové podmínky pro svůj věrnostní program nebo služby kdykoliv bez předchozího upozornění.

6. Pozastavení nebo ukončení uživatelského účtu ze strany portálu Talk

Talk Online Panel výhradně na základě svého uvážení a bez oznamovací povinnosti může pozastavit nebo neprodleně ukončit vaše členství, pokud dojde k některé z následujících událostí: 

 • pokud porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek používání (včetně podmínek našich Zásad ochrany osobních údajů a Zásad používání souborů Cookie), nebo
 • pokud budete neaktivní po dobu 12 měsíců (tj. dostanete pozvánky na průzkumy a žádného z nich se nezúčastníte), nebo
 • zneužijete své členství v panelu nebo jej použijete k nevhodnému účelu, např. vydávání se za jinou osobu s cílem nashromáždit body

Talk Online Panel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a na základě vlastního uvážení, z vlastní vůle, nebo podle zákonů nebo místních orgánů, přerušit nebo ukončit svoji činnost v určité zemi nebo celkově, a tím také ukončit individuální účty vedoucí k propadnutí bodů.

7. Kodex chování

Při používání naší webové stránky nebo aplikace Talk žádáme všechny naše členy o dodržování následujících pravidel:

 • Členové jsou zodpovědní za to, aby veškeré údaje o nich byly aktuální a správné.
 • Členové se musí zavázat, že všechny informace, které poskytují jako panelisté, jsou přesné. Konkrétně by neměli zkreslovat svou identitu nebo se vydávat za jinou osobu za účelem získávání bodů.
 • Členové nesmějí vytvářet, používat nebo udržovat více než jeden (1) členský účet v Talk Online Panelu. Pokud byl druhý účet vytvořen omylem, člen může kontaktovat uživatelskou podporu a požádat o zrušení jednoho účtu a zachování druhého - body získané na účtu označeném pro zrušení budou ztraceny.
 • Členové by měli vždy odpovídat na různé průzkumy a dotazníky, do kterých jsou pozváni, pečlivě. Talk a jeho klienti a / nebo partneři mohou provádět kontroly odpovědí členů panelu v průzkumech, aby se ujistili, že splňují kritéria kvality (v úvahu jsou brány různé parametry, jako je doba odpovídání nebo existence protichůdných odpovědí). V případě, že byl uživatelský účet třikrát (3) nahlášen kvůli špatné kvalitě, Talk, po odeslání příslušného e-mailu uvedenému členu panelu, bude pokračovat v deaktivaci účtu člena panelu, dokud člen panelu, prostřednictvím e-mailu [email protected], neujistí Talk do třiceti (30) kalendářních dnů, že na všechny průzkumy bude v budoucnu odpovídat pečlivě. Na základě každé konkrétní situace tým Talku vyhodnotí každý případ a rozhodne, zda by měl být účet znovu aktivován. Pokud tým Talku rozhodne jinak nebo pokud člen panelu nepošle výše uvedený e-mail ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů, jeho účet bude zrušen v souladu s bodem 6 (viz výše) a dosud shromážděné body propadnou.
 • Členové by neměli používat žádnou část webové stránky nebo aplikace Talk ani na ni vstupovat za jiným než osobním, nekomerčním účelem.
 • Členové by neměli používat žádnou část webové stránky nebo aplikace Talk ani na ni vstupovat takovým způsobem, který by mohl porušovat rakouské, evropské nebo mezinárodní právo, nařízení nebo smlouvu.
 • Členové by neměli shromažďovat nebo ukládat žádné osobní údaje o ostatních členech.
 • Členové by se neměli pokoušet o přístup k žádné službě nebo oblasti webové stránky nebo aplikace Talk, do které nemají povolen přístup.
 • Členové by neměli zveřejňovat žádné materiály, které jsou výhružné, pomlouvačné, urážlivé a obscénní nebo jinak porušovat jakýkoli zákon.
 • Členové by neměli zasílat nebo jinak ovlivňovat nás ani webovou stránku nebo aplikaci Talk (nebo cokoliv, či kohokoliv jiného) se škodlivým, nezákonným, podvodným nebo rušivým kódem, jako je virus, „spyware“, „adware“ nebo jiný kód, který by mohl nepříznivě ovlivnit tuto webovou stránku, aplikaci Talk nebo jakéhokoli příjemce nebo provést akci jako je útok typu „odmítnutí služby“, který by mohl značně zatěžovat infrastrukturu této webové stránky a aplikace Talk nebo zasahovat do běžné činnosti webové stránky a aplikace Talk.
 • Členové by se neměli zapojovat do žádné jiné činnosti, kterou společnost důvodně považuje za nevhodnou nebo nepřiměřenou.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto pravidel chování bude mít za následek okamžité ukončení vašeho členského účtu a propadnutí všech bodů v souladu s bodem 6. Společnost si také vyhrazuje právo podniknout potřebné právní kroky.

