Talk'a kayıt olduğunuz için teşekkür ederiz

Tarafınıza bir doğrulama e-maili gönderilmiştir. Doğrulama e-mailinin gelen kutunuza ulaşmaması durumunda lütfen spam kutunuzu kontrol edin.

Gizlilik Politikası

Son sürüm: 22/05/2023

Talk Online Paneli, panel üyelerinden toplanan veya ifşa edilen her türlü kimlik bilgilerinin bütünlüğü ve güvenliğini korumak taahhüdüne adanmıştır: Talk kullanıcıları kendilerine ait bilgilerin gizliliği Talk panelinin en önemli önceliklerinden bir olduğuna emin olabilirler.

Bu Gizlilik Politikası Talk Paneline kayıtlı üyelerinden ne gibi kimlik bilgileri veya kimliği açıklayan diğer şahsi bilgilerin toplandığını, bunların nasıl kullanıldığını, paylaştırıldığını veya ifşa edildiğini, ayrıca panel üyelerinin Talk internet sayfasında ve Talk mobil uygulamasında (“Talk uygulaması”) önerilen Hizmetler ile ilgili bilgilerin işlenmesi doğrultusunda sahip oldukları seçenek ve hakları açıklamaktadır. Talk panelindeki üyelerin güvenine yüksek değer biçtiği için yalnız hukuk terimleri kullanmak yerine bu Gizlilik Politikasını açık ve anlaşılır dille hazırlamıştır. Talk mobil uygulaması işbu Gizlilik politikasında belirtildiği gibi ek gizlilik şartlarına tabidir.

Hizmetlerin Talk paneli üyeleri tarafından kullanılması tamamen gönüllü olduğu için üyelere ait kimlik bilgilerin ve kimliği tanıtan şahsi bilgilerin Talk Online Panelince Hizmetler ve işbu Gizlilik Politikası ile ilgili olarak toplanması, işlenmesi ve paylaştırılması üyelerin onayı ile yapılmaktadır. Bu gönüllü onay Talk paneline verilmiş olduğu kadarıyla kolayca geri çekilebilir – örneğin, elektronik ortamda iptal edilebilir.

Talk, 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek Genel Veri Koruma Yönergesinde (GDPR)  ve Avusturya veri koruma mevzuatında, faaliyette bulunduğu her ülkenin geçerli yerli kanunlarında ve bütün uluslar arası anlaşmalarda izah edilen veri koruma istemlerine tam uyumluluk taahhüdüne adanmıştır. Dahası da, Talk ile Talk tarafından dikkatle seçilen üçüncü taraf partnerler gizlilik alanındaki uygulamalarını eşit hale getirmek ve teknolojilerini Talk’ın üyesi bulunduğu piyasa ile kamuoyu araştırmaları birliklerine (örneğin, ESOMAR, VMO (Avusturya Piyasa Analizcileri Birliği) ve BVM (Almanya Piyasa ve Kamuoyu Analizcileri Birliği)) uygulanabilir bütün kanun, kodeks ve standartlara uyumlaştırmak için her zaman çaba harcamaktadır. İşbu Gizlilik Politikasında "Talk Online Paneli" veya "Talk" ile ilgili her bahis Talk ile bütün ana işletme, yavru işletme, bağlı işletme ve Talk ile ortak kontrol altında bulunan şirketleri kapsamaktadır. Politikanın amaçlarına uygun olarak “online” terimi mobil uygulamanın kullanılması da kapsamaktadır.

1. Talk ne gibi bilgileri nasıl toplamaktadır
2. Talk bu bilgileri nasıl kullanmaktadır

3. Kimlik bilgilerinin paylaştırılması ve ifşa edilmesi
4. Bilgilerin muhafaza edilesi
5. Diğer internet sayfalarına bağlantılar
6. Çocuklara ait gizliliğin korunması
7. Güvenlik önlemleri
8. Panel üyelerinin hakları
9. Temyiz hakkı
10. Facebook Connect
11. Sosyal medya widget’leri
12. Talk mobil uygulaması
13. Talk on the road
14. Sound Buddy
15. Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasındaki değişiklikler
16. Uygulanabilir mevzuat ve yargı yetkisi

1. Talk ne gibi bilgileri nasıl toplamaktadır

Talk Online Paneli panelde kayıtlı üyelere kullanıcılara tüketici pazarlama eğilimleri hakkında daha  iyi fikir edinmek, böylece daha doğru iş çözümünü bulmak için yardımda bulunan çeşitli kamuoyu  araştırmalarına ve sosyal araştırmalara katılma imkanını öneriyor. Ayrıca Talk paneline katılan üyelerine internet sayfalarının kullanılması takibi, online reklamların veriminin incelenmesine yönelik projeler, seyirciler kitlesinin ölçülmesi ve seyirciler kitlesinin analizine yönelik projeler ve (Talk Çerez Politikasında ayrıntılı olarak açıklandığı gibi) benzeri modeller içeren çeşitli online ölçüm faaliyetlerine katılmaya şans sağlayarak kendilerini bu faaliyetlere dâhil ediyor. Eğer belli bir takip faaliyeti işbu Gizlilik Politikasında veya Çerez Politikasında izah edilmemiş ise veya belli bir alet veya uygulamanın kurulmasını gerektirirse, Talk panel üyelerinin ayrı ve açık onayını almak mecburiyetindedir. 

