Talk'a kayıt olduğunuz için teşekkür ederiz

Tarafınıza bir doğrulama e-maili gönderilmiştir. Doğrulama e-mailinin gelen kutunuza ulaşmaması durumunda lütfen spam kutunuzu kontrol edin.

Çerez Politikası

Son sürüm: 13/10/2022

İnternet dağıtıcısından kullanıcı tarayıcısına gönderilen küçük veri dosyası olan "Çerez" kullanıcının aynı bilgisayarı ve internet tarayıcısını kullanarak aynı internet sayfasını ziyaret ettiğinde veya kalış süresinde (“oturum çerezi”) veya takip eden ziyaretlerinde (“daimi çerez”) internet sayfasına kullanıcıyı tanımak için imkân sağlamak üzere kullanıcı bilgisayarının sabit diskinde muhafaza edilir. Oturum çerezi kullanıcının oturumu kapatmasına, belli bir internet sayfasını terk etmesine veya yazılımın (internet tarayıcısının) hareketten çekilmesine kadar kullanıcı cihazında muhafaza edilir, daimi çerez ise silinmesine veya önceden belirtilen son tarihe kadar kullanıcı cihazında kalır. Diğer benzeri dosyalar (veya takip teknolojileri) aynı şekilde çalışmaktadır ve Talk işbu Politikada bu şeklide bilgi toplayan bütün dosyaları belirlemek için “çerez” kelimesini kullanmaktadır.

Talk panel üyelerinin bir kısmını Talk internet sayfasını ve içinde önerilen hizmetleri kullandığında Talk, internet sayfasının işlevselliğinin kolaylaştırılması ve üyelere göre ayarlanabilir kişiselleştirilmiş hizmetlerin sağlanması amacı ile panel üyelerine ilişkin bilgileri muhafaza etmek ve bazen takip etmek için çerez ve benzeri teknolojileri internet sayfasında koruyabilir. Somut olarak Talk:

 • Talk internet sayfasının çalışmasına gerekli olduğu kadarıyla, örneğin, internet sayfasına erişim sağlanması, olağandışı online davranışın farkına varılması, sayfayı tekrar ziyaret eden panel üyelerinin belirlenmesi, hileci eylemlerin önlenmesi ve güvenliğin iyileştirilmesi, araştırmaya katılma sırasında daha iyi bir deneyim sağlanması, rahatsız edici bir şekilde tekrar eden araştırmanın önlenmesi, kalite kontrolü ve denetim uygulanması, hedef gruplarının belirlenmesinin iyileştirilmesi yolu ile araştırma katılımına izin verilmesi ve bunun kolaylaştırılması,  doldurulmuş anketlerin veya diğer işlerin takip edilmesi için;
 • Talk analitik uygulamalarının bir kısmını oluşturan internet sayfası ve hizmetlerine özgü çalışma özelliklerinin değerlendirilmesi, Talk internet sayfası ziyaretçilerinin bu sayfayı nasıl kullandıklarının ve belli bir nesne veya bağlantıyı gözden geçirip geçirmediklerinin daha iyi şekilde anlaşılması, internet sayfası içeriğinin ve hizmetlerin iyileştirilmesi, trafik modellerinin ölçülmesi ve istatistik verilerin incelenmesi için çerez kullanabilir.

Ayrıca Talk ile Talk Online Panel'in dikkatle seçilmiş üçüncü taraf partnerleri, online araştırma ölçümlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerinden bir bölümü oluşturan çerez veya benzeri teknolojileri:

 • panel üyelerinin hangi internet sayfalarını ziyaret ettikleri, ne gibi içeriğe maruz kaldıkları ve ne gibi içerikle online etkileşiminde bulunduklarının görülmesi amacı ile diğer internet sayfalarını ziyaret etiklerinde kimliklerini tanımak için;
 • reklam kampanyalarına ilişkin olarak seyirci kitlesinin davranışına ayrıntılı bilgi hazırlamak için Talk’ın gerçekleştirdiği online reklamların verimliliğinin incelenmesi kapsamında gözden geçirilmiş içeriği (ürünler, reklam kampanyaları), bunların hangi internet sayfalarında gözden geçirilmiş olduğunu ve içeriğin gözden geçirilmiş olduğu cihaz (örneğin, PC, tablet veya smart telefon) ile ilgili genel bilgiyi görme hakkına sahiptir;
 • panel üyelerinin belirli online reklamları izlemeleri halinde, kendilerini buna bağlı araştırmalara katılmaya davet etmek için  (daha somut olarak, Talk,  panel üyelerinin online reklam veya tanıtımı görmüş, üzerine tıklamış veya başka bir şekilde online iletişiminde bulunmuş olduklarını belirlemek üzere takip teknolojisi kullanmaktadır, bundan sonra söz konusu bilgi panel üyelerinin tanıtım ve reklam kampanyalarının verimliliğinin değerlendirilmesi amacı ile bağlı anket doldurmalarına davet edilmesi için kullanılmaktadır).
 • Belli internet sayfalarının veya uygulamanın ziyaretçilerini ya da belli dijital teknolojiyi gözden geçirenlerin toplam demografik terkibinin belirlenmesi için internet sayfasının takibi ve seyirci kitlesinin ölçülmesi amaçlarına uygun olarak çerez ve benzeri takip teknolojileri muhafaza edebilirler.

Bazı durumlarda Talk panel üyelerinin bilgileri üçüncü taraf partnerler ile paylaştırılabilir veya yukarıda sıralı amaçlara uygun olarak üçüncü tarafın çerezi ile bağlanabilir. Talk’ın üçüncü taraf partnerleri, birleşik raporlar oluşturmak üzere panel üyelerinin anket cevapları, profil bilgileri ve internetteki davranışları diğer partnerler ile birleştirebilirler. Bunun yanı sıra, modellenmiş bilgi bazında bilimsel raporlar hazırlayabilirler. “Modellenmiş” bilgi, aynı veya benzeri özelliklere sahip insanların neyi izlemek veya satın almak isteyebilmelerini tahmin etmek üzere (panel üyelerinin cinsiyeti, yaşı veya ziyaret ettikleri sayfalar gibi) demografik veya davranışsal özelliklerine dayanılarak geliştirilmiş verilerdir.

Talk panel üyeleri, Talk internet sayfası kullanarak ve Talk Çerez ve Gizlilik Politikası ile onayını vererek işbu Gizlilik Politikasında izah edildiği gibi çerez veya diğer takip teknolojilerinin kullanılmasına açık onayını vermektedirler.

Talk’ın kendi internet sayfalarında kullandığı Talk ve üçüncü taraflara ait çerezlerin ve bunların kullanma amaçlarının listesi aşağıda verilmiştir:

 • .adland.at - adland: Görüntülenen Reklam ve Web Site sayısını anket hedefleme nedeniyle ölçmek için, anket kampanyalarını ve web site istatistiklerini hesaplamak için ve anketlere dayalı reklam etkinli testler yürütmek için kullanılmakta. Yanı sıra, daha iyi reklam hedefleme olasılıkları yaratma nedeniyle üyelerin tıklama yolları biçimlenir ve istatistik ikizler, üyelerin profil bilgileri ve kullanım şekilleri benzer modeller inşa etmek için incelenir.
 • .grooovy.com - grooovy: Görüntülenen Reklam ve Web Site sayısını anket hedefleme nedeniyle ölçmek için, anket kampanyalarını ve web site istatistiklerini hesaplamak için ve anketlere dayalı reklam etkinli testler yürütmek için kullanılmakta. Yanı sıra, daha iyi reklam hedefleme olasılıkları yaratma nedeniyle üyelerin tıklama yolları biçimlenir ve istatistik ikizler, üyelerin profil bilgileri ve kullanım şekilleri benzer modeller inşa etmek için incelenir.
 • .meetrics.net - mxad_id: Görünürlük eşleme, Kitle doğrulaması için kullanılmakta.
 • .mindtake.com - panelist takma adı (MTPanelZoneNr veya takma ad tanımlama bilgisi kimliği), kardeş şirket "Reppublika -The Research Toolbox GmbH" tarafından pazar araştırması yapmak için. Açıklayıcı panelist profil anketleri ile birlikte: panelde daha fazla ankete davet için İnternet'teki web siteleri veya web sitesi içeriği (Editör, reklamlar) ile temasların ölçümü, web sitesi ve reklam kampanyası izleyici öngörülerinin hesaplanması (erişim, ulaşılan hedef kitlenin tanımı, vb..) ve çevrimiçi benzer modeller.
 • .mookie1.com - id, mdata: “Topluluğa benzer" kohortları ve çevrimiçi kitle analizlerini geliştirilme amacıyla kullanılmakta.
 • .reppublika.com - panelist takma adı (MTPanelZoneNr veya takma ad tanımlama bilgisi kimliği), kardeş şirket "Reppublika -The Research Toolbox GmbH" tarafından pazar araştırması yapmak için. açıklayıcı panelist profil anketleri ile birlikte: panelde daha fazla ankete davet için İnternet'teki web siteleri veya web sitesi içeriği (Editör, reklamlar) ile temasların ölçümü, web sitesi ve reklam kampanyası izleyici içgörülerinin hesaplanması (erişim, ulaşılan hedef kitlenin tanımı, vb.) ve çevrimiçi benzer modeller.
 • .talkonlinepanel.com - panelist takma adı (MTPanelZoneNr veya takma ad çerez kimliği), açıklayıcı panelist profili anketleriyle birlikte pazar araştırması yapmak için: panelde daha fazla ankete davet etmek için İnternet'teki web siteleri veya web sitesi içeriği (editoryal, reklamlar) ile temasların ölçümü, Web sitesi ve reklam kampanyası kitle içgörülerinin (erişim, ulaşılan hedef kitlenin tanımı vb.) ve çevrimiçi benzer modellerin hesaplanması.

 • Google Analytics - _ga: analiz/ölçüm, optimizasyon. Google LLC ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanıyoruz. "Google Analytics"in bir parçası olarak, web sitemizi kullanımınızı istatistiksel olarak değerlendirmek için bilgisayarınıza çerezler yerleştirilir. Bu çerezler tarafından bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil), Google sunucularında depolanmadan önce IP maskeleme adı verilen bir işlemle anonimleştirilir, böylece artık bir bilgisayara atanması mümkün olmaz. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google, anonimleştirilmiş verileri ABD'deki sunucularda depolar. Google, bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve diğer hizmetleri sağlamak için kullanır (Web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili). Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, Google tarafından tutulan diğer verilerle eşleştirilmeyecek veya ilişkilendirilmeyecektir. Google Analytics'in güvenlik ve gizlilik politikaları hakkında daha fazla bilgi için https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=trdevre dışı bırakmak için ziyaret edin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Talk panel üyelerine kullanılan teknolojileri hakkında şeffaf bildiri sunarak panel üyelerinin onayını alıyor ve tarayıcı oturumunun sona erdirilmesinden sonra kendi bilgisayarının sabit diskindeki çerezleri kaldırmak üzere internet sayfasında ve bilgisayar tarayıcı ayarlarını değiştirerek Talk tarafından kullanılan ayrı ayrı teknolojilerden vazgeçme imkânını sağlıyor. Her bir tarayıcı farklı olduğu için panel üyelerinden her birinin kendi tarayıcısının “Yardım” menüsüne girip çerez ayarlarının nasıl değiştirilebilmesini öğrenmesi tavsiye ediliyor. Çerezlerin tümü veya bazılarının kabul edilmemesini takiben, Talk sayfasının, giriş sonrası doğru olarak çalışmaması mümkün olabilir ve kullanıcıların bütün mevcut işlevsellikler ve hizmetlerin tam olanaklarından yaralanma imkânına kavuşması mümkünsüz olabilir.

Otomatik olarak toplanan ve Günlük Dosyalarda muhafaza edilen bilgiler

Talk ve üçüncü taraf partnerleri çerez korunması yolu ile kimlik bilgilerinin toplanmasına ek olarak panel üyelerinin kimlikleri tanıtmak üzere yardımda bulunan bilgi toplayabilirler. Talk internet sayfası IP adresleri, tarayıcı türü, internet hizmetleri tedarikçisi Talk sayfasında gözetilen dosyalar (örneğin HTML sayfaları, grafikler vb.), ileten sayfalar/terk edilen sayfalar, operasyon sistemi versiyonu, ziyaret tarihi/saati ve diğer verileri dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Talk kullanıcılarının internet tarayıcısından belli bilgi toplayıp günlük dosyalarda otomatik olarak muhafaza edebilir. Talk bu günlük dosyaları sistemin idaresi ve bakımı, kayıt desteklenmesi, ileten internet sayfalarının takibi, konum ve farklı güvenliği koruma amaçlarının (örneğin hatır kırıcı, spam ve DDOS saldırıları) ihtiva edilmesi ve kalitenin yükseltilmesi için kullanıyor. IP adresi, internet tedarikçisi tarafından kullanıcıların internette gezinmek üzere girdiğinde bilgisayarına otomatik olarak verilen numaradır.  Kullanıcının Talk’a ait internet portalını ziyaret ettiğinde Talk’a ait tarayıcılar istatistik ve analiz amaçlarına uygun olarak ve çifte katılımının önlenmesi amacı ile IP adresleri kaydediyorlar. Talk panel üyeleri işbu Çerez Politikasını kabul ederek Talk Online Panelinin IP adreslerini yukarıda sıralanan amaçlara uygun olarak kullanmasına açık onayını da veriyorlar.

Talk'un Gizlilik Politikasında yer alan diğer şartlar geçerlidir.