Köszönjük regisztrációját!

24 órán belül egy megerősítő e-mailt és egy meghívót fog kapni az Ön első Talk kérdőívéhez. Kérjük, a biztonság kedvéért ellenőrizze a levélszemét mappáját is.

Adatvédelmi Irányelvek

Utolsó módosítás: 2023.05.22.

A Talk Online Panel határozottan elkötelezett minden, a panel tagjai által összegyűjtött vagy közzétett személyes adatok biztonságának és sértetlenségének védelme mellett: a felhasználók biztosak lehetnek abban, hogy bizalmas adataikat a Talk első számú prioritásként kezeli.

Ez az Adatvédelmi Irányelv megmagyarázza, hogy milyen típusú személyes adatokat, vagy más személyazonosításra alkalmas információt gyűjt a Talk a regisztrált paneltagokról, hogyan kerül felhasználásra, megosztásra és feltárásra ez az információ, valamint ismerteti a panel tagjainak választásait és jogait a Talk webhelyein és mobil alkalmazásain (Talk alkalmazás) ajánlott Szolgáltatásokra vonatkozó adatfeldolgozással kapcsolatban. A Talk értékeli a paneltagok bizalmát, ezért ezek az Adatvédelmi Irányelvek világos és egyértelmű nyelven íródtak, ahelyett, hogy kizárólag jogi terminológiát használnának. A Talk mobil alkalmazására további adatvédelmi feltételek vonatkoznak, ahogy ez a jelen Adatvédelmi Irányelvekben leírásra került.

A Szolgáltatásoknak a Talk paneltagjai részéről történő felhasználása teljesen önkéntes, ebből következően személyes adataiknak és a személyazonosításra alkalmas információnak a Talk Online Panel részéről történő gyűjtése, feldolgozása és megosztása a Szolgáltatásokkal és jelen Adatvédelmi Irányelvekkel kapcsolatban az ő beleegyezésükkel történik. Ez az önkéntes hozzájárulás ugyanolyan könnyen visszavonható, mint ahogyan az a Talk számára rendelkezésre bocsátásra került, például elektronikusan.

A Talk elkötelezte magát amellett, hogy teljes mértékben megfeleljen a 2018. május 25-én hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR), az osztrák adatvédelmi törvénynek és a helyi törvényeknek az összes olyan országban, ahol a Talk tevékenységet folytat, valamint az összes nemzetközi megállapodásnak. Továbbá a Talk és az általa gondosan kiválasztott harmadik országbeli partnerei mindig arra törekszenek, hogy összhangba hozzák adatvédelmi gyakorlataikat, és technológiájuk megfeleljen a piacra és a közvélemény-és piackutatási szövetségekre alkalmazandó összes törvényeknek, szabályzatoknak és szabványoknak, beleértve az ESOMAR-t, VMO-t (Ausztriai Piackutató Szövetség) és BVM-et (Német Piac- és Közvéleménykutató Elemzők Szövetsége), amelyeknek a Talk is a tagja. A jelen Adatvédelmi Irányelvekben minden egyes „Talk Online Panel” és „Talk” hivatkozás magában foglalja az összes céget, az anyavállalatot, a leányvállalatokat, a kapcsolódó érdekeltségű vállalkozásokat és az ellenőrző befolyása alatt lévő társaságokat. Ezen Irányelvek alkalmazásában az „online” kifejezésnek tartalmaznia kell a mobil web böngészést is.

1. Milyen információkat gyűjt a Talk, és hogyan gyűjti ezeket
2. Hogyan használja fel a Talk az információkat

3. Személyes adatok megosztása és feltárása
4. Adatmegőrzés
5. Más weboldalakhoz tartozó linkek
6. Gyermekek adatvédelme
7. Biztonsági intézkedések
8. A paneltagok jogai
9. Fellebbezési jog
10. Facebook Connect
11. Közösségi média widgetek
12. Talk mobilalkalmazás
13. Talk on the road
14. Sound Buddy
15. Az Adatvédelmi és a Sütikre vonatkozó Irányelvek módosításai
16. Alkalmazandó jog és joghatóság

1. Milyen információkat gyűjt a Talk, és hogyan gyűjti ezeket

A Talk Online Panel felajánlja a regisztrált paneltagoknak a lehetőséget, hogy részt vegyenek különböző társadalmi, közvélemény- és piackutatásokban, amelyek segítenek a Talk ügyfeleinek jobb fogyasztói marketing ismeretekhez jutni és végül megfelelő üzleti döntéseket hozni. Ezen kívül a Talk a saját tagjait is magában foglalja, és lehetőséget biztosít számukra különböző online mérésekben való részvételre, amelyek weboldalak felhasználásának nyomon követését, online hirdetések hatékonysági projektjeit, közönségmérést, közönség-betekintések és hasonló jellegű modellek projektjeinek fejlesztését foglalják magukban (ezt a Talk Sütikre vonatkozó Irányelvekben részletesen ismertetjük). Ha a jelen Adatvédelmi, vagy a Sütikre vonatkozó Irányelvekben adott nyomon követési tevékenység nem került leírásra, vagy eszköz, illetve alkalmazás telepítését igényli, a Talk kötelezettséget vállal arra, hogy bekéri paneltagjainak erre vonatkozó konkrét és külön beleegyezését. 