Özellikle Talk kendi panel üyelerinden (i) Talk panelinde üyelik edinmek üzere kayıt formunu doldurdukları veya mevcut profil anketlerine cevap verdikleri her zaman, (ii) bir ankete katıldıklarında, (iii) puanlarının alınması ve kullanılması ile bağlantılı olarak, (iv) ve ayrıca Talk ile e-posta veya mevcut iletişim formunu kullanarak iletişime geçtiklerinde gönüllü olarak kişisel bilgiler toplar. Ayrıca Talk panel üyelerine ilişkin kimlik bilgileri çerez veya diğer takip teknolojileri kullanarak toplayabilir, panel üyelerinin Talk yönetiminde bulunan diğer internet sayfalarını veya Talk tarafından temin edilen diğer hizmetlerden birini kullandıkları zaman kendilerine ait şahsi bilgi alabilir. Profil anketlerinin doldurulması gönüllüdür, ancak mümkün olduğu kadarıyla çok anketin doldurulması Talk tarafından teşvik ediliyor; daha çok anket doldurulması gelecekte uygun araştırmalarda seçilmek üzere daha büyük şans sağlamaktadır.

Panel üyelerinin Talk veya üçüncü taraf partnerlerin araştırmalarına katıldıkları zaman Talk veya Talk’ın üçüncü taraf partneri veya müşterisi araştırma cevaplarından elde edilen sonuçları toplayıp muhafaza ediyorlar. Söz konusu araştırma cevaplarından elde edilen sonuçlar Talk’ın panel üyeleri hakkında elinde bulundurduğu temaslar bilgileri ve profil verilerinden ayrı olarak muhafaza ediliyor, böylece Talk’ın üçüncü taraf partnerleri veya müşterileri panel üyelerine ilişkin kimlik bilgileri değil, yalnız araştırma cevaplarını panel üyelerinin kimliğinin açıklanmasını yol vermeyen bir şekilde alıyorlar. Partnerler veya müşteriler panel üyelerine ilişkin kimlik bilgeleri tek ve yalnız araştırma kapsamında benzeri bilgi istedikleri takdirde ve panel üyelerinin açık onayından önce alabilirler. Örneğin, yüz yüze söyleşi yapmak istedikleri zaman panel üyesi ile temas kurmak için o üyenin temas bilgilerini isteyebilirler. Ayrıca Talk, bir panel üyesi hakkındaki profil verilerinin bir kısmını, cinsiyet, bir yaş grubuna atanma (doğum tarihine göre) ve bir eyalete atanma (bölge/posta koduna göre) gibi istatistiksel bilgiler olarak üçüncü taraf bir müşteriyle paylaşabilir. Ortak veya üçüncü taraf müşteri ile paylaşılan bu tür veriler, panel üyesinin kimliğinin belirlenmesine yol açamaz. Ayrıca, Talk bir üye paneli hakkında bazı profil verilerini istatistiksel bilgi olarak üçüncü taraf bir müşteriyle anonim şekilde paylaşabilir. Bu veriler, cinsiyet, doğum tarihine göre belirlenen yaş grubuna atanma ve posta koduna göre belirlenen bir bölgeye atanma gibi bilgileri içerebilir. Paylaşılan bu veriler, üye panelinin kimliğinin tespit edilmesine yol açamaz. Böylece Talk ülkedeki belli yaş grubu ve bölgesindeki bütün erkek ve kadın katılımcıların online araştırma kapsamında belli sorulara cevap verdikleri oranı müşteriye raporlayabilir.

Bazı hallerde Talk veya Talk sistemi üzerinden araştırmalar düzenleyen üçüncü taraf partner veya müşterileri panel üyelerinin ırk veya etnik mensubiyet, politik görüşler, fiziksel veya psişik sağlık durumu ve cinsel tercihler gibi hassas (veya “özel kategorili”) şahsi bilgiler sayılan bilgi ve görüşler vermesi talebinde bulunabilir. Benzeri hassas bilgilerin kanunen müsaade edilmiş olması dışında panel üyelerinin her ayrı olayda ayrı ve açık onayını vermeleri talep edilecektir. Talk’ın üçüncü taraf partnerleri veya müşterilerine bu hassas bilgi tek ve yalnız araştırma cevapları şeklinde verilecek, panel üyelerinin kimliklerinin açıklanmasına yol açacak veriler sağlanmayacaktır. Daha doğrusu, panel üyeleri, benzeri hassas kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine onayını vererek bu bilgilerin muhafaza edilmesi ve veri koruma alanındaki geçerli mevzuat hükümlerinin izin verdikleri dereceye kadar işlenmesi için açık rızasını vermektedirler.

Panel üyeleri, örneğin, araştırma formlarının doldurulmasında üyelerin şahsi bilgileri içerebilen malzemeleri foto, video malzemeleri ve/veya diğer benzeri veya bağlı içerikli malzemeler dâhil ancak bununla sınırlı kalmaksızın içerik ve malzemeleri (“Tüketici içeriği”) sunmaya, yükletmeye veya iletmeye yetkilidirler. Tüketici içerinde yer alan bütün kimlik bilgileri işbu Gizlilik Politikasında belirlediği gibi toplanır, kullanılır ve ifşa edilir. Tüketici içeriği panel üyesinden farklı şahısların audio veya video malzemeleri, görüntü veya resimleri içermemelidir.

Talk’ın partnerleri veya müşterileri tarafından Talk Sistemi üzerinden dolaysız olarak düzenlenen somut araştırmada elde edilen cevaplar, çerez veya benzeri teknolojilerin kullanılması ile yapılan izlemeden elde edilen veriler hariç kayıt işleminde, kullandığımız herhangi bir hizmet sağlayıcı, profil veren anketlerde katılım sırasında ve araştırma doldurulmasında toplanmış bütün bilgiler tek ve yalnız Talk Online Paneline ait olup AB çerçevesinde korumalı dağıtıcı ve sistemlerde muhafaza edilmekte, ilgili dağıtıcılar ise lisanslı ve/veya Talk’ın mülkiyetidir.