8. Pozvi přítele

Pokud jste dokončili registraci a vytvořili svůj členský profil v Talk Online Panelu, můžete použít naši službu doporučení a říci přátelům o našich webových stránkách nebo aplikaci Talk. Očekáváme, že budete dobrým soudcem pro dispozici a ochotu doporučeného podílet se na činnosti v Panelu, a nezneužívat tuto funkci přetížením vašeho okruhu přátel, nebo zasláním pozvánky lidem, které neznáte, ať už například, zasláním na náhodné nebo síťové e-mailové adresy nebo zveřejněním na sociálních sítích a fórech.

Pozvání přítele je ideální, pokud máte dostatečný důvod domnívat se, že tato osoba nebude nic namítat proti vašemu použití její e-mailové adresy, bude věřit vašemu doporučení a přijme pozvání do Panelu. V takovém případě vás budeme žádat o jméno a e-mailovou adresu vašeho přítele, abychom mu poslali jednorázový email a představili mu/jí naše služby a pozvali je k návštěvě našich webových stránek. Tyto informace uchováváme pouze po omezenou dobu a pouze za účelem zaslání jednorázového e-mailu, sledování úspěšnosti našeho referenčního programu. Nebudeme posílat vašemu příteli žádnou další korespondenci, pouze pokud pozvánku přijme a připojí se k panelu.

Upozorňujeme, že můžete pozvat až 8 lidí měsíčně, aby se připojili k panelu (maximálně 800 bodů měsíčně). Prosíme, vezměte na vědomí, že služba Pozvi přítele je platná jen pro pozvání členů panelu d o panelu stejné země, ve které je registrován původní panelista. Body za pozvané přátele budou připsány na váš účet, jakmile každý pozvaný přítel dokončí svou registraci v Talk Online Panelu a dokončí jeden průzkum, na který bude pozván, s výjimkou profilových průzkumů, které jsou k dispozici automaticky.

9. Duševní vlastnictví

Autorská práva a všechna ostatní práva duševního vlastnictví (včetně, avšak nikoli výlučně, práva na databáze, softwarová práva, práva ochranné známky a designu, ve všech případech, ať registrovaných či nikoliv), ve všech materiálech zahrnutých na webových stránkách nebo v aplikaci Talk (mimo jiné včetně designů, textů, obrázků, grafiky, log, snímků, rozhraní, softwarových kódů a jejich výběr či uspořádání) patří nám nebo našim poskytovatelům licencí, pokud není uvedeno jinak. Všechna práva jsou vyhrazena. V žádném případě nebudou naši uživatelé získávat ani přijímat žádná práva, nárok nebo vliv na takový materiál.

Proto obsah této webové stránky a aplikace Talk nemůže být zcela ani zčásti žádným způsobem prodán, kopírován, upravován, reprodukován, znovu publikován nebo nahráván, přenášen nebo distribuován bez předchozího písemného neelektronického souhlasu vlastníka webové stránky, a pokud a) nás nepotvrdíte jako zdroj daného materiálu a b) neinformujete třetí osobu, které budete informace poskytovat, o těchto Podmínkách užívání a skutečnosti, že se na ni tyto Podmínky užívání vztahují. Jste však oprávněni tisknout a elektronicky ukládat obsah webových stránek a aplikace Talk pouze pro osobní potřebu a nikoliv pro veřejné nebo komerční použití, aniž jste však smazali značku původu z portálu Talk Online Panel, a aniž byste jakkoli porušili související práva duševního a průmyslového vlastnictví.