Pontosabban a Talk a személyes adatokat önkéntes alapon (i) gyűjti össze paneltagjaitól, amikor azok kitöltik a regisztrációs űrlapot annak érdekében, hogy a Talk paneltagjaivá váljanak, vagy amikor válaszolnak a rendelkezésre álló profil kérdőívekre (ii), amikor részt vesznek egy felmérésben, (iii) pontjaik átvételével és visszaváltásával kapcsolatban, (iv) valamint, amikor kapcsolatba lépnek a Talk-kal e-mailen, vagy a rendelkezésre álló kapcsolat-felvételi űrlap segítségével. Ezen kívül a Talk gyűjthet a panel tagjaira vonatkozó személyes adatokat sütik vagy egyéb nyomkövetési technológiák használatával, vagy információkat kaphat róluk, amikor a paneltagok bármilyen más weboldalakat használnak, amelyeket a Talk kezel, vagy valamilyen más szolgáltatást használnak, amelyet a Talk biztosít. A profil kérdőívek kitöltése önkéntes alapon történik, de a Talk arra ösztönzi paneltagjait, hogy a lehető legtöbbet töltsenek ki; minél többet töltenek ki, annál nagyobb esélyük van arra, hogy kiválasztásra kerüljenek a jövőbeli megfelelő felmérésekhez.

Ha a panel tagjai részt vesznek a Talk, vagy a Talk harmadik fél partnerei / ügyfelei által végzett felmérésekben, akkor a Talk, illetve a harmadik fél partner vagy ügyfél összegyűjti és tárolja a felmérési válaszadatokat. Az ilyen felmérési válaszadatokat elkülönítve tárolják az összes kapcsolattartó és profil adatoktól, amelyekkel a Talk a paneltagjaival kapcsolatban rendelkezik, és így a Talk harmadik fél partnerei vagy ügyfelei nem jutnak hozzá a paneltagok semmiféle személyes adataihoz, csak a felmérési adatokat kapják oly módon, amely nem teszi lehetővé a paneltagok azonosítását. A partnerek vagy az ügyfelek csak akkor kaphatnak személyes információt a paneltagokról, ha ezt az információt magának a felmérésnek a keretein belül kérik, és csak a paneltag kifejezett beleegyezése előtt, amikor például szemtől szembe interjút szeretnének folytatni, kérhetik a paneltag elérhetőségeit, hogy kapcsolatba léphessenek vele. Ezen kívül a Talk megoszthatja harmadik féllel adott paneltag profiladatainak egy részét anonim formában statisztikai információként, például nem, életkor szerinti eloszlás (születési idő alapján) vagy állam/régió szerinti eloszlás (postai irányítószám alapján). A partnerrel vagy harmadik fél ügyféllel megosztott ilyen adatok nem vezethetnek a paneltag azonosításához. Így például a Talk képes jelenteni az ügyfeleknek, hogy adott korosztályban és régióban az összes résztvevő közül mennyi a férfi és női részvevők százalékos aránya, akik az online felmérés keretében adott kérdésre választ adtak.

Bizonyos estekben a Talk és harmadik fél partnerei vagy ügyfelei, akik a Talk rendszeren keresztül felméréseket végeznek, felkérhetik a paneltagokat érzékeny személyes adatnak minősülő információk (vagy speciális kategóriába tartozó információk) és vélemények adására, mint például faji vagy etnikai származás, politikai nézetek, fizikai vagy pszichikai egészségügyi állapot, szexuális preferenciák. Hacsak az ilyen érzékeny adatok feldolgozását törvény nem tiltja, a paneltagokat felkérik, hogy adják kifejezett és külön beleegyezésüket minden egyes ilyen esethez. A Talk harmadik személy partnerei vagy ügyfelei ezt az érzékeny információt kizárólag a felmérés válaszainak formájában kapják meg, és nem kapnak a Talktól a paneltagokra vonatkozó olyan adatokat, amelyek fentiek azonosítását eredményezhetik. Ennek tisztázása érdekében, az ilyen érzékeny személyes adatok feltárásáról szóló önkéntes beleegyezéssel a panel tagjai kifejezetten hozzájárulnak a tárolásukhoz és feldolgozásukhoz olyan mértékben, amint azt az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok engedélyezik.

A panel tagjai benyújthatnak, feltölthetnek vagy továbbíthatnak tartalmat vagy anyagot, beleértve, de nemcsak, fotókat, videókat és/vagy más hasonló kapcsolódó tartalmakat vagy anyagokat, amelyek személyes adataikat tartalmazhatják. ("Felhasználói Tartalom"), például felmérések kitöltése esetén. A Felhasználói Tartalomban szereplő összes személyi adatok gyűjtése, felhasználása és feltárása a jelen Adatvédelmi Irányelvekben leírtak szerint történik. A Felhasználói Tartalom nem tartalmazhat nem paneltagot megjelenítő audió- és videófelvételt,  fotót vagy arcképet.

A regisztrálási folyamat, a profil kérdőívekben való részvétel, és a felmérések során összegyűjtött összes személyi adat, kivéve a Talk partnerek vagy ügyfelek által a Talk rendszerén keresztül közvetlenül végzett külön felmérési válaszadatokat, bármely általunk használt szolgáltatók, valamint a Sütik és egyéb hasonló technológiák révén végzett nyomon követés kizárólag a Talk Online Panel tulajdonában vannak, és az EU-ban található biztonságos szervereken és rendszereken tárolódnak, amelyek licencelt szerverek és/vagy a Talk tulajdonában vannak.