Kayıt işlemi sırasında toplanan tüm kişisel veriler, profil oluşturma anketlerine katılım ve Talk'un ortakları veya müşterileri tarafından doğrudan Talk Sistemi, , ve izleme aracılığıyla yürütülen belirli anket yanıt verileri hariç olmak üzere anketlerin tamamlanması çerezlerin veya diğer benzer teknolojilerin kullanımı yalnızca Talk Online Panel'e aittir ve AB'de bulunan ve Talk'un lisanslı ve/veya sahibi olduğu güvenli sunucularda ve sistemlerde saklanır.

Talebiniz kapsamında, işleme aldığımız ödülü isim, soyad ve e-posta adresinizi işleyerek gerçekleştiriyoruz. Eğer ödül sağlayıcısı posta detayları talep ediyorsa; açık adres, posta kodu ve telefon numarası işleme alınacaktır. Paylaşılan bilgiler, talebiniz işleme alınmadan önce detaylı bir şekilde gösterilecektir, buna ilaveten gizlilik politikasına yönlendirilen bir link de paylaşılacaktır.

2. Talk bilgileri nasıl kullanmaktadır

Talk, işbu Gizlilik Politikasında belirlenen bütün amaçlara ek olarak panel üyelerinden internet sayfası üzerinden ve Talk uygulaması ile önerilen hizmetler yolu ile toplanmış bilgileri:

(1) Panelin bütün kayıtlı üyelerinin arşivi tutmak;

(2) Panel üyelerinin belli bir araştırmaya katılmaları konusunda bunlar ile iletişimde bulunmak veya belli bir araştırmaya katılmalarına davet etmek;

(3) Panel üyelerine, kayıtlarını doğrulamak ve Talk Online Panel Üye profilini etkinleştirmek için cep telefonlarına bir doğrulama kodu içeren bir metin mesajı göndermek. Bu amaçla Talk, telefon numaralarını bu hizmet için Talk'un onaylı sağlayıcısına verecek ve panel Talk adına SMS ile iletişime geçecektir;

(4) Talk, ödül ve teşvik programını yönetmek ve panel üyelerinin ödül veya teşvik edinme taleplerini yerine getirmek yani ödeme amaçlı banka ayrıntıları;

(5) Bakım ile ilgili problemler konusunda çözüm bulmak ve şikâyet, soru veya panel üyelerinin karşı karşıya gelebildikleri her türlü teknik sorunları incelemek;

(6) Talk’ın panel üyelerine ilişkin bilgilerin kayıtları güncelleştirmek ve bu bilgilerin tam ve doğru olmasını garantilemek;

(7) Kalite kontrolü, internet sayfası/uygulamasının özellikleri ve verimliliğinin iyileştirilmesi ve sistem idaresi gibi iç amaçlar için;

(8) dahili amaçlar için, örneğin kalite kontrolü, web sitesi / uygulama performansı ve verimliliği, sistem yönetimi gibi;

(9) Talk müşterilerince toplanan araştırma cevaplarına ek olarak Talk, yukarıda belirtildiği gibi panel üyeleri hakkındaki profil edici bilgileri analiz ve araştırma amacı ile ve verilere daha büyük kapsamlık kazandırmak için doldurulmuş anketlere eklemeye yetkilidir. Bu bilgi panel üyelerinin kimliğinin açıklanmasına yol vermeyecek bir şekilde müşteri ile paylaştırılır.

(10) Açık onay halinde Talk, bülten, tanıtım veya Talk paneli toplumuna, talk’ın panel üyelerinin tescili ile ilgili olarak önerebildiği yeni hizmetlere veya elindeki yeni aletlere yönelik genel iletişim amacı ile panel üyelerinin elektronik posta adresini kullanabilir. Panel üyeleri bu gibi elektronik postada mevcut ret seçeneğini kullanarak benzeri iletişimi her zaman reddedebilirler. Ancak bu ret seçeneği panel üyelerinin alması gerektiği önemli bilgiye, örneğin, özü açısından reklam amaçlı bulunmayan Talk Şartları ve Politikasının yenilenmesi ile ilgili bilgiye uygulanmaz.

(11) Önceden açıkça verilen onay ile, Talk panel üyelerinin e-posta adreslerini, Talk panel topluluğu hakkında genel iletişimler, üye kaydı ile ilgili yeni sunulan Talk hizmetleri veya üyelere sunulan yeni araçlar hakkında duyurular ve promosyonlar göndermek için kullanabilir. E-bültenimize kaydolursanız ve bize açık rızanızı verirseniz (Madde 6, paragraf 1, lit a DSGVO'ya göre), adınızı ve e-posta adresinizi bültenimizi göndermek amacıyla işleyeceğiz. Kişisel verileriniz, bülteni iptal edene veya onayınızı geri çekene kadar saklanacaktır. Panel üyeleri, herhangi bir zamanda bu tür iletişimleri almayı reddetme hakkına sahiptir ve her bir e-postadaki op-out seçeneğini kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirler. Ancak, bu op-out, panel üyelerinin alması gereken kritik bilgiler gibi Talk'ın Şartlar ve Koşullarının ve Politikalarının güncellenmesi gibi tanıtım amaçlı olmayan bilgilere uygulanmayacaktır. 

(12) Dolandırıcılık tespiti, kimlik veya iletişim bilgilerinin teyidi ve doğrulaması ve/veya önleme amaçları için.

(13) Panel üyelerinin onayı ile diğer amaçlar için kullanabilir veya panel üyeleri ile temas kurabilir.
 

Genel olarak Kişisel Verilerinizi aşağıdaki durumlarda toplayabilir ve kullanabiliriz:

  • Kişisel Verilerinizin kullanımını kabul ettiniz. Örneğin, çerez veya benzer teknolojilerin kullanımları için onayınızı almayı ve pazarlama iletişimi göndermeyi isteyebiliriz.
  • Size ürün veya hizmet sağlamak veya taleplerinizi karşılamak için bu gereklidir.
  • Kişisel Verilerinizi kullanmak için yürürlükteki yasalarca gerekli veya yetkiliyiz.
  • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenliğini ve performansını artırmak ve veri analizleri yapmak gibi Kişisel Verilerinizi kullanmak için biz veya üçüncü bir tarafın meşru bir ilgisi vardır.

