Talk app

Stáhněte si novou aplikaci Talk - účastněte se více průzkumů a sbírejte body i na cestách!

Talk app Talk app

Registrovat

Děkujeme Vám za Vaši registraci!

V příštích 24 hodinách dostanete potvrzovací e-mail,stejně jako pozvání k Vašemu prvnímu Talk průzkumu. Případně si také, prosím, zkontrolujte složku se spamem.

Zásady ochrany osobních údajů

Nejnovější verze: 21/5/2018

Talk Online Panel se pevně zavázal chránit bezpečnost a integritu veškerých osobních informací shromážděných nebo zveřejněných členy jeho panelu: Uživatelé Talk mohou být ujištěni, že jejich soukromí je prioritou číslo jedna pro Talk.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaký typ osobních údajů nebo jiných osobně identifikovatelných informací Talk shromažďuje o svých členů registrovaných panelů, o tom, jak využívá, sdílí nebo zveřejňuje tyto informace, jakož i volby a práva člena panelu, týkajících se zpracování informací v souvislosti se Služby, nabízené na webových stránkách Talk a mobilní aplikaci Talk (aplikace "Talk"). Talk hodnotí důvěru svých členů panelů, a proto jsou tato Zásady ochrany osobních údajů prezentována jasným a srozumitelným jazykem namísto použití pouze právní terminologie. Mobilní aplikace Talk podléhá dalším podmínkám ochrany osobních údajů uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití služeb členy panelu Talk je naprosto dobrovolné a proto shromažďování, zpracování a sdílení jejich osobních údajů a osobně identifikovatelných informací v Talk Online Panelu, týkající se služeb a těchto Zásad ochrany osobních údajů, se provádí s jejich souhlasem. Takový dobrovolný souhlas může být stažen stejně snadno, jako je poskytnutí Talk, např. elektronicky.

Talk se zavázala k plnému dodržování požadavků na ochranu údajů stanovených v Obecném nařízení o ochraně údajů (GDPR), které vstoupí v platnost dne 25. května 2018, jakož i v rakouských právních předpisech o ochraně údajů, veškerých příslušných místních zákonů země a všech mezinárodních smlouvách. Talk a její pečlivě vybrané partnerské třetí strany se navíc vždy usilují o sjednocení svých postupů ochrany osobních údajů a přizpůsobit své technologie všem zákonům, kodexům a normám, platným v rámci výzkumných asociací trhu a průzkumu veřejného mínění, jako jsou ESOMAR, VMÖ (Sdružení tržních analytiků v Rakousku) a BVM (Sdružení tržních a výzkumných analytiků v Německu), kterým členem je Talk. Všechny odkazy v těchto Zásadách ochrany osobních údajů na "Talk Online Panel" nebo "Talk" zahrnují Talk a její mateřské, dceřiné společnosti, sdružené podniky a společnosti pod její kontrolu. Pro účely těchto Zásad "on-line" zahrnuje také mobilní aplikace.

1. Jakou informace shromažďuje Talk a jak ji shromažďuje
2. Jak Talk používá informace 
3. Sdílení a zveřejňování jakýchkoli osobních údajů
4. Zachování dat
5. Odkazy na jiné webové stránky
6. Ochrana soukromí dětí
7. Bezpečnostní opatření
8. Práva členů Panelu
9. Facebook Connect
10. Widgety sociálních médií
11. Mobilní aplikace Talk
12. Talk on the road
13. Talk Connect
14. Změny Zásad ochrany osobních údajů a zásad Cookie
15. Rozhodné právo a pravomoc

 

1. Jakou informace shromažďuje Talk a jak ji shromažďuje

Talk Online Panel nabízí svým registrovaným v panelech členům příležitost zúčastnit se různých průzkumů v oblasti sociálních, názorových a průzkumných trhů, které pomáhají zákazníkům Talk získat lepší informaci o spotřebitelském marketingu a nakonec podniknout vhodná obchodní rozhodnutí. Kromě toho se Talk rovněž zabývá svými členy v panelu a poskytuje jim příležitost podílet se na různých on-line měřicích aktivitách, které zahrnují sledování využití webových stránek, výzkumné projekty online efektivnosti reklamy, měření publika, stejně jako vývoj pohledů na publikum a projekty modelových modelů důkladněji v Talk's Cookie Policy). Pokud žádná sledovací aktivita nebyla popsána v rámci současných Zásad ochrany osobních údajů nebo zásad cookies, nebo pokud vyžaduje instalaci nástroje nebo aplikace, Talk požádá členy panelu o jejich výslovný a samostatný souhlas.