A megrendelés keretein belül - a megrendelt jutalomtól függően - elsősorban az utónév, vezetéknév és e-mail cím feldolgozása történik. Ha postai kézbesítésre van szükség, a jutalmat szolgáltató partnerünk a megrendelő teljes címét, az irányítószámot, a várost, az utcát és a telefonszámot is feldolgozza. A rendelés részletes adatai megjelennek az oldalon a megrendelés véglegesítése előtt, csak úgy, mint a jutalmat szolgáltató partner pontos neve, valamint az Adatvédelmi Irányelvek hivatkozási linkje.

2. Hogyan használja fel a Talk az információkat

A jelen Adatvédelmi Irányelvekben leírt egyéb célok mellett, a Talk a weboldalon és a Talk alkalmazáson, valamint a kínált szolgáltatásokon keresztül gyűjtött információkat felhasználhatja, vagy néha kapcsolatba léphet a paneltagokkal, az alábbi célok érdekében:

(1) Nyilvántartást vezetni az összes regisztrált paneltagról;

(2) Kommunikálni velük egy felmérésben való részvételük kapcsán, vagy meghívni őket felmérésben való részvételre;

(3) SMS-t küldeni a paneltagok mobiltelefonjára, amely egy ellenőrző kódot tartalmaz, regisztrációjuk érvényesítéséhez és a Talk Online Panel tagsági profiljának aktiválásához. Ebből a célból a Talk megadja a paneltag telefonszámát a saját, erre a szolgáltatásra jóváhagyott szolgáltatójának, aki SMS-ben felveszi a kapcsolatot a paneltagokkal a Talk nevében

(4) Meghívni őket profil kérdőív kitöltésére, hogy több információt gyűjthessünk róluk, mint paneltagokról a felmérések nagyobb célszerűsége érdekében; 

(5) A Talk jutalmazási és ösztönzési programjának kezelésére és a paneltag jutalmak iránti igényének teljesítésére, például banki adatok kérése számlázási célokra;

(6) A felhasználói támogatással kapcsolatos kérések megválaszolásához, és a panel tagjai által tapasztalt panaszok, lekérdezések és technikai problémák megoldásához;

(7) Frissíteni a Talk feljegyzéseket a paneltagokra vonatkozó információkról, és biztosítani, hogy az információ helyes és pontos;

(8) Belső célokra, mint például a minőségellenőrzés, a weboldal/alkalmazás teljesítményének és hatékonyságának a javítása, valamint a rendszer adminisztrációhoz; 

(9) A paneltagok hozzájárulását kérni abban az esetben, ha a Talk a személyes információkat olyan célra szeretné használni, amelyet nem magyaráztak meg nekik, amikor a személyes adataikat először gyűjtötték be tőlük (például amikor egy paneltag kapcsolat-felvételi adatait meg lehet osztani egy ügyféllel, aki megbízást adott egy felmérésre és szeretne kapcsolatba lépni velük egy konkrét projekt céljából);

(10) A Talk ügyfeleitől összegyűjtött válaszok mellett a Talk-nak joga van, amint az a fentiekben említésre került, profilozási információt készíteni paneltagjairól az elemzési és kutatási felmérésekhez és az adatok gazdagítása céljából. A Talk ezeket az információkat mindig úgy osztja meg az ügyféllel, hogy a panel tagjai ne legyenek azonosíthatók.

(11) Előzetes, kifejezett beleegyezéssel a Talk paneltagjainak e-mail címét felhasználhatják hírlapok, promóciós akciók küldésére, vagy a Talk panel közösséggel folytatott általános kommunikációjára, a Talk által kínált új szolgáltatásokra, amelyeket a paneltagok a regisztrációjukkal kapcsolatban használhatnak, vagy az új eszközök közlésére, amelyek a rendelkezésükre állnak. Ha Ön feliratkozik hírlevelünkre, és ezzel beleegyezését adja (a GDPR 6. cikkének 1. bekezdése), akkor hírlevelünk elküldése céljából feldolgozzuk az Ön nevét és e-mail címét. Személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg Ön le nem iratkozik a hírlevélről, vagy vissza nem vonja hozzájárulását. A paneltagoknak joguk van bármikor lemondani az ilyen jellegű kommunikációról az ehhez kapcsolódó e-mail levelekben rendelkezésre álló kizárási opció segítségével. Ez a kizárási lehetőség azonban nem vonatkozik a fontos információkra, amelyeket a paneltagok meg kell, hogy kapjanak, mint például a Talk Általános Szerződési Feltételeinek és Irányelveinek frissítései, mert ezek nem reklám jellegű információk

(12) A csalások észlelésére, a személyi adatok vagy kapcsolattartási adatok megerősítésére, valamint ellenőrzési és/vagy megelőzési célokra;

(13) Az összes jogi kötelezettség betartására, beleértve, de nem csak, az adózási kötelezettségeket is;

(14) Egyéb, a paneltagok által engedélyezett célokra.

Általában, összegyűjthetjük és felhasználhatjuk személyes adatait, ha:

  • Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait felhasználjuk. Például megpróbálhatjuk megszerezni a beleegyezését a Sütik és hasonló technológiák használatához, valamint a marketingkommunikáció elküldéséhez.
  • Ez szükséges ahhoz, hogy termékeket és szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek, illetve megválaszolhassuk felmerülő kérdéseit.
  • Az Ön személyes adatainak felhasználásához az alkalmazandó törvények előírják vagy engedélyezik.
  • A mi vagy harmadik fél jogos érdeke, hogy személyes adatait felhasználja, például termékeink és szolgáltatásaink biztonságának és teljesítményének javítása, valamint adatelemzések elvégzése érdekében.