3. Kimlik bilgilerinin paylaştırılması ve ifşa edilmesi

Prensip itibariyle Talk Online Paneli panel üyelerinde toplanmış bilgileri partnerler, müşteriler veya Gizlilik Politikasında ve Çerez politikasında belirtilenlerden veya açık onayı aldığı olanlardan farklı olan üçüncü taraflar ile paylaşmaz,  kendilerine satmaz, kiraya vermez veya iletmez, onlarla ticaret yapmaz. Somut istisna halinde ise panel üyelerinin kimliklerine ilişkin olmayan ve hiçbir şekilde kimlik tanıtılmasına yol açmayacak bir şekilde bunu yapabilir. Yukarıda belirtildiği gibi somut araştırma projesinin amaçlarına uygun olarak (örneğin, yüz yüze söyleşi düzenlenmesi, hedef gruplarında tartışma ve kapsamlı söyleşi yapılması amacı ile) üyelerin açık onayı üzerine panel üyelerine ait irtibat bilgilerinin müşteriye ifşa edilebileceği hallerde Talk müşterinin pazarlama veya reklam amacı ile veya reklam postası (SPAM) aracılığı ile panel üyeleri ile doğrudan irtibata geçmemesi için bütün gerekli çabaları harcıyor.

Talk panel üyelerini üçüncü taraf müşterilerce düzenlenen piyasa ve kamuoyu araştırmalarına, örneğin, elektronik ortamda katılmalarına ara sıra davet ediyor. Bu halde araştırma münhasıran üçüncü tarafça yapılıyor ve anket cevaplarından elde edilen verilerin toplanması, işlenmesi ve muhafaza edilmesi ile ilgili sorumluluk tek ve yalnız üçüncü tarafa aittir. Talk ise üçüncü taraftan yalnız panel üyelerinin davranışı hakkında (örneğin, katılımcının araştırmaya baştan sonuna kadar katılıp katılmadığı, anketi kesip kesmediği ve araştırmadan uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığı konusunda) genel bilgi alıyor. Talk, panel üyelerine uygun puan sayısını vermek, panel ile ilgili veri tabanını düzeltmek,  araştırmanın metodolojik analizini yapmak için bu verileri muhafaza edip kullanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen üçüncü tarafça düzenlenen araştıralar ve bunlar ile ilgili olarak toplanan veriler Gizlilik Politikasına konu değildir. Araştırma sonuçları veya araştırma verileri üçüncü tarafın mülkiyeti olup üçüncü tarafın ellerine kalır. 

Talk, buna ek olarak, panel üyelerinin araştırma davetlerine içerimle şanslarını çoğaltmak için örneğin,  (özel kimlik tanıtıcı numara, posta kodu, cinsiyet, medeni hal, eğitim durumu, istihdam bilgileri ve aile üyeleri hakkında kimliği tanıtmayan bilgiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın) sosyal-demografik bilgi gibi profil edici bilgi (a) katılmaya yetkili oldukları araştırma imkânlarının bunların yardımı ile belirlenmesi ve (b) verilerin bu unsurlarının tamamlanmış müşteri araştırmalarına uygulanması ve bu şekilde tamamlanmış araştırma verilerinin yalnız analiz veya araştırma amaçları ile üçüncü taraf piyasa analizcisinin müşterilerine sağlanması amacı ile üçüncü taraf alıntı analizi yapan şirketler/piyasa analizcileri ile paylaştırabilir. Panelin belli bir üyesi araştırmaya katılma istemlerine uygun ise, ilgili üçüncü taraf piyasa analizcisi ya araştırmaya doğrudan katılma davetinde bulunacak ya da Talk’a araştırmaya bağlantı sağlayarak Talk’ın bu üyeyi elektronik ortamda araştırmaya davet etmesini önerecektir. Talk panel üyelerinin isimlerini üçüncü taraf piyasa analizcisi ile paylaşmaz. Belli bir panel üyesinin panel kaydını silmesi halinde Talk üçüncü taraf piyasa analizcisine bu doğrultuda bilgi verme yükümlülüğünü tek taraflı olarak üzerine alır.  Panel üyesi benzeri bir araştırma imkânına katılırsa, üncü taraf piyasa analizcisi tarafından önerilen önceliklerden yaralanma şansına veya Üçüncü tarafa üyelik hakkına kavuşmaz.

 Panel üyelerinin kimlik bilgileri ara sıra aşağıdaki hallerde üçüncü taraflara ifşa edilebilir:

  • Verilerin, faaliyetin arşivlenmesi veya devamlılığı amacı ile Talk ile aynı grup üyesi olan veya ortak kontrol altında bulunan ya da ortak mülkiyet olan diğere şirketler ile paylaştırıldığı halde;
  • Panel üyelerinin gönüllü olarak sağladığı veya onlardan toplanan verileri, Talk'un işlemesine yardımcı olmak için, bu kişilerin veya kuruluşların gerçekleştirdiği hizmetlerle veya Talk ile bağlantılı olarak Talk'un yüklenicilerine veya ortaklarına sunulabilir. Örneğin ödüllerin kendilerine teslim edebilmeleri için bir ödül sağlayıcısına adları ve adresleri üzerinde veya Talk sistemleri teknik yükseltmeler veya servis gerektirdiğinde veya Talk panel üyesinin telefon numarasını Talk'un SMS doğrulama hizmet sağlayıcısı Telesign Corporation'a ilettiğinde, zaman zaman, Talk, normal iş akışı içinde bu tür hizmet sağlayıcıları ekleyebilir veya çıkarabilir. Hizmet sağlayıcıların, kendi veya bağımsız kullanımları için ve üzerinde anlaşmaya varılan hizmetleri yerine getirmek için gerekenden daha uzun süre kişisel verileri saklamalarına izin verilmez. Ayrıca her türlü kişisel veriyi her zaman bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ve geçerli veri koruma yasalarının izin verdiği şekilde işlemelidirler;;
  • Veriler, panel üyelerinin gönüllü olarak verdikleri veya örnek olarak, Talk’ın belli bir ödülün panel üyesine teslim edilebilmek üzere üyenin adı ve adresi tedarikçiye verildiğinde veya Talk sistemlerinin teknik güncelleştirilmesine veya servise muhtaç olduklarında panel üyelerinden toplanan verilerin işlenmesinde Talk’a yardım sağlamak için Talk yararına veya Talk ile birlikte hizmet sağlayan gerçek veya tüzel şahıs olan Talk yüklenicilerine veya partnerlerine verilebilir. Talk olağan faaliyet kapsamında benzeri hizmet tedarikçileri ara sıra ekleyip uzaklaştırmaya yetkilidir. Hizmet tedarikçileri, kimlik bilgilerini bizzat veya bağımsız taraflarca kullanılmak üzere sözleştirilen hizmetlerin sağlanmasına gerekli sürelerden uzun süreler için tutmaya yetkilidirler. Buna ilaveten, hizmet tedarikçileri bütün kimlik bilgileri Gizlilik Politikasına uygun olarak ve uygulanabilir veri koruma yasalarınca müsaade edildiği kadarıyla işlemek mecburiyetindedir;
  • Kimlik verileri kurumsal yeniden yapılandırma veya (Talk’a ait tam işletmenin diğer şirketler birleştirilmesi, kaynaşması, iktisabı veya satılması dahil ancak bunlar ile sınırlı kalmaksızın) şirket üzerindeki mülkiyet hakkının değiştirilmesi doğrultusunda devredilebilir. Talk panel üyelerinin bu halde bilgilendirileceklerini ayrıca panel üyeleri hakkında kimlik bilgileri teslim alan tarafın Talk Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasının bütün önemli şartlarına uymayı ve kimlik bilgilerini işbu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmayı, korumayı ve bunların güvenliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini desteklemeyi kabul ve taahhüt ettiğini garantileyecektir. 
  • Veriler Talk’ın bunun yargı işlemi veya adli emir gereğince mecburi olmasını vicdanlı olarak tahmin edebildiğine gerekçesi olduğu halde veya yasadışı eylemler, tahmini aldatma, belli bir şahsın fiziksel emniyetine potansiyel tehdit içeren olaylar, internet sayfası veya Talk uygulaması şartlarının ihlal edilmesinin soruşturulması, önlenmesi veya bu doğrultuda ya da diğer mevzuat hükümleri ile ilgili olarak önlem alınması gerekli olduğuna kanaatinde olduğunda paylaştırılabilir. Şahsi bilgilerin ifşa edilmesi verilerin gizliliği veya güvenliğinin kontrol edilmesi ve/veya şikâyete cevaben ya da güvenliğin tehdit altına sokulması halinde soruşturtma işlerinin düzenlenmesi için gerekli olabilir.

Yukarıdaki kişisel bilgilerin paylaşılmasıyla bağlantılı olarak, panel üyelerimiz, verilerinin kendi ülkelerinin dışına transfer edilebileceğini ve / veya kendi ülkelerinin dışında işlenebileceğini kabul etmektedir. Bu ülkeler AB ülkeleri gibi aynı veri koruma yasalarına sahip olmayabilir. İlgili ülkelere Amerika Birleşik Devletleri dahil ama sınırlı olmamaktadır. Bu tür tüm veri transferleri yalnızca Talk Online Panelin Gizlilik Politikasına ve ilgili mevcut yasalara uygun olarak yapılacaktır. Gerekli hallerde, Talk uygun yasal transfer yöntemleri ve anlaşmaları uygulayacaktır.

4. Bilgilerin muhafaza edilmesi

Talk, panel üyelerinden toplanan kimlik bilgilerini üyelerin Panele üyelik süresinde muhafaza eder ve Talk’ın analiz ve araştırmaları, kanuni yükümlülükleri (örneğin, bilgilerin geçerli vergi/gelir mevzuatı hükümlerine uyulmak üzere veya ihtilafların haledilmesi işleminde, ayrıca Talk’ın verilen onayı ispatlamak yükümlülüğü ile ilgili olarak muhafaza edilmesi gerektiği takdirde) ve üçüncü taraflar ile sözleşme yükümlülüklerinin gerektirdiği kadarıyla muhafaza eder.

Panel üyelerinin kendilerine ait bilgileri Talk tarafından kullanılmasını artık istemedikleri takdirde Panelin internet sayfasındaki profilini silmek suretiyle Panele üyeliğini iptal edebilirler. (Talk Panel üyelerine kendi cihazındaki Talk uygulamasını silip ortadan kaldırmakla Talk kapsamında ve Talk internet sayfasındaki üyelik profilini otomatik olarak silmiş olmayacakları konusunda bilgilendirilmelidir). Belli bir üyelik profilinin iptal edilmesi halinde Talk yukarıdaki cümlede belirtilen amaçlardan farklı amaç ile kimlik bilgileri muhafaza etmeye ve kullanmaya devam etmez. Talk, her türlü kimlik bilgilerinin güvenliğini sağlayan teknolojileri ve emniyet işlemlerini uygulamaya devam ediyor. Talk iç analiz amacı ile anonim bilgi içeren kütük dosyaları da muhafaza edebilir. Genel olarak bu kütük dosyalarının sayfa emniyetinin temin edilmesi, sayfanın işlevselliğinin iyileştirilmesi veya için kullanması halleri hariç veya Talk’ın bunları daha uzun süre içinde muhafaza etmek kanunen mecburiyetinde bulunduğu zaman bunları kısa süreli olarak muhafaza etmektedir.

5. Diğer internet sayfalarına bağlantılar

Talk internet sayfası veya uygulaması diğer internet sayfalarına bağlantılar içermektedir. Talk, bu bağlantıların ilettiği internet sayfalarının Gizlilik Politikası, uygulamaları veya içeriğinden sorumlu değildir. Panel üyeleri Talk internet sayfası veya uygulamasında yer alan bağlantıları üzerinden ziyaret ettikleri internet sayfalarının gizlilik politikası ile ilgili bilgileri daima okumalıdır. 

6. Çocuklara ait gizliliğin korunması

Çocukların internetteki gizliliğini korumanın olağanüstü önemli olduğuna inanan Talk, ilgili bilgiye sahip olursa, çocuğun ana-babası/velilerinin onayı almaksızın mecburi asgari yaşın altında bulunan çocukların kimlik bilgilerini işlemez. Bazı hallerde ana-babaya/velilere çocuğun görüşünü örneğin oyuncaklar ile ilgili görüşünü incelemek amacı ile anket gönderilebilir. Bu hallerde anket tek ve yalnız ana-baba/velilerin gözetiminde doldurulmak üzere tahsis edilmiştir, ana-baba/velilerin araştırmaya çocukları ile birlikte katılması kararı çocuğun görüşünün araştırma kapsamına eklenmesine dolaylı onay verilmesine eşittir.

7. Güvenlik önlemleri

Yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak Talk verilerin güvenliği meselesini olağanüstü ciddiyetle karşılıyor. Talk, online ve offline fiziksel, teknik, idari, elektronik ve işlemsel güvenlik önlemleri dâhil ilgili güvenlik tedbirlerini destekliyor. Bunların amacı Talk’ın kontrolü altında bulunan bütün bilgilerin yetkisiz, tesadüfî veya yasadışı olarak toplanması, erişimi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi veya ifşa edilmesini önlemektir.  Her türlü kimlik bilgilerine erişim, bu bilgilere erişim gerekliliği bazında yetkilendirilen birkaç görevliye kadar sınırlıdır. Bu hallerde bile Talk görevlileri gizliliği korumak mecburiyetindedir. Talk’ın kimlik bilgileri toplayıp diğer internet sayfalarına gönderdiği her zaman bu kimlik verileri SSL (güvenli giriş katmanı) protokolü gibi usuller ile kodlanmıştır. Talk, iş ihtiyaçlarının, teknolojik değişmelerin karşılanması ve düzenleyici hükümlere uyulmasına gerekli olduğu kadarıyla gizliliği koruma uygulamalarını ve güvenlik sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek bunların gözetiminde ve değerlendirmesinde bulunuyor. Ayrıca Talk kimlik bilgilerine yetkisiz erişim veya bilgi kaybı, silinmesi, değiştirilmesi veya sızlanması gibi olayları önlemek ve de benzeri olayın meydana gelmesi halinde mümkün olduğu en iyi hizmeti garantilemek için yönetim sistemi kurmuştur. He var ki, internet üzerinden hiçbir iletişim % 100 oranında emniyetli değildir, bu yüzden Talk iletişimin güvenliğini garantileyemez ve bundan sorumlu tutulamaz. Talk kullanıcıları Talk hizmetlerini kullanırken bu riski üzerine alıyorlar.

8. Panel üyelerinin hakları

Talk panel üyeleri, Talk üyelik profili ile ilgili kendi kimlik bilgilerine erişim, bunları düzeltme, değiştirme veya silme hakkını uygulamak isterlerse, kendi profil sayfasına girerek veya Talk ile elektronik ortamda temas kurarak bunu her zaman yapabilirler. Talk, kullanıcıların yazılı talebi üzerine kendilerine ait olup yasaca gerektirildiği ve/veya izin verildiği kadarıyla toplanmış, kullanılmış veya ifşa edilmiş kimlik bilgilerini kendilerine verir. Ayrıca belli hallerde Talk panel üyeleri kendilerine ait kimlik bilgilerinin işlenmesini sınırlayabilir, bunların işlenmesine karşı itirazda bulunabilir, kendi şahsi bilgilerinin kopyasını iletilebilmek üzere kolayca erişilebilir biçimde alabilirler. Talk benzeri taleplere makul süre çerçevesinde (veya uygunsa, kanuni süreler içerisinde) cevap veriyor ve yasaca diğer öngörülmemiş ise Talk faaliyetinin gerçekleştirilmesi üzerine veya diğer şahısların gizliliği üzerine kabul edilir çerçeve dışına çıkan derecede etkide bulunan hallerde panel üyelerinin haklarını tatmin ediyor. Kuşku halinde panel üyesinin haklarını uygulamak isteğine cevaben Talk, üyenin kimliğini tespit etmek üzere ek bilgi isteyebilir. Böylece panel üyelerinin hakları ve gizliliği korunmaktadır.

Buna ilaveten Talk panel üyeleri kendilerine ait kimlik bilgilerinin Talk tarafından işlenmesine verdikleri onayı kolayca iptal etme hakkına sahiptir. Panel üyeleri profil ayarlama sayfası üzerinden profilini geçersiz hale getirerek bunu her zaman yapabilirler. Talk kendilerine ait artık toplanmış bulunan kimlik bilgileri kullanma hakkına sahip olmaya devam edecek, ancak ilk talep üzerine bu bilgileri ortadan kaldıracaktır. Panel üyesinin kendinse ait kimlik bilgilerinin işbu Gizlilik Politikasına belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılması veya paylaştırılması için verdiği onayı geri çektiği takdirde, Talk o üyenin kimlik bilgilerinin işlenmesini durduracak ve ilgili üye Talk Hizmetlerine erişimini kaybedecektir. Böylece profil kesilmesinin doğuracağı aynı sonuçlara yol açılacaktır. Panel üyeleri, Talk’ın ilgili üyenin onayını iptal edip kendisine ilişkin bilgilerin silinmesini istedikten sonra da kimlik bilgilerinin işlenmesini belli hallerde ve buna gerekli hukuki gerekçelere sahip olduğu halde sürdürebileceği konusunda bilgilendirilmelidir.

9. Temyiz hakkı

Denetleyici kuruma başvurma hakkına da sahipsiniz. Avusturya'da denetleyici kurum; Avusturya Veri Koruma Kurumu, Barichgasse 40-42, 1030 Viyana. Telefon: +43 1 52 152-0, e-posta: [email protected], web: https://www.dsb.gv.at/

10. Facebook Connect

Kullanıcılar Facebook Connect gibi otomatik giriş hizmetlerini kullanarak Talk internet sayfasına veya Talk uygulamasına kaydolabilirler. Bu hizmetler kullanıcının kimliğini kontrol ederler ve kullanıcıya Talk kayıt formunu otomatik olarak doldurabilmek için adı ve elektronik posta adresi gibi kimliği tanıtacak bilgileri paylaşma imkânını sağlarlar. Daha sonraları kullanıcıların panelin kayıtlı üyeleri olduklarından sonra Talk kullanıcıların profil bilgilerini zenginleştirmek ve bunların araştırmaya katılma şanslarını çoğaltmak için Facebook’tan belli veriler alabilir. Facebook Connect gibi hizmetler kullanıcılarının ağdaki diğer kullanıcılar ile yürüttükleri faaliyet konusunda bilgi paylaşabilmek için kullanıcının peşin onayını alınmak kaydı ile Talk internet sayfasında yayınlama imkanını sağlar

11. Sosyal medya widget’leri

Talk internet sayfası ve Talk uygulaması Facebook’ta mevcut beğenme tuşu gibi sosyal ağlara özgü işlevsellikleri ve paylaşmak için Share tuşu gibi widget’leri kapsamaktadır. Bu işlevsellikler IP adresi ile ilgili bilgi, Talk sayfası üzerinden hangi internet sayfası ziyaret edildiği konusunda bilgi toplayabilir ve işlevin doğru çalışmasını temin etmek için çerez tutabilirler. Sosyal medya işlevleri ve wiget’leri ya üçüncü tarafça, ya da internet sayfası tarafından direkt olarak barındırılır. Talk kullanıcıları ile bu işlevsellikler arasındaki etkileşim bunları sağlayan şirketin Gizlilik Politikası tarafından düzenlenir.

12. Talk mobil uygulaması

Talk, panel üyelerinin Tak mobil uygulamasını indirip kullandıkları zaman sistem bilgileri ve kullanılan cihaz tipinin davranışı, operasyon sistemi versiyonu, cihaz kimlik tanıtıcısı, donanımı ve kullanıcı istatistikleri, uygulamanın muhafaza yeri ve versiyonu hakkında bilgi toplayabilir.  Talk uygulaması üzerinden topladığı bilgiyi işbu Gizlilik Politikası şartlarına ve içindeki hükümlere göre kullanmaktadır. Bunun yanı sıra Talk, belli uygulamaları kullanan panel üyelerinin kimliğini tanıtmak, uygulamanın kullanılmasını ölçmek veya belli bir panel üyesinin belli online reklam kampanyasına maruz kalıp kalmadığını belirlemek için, panel üyesinin kendi cihazında AdvertiserID anonim hale getirmediği halde AdvertiserID (cihazın kimlik tanıtıcı numarası) toplayıp muhafaza etmektedir. Cihazın operasyon sistemi ve kullanıcının kimlik tanıtıcı verileri ile ilgili bu bilgi toplayan Talk, panel üyelerine araştırmalar konusunda bilgi vermek ve araştırmaya katılmak isteyip istemediklerini sormak için panel üyelerine ara sıra bildiri göndermek amacını güdüyor.  Panel üyelerinin benzeri bildiriler almak istemedikleri halde, bunları kendi cihazında kapatabilirler. 

Buna ek olarak Talk, Talk mobil uygulamasının panel üyenin telefonu üzerindeki işlevselliğini daha iyi şekilde anlamak için mobil cihazların analizine yönelik yazılım programını kullanmaktadır. Bu yazılım panel üyelerinin uygulamayı kullanma sıklığı, uygulama çerçevesinde ortaya çıkan olaylar, toplam kullanma, çalışma verileri ve uygulamanın nereden indirilmiş olduğu ile ilgili bilgi kayda alabilir.

13. Talk on the road

Talk uygulaması, panel üyelerinin coğrafik konumu hakkında bunların mobil cihazlarından bilgi almak için panel üyelerinin onayını aramaktadır. Coğrafik konum ile ilgili bilgi uygulamanın açık olup olmamasına bakılmaksızın uygulama tarafından her zaman sağlanabilir. Panel üyelerinin coğrafik konumları hakkındaki bilgilerini paylaşmaya razı olurlarsa, bilginin işbu Gizlilik Politikasına belirtilen kullanma usullerine ilaveten Talk, panel üyelerine lokalize olan piyasa araştırmasına katılma şansı sağlamak ve/veya üçüncü taraf müşterilerin coğrafik konumu ile ilgili bilgileri paylaşmak, Talk uygulama kullanıcılarının belli konum modelleri ve/veya trafiği göstermek için panel üyelerinin konumları ile ilgili bilgilerini kullanacaktır. Ayrıca Talk, belli bir konum üzere bakış almak, profilli uygulamaların geliştirilmesi ve kullanıcıların tekrar hedeflenmesi için panel üyelerinin coğrafik konumları ile ilgili bilgileri üçüncü taraf tüccarlar ile paylaşabilir. Panel üyelerinin cihazları üzerinden kendi coğrafik konumları ile ilgili bilgi paylaşmak artık istemedikleri halde, Talk uygulaması aracılığı ile hizmeti geçersiz hale getirebilirler veya kendi cihazının gizlilik ayarlarını değiştirebilirler.

14. Sound Buddy 

Talk uygulaması, panel üyelerinin mobil cihazlarındaki Sound Buddy özelliğini açmak için izinlerini isteyecektir. Bu özellik, panel üyelerinin maruz kaldığı radyo ve televizyon yayınlarının ses frekanslarını belirli aralıklarla, uygulama açık veya kapalı olsa da kaydedebilir. Sound Buddy, kaydedilen tüm sesleri hemen bir parmak izine dönüştürür (ses içeriğinin matematiksel temsillemelerinin bir koleksiyonudur ve pazar araştırmasının konusu olan radyo ve televizyon yayınlarının eşdeğer matematiksel temsillemeleri ile eşleştirilebilir). Oluşturulan parmak izi, orijinal sesin yeniden oluşturulmasına izin vermez, bu nedenle Sound Buddy, hiçbir sesi, ortam sesini, aramayı veya konuşmayı kaydetmez ve kişisel veri toplamaz. Oluşturulan parmak izi, şifrelenmiş tanımlanamayan bir formatta Talk'ın üçüncü taraf ortağı FLUZO TECHNOLOGIES, S.L.'nin sunucularına gönderilir ve anonimleştirilmiş bir şekilde depolanır ve işlenir.  Yukarıda açıklanan radyo ve televizyon yayınlarının seslerinin tanınması, Talk uygulamasının, panel üyelerinin maruz kaldığı bireysel radyo ve televizyon içeriğinin izleyicisini değerlendirmek, ses ölçümü verileri toplamak veya reklam kampanyalarının çevrimiçi etkililiğini ölçmek veya pazarlama kampanyalarıyla ilgili hedef kitle bilgilerini veya benzer modellerini geliştirmek için, elinde tuttuğu anonimleştirilmiş profil verileri veya pasif ölçüm verileriyle birlikte kullanılabilmesini sağlar. Talk, yalnızca anonimleştirilmiş bir formda olan yukarıdaki amaçlarla ilgili bilgileri üçüncü taraf müşterileriyle paylaşacaktır. Panel üyeleri, yukarıda açıklandığı gibi, mobil cihazları aracılığıyla Talk uygulamasının ses verilerini toplamasını artık istemiyorlarsa, uygulama içindeki özelliği devre dışı bırakabilir veya mobil cihazlarındaki gizlilik ayarlarını değiştirebilirler. 

15. Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasındaki değişiklikler

Talk’ın gizliliği koruma pratiklerini kendi görüşüne göre değiştirme ve işbu Gizlilik Politikasını dilediği zaman yenileme veya değiştirme hakkı saklıdır.  Bu yüzden Talk panel üyelerinin bu Gizlilik Politikasını sık sık kontrol etmelerini teşvik ediyor. Eğer Talk işbu Gizlilik Politikasına önemli değişmeler getirirse,  panel üyelerine burada veya elektronik ortamda ya da Talk ana sayfasında yayımlanan bildiri ile uyarılacaklardır. Bu Gizlilik Politikası bu sayfanın üst kısmında belirtilen son sürüm tarihinden itibaren geçerlidir.

16. Uygulanabilir mevzuat ve yargı yetkisi

Yukarıda bahsedilen Gizlilik Politikası ve buna getirinle her türlü değişme ya da politika ile ilgili olarak veya politikanın konusundan kaynaklanan her türlü ihtilaf ve uyuşmazlıklar Avusturya mevzuatı, Avrupa Birliği kanunları ve bütün uygulanabilir uluslararası sözleşmelere göre düzenlenip tamamlanacaklardır. İşbu Politikanın yukarıda bahsedilen mevzuat hükümlerine uygun olmayan veya yargı yetkisi kapsamındaki mahkeme tarafından geçersiz sayılan her hususun geçerliliğini ipso jure olarak kaybeder ve tam geçerliliğini koruyacak diğer hususların geçerliliğine etkide bulunmaksızın işbu belgeden kaldırılırTaraflar işbu Gizlilik Politikası ile çerez kullanma politikasından kaynaklanan ve bunlar ile ilgili her türlü sorun ve davalar konusunda Viyana mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine uymayı giderilmez şekilde kabul ederler.

Talk panel üyelerinin gizliliğini korumak Talk için olağanüstü önemlidir. Bu yüzden panel üyelerinin Talk’ın Gizlilik Politikası ile ilgili olarak şikâyetleri veya sakıncaları oldukları halde veya Talk Online Panelden vazgeçme isteğini göndermek istedikleri takdirde, oysa kimlik tanıtıcı bilgilere erişim almak, bunları gözden geçirmek, düzeltmek, silmek veya bunların işlenmesine karşı itirazda bulunmak için kanuni hakkını uygulamak istediklerinde Talk ile her zaman irtibata geçebilirler.  

 

Veri kontrolü:
Talk Online Panel GmbH,
Karlsgasse 7/5,
1040 Vienna Austria

e-mail: [email protected]
website: www.talkonlinepanel.com

Eğer kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi veya kullanımı hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yazılı olarak Talk'ın Veri Koruma Görevlisi ile iletişime geçin: 

Veri Koruma Memuru:
Bischof, Zorn + Partner Rechtsanwälte GmbH,  
Seilerstätte 18-20, 1010 Vienna, Austria  
e-posta: [email protected], web sitesi: www.talkonlinepanel.com

Gözetim Organı (Supervisory Authority):
Austrian Data Protection Authority (
www.data-protection-authority.gv.at )