Εγγραφή

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Σε λίγα λεπτά θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης. Αν το email δεν έρθει (κοιτάξτε και στο spam folder) πατήστε εδώ για να σταλεί ξανά.

Πολιτική Cookies

 

Τελευταία έκδοση: 21/5/2018

Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων, που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη από ένα διακομιστή Internet και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη για να επιτρέψει στην ιστοσελίδα να αναγνωρίζει τον χρήστη, όταν επισκέπτεται ξανά την ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον ίδιο υπολογιστή και το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο είτε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του («session cookie») ή και για επόμενες επισκέψεις («μόνιμο cookie»). Τα session cookies αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη έως ότου αυτός αποσυνδεθεί ή έως ότου ο χρήστης αποχωρήσει από μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή έως ότου απενεργοποιηθεί το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης Internet), ενώ τα μόνιμα cookies παραμένουν στη συσκευή του χρήστη έως ότου διαγραφούν ή έως ότου επέλθει μια καθορισμένη προθεσμία. Άλλα παρόμοια αρχεία (ή τεχνολογίες παρακολούθησης) λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και σε αυτήν την Πολιτική, το Talk Online Panel χρησιμοποιεί τη λέξη «cookie» για να υποδηλώσει όλα τα αρχεία, που συλλέγουν πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο.

Στο πλαίσιο κατά το οποίο τα μέλη του Panel χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του Talk και τις υπηρεσίες, που προσφέρονται σε αυτήν, το Talk Online Panel μπορεί να αποθηκεύει τα cookies και τις σχετικές τεχνολογίες στην ιστοσελίδα, για να αποθηκεύει και μερικές φορές να παρακολουθεί πληροφορίες, σχετικά με τα μέλη του Panel, με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας και τη παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, που να προσαρμόζονται στα μέλη του. Συγκεκριμένα, το Panel μπορεί να αποθηκεύει cookies:

 • στο μέτρο, που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της ιστοσελίδας Talk, όπως για την παροχή πρόσβασης στην ιστοσελίδα, για τον εντοπισμό τυχόν ασυνήθιστης online συμπεριφοράς, για την αναγνώριση των μελών του Panel, όταν επισκέπτονται ξανά τη ιστοσελίδα, για την αποτροπή δόλιων δραστηριοτήτων και για τη βελτίωση της ασφάλειας, την εξασφάλιση καλύτερης εμπειρίας, σε περίπτωση συμμετοχής σε μια έρευνα, την αποφυγή της ενοχλητικής πρσόκλησης σε ίδια έρευνα, την άσκηση ελέγχου ποιότητας και επιβεβαίωση, την παροχή της δυνατότητας και τη διευκόλυνση συμμετοχής στις έρευνες βελτιώνοντας την αναγνώριση των ομάδων-στόχων, την παρακο­λούθηση ολοκληρωμένων ερευνών ή άλλων ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί.
 • για την αξιολόγηση της απόδοσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών ως μέρος των πρακτικών αναλύσεων του Talk για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες της ιστοσελίδας χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του Panel και αν έχουν έρθει σε επαφή με ένα αντικείμενο ή έναν σύνδεσμο, για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των υπηρεσίων, για τη μέτρηση των μοτίβων κινητικότητας και την απόκτηση στατιστικών στοιχείων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για τη διεξαγωγή των online διερευνητικών μετρή­σεων, το Talk Online Panel και οι προσεκτικά επιλεγμένοι συνεργάτες του - τρίτα μέρη μπορούν να αποθηκεύουν cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης, για να:

 • εντοπίζουν τα μέλη του Panel, όταν επισκέπτονται άλλες ιστοσελίδες, για να δούνε ποιές ιστοσελίδες επισκέφτηκαν, σε ποιο περιεχόμενο εκτέθηκαν και με ποιο περιεχόμενο έχουν αλληλεπιδράσει online.
 • Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αποτελσματικότητας online διαφήμισεων που το Talk πραγματοποιεί, αυτό έχει το δικαίωμα να τοποθετεί cookies στα μέλη του Panel, για να βλέπει το περιεχόμενο  με το οποίο κάθε μέλος έχει έρθει σε επαφή (ποια προϊόντα, ποιες διαφημιστικές καμπάνιες), ποιες ιστοσελίδες έχουν προβληθεί και γενικές πληροφορίες, σχετικά με τη συσκευή στην οποία προβλήθηκε το περιεχόμενο (π.χ. PC, tablet ή smartphone), για να αναπτύξει λεπτομερείς πληροφορίες, σχετικά με τη συμπεριφορά του κοινού σε σχέση με τις διαφημιστικές καμπάνιες.
 • Εάν τα μέλη του Panel έχουν δει ορισμένες online διαφημίσεις, να τους προσκαλέσει να συμμετάσχουν σε σχετικές έρευνες (συγκεκριμένα, το Talk χρησιμοποιεί την τεχνολογία παρακολούθησης για να προσδιορίσει εάν τα μέλη του Panel έχουν δει, έχουν κάνει κλικ ή με άλλο τρόπο έχουν αλληλεπιδράσει με online διαφήμιση ή προώθηση, και στη συνέχεια οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να προσκαλέσει τα μέλη του Panel να ολοκληρώσουν μια σχετική έρευνα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της προώθησης και διαφημιστικών καμπανιών).
 • με σκοπό τη παρακολούθηση των χρηστών στις ιστοσελίδες, τη μέτρηση κοινού, για να κατανοήσουν τη συνολική δημογραφική σύνθεση των επισκεπτών σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή μια εφαρμογή ή τους επισκέπτες ψηφιακής τεχνολογίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες, για τα μέλη του Talk Panel, μπορούν να μοιραστούν με τρίτους συνεργάτες ή πελάτες, ή μπορούν να συνδεθούν με ένα cookie τρίτου μέρους για τους παραπάνω σκοπούς. Τρίτοι συνεργάτες ή πελάτες του Talk, μπορούν να συνδυάσουν τις απαντήσεις στις έρευνες, τις πληροφορίες του προφίλ και τη συμπεριφορά, στο internet, των μελών του Panel με εκείνες των άλλων μελών για να λάβουν συγκεντρωτικές αναφορές. Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν επιστημονικές μελέτες βάσει πληροφοριών μοντέλων συμπεριφοράς. Τα «μοντέλα συμπεριφοράς» αποτελούν πληροφορίες που βασίζονται σε δημογραφικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά (όπως φύλο, ηλικία και ιστοσελίδες των μελών του Panel, που έχουν επισκεφτεί), που προβλέπουν τι θα παρακολουθούν ή θα αγοράζουν άτομα με παρόμοια ή αντίστοιχα χαρακτηριστικά.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα του Talk και συμφωνώντας με την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Απορρήτου του Talk, τα μέλη του Talk Panel δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στη χρήση cookies ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει συγκεκριμένα cookiess τρίτων και του Τalk Online Panel, που χρησιμοποιεί το Panel στην ιστοσελίδα του και ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιείται κάθε cookie:

 • .adland.at - adland: Μετρήσεις εκθέσεων διαφήμισης και ανοιγμάτων ιστότοπων για στόχευση έρευνας, υπολογισμό στατιστικών καμπάνιας και ιστότοπων. Καθώς και δοκιμές αποτελεσματικότητας διαφήμισης με βάση την έρευνα, μοντελοποίηση της διαδρομής clickstream και υπολογισμό στατιστικών διδύμων βάση των μοντέλων χρήσης και των πληροφοριών προφίλ πίνακα για δημιουργία μοντέλων για καλύτερες πιθανές στοχεύσεις διαφημίσεων
 • .grooovy.com - grooovy: Μετρήσεις εκθέσεων διαφήμισης και ανοιγμάτων ιστότοπων για στόχευση έρευνας, υπολογισμό στατιστικών καμπάνιας και ιστότοπων. Καθώς και δοκιμές αποτελεσματικότητας διαφήμισης με βάση την έρευνα, μοντελοποίηση της διαδρομής clickstream και υπολογισμό στατιστικών διδύμων βάση των μοντέλων χρήσης και των