3. A személyes adatok megosztása és feltárása

Általános elvként a Talk Online Panel nem osztja meg, nem adja el, nem adja bérbe, nem kereskedik vele és nem ruházza át a panel tagjairól gyűjtött személyes adatokat partnereknek, ügyfeleknek vagy harmadik fél kivitelezőknek, kivéve az Adatvédelmi Irányelvekben és a Sütikre vonatkozó Irányelvekben leírtakat, és azokat az eseteket, amelyekre beleegyezést kapott, és a konkrét kivételek esetében ezt mindig oly módon végzi, amely nem kapcsolódik és nem vezethet a panel tagok azonosításához. Még akkor is, ha a fent említettek szerint a paneltagok kapcsolattartási adatait fel lehet tárni az ügyfélnek a paneltagok kifejezett belegyezésével konkrét felmérési projekt végrehajtása céljából (például szemtől-szembe interjú, fókuszcsoportos megbeszélések és mélyinterjúk elvégzése), A Talk a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, hogy az ügyfél soha ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a paneltagokkal marketing- vagy reklámcélokra, vagy reklám e-mailen keresztül (SPAM).

A Talk alkalmanként felkéri a paneltagokat, hogy vegyenek részt a harmadik fél ügyfelek által végzett piac-vagy közvéleménykutatási felmérésekben, például e-mailben.  Ebben az esetben a felmérést kizárólag a harmadik fél végzi, és egyedül a harmadik fél felelős a felmérési válaszadatok gyűjtéséért, feldolgozásáért és tárolásáért, és a Talk а harmadik féltől csak a paneltag felmérési magatartásával kapcsolatos általános adatokat kap meg (például azt, hogy a résztvevő végig részt vett-e a felmérésben, függetlenül attól, hogy megszakította a felmérést, vagy „kiszűrték” a felmérésből). A Talk abból a célból tárolja és használja ezeket az adatokat, hogy megfelelő számú pontot adjon a paneltagok számára, valamint a panel adatbázis szerkesztéséhez és a felmérés módszeres elemzéséhez. A fentiekben említett, harmadik személyek által végzett felmérések, és a velük kapcsolatban összegyűjtött adatok nem tartoznak ezen Adatvédelmi Irányelvek hatálya alá. A felmérés eredményei és adatai a harmadik személy tulajdonában vannak és lesznek.  

Ezen túlmenően  annak érdekében, hogy növelje a panel tagok esélyeit a felmérési meghívásokra való jogosultságukra, a Talk megoszthat profilinformációkat, mint például szocio-demográfiai adatokat (beleértve, de nem kizárólag, egyedi azonosítószám (EASZ), postai irányítószám, nem, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkoztatással kapcsolatos információk és személyazonossággal nem azonosítható információkat a háztartás tagjairól)  harmadik személyekkel – modell-és piackutató cégekkel ("Harmadik Fél Piackutató Cég" ), mellyel az a célja, hogy (а) segítségükkel beazonosítsa azokat a felmérési lehetőségeket, amelyek követelményeinek megfelelnek, és (b) ezeknek az adatelemeknek az elvégzett ügyfélmérésekhez való hozzáadása, és az így kiegészített ügyfél felmérési adatoknak harmadik fél piackutató cég számára történő rendelkezésre bocsátására, kizárólag analitikai vagy kutatási célokra. Ha egy paneltag jogosult a felmérésekben való részvételre, akkor az említett harmadik fél piackutató cég meghívja őt közvetlenül a felmérésben való részvételre, vagy felmérési linket ad a Talknak, és a Talk fogja őt meghívni a felmérésben való részvételre e-mailen küldött levélben. A Talk nem osztja meg a paneltag nevét a harmadik fél piackutató céggel.  Ha egy paneltag leiratkozik a panelről, akkor a Talk kizárólagos felelőssége, hogy ennek megfelelően tájékoztassa a harmadik fél piackutatót. A paneltag részvétele az ilyen felmérési lehetőségekben nem jogosítja fel őt arra, hogy éljen a harmadik fél piackutató cég által kínált előnyökkel, vagy tagsággal az említett piackutató cégben. A paneltagok személyes adatait esetenként közzé lehet tenni harmadik félnek az alábbi esetekben:  