Zbývající produkty nebo služby, které jsou uvedeny na této webové stránce nebo v naší aplikaci Talk a jsou označeny ochrannými známkami příslušných organizací, společností, spolupracujících subjektů, asociací nebo publikací, jsou jejich duševním a průmyslovým vlastnictvím, a proto tyto subjekty nesou příslušnou odpovědnost.

Mějte na paměti, že porušení tohoto ustanovení bude mít za následek okamžité ukončení vašeho členského účtu a propadnutí všech bodů v souladu s bodem 6. Společnost si také vyhrazuje právo podniknout potřebné právní kroky.

10. Důvěrnost průzkumů

Klienti, zástupci a partneři Talk Online Panelu vám mohou v rámci vaší účasti na průzkumech, projektech, dotaznících nebo jiných činnostech souvisejících s průzkumem trhu odhalit důvěrné a/nebo majetkové informace a materiály a veškeré tyto informace a materiály zůstanou výhradně a exkluzivně majetkem vlastníka. Mezi výše uvedené důvěrné informace mohou (mimo jiné) patřit nové produktové myšlenky nebo koncepty. Tím, že se stanete členem, souhlasíte s tím, že budete uchovávat obsah a materiály, které vám byly poskytnuty, jako součást všech průzkumů, v nichž se účastníte, důvěrně, a nezveřejníte je žádné třetí straně nebo nepoužijete důvěrné informace pro jakýkoli účel, výlučně s výjimkou účasti na našich průzkumech v souladu s těmito Podmínkami používání. Je výslovně zakázáno kopírovat a ukládat obsah průzkumů (např. pořízením snímků obrazovky) pro jakýkoli jiný účel, než je hlášení chyb portálu Talk.

Pokud tuto povinnost porušíte, kromě propadnutí vašich bodů a ukončení vašeho členského účtu, můžete také odpovídat za finanční škody způsobené společnosti a/nebo našemu klientovi, agentovi nebo partnerovi za škody způsobené v důsledku vašeho porušení.

11. Odkazování

Naše webová stránka nebo aplikace Talk může poskytovat odkazy na jiné webové stránky, které nemáme pod kontrolou, ale jsou pod kontrolou třetích stran (osob nebo subjektů). Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaši potřebu. Všechny tyto webové stránky třetích stran jsme nekontrolovali ani nezkoušeli a neneseme odpovědnost za tyto webové stránky, jejich obsah či dostupnost. Tyto webové stránky nepodporujeme, ani nepřebíráme odpovědnost za žádné škody nebo ztráty, které vám budou způsobeny přístupem na tyto webové stránky nebo jakýmkoliv materiálem na nich. Dostupnost odkazu na webové stránky třetí strany nebude v žádném případě znamenat propagaci žádné takové webové stránky ze strany Talk Online Panelu. Souhlasíte s tím, že nepoužijete žádný materiál třetí strany způsobem, který by porušoval nebo poškozoval práva kterékoli jiné strany a že nejsme žádným způsobem zodpovědní za takové použití z vaší strany.

12. Přístup ke službám

I když se snažíme zajistit, aby webová stránka a aplikace Talk byly běžně k dispozici 24 hodin denně, nemůžeme nést odpovědnost za to, pokud nebude v určitý čas nebo po nějakou dobu dostupná z důvodu provádění potřebného servisu nebo aktualizací, z důvodu technického výpadku nebo zásahu vyšší moci.

13. Odmítnutí záruk

Používáním Talk bodového programu potvrzujete a souhlasíte s tím, že Talk Online Panel není bankou nebo jakýmkoli jiným druhem nebo formou finanční instituce a že „body“ připsané na váš účet nejsou skutečné vklady v hotovosti, nejsou žádným typem platu, nejsou úročeny a jsou pouze položky účtu, které vás opravňují k částce připsaných bodů, pokud je uplatníte v souladu s těmito podmínkami. Dále souhlasíte s tím, že body ve vašem účtu můžete uplatnit pouze způsobem a podle postupů popsaných v těchto podmínkách použití nebo v popisu každé odměny na naší webové stránce nebo v aplikaci Talk, kterou můžeme čas od času změnit.