Konkrétně Talk shromažďuje osobní údaje dobrovolně od svých členů (i) vždy, když vyplní registrační formulář, aby se stali členy panelu Talk, nebo když odpovídá na dostupné dotazníky o profilu, (ii) když se účastní průzkumu, (iii) v souvislosti s příjmem a vykoupením svých bodů, (iv) stejně jako při kontaktu s Talkem buď e-mailem, nebo pomocí dostupného kontaktního formuláře. Talk může navíc shromažďovat osobní informace o členech panelu prostřednictvím souborů cookie nebo jiné technologie sledování, nebo může o nich získat informace, pokud používají některý z dalších webových stránek Talk nebo jiné služby, které Talk poskytuje. Dokončení profilových dotazníků je na dobrovolné bázi, ale Talk povzbuzuje členy panelu, aby dokončili co nejvíce; tím lépe zvyšují své šance, že budou vybrané pro budoucí vhodné průzkumy.

Pokud se členové panelu účastní do průzkumů Talk nebo třetích stran – partnery/ klienty Talk, Talk nebo třetí strana shromažďují a ukládají údaje z odpovědí z průzkumu.  Tyto údaje o odezvě na průzkum jsou ukládány odděleně od všech údajů o kontaktech a profilech, které má Talk k dispozici o členech svého panelu, a proto žádný partner třetí strany nebo zákazník Talk neobdrží žádné osobní informace o členech panelu, ale pouze přijímat odpovědi na průzkum způsobem, který neumožňuje identifikaci členů panelu. Partneři nebo klienti mohou obdržet osobní informace o členech panelu pouze tehdy, když o ně požádají v rámci průzkumu a pouze po výslovném souhlasu člena panelu, například pokud chtějí uskutečnit osobní rozhovor, mohou požádat o kontakt s členem panelu, aby se s ním / s níspojili. Talk může navíc využívat některé profilové údaje o členu panelu v anonymní podobě jako statistické informace, jako je pohlaví, přiřazení věkové skupině (podle data narození) a přiřazení státu / regionu (založené na poštovním kódu). Talk může například klientovi podat zprávu o tom, jaké procento všech účastníků mužského a ženského pohlaví věkovou skupiny a regionu v zemi odpovědělo na určité otázky v souvislosti s on-line průzkumem.

V některých případech partneři Talk nebo partneři třetích stran nebo klienti, kteří provádějí průzkumy prostřednictvím systému Talk, mohou požádat členy panelu o informace a názory, které se týkají citlivých (nebo "zvláštní kategorie") osobních údajů, jako je rasový nebo etnický původ; politické názory, stav fyzického nebo duševního zdraví a sexuální preferencí. Není-li dovoleno zákonem takové citlivé zpracování údajů, členové panelu budou požádáni o jejich výslovný a samostatný souhlas v každém případě. Partneři nebo klienti třetích stran budou přijímat citlivá data pouze jako odpovědi na průzkumy a nebudou od společnosti Talk přijímat žádná data týkající se členů panelu, která by mohla vést k jejich identifikaci. Přesněji, s tím, že souhlasí s odhalením takových citlivých osobních informací, členové panelu výslovně souhlasí s uchováváním a zpracováváním, pokud je to povoleno v platných právních předpisech o ochraně údajů.