  • Meg lehet osztani a Talk-kal ugyanabba a cégcsoportba tartozó, vagy közös ellenőrzés alatt álló, vagy közös tulajdonban lévő cégekkel archiválás vagy üzletmenet folytonosság biztosítása céljából.
  • Elérhetővé lehet tenni a Talk kivitelezőinek vagy partnereinek azokkal a szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyeket ezek a természetes vagy jogi személyek végeznek a Talk számára vagy vele közösen, hogy segítsenek a Talk-nak azoknak az adatoknak a feldolgozásában, amelyeket a paneltagok önkéntesen bocsátanak rendelkezésre, vagy amelyeket begyűjtenek tőlük, például amikor a Talk átadja a nevüket és címüket az adott jutalom beszállítójának, hogy átadásra kerülhessen számukra, vagy amikor a Talk rendszerek műszaki fejlesztéseket vagy karbantartást igényelnek, vagy amikor a Talk továbbítja a paneltag telefonszámát a Talk SMS-ellenőrzési szolgáltatójának, a Telesign Corporationnek. Időről időre a Talknak joga van ilyen szolgáltató hozzáadására vagy eltávolítására a szokásos üzletmenet során. A szolgáltatók nem tarthatnak meg semmilyen személyes adatot önállóan vagy független fél részéről történő felhasználás céljaira a megállapodás szerinti szolgáltatások teljesítéséhez szükségesnél hosszabb ideig. Ezen kívül a személyes adatokat mindig az Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően kell feldolgozni, és az alkalmazandó adatvédelmi törvények által megengedett módon;
  • A személyes adatokat átruházhatják a vállalati átszervezés keretében vagy a cég feletti tulajdonjog megváltoztatásával összefüggésben, (beleértve, de nem csak, az egyesülést, a Talk teljes üzleti vagy bármely részének a megszerzését vagy eladását). A Talk biztosítja, hogy paneltagjai értesítést kapjanak, amennyiben ez bekövetkezik, továbbá, hogy a panel tagjai személyes adatait átvevő fél beleegyezett abba, hogy betartja a Talk Adatvédelmi Irányelvekben és a Sütikre vonatkozó Irányelvekben foglalt összes feltételeket, és a személyes adatokat használva védi és fenntartja azok biztonságát, sérthetetlenségét és titkosságát a jelen Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően. 
  • A személyes adatok megoszthatók, ha a Talk jóhiszeműen úgy véli, hogy egy ilyen intézkedés szükséges a bírósági eljárás vagy a bírósági végzés teljesítéséhez, vagy ha szükségesnek tartja a jogellenes tevékenységekkel, csalás gyanújával vagy bármely személy fizikai biztonságát fenyegető helyzetekkel, a Talk weboldalának és alkalmazási feltételeinek megsértésével kapcsolatban, vagy más jogszabályi követelményeknek megfelelően. Szükség lehet a személyes adatok feltárására még az adatvédelmi vagy biztonsági ellenőrzésekhez, és/vagy panasz megválaszolásához vagy biztonsági fenyegetés kivizsgálásához.

A személyes információk fenti megosztása kapcsán a testület tagjai egyetértenek abban, és hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik áthelyezhetők és / vagy feldolgozhatók legyenek a lakóhelyük szerinti országon kívül olyan országokra / országokban, amelyek nem rendelkeznek ugyanolyan szintű adatvédelmi törvényekkel, mint EU-n belül országok, ideértve, kivétel nélkül, az Amerikai Egyesült Államokat is. Minden ilyen átruházást kizárólag az adatvédelmi irányelvekkel és a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban lehet megtenni, és a Talk kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok védelmét az uniós jogszabályok értelmében biztosított védelemnek, valamint a mechanizmusoknak és egyezségeknek megfelelően fenntartja.

4. Adatmegőrzés

Talk megőrzi a paneltagoktól összegyűjtött személyes adatokat mindaddig, amíg a paneltagok tagsága tart, és amennyiben szükséges, a Talk felmérési és elemzési céljaival, a Talk jogi kötelezettségeivel kapcsolatban (például, ha meg kell őrizni az információkat, hogy megfeleljenek az alkalmazandó adó- és jövedelemadó törvényeknek, vagy vitarendezési eljárás során, illetve beleegyezés megadásának bebizonyítására vonatkozó kötelezettség esetén) valamint harmadik fél felé fennálló szerződési kötelezettségekkel kapcsolatban.

Abban az esetben, ha a panel tagjai többé nem szeretnék, hogy a Talk használja az adataikat, felmondhatják a panelban való részvételüket, úgy, hogy törlik a profiljukat a Panel weboldalán. (A Talk paneltagjainak tudniuk kell azt, hogy a Talk alkalmazás törlése és eszközükről történő eltávolítása nem törli automatikusan a Talk tagsági fiókját a Talk webhelyen). A tagsági profil megszüntetésekor a Talk nem fog megőrizni vagy felhasználni semmilyen személyes információt az előző bekezdésben leírt céloktól eltérő célokra. A Talk továbbra is alkalmazni fogja a biztonsági eljárásokat és technológiákat, hogy a személyes adatokat biztonságban tartsa. A Talk megtarthatja az anonimizált adatokat tartalmazó naplófájlokat belső elemzési célokra. Ezeket a naplófájlokat általában rövid ideig tárolják, kivéve azokat az eseteket, amikor ezeket a weboldal biztonságára, a webhely működésének a javítására használják fel, vagy amikor a Talknak jogszabályi kötelezettsége, hogy ezeket hosszabb ideig tárolja.

5. Más weboldalakhoz tartozó linkek

Ez a weboldal vagy, a Talk alkalmazás tartalmazhat hivatkozásokat más webhelyekre. A Talk nem visel felelősséget azoknak a weboldalaknak az Adatvédelmi Irányelveiért, gyakorlatáért és tartalmáért, amelyekre a linkek vezetnek. A paneltagoknak mindig ellenőrizniük kell az általuk látogatott webhelyek adatvédelmi közleményeit, amikor követik az ezen a webhelyen, vagy a Talk alkalmazáson megadott linkeket.