14. Omezení odpovědnosti

V nejvyšším plném rozsahu povoleném příslušnou legislativou tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v žádném případě nebude Talk Online Panel nebo některý z jejích zástupců a/nebo partnerů odpovědný nebo se zodpovídat vám a/nebo jakékoliv jiné osobě za žádné zvláštní, náhodné, trestné, následné nebo podobné obecné škody nebo za škody týkající se ztráty zisku, ztráty nebo narušení soukromí, zabezpečení dat a nesplnění jakékoli povinnosti (včetně, ale nikoliv výlučně, jakékoliv povinnosti dobré víry, pracovního úsilí nebo nedbalosti), ke kterým může dojít na vašem členském účtu, nebo které budou souviset s porušením nebo jiným aspektem celé smlouvy nebo těchto webových stránek nebo aplikace Talk nebo za správnost obsahu webových stránek a aplikace Talk bez ohledu na to, zda Talk Online Panel je informován o možnosti, že taková škoda může vzniknout, a dokonce i v případě poruchy, deliktu (včetně nedbalosti).

V žádném případě by odpovědnost Talk Online Panelu, jeho mateřských společností nebo poboček, dodavatelů, zástupců nebo partnerů neměla překročit skutečnou prodejní hodnotu aplikované odměny, nebo v případě, že se spor týká hlavně vašeho používání programu, reálné maloobchodní hodnoty odměn, které jsou zaměnitelné za vaše nevyužité, platné body.

Dále, webová stránka nebo aplikace Talk nezaručuje, že tato webová stránka ani jiné webové stránky, které jsou na ni napojeny prostřednictvím odkazů, neobsahují počítačové viry nebo jiný škodlivý nebo rušivý počítačový software. Jakýkoliv software, který lze stáhnout z webové stránky provozované třetí osobou, je odpovědností dané třetí osoby. Společnost nepřijímá žádnou zodpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou viry nebo jinak vyplývající v důsledku stažení takového softwaru.

15. Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním a ochranou Talk Online Panelu a její mateřské společnosti, dceřiných a přidružených společností, spolu s jeho úředníky, řediteli, majiteli, zaměstnanci, partnery a zástupci před jakýmikoli a všemi nároky, ztrátami, škodami, závazky, soudními spory, pokutami, penále, náklady a/nebo výdaji včetně, ale bez omezení za přiměřené poplatky za právní zastoupení a soudní náklady, vyplývající nebo způsobené, a to buď přímo, nebo nepřímo: (i) vaším porušením těchto Podmínek užívání; a/nebo (ii) vaším používáním, účastí a/nebo přístupem ke službám nabízených na našich webových stránkách nebo v aplikaci Talk.

16. Zabezpečení

Naše webová stránka a aplikace Talk provádějí přísná opatření, která zajišťují, že každý aspekt vašich informací bude v bezpečí. Veškeré informace související s vašimi osobními údaji jsou šifrovány pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer). Dodržujeme obecně uznávané průmyslové normy na ochranu osobních údajů, které nám poskytnete, a to jak během přenosu, tak i po jejich získání. Žádný způsob přenosu přes internet nebo metoda elektronického uložení však není 100% bezpečná: přestože se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

17. Soukromí

Naše webová stránka a aplikace Talk o vás může shromažďovat osobně identifikovatelné údaje. Další informace týkající se shromažďování, používání a zveřejňování těchto informací v Talk Online Panelu naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a Zásadách používání souborů Cookie, které jsou zde zahrnuty odkazem a tvoří součást těchto Podmínek.

18. Rozhodné právo

Výše uvedené Podmínky užívání, jakož i jejich případné změny a jakýkoliv spor nebo nárok vyplývající nebo související s nimi nebo s jejich předmětem se řídí a jsou dokončeny podle rakouského práva.