Členové panelu mohou odesílat, nahrávat nebo předávat obsah nebo materiál, včetně fotografií, video materiály a / nebo jakéhokoli jiného podobného nebo souvisejícího obsahu nebo materiálu, který může obsahovat jejich osobní údaje ("Obsah uživatele"), například při dokončení průzkumy. Veškeré osobní údaje obsažené v uživatelském obsahu se shromažďují, používají a zveřejňují, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Uživatelský obsah nesmí obsahovat zvuk, video, obrázky nebo podobu jiné osoby než členů panelu.

Veškeré osobní údaje shromážděné během registračního procesu, při účasti v profilových dotaznících a dokončení průzkumů s výjimkou konkrétních údajů o odezvě na průzkum prováděných partnery nebo klienty společnosti Talk přímo prostřednictvím systému Talk a sledování pomocí souborů cookie nebo jiných podobných technologií jsou vlastněny výhradně Talk Online Panelem a jsou uložené na zabezpečených serverech a systémech umístěných v EU, které servery jsou licencovány a / nebo vlastněny Talk.

2. Jak Talk používá informace 

Vedle jakýchkoli jiných účelů, popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, může Talk využívat informace shromážděné od členů panelu prostřednictvím webových stránek a aplikace Talk a nabízených služeb, nebo občas může kontaktovat s členy panelu pro následující účely:

(1) uchovávat záznamy všech registrovaných členů panelu;

(2) komunikovat s nimi, pokud jde o jejich účast na průzkumu nebo o jejich pozvání do takového;

(3) pozvat je do profilového dotazníku, aby získat více informaci o nich jako členů panelu za účelem lepšího zaměřování průzkumů;

(4) řídit odměňovací a motivační program Talk a splnit požadavky člena panelu na odměny a pobídky, tj. bankovní údaje pro fakturační účely;

(5) reagovat na problémy s uživatelskou podporou a řešit jakékoli dotazy, týkající se stížností nebo technických problémů, které mohou členové panelu zaznamenat;

(6) aktualizovat a zajistit, že záznamy Talk o informacích členů panelu jsou přesné a správné;

(7) pro interní účely, jako je kontrola kvality, výkonnost a účinnost webových stránek / aplikací, správa systému;

(8) požádat o souhlas člena panelu v případě, že Talk chce používat osobní informace za účelem, které jim nebyl vysvětlen, když byly poprvé shromážděny jejich osobní údaje (například když kontaktní údaje člena panelu mohou být sdíleny s klientem, který zadal průzkum a chce je kontaktovat pro účely konkrétního projektu);

(9) jako dodatek k odpovědi na průzkum, které shromažďují zákazníci Talk, Talk může, jako je popsáno výše, doplnit profilovou informaci o svých členech panelu v dokončeních výzkumu pro analytické a výzkumné účely a obohacování dat. Tyto informace jsou sdíleny s klientem vždy takovým způsobem, že členové panelu nemohou být identifikováni.

(10) Na základě předchozího výslovného souhlasu může Talk používat e-mail adresu člena panelu za účelem zasílání informačních zpráv, propagačních akcí nebo obecné komunikace o komunitě panelu Talk, o nové služby, které Talk může nabídnout ve vztahu k registraci členů panelu nebo o nové dostupné nástroje. Členové panelu mají právo kdykoli odmítnout takovou komunikaci pomocí možnosti zamítnutí v jakémkoli takovém e-mailu. Tato výjimka se však nevztahuje na kritické informace, které členové panelu potřebují k přijetí, jako jsou aktualizace Smluvních podmínek a Zásad Talk, protože nemají propagační povahu.

(11) Pro účely zjišťování podvodů, identifikace nebo kontaktních údajů a ověřování a / nebo prevence;

(12) aby dodržovat veškeré právní závazky, včetně, bez omezení, daňových povinností;

(13) pro jiné účely se souhlasem členů panelu.

 

becně můžeme osobní údaje shromažďovat a používat, pokud:

  • Souhlasíte s používáním vašich osobních údajů. Můžeme se například snažit získat souhlas s používáním souborů cookie nebo podobných technologií a odeslat vám marketingovou komunikaci.
  • Toto je nezbytné k tomu, abyste mohli poskytovat produkty a služby nebo odpovídat na vaše požadavky.
  • Jsme povinni nebo autorizovaní podle platných zákonů používat vaše osobní údaje.
  • My nebo třetí strana má oprávněný zájem na používání vašich osobních údajů, jako je zajištění a zlepšení bezpečnosti a výkonu našich produktů a služeb a provádění analýz dat.

3. Sdílení a zveřejňování jakýchkoli osobních údajů

Obecně platí, že Talk Online Panel nesdílí, neprodává, neposkytuje, neobchoduje ani nepřevádí žádné osobní údaje, shromážděné od členů panelu, třetím partnerům, zákazníkům nebo dodavatelům jiným způsobem, než jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů a cookies nebo těch, o kterých má souhlas, a se zvláštními výjimkami vždy způsobem, který není spojen nebo nemůže vést k identifikaci členů panelu. Dokonce, i když, jak je popsáno výše, kontaktní informace členů panelu mohou být klientovi zpřístupněny na základě výslovného souhlasu s realizací konkrétního výzkumného projektu (například pro účely osobního rozhovorů, diskusních fórech nebo účasti na hloubkových rozhovorech) Talk se stará o to, že klient nebude kontaktovat členy panelu přímo pro marketingové nebo reklamní účely nebo prostřednictvím reklamního e-mailu (SPAM).

Talk občas vyzývá členy panelu k průzkumům trhu a průzkumu veřejného mínění prováděné klienty – třetí strany, např. emailem. V takovém případě bude výzkum prováděn výhradně třetí stranou a třetí strana je sama zodpovědná za shromažďování, zpracovávání a uchovávání údajů o odezvě z průzkumu a společnost Talk obdrží od třetí strany pouze obecné údaje o průzkumu člena panelu (např. zda se účastník zcela podílel na průzkum, zda tento průzkum přerušil nebo zda byl z průzkumu vyloučen). Talk ukládá a používá tato data k tomu, aby členům panelu poskytnut odpovídající počet bodů, pro úpravu panelové databáze a pro metodickou analýzu průzkumu. Výše uvedené průzkumy, spravované třetími stranami, a údaje, shromážděné v souvislosti s nimi, nepodléhají těmto zásadám ochrany osobních údajů. Výsledky průzkumu nebo údaje z průzkumů jsou a budou vlastněny třetí stranou.

Navíc, s cílem zvýšit šance členů panelu zapojit se do studijních pozvánek, může Talk sdílet informace o profilech, jako jsou sociodemografické údaje (mimo jiné, jedinečné identifikační číslo, poštovní směrovací číslo, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, informace týkající se zaměstnání a informace o členství v domácnosti, které nejsou osobně identifikovatelné), s třetími stranami, které se zabývají výběrovým šetřením / výzkumem trhu (dále jen "Analytik trhu – třetí strana"), za účelem (a) připojování takovýchto datových prvků k dokončeným průzkumům zákazníků a (b) poskytnutí připojených údajů z průzkumů klientům Analytiku trhu – třetí strana pouze pro analytické nebo výzkumné účely. Pokud je člen panelu způsobilý pro průzkumnou příležitost, tento Analytik trhu – třetí strana  buď přímo vyzve k účasti na průzkumu, nebo poskytne průzkumný odkaz na Talk a Talk vyzve je, aby se zúčastnili průzkumu prostřednictvím e-pošty. Talk si nebude sdílet jméno člena panelu s Analytikem trhu – třetí strana pro výzkum trhu třetí strany. Pokud se člen panelu odhlásí z panelu, je výhradní odpovědnost Talk, že bude odpovídajícím způsobem informovat o průzkumu trhu třetí stranu. Účast člena panelu na těchto příležitostech průzkumu neopravňuje je k žádným výhodám nabízeným výše uvedeným Analytikem trhu – třetí strana.

Osobní údaje členů panelu mohou být někdy odhaleny třetím stranám v následujících případech: 

  • Může být sdíleno s jinými společnostmi, které patří do stejné skupiny jako Talk nebo které jsou pod stejnou kontrolou nebo vlastnictvím pro účely archivace nebo kontinuity provozu;
  • Může být zpřístupněna dodavatelům nebo partnerům společnosti Talk v souvislosti se službami, které tyto osoby nebo subjekty vykonávají spolu s Talk, aby pomohly Talk zpracovávat data, která členové panelu poskytují dobrovolně nebo jsou od nich shromažďováni, například když Talk předá jejich jméno a adresu poskytovatelů ceny, aby je mohli doručit, nebo když systémy Talk vyžadují technické aktualizace nebo údržbu. Čas od času může společnost Talk přidávat nebo odstraňovat takové poskytovatele služeb v rámci běžných obchodních činností. Poskytovatelé služeb nesmějí uchovávat žádné osobní údaje pro své vlastní nebo nezávislé použití a delší dobu, než je požadováno pro provádění dohodnutých služeb. Dále musí zpracovávat veškeré osobní údaje vždy v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a podle platných zákonů o ochraně dat;
  • Osobní údaje mohou být převedené v souvislosti s reorganizací podniku nebo v souvislosti se změnou vlastnictví (mimo jiné fúzí nebo akvizicí některé nebo všech aktivit Talk). Talk zajistí, že její členové panelu budou informováni v případě, že k tomu dojde a že strana, která obdrží osobní údaje, souhlasí s tím, že bude dodržovat všechny podstatné podmínky v zásadách ochrany osobních údajů a zásad Cookie Policy a že bude využívat, chránit a udržovat bezpečnost, integritu a soukromí osobních údajů v souladu se současnou Zásadou ochrany osobních údajů;
  • Může být sdíleno, pokud má Talk poctivé přesvědčení, že taková akce je nezbytná k tomu, aby vyhověla soudnímu řízení nebo soudnímu příkazu, nebo pokud se domnívá, že je nezbytné pro vyšetřování, prevenci nebo přijetí opatření ohledně nedovolených aktivit, podezření na podvod, situace s potenciálními ohroženími fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení webových stránek a podmínek aplikace Talk nebo jinak vyžadovaných zákonem. Zveřejnění osobních údajů může být také nutné pro kontrolu důvěrnosti nebo bezpečnostní údajů a / nebo pro vyšetřování nebo reakci na stížnost nebo bezpečnostní hrozbu.

V souvislosti s výše uvedeným sdílením osobních údajů, souhlasí členové panelu s tím, že jejich údaje mohou být převedeny a/nebo zpracovávány mimo zemi jejich pobytu, do zemí, které nemusí mít zákony na ochranu údajů, které poskytují stejnou úroveň ochrany jako země v rámci EU, mimo jiné včetně Spojených států amerických. Všechny takové převody budou prováděny výhradně v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými stávajícími právními předpisy a společnost Talk získává závazky k zachování úrovně ochrany osobních údajů, která je rovnocenná s ochranou nabízenou podle právních předpisů EU, a to tam, kde je to nutné, s vhodnými přenesenými mechanismy a dohodami

4. Zachování dat

Talk si ponechá osobní údaje shromážděné od svých členů panelu, dokud zůstane členem panelu, a pokud to bude nutné v souvislosti s výzkumnými a analytickými účely Talk, zákonnými povinnosti Talk (např. respektovat platné zákony o daních / příjmech nebo během řízení o řešení sporů nebo jeho povinnosti prokázat souhlas) a jeho smluvní závazky vůči třetím stranám.

V případě, že členové panelu již nechtějí, aby aplikace Talk použila jich informace, mohou svou účast v panelu ukončit odstraněním svého profilu prostřednictvím webové stránky panelu. (Členové musejí mít na paměti, že smazáním a odinstalováním  aplikaci Talk na svém zařízení nebude automaticky smazán jejích členský profil v Talk na webových stránkách Talk). V případě ukončení členství profilu již Talk nebude uchovávat nebo nepoužívat žádné osobní údaje pro jiné účely, než jaké jsou popsány v předchozím odstavci. Talk bude i nadále využívat bezpečnostní postupy a technologie, aby uchovala veškeré osobní informace v bezpečí. Talk může také uchovávat soubory protokolu (log files) s anonymizovanými informacemi pro interní účely analýzy. Tyto soubory protokolu jsou obecně uchovávány na krátkou dobu, s výjimkou případů, kdy jsou používány pro bezpečnost a zabezpečení webu, ke zlepšení funkce webu nebo pokud je Talk povinna je zadržovat delší dobu.

5. Odkazy na jiné webové stránky

Tento web nebo aplikace Talk mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Talk neodpovídá za zásady a postupy, týkající se ochrany osobních údajů, ani za obsah odkazovaných webových stránek. Členové panelu musí vždy zkontrolovat oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách.

6. Ochrana soukromí dětí

Talk je pevně přesvědčena o tom, že je důležité chránit soukromí dětí online a pokud je k dispozici informace, nezpracovává osobní údaje dítěte pod povinným minimálním věkem bez souhlasu rodičů / opatrovníků. V některých případech může být rodičů / opatrovníku zaslán dotazník, který má obsahovat názor dítěte, například průzkum hraček. V takových případech má být průzkum proveden pouze s dohledem a / nebo nápovědou rodičů / opatrovníků a rodič / opatrovník, který se rozhodl účastnit se průzkumu se svým dítětem, poskytuje implicitní povolení k zahrnutí názorů dítěte do průzkumu.

7. Bezpečnostní opatření

V souladu se všemi výše uvedenými skutečnostmi se Talk zabývá problematikou zabezpečení dat velmi vážně. Talk zachovává příslušná bezpečnostní opatření, včetně fyzických, technických, administrativních, elektronických a procedurálních bezpečnostních opatření on-line a off-line, která jsou určena k ochraně před neoprávněným, náhodným nebo nezákonným sběrem, přístupem, ukládáním, úpravou nebo zveřejňováním všech informací pod její kontrolou. Přístup ke všem osobním informacím je omezený na několik oprávněných pracovníků na základě potřeby a dokonce i tehdy jsou zaměstnanci společnosti Talk povinné zachovávat mlčenlivost. Kdykoli Talk shromažďuje nebo vysílá na jiné webové stránky osobní informace, ta je chráněna prostřednictvím šifrování, například protokolem Secure Socket Layer (SSL). Talk pravidelně posuzuje, sleduje a provádí hodnocení postupů ochrany soukromí a ochranných systémů tak, jak je to nezbytné pro uspokojení jeho podnikatelských potřeb, technologických změn a regulačních požadavků. Talk také zřídil systém řízení, který zabraňuje nehodám, jako je neoprávněný přístup nebo ztráta, vymazání, změna nebo únik osobních informací, a také zajistit nejlepší možnou podporu ve vzácných případech, kdy k takovému incidentu dojde. Žádný přenos přes internet však není 100% bezpečný a Talk nemůže zaručit ani být zodpovědný za její bezpečnost. Uživatelé Talk přebírají toto riziko pomocí služeb Talk.

8. Práva členů Panelu

Pokud členové panelu Talk chtějí uplatnit své právo na přístup, opravu, úpravu nebo požadavek na smazání svých osobních údajů spojených s jejich členským profilem v Talk, mohou tak učinit kdykoli přihlášením na stránku profilu nebo kontaktováním Talk pomoci e-mail. Talk zpřístupní svým uživatelům osobní údaje o nich, které byly shromážděné, použité nebo zveřejněné na jejich písemnou žádost, v rozsahu, který je vyžadován a/nebo povolen zákonem. Dále mohou mít členové panelu Talk právo v určitých případech omezit zpracování svých osobních údajů, jakož i právo vznést námitky proti zpracování jejich osobních údajů a získat kopii svých osobních údajů ve snadno přístupném formátu aby bylo možné je přenést. Talk bude odpovídat na jakoukoli takovou žádost v přiměřeném (nebo právně platném) časovém rámci a bude uspokojovat práva členů panelu, pokud právní předpisy nestanoví jinak, pokud mají nepřiměřený dopad na soukromí jiných osob nebo na provádění podnikání Talk. V případě pochybností může osoba, která reaguje na žádost člena panelu o uplatnění svých práv, požádat o další informace, aby potvrdit svou totožnost. To chrání práva a soukromí členů panelů.

Dále členové panelu Talk mají právo snadno odvolat svůj souhlas se zpracováním svých informací. Mohou to provést deaktivováním profilu kdykoli v nastavení profilu. Talk bude i nadále oprávněn používat své již shromážděné osobní údaje, ale odstraní jej na svou první žádost. Pokud člen panelu odvolá svůj souhlas s používáním nebo sdílením svých osobních údajů pro účely uvedené v těchto Zásad ochrany osobních údajů Talk ukončí zpracování osobních údajů a přestane mít přístup k službám Talk a bude mít stejný účinek jako při ukončení profilu. Členové panelu si musí všimnout, že v některých případech může Talk pokračovat v zpracování osobních informací poté, co člen panelu odvolal souhlas a požádal Talk o vymazání jeho informací, pokud má Talk právní základ k tomu.

9. Facebook Connect

Uživatelé se mohou přihlásit na web Talk nebo v aplikaci Talk pomocí přihlašovacích služeb, jako je Facebook Connect. Tyto služby ověří totožnost uživatelů a poskytnou jim možnost sdílet s Talk informace o osobně identifikovatelných informacích, jako je jejich jméno a e-mail adresa, aby automaticky vyplnili registrační formulář Talk nebo později, když už jsou registrované členy panelu. Talk může obdržet určité údaje z Facebooku, aby obohatily informace o profilech svých členů a zvýšily možnosti jejich průzkumu. Služby, jako je Facebook Connect, dávají uživatelům možnost zveřejňovat informace o svých aktivitách na webových stránkách Talk nebo v aplikaci Talk na své stránce profilu a sdílet je s ostatními v rámci své sítě vždy po předchozím svolení.

10. Widgety sociálních médií

Web stránka Talk a aplikace Talk obsahují funkce sociálních médií, například tlačítko Facebook Like a widgety, jako je tlačítko Share. Tyto funkce mohou shromažďovat adresu IP, informace o tom, která stránka byla navštívena na webových stránkách služby Talk a nastavit soubor cookie, aby funkce správně fungovala. Sociální mediální funkce a widgety jsou hostovány třetí stranou nebo hostovány přímo na webových stránkách. Diskuse o interakcích uživatelů s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

11. Mobilní aplikace Talk

Když členové panelu stahují a používají mobilní aplikaci Talk, může Talk automaticky shromažďovat informace o systému a výkonu, o typu nebo zařízení, které používají, verzi operačního systému, identifikátoru zařízení, hardwaru a uživatelských statistik, ukládání a verzi aplikace. Společnost Talk bude používat tyto informace, které shromažďuje prostřednictvím aplikace Talk v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a ustanoveními uvedenými v tomto dokumentu. Talk také shromažďuje a ukládá AdvertiserID (identifikační číslo zařízení) každého zařízení uživatele, pokud člen panelu neudělal své zařízení anonymním, když používají určité aplikace k měření využití aplikace nebo zjistí, zda byl člen panelu vystaven na určitou online reklamní kampaň. Talk shromažďuje informace o operačním systému zařízení a identifikačních datech uživatelů za účelem zasílání upozornění členů panelu z času na čas, aby je informovali o průzkumech a požádali je, zda se chtějí účastnit. Pokud členové panelu již nebudou chtít přijímat taková oznámení, mohou je vypnout na svém zařízení.

Talk dále využívá mobilní analytický software, aby lépe porozuměl funkci mobilní aplikace Talk na telefonu člena panelu. Tento software může zaznamenávat informace o tom, jak často člen panelu používá aplikaci, události, ke kterým dochází v rámci aplikace, souhrnné využití, údaje o výkonu a odkud byla aplikace stažena.

12. Talk on the road

Aplikace Talk si vyžádá souhlas členů panelu s cílem získat informace o geografické poloze z mobilního zařízení a tato aplikace může poskytnout informace o geografické poloze, ať už je aplikace otevřená, nebo ne. Pokud členové panelu souhlasí se sdílením údajů o geografické poloze, kromě využití informací uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů společnost Talk také využije své informace o poloze, aby jim nabídla možnost účastnit se průzkumů trhu založených na místě a / nebo sdílet tato geografická data s klienty třetích stran, aby demonstrovali určitou polohu a / nebo vzory provozu uživatelů aplikace Talk. Talk může navíc sdílet data geografického umístění členů panelu s dodavateli třetích stran za účelem shromažďování informací o lokalitách, vytváření profilů a uživatelů zaměřených na uživatele. Pokud členové panelu již nechtějí sdílet své geografické údaje prostřednictvím svého zařízení, mohou službu deaktivovat v aplikaci Talk nebo mohou změnit nastavení ochrany osobních údajů v zařízení.

13. Talk Connect

Aplikace Talk si vyžádá souhlas členů panelu s cílem nainstalovat do svého zařízení aplikaci pro sledování připojení Talk za účelem sledování jejich online chování. Pokud členové panelu již nechtějí být registrované v aplikace pro sledování Talk Connect, mohou odinstalovat sledovací software, deaktivovat je v aplikaci Talk nebo si mohou změnit nastavení ochrany osobních údajů na svém zařízení.

14. Změny Zásad ochrany osobních údajů a zásad Cookie

Talk si vyhrazuje právo podle svého uvážení kdykoli změnit své Zásady ochrany osobních údajů a aktualizovat a provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů. Z tohoto důvodu společnost Talk povzbuzuje své členy panelu, aby se průběžně odvolávali na tuto politiku ochrany osobních údajů. Pokud Talk provede podstatné změny těchto zásad, budou o tom informováni členové panelu prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím oznámení na domovské stránce aplikace Talk. Tato pravidla ochrany osobních údajů jsou aktuální ode dne "Nejnovější verze", která se objevuje v horní části této stránky.

15. Rozhodné právo a pravomoc

Výše uvedené Zásady ochrany osobních údajů, jakož i jakákoli jejich změna a jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z nebo v souvislosti s nimi nebo jejich předmětem, se řídí a doplňuje rakouským právem, právem Evropské unie a všemi příslušnými mezinárodními smlouvami. Jakékoli ustanovení výše uvedených Zásad, které není v souladu s výše uvedenými právními předpisy nebo které příslušný soud považuje za neplatné, přestane být platné ipso jure a bude z tohoto dokumentu odstraněno, aniž by v žádném případě došlo k porušení platnosti jiných ustanovení, které zůstávají v plné síle a účinku. Strany neodvolatelně souhlasí s tím, že se budou podrobovat výlučné soudní příslušnosti soudů ve Vídni ve vztahu k jakýmkoli nárokům vyplývajícím z této ochrany osobních údajů a používáním cookies.

Ochrana soukromí členů panelu Talk je velmi důležitá pro Talk, a proto pokud mají členové panelu nějaké stížnosti nebo obavy, týkající se ochrany osobních údajů Talk nebo pokud chtějí sdělit žádost ob odhlášení do panelu Talk Online nebo chtějí uplatnit své zákonné práva zpřístupnit, přezkoumat, opravit, odstranit nebo zamítnout zpracování osobně identifikovatelných informací, mohou kdykoli kontaktovat Talk.

 

Správcem: Talk Online Panel GmbH, Karlsgasse 7/5, 1040 Vienna Austria
e-mail: panel.cz@mail.talkonlinepanel.comwebsite: www.talkonlinepanel.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů : Stelina Karkalemi
Talk Online Panel GmbH, Karlsgasse 7/5, 1040 Vienna Austria
e-mail: 
dpo@talkonlinepanel.comwebsite: www.talkonlinepanel.com
Můžete kontaktovat přímo s Pověřenec pro ochranu osobních údajů se všemi dotazy týkajícími se ochrany dat.

Dozorovým úřadem: Austrian Data Protection Authority (www.data-protection-authority.gv.at )