6. Gyermekek adatvédelme

Talk szilárd meggyőződése, hogy rendkívül fontos a gyermekek személyes adatainak védelme az interneten, és nem fog szándékosan feldolgozni a szülői/gondviselői hozzájárulás nélkül minden olyan személyes adatot, amely a megadott legalacsonyabb életkornál fiatalabb gyermekektől származik. Bizonyos esetekben a szülőnek/gondviselőnek kérdőívet lehet küldeni, amely magában foglalhatja a gyermek véleményét, például játékok felmérésénél. Ilyen esetekben a felmérést csak szülői/gondviselői felügyelettel és/vagy segítséggel lehet kitölteni, és a gyermeke által a felmérésben részt venni szándékozó szülő/gondviselő közvetett beleegyezést ad a gyermek véleményének a felmérésben való felhasználására.  

7. Biztonsági intézkedések

Összhangban a fentiekkel, a Talk nagyon komolyan veszi az adatbiztonság kérdését. A Talk megfelelő biztonsági intézkedéseket tart fenn, beleértve online és offline fizikai, technikai adminisztratív, elektronikus és eljárási biztonsági intézkedések, melyeknek célja, hogy védje az irányítása alatt lévő teljes információt minden illetéktelen, véletlen vagy jogtalan gyűjtéstől, hozzáféréstől, tárolástól, módosítástól vagy feltárástól. Az összes személyes információhoz való hozzáférés korlátozott és kis számú, erre felkészült és felhatalmazott személyeket érint, de még ezekben az esetekben is a Talk alkalmazottai titoktartási kötelezettség alá esnek. Minden alkalommal, amikor a Talk személyes információt gyűjt vagy továbbít más weboldalakra, titkosítással védi őket, így például SSL protokollal (Secure Sockets Layer). A Talk rendszeresen felülvizsgálja, felügyeli és értékeli az adatvédelmi gyakorlatát és védelmi rendszereit, amennyire erre az üzleti igényekhez, a technológiai változásokhoz és a jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükség van. A Talk egy olyan irányítási rendszert is létrehozott, amely megakadályozza az adatvédelmi incidenseket, például a személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, adatvesztést, törlést, változtatást vagy adatkiszivárgást, valamint a lehető legjobb támogatást biztosítja abban a ritka esetben, ha ilyen incidens bekövetkezik. Azonban nincs olyan interneten keresztül történő adatátvitel, amely 100%-ban biztonságos lenne, és a Talk nem tudja, nem garantálhatja, vagy nem vállalhat felelősséget ennek a biztonságáért. A Talk felhasználók vállalják ezt a kockázatot, amikor a Talk szolgáltatásait használják.

8. A paneltagok jogai

Ha a Talk panel tagjai élni szeretnének a fiókjukban lévő személyes adataikra vonatkozó hozzáférési, javítási, módosítási vagy törlési jogukkal, ezt bármikor megtehetik, ha bejelentkeznek a fiókjuk profiloldalára, vagy ha e-mailen kapcsolatba lépnek a Talk-kal. A felhasználók írásbeli kérésére a Talk elérhetővé teszi a felhasználók számára az összegyűjtött, felhasznált vagy feltárt személyes adataikat a törvény által engedélyezett/megkövetelt mértékben. Ezen kívül bizonyos esetekben a Talk paneltagoknak jogukban áll korlátozni személyes adataik feldolgozását, valamint joguk van kifogást emelni személyes adataik feldolgozása ellen, és joguk van megkapni személyes adataik másolatát könnyen hozzáférhető formában, az egyszerűbb továbbíthatóság érdekében. A Talk ésszerű határidőn belül válaszol minden ilyen kérésre (vagy a jogszabály szerinti kérésekre, ha ezt alkalmaznia kell) és eleget tesz a panel tagjai jogainak, kivéve, ha a jogszabály másként nem rendelkezik azokban az esetekben, amikor ez észszerűtlenül befolyásolja más személyek személyes adatainak biztonságát vagy a Talk üzleti tevékenységét. Kétség esetén a panel tagjának jogait gyakorló kérésére válaszolva, a Talk kiegészítő információt kérhet, hogy megerősítse a kérelmező személyazonosságát. Így kerül biztosítva a paneltagok jogainak és személyes adatainak védelme. 

Továbbá a Talk paneltagjainak joguk van könnyen visszavonni hozzájárulásukat információik feldolgozásához. Ezt bármikor megtehetik fiókjuk deaktiválásával a profiloldal beállításain keresztül. A Talknak továbbra is joga van felhasználni a róluk már összegyűjtött személyes adatokat, de az első kérésre eltávolítja őket. Ha egy paneltag visszavonja a hozzájárulását a személyes adatinak a jelen Adatvédelmi Irányelvekben említett célra történő feldolgozásához vagy megosztásához, a Talk megszünteti személyes adatainak feldolgozását, és a paneltag már nem férhet hozzá a Talk szolgáltatásokhoz, és ez ugyanolyan következményekkel jár, mint amikor a fiók megszüntetésre kerül. A panel tagjait tájékoztatni kell arról, hogy bizonyos esetekben a Talk folytathatja személyes adataiknak a feldolgozását azután is, miután a paneltag visszavonta a hozzájárulását és kérte, hogy a Talk törölje az adatait, amennyiben erre a Talknak jogalapja van.

9. Fellebbezési jog

Önnek joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is. Ausztriában a felügyeleti hatóság az osztrák adatvédelmi hatóság, Barichgasse 40-42, 1030 Bécs, telefon: +43 1 52 152-0, e-mail: [email protected], Web: https://www.dsb.gv.at/.