19. Jurisdikce

Soudy ve Vídni, Rakousku, budou mít výhradní pravomoc nad jakýmikoli nároky vyplývajícími z těchto Smluvních podmínek nebo souvisejícími s těmito Podmínkami a/nebo k vašemu přístupu k službám poskytovaným prostřednictvím naší webové stránky nebo aplikace Talk. Pokud je místo bydliště, přechodného bydliště nebo místa zaměstnání zákazníka v tuzemsku, může být žaloba proti němu založena pouze na příslušnosti soudu, v jehož obvodu se nachází bydliště, přechodné bydliště nebo místo zaměstnání. To neplatí pro právní spory, které již vznikly.

20. Rozhodčí komise

V případě sporů se zavazujeme účastnit se mediačního řízení internetového ombudsmana: www.ombudsstelle.at. Další informace o typech řízení naleznete na adrese www.ombudsstelle.at. K řešení sporů s naší společností lze využít také platformu OS: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Naše e-mailová adresa je: [email protected]

21. Dodatky k našim Podmínkám používání

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit, doplnit nebo odstranit podmínky z Podmínek použití a jakákoli taková změna bude účinná okamžitě od momentu, kdy bude začleněna na našich webových stránkách a do aplikace Talk. Uživatelé se zavazují, že budou tyto Podmínky používání pravidelně kontrolovat, aby se ujistili o jakékoliv takové změně. Uživatele budeme také informovat zveřejněním oznámení na naší webové stránce nebo v aplikaci Talk nebo e-mailem: další přístup a používání naší webové stránky a aplikace Talk po takových změnách dokládá souhlas, že je uživatel přijímá.

22. Různé

Tyto obchodní podmínky, včetně zásad ochrany osobních údajů a zásad cookies, které jsou v nich obsaženy, jakož i jakékoli další podmínky uvedené na těchto webových stránkách nebo v aplikaci Talk pro konkrétní aktivity a informace poskytnuté námi a váš souhlas s nimi představují úplnou dohodu mezi námi. Pokud je některé ustanovení celé smlouvy shledáno soudem příslušné jurisdikce za neplatné, zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti, pokud je popsané rozdělení rizik uvedeno v co největší míře. Naše nečinnost ve vztahu k porušení neznamená, že se vzdáváme práva jednat s ohledem na následné či podobné porušení.

23. Překlady těchto Podmínek používání

Obsah smlouvy, všechny ostatní informace, zákaznický servis, informace o osobních údajích a právo na stížnost jsou poskytnuty v anglickém jazyce nebo v příslušném jazyku panelu dané země. Tyto Podmínky používání spolu se Zásadami používání souborů Cookie a Zásadami ochrany osobních údajů, které tvoří celou smlouvu mezi webovou stránkou a jejími uživateli, byly přeloženy z angličtiny do úředního jazyka každého státu, ve kterém naše webové stránky provozujeme. Učinili jsme tak, abychom se ujistili, že naše Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů Cookie jsou jasné a přístupné všem uživatelům našich webových stránek a aplikace Talk. Pokud se vyskytnou nějaké konflikty nebo nesrovnalosti mezi přeloženými verzemi těchto Podmínek používání, ochranou osobních údajů a Cookie, bude anglická verze rozhodující, protože takový konflikt je výsledkem chyby v překladu.

24. Komunikace

Jakákoli komunikace nebo oznámení uvedená v těchto podmínkách budou považována za doručená, pokud budou zaslána e-mailem na poslední známou e-mailovou adresu. Veškerá komunikace (s výjimkou osobních údajů) a poskytnutý nebo přenesený obsah od vás Talk Online Panelu elektronickou poštou nebo jiným způsobem, se nepovažují za důvěrné a soukromé informace, pokud to není výslovně uvedeno vámi, buď před nebo současně s poskytnutím nebo přenosem těchto komunikací. E-mailové odkazy jsou k dispozici, takže nás můžete kontaktovat přímo s vašimi dotazy nebo obavami. Každý jednotlivý e-mail, který nám přijde, si přečteme a reagujeme na něj individuálně – prosíme, akceptujte, že než se vám ozveme zpět, může to trvat i jeden pracovní den.

 

Kontaktní údaje

Naše kontaktní údaje jsou následující:

Talk Online Panel GmbH
Karlsgasse 7 / Top 5
1040 Vienna
Austria

Tel: +43 1 228 88 10 30
E-mail: [email protected]
Web: 
www.talkonlinepanel.com