10. Facebook Connect

A felhasználók bejelentkezhetnek a Talk weboldalra, vagy a Talk alkalmazásba felhasználva valamilyen automatikus bejelentkezési szolgáltatást, így például a Facebook Connect-et.  Ezek a szolgáltatások hitelesítik a felhasználók azonosságát, és lehetővé teszik számukra, hogy bizonyos személyes azonosítási információkat megosszanak a Talk-kal, mint például nevüket és e-mail címüket, hogy automatikusan ki tudják tölteni a Talk regisztrációs űrlapot, vagy később, amikor regisztrált panel tagok lesznek, valamint a Talk bizonyos adatokat kaphat a Facebook-tól, hogy gazdagítsa a felhasználók profil információit és növelje az esélyüket felmérésekben való részvételre. Az olyan szolgáltatások, mint a Facebook Connect lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a Talk oldalukon vagy a Talk alkalmazáson keresztül információt tegyenek közzé tevékenységükről a profil oldalukon, hogy megosszák másokkal a hálózaton belül, de ehhez mindig előzetes beleegyezésük szükséges.

11. Közösségi média funkciók

A Talk weboldal és a Talk alkalmazás magában foglalja a közösségi média funkciókat, így például a Megosztás gombot. Ezek a funkciók összegyűjtik az IP címet, információt arról, hogy melyik oldalt látogatták meg a Talk webhelyen, és beállíthatnak egy Sütit, hogy a funkció megfelelően működjön. A közösségi médiafunkciókat és widgeteket egy harmadik fél vagy közvetlenül a weboldal tárolja. A Talk felhasználók interakcióit ezekkel a funkciókkal az azokat biztosító cégek Adatvédelmi Irányelvei szabályozzák.

12. Talk mobil alkalmazás

Amikor a paneltagok letöltik és használják a Talk mobil alkalmazást, a Talk automatikusan információt gyűjthet a rendszerről és teljesítmény-adatokat az általuk használt eszköz típusáról, az operációs rendszer verziójáról, az eszközazonosítóról, hardverről és a felhasználói statisztikáról, a tárolóról és az alkalmazás verziójáról. A Talk ezeket az adatokat a Talk alkalmazáson keresztül gyűjtheti az Adatvédelmi Irányelvek és az itt meghatározott feltételek szerint. A Talk gyűjti és tárolja az egyes felhasználók eszközének hirdetői azonosítóját (AdvertiserID), hacsak a paneltag nem névtelenítette az eszközét, annak érdekében, hogy azonosítsa a paneltagokat, amikor adott alkalmazást használnak, az alkalmazás használatának mérése céljából, vagy annak a megállapítására, hogy a paneltag ki van-e téve egy bizonyos hirdetési kampánynak. A Talk az eszköz operációs rendszeréről és felhasználó azonosítási adatairól gyűjt adatokat a paneltagok értesítéseinek időről-időre történő elküldése céljából, hogy értesítse őket a felmérésekről, és megkérdezze őket, hogy részt kívánnak-e venni a felmérésben. Ha a panel tagjai nem szeretnének ilyen értesítést kapni, akkor kikapcsolhatják őket az eszközükön.

Továbbá a Talk elemző szoftvert használ a mobil eszközön annak érdekében, hogy jobban megértse a Talk mobil alkalmazás funkcionalitását a paneltag telefonján. Ez a szoftver például olyan információkat rögzíthet, hogy a paneltagok milyen gyakran használják az alkalmazást, vagy az alkalmazáson belüli eseményeket, az összesített használatot, teljesítmény-adatokat és azt, hogy honnan töltötték le az alkalmazást.

13. Talk on the road  

A Talk alkalmazás beleegyezést kér a paneltagoktól, hogy információt kaphasson a földrajzi helymeghatározásukról a mobil eszközükön keresztül, és az ilyen földrajzi helymeghatározási információ bármikor lekérhető az alkalmazásból, függetlenül attól, hogy az nyitva vagy zárva van-e. Ha a panel tagjai hozzájárulnak a földrajzi helymeghatározásuk megosztásához, az ezen Adatvédelmi Irányelvekben meghatározott információ felhasználáson kívül, a Talk a helyadatokat is felhasználja, hogy lehetőséget adjon számukra a helyalapú piackutatási felmérésekben való részvételre, és/vagy megosztani ezeket a földrajzi helymeghatározási adatokat harmadik fél ügyfelekkel, hogy bemutassa a Talk alkalmazás fogyasztóinak bizonyos lokációs mintáit és/vagy forgalmát. Ezen kívül a Talk megoszthatja a panel tagjainak földrajzi helymeghatározási adatait harmadik fél gyártókkal a helyszíni betekintések összegyűjtésére, profilok felhasználására és felhasználók újra megcélzására. Ha a panel tagjai többé nem kívánják megosztani földrajzi helyzetüket az eszközükön keresztül, kikapcsolhatják a szolgáltatást a Talk alkalmazáson keresztül vagy megváltoztathatják az adatvédelmi beállításokat az eszközükön.

14. Sound Buddy 

A Talk alkalmazás a paneltagok hozzájárulását kéri ahhoz, hogy bekapcsolja a Sound Buddy funkciót mobileszközükön. Ez a funkció lehetővé teszi az alkalmazás számára, hogy bizonyos időközönként, függetlenül attól, hogy nyitva van-e vagy sem, felismerje és rögzítse a rádió- és televízióadások hangfrekvenciáit, amelyeknek a paneltagok ki vannak téve. A Sound Buddy minden felvett hangot azonnal digitális ujjlenyomattá alakít át (az audiótartalom matematikai reprezentációinak gyűjteménye, amely összevethető a piackutatás tárgyát képező rádió- és televízióadások hangjának megfelelő matematikai reprezentációival). A generált digitális ujjlenyomat nem teszi lehetővé az eredeti hang visszaállítását, így a Sound Buddy nem rögzít hangot, környezeti zajt, hívásokat vagy beszélgetéseket, és nem gyűjt személyes adatokat. A generált digitális ujjlenyomatot titkosított, nem azonosítható formában küldi el a Talk Sound Buddy funkciót működtető harmadik fél partnerének, a FLUZO TECHNOLOGIES, S.L. szerverére, aki anonim formában tárolja és feldolgozza az adatokat. 

A rádiós és televíziós adások hangjainak fent említett felismerése lehetővé teszi, hogy a Talk alkalmazás a kapott adatokat csak olyan nem azonosítható profiladatokkal vagy passzív mérési adatokkal kombinálva használja, amelyeket a Talk alkalmazás tárolhat a paneltagokról azzal a céllal, hogy értékelje az egyéni rádió- és televíziótartalom- amelynek a paneltagok ki vannak téve- hallgatottságát, hogy hangmérési adatokat gyűjtsön vagy a hirdetési kampányok online hirdetési hatékonyságát mérje, vagy fejlessze a közönségbetekintés és/vagy hasonló modelleket a marketingkampánnyal kapcsolatban. A Talk csak anonimizált formában oszt meg minden, a fenti célokkal kapcsolatos információt harmadik fél ügyfelekkel. Ha a panel tagjai a továbbiakban nem kívánják, hogy a Talk alkalmazás a fent leírt módon gyűjtse a hangadataikat a mobileszközükön keresztül, deaktiválhatják a funkciót a Talk alkalmazásban, vagy módosíthatják mobileszközük adatvédelmi beállításait. 

15. Az Adatvédelmi Irányelvek és a Sütikre vonatkozó Irányelvek módosításai

A Talk fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint módosíthatja adatvédelmi gyakorlatát, és bármikor frissítheti vagy módosíthatja jelen Adatvédelmi Irányelveit. Emiatt a Talk arra ösztönzi paneltagjait, hogy gyakran olvassák az Adatvédelmi Irányelveket. Ha a Talk a jelen irányelvekben lényeges változásokat hoz létre, akkor a panel tagjai értesítést kapnak itt, vagy e-mailen, vagy a Talk főoldalán. Ezek az Adatvédelmi Irányelvek az „utolsó verzió” dátuma óta vannak érvényben, amely ennek az oldalnak a tetején jelenik meg. 

16. Alkalmazandó jog és joghatóság

A fenti Adatvédelmi Irányelveket, valamint annak minden módosítását és a vele, vagy tárgyával kapcsolatban, vagy belőle eredő esetleges jogvitákat és követeléseket, az osztrák jog, az európai uniós és a vonatkozó nemzetközi megállapodások szabályozzák és egészítik ki. A fent említett Irányelvek bármely olyan rendelkezése, amely nem felel meg a fenti jogszabályoknak, vagy az illetékes bíróság érvénytelennek mondja ki, ipso jure érvénytelenné válik, és eltávolításra kerül ebből a dokumentumból anélkül, hogy bármilyen módon megsértené a többi rendelkezés érvényességét, amelyek teljes erővel hatályban maradnak. A Felek visszavonhatatlanul megegyeznek a bécsi bíróságok kizárólagos illetékességében az összes követeléssel és kérdéssel kapcsolatban, amely az Adatvédelmi Irányelvek és a Sütik használatával kapcsolatban vagy érvényéből ered.  

A Talk paneltagok adatvédelmi biztonsága rendkívül fontos a Talk számára ezért, ha a paneltagoknak panasza vagy aggályai vannak a Talk Adatvédelmi Irányelveivel kapcsolatban, és ha lemondási kérelmet szeretnének küldeni a Talknak, vagy ha gyakorolni szeretnék törvényes hozzáférési, betekintési, helyesbítési, törlési jogaikat, vagy azt a jogukat, hogy kifogást emeljenek a személyi azonosító adataik feldolgozása ellen, bármikor kapcsolatba léphetnek a Talk-kal.

Adatkezelő:
Talk Online Panel GmbH,
Karlsgasse 7/5,
1040 Bécs, Ausztria
Korlátolt Felelősségű Társaság,
Cégjegyzékszám: FN 419178p
UID: ATU68904867

e-mail:
[email protected]
website: www.talkonlinepanel.com

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatainak gyűjtésével, feldolgozásával vagy felhasználásával kapcsolatban, kérjük, forduljon írásban a Talk adatvédelmi tisztviselőjéhez!:

Adatvédelmi biztos:
Bischof, Zorn + Partner Rechtsanwälte GmbH,
Seilerstätte 18-20, 1010 Bécs, Ausztria

e-mail:
[email protected]website: www.talkonlinepanel.com

Lead Supervisory Authority:
Austrian Data Protection Authority (www.data-protection-authority.gv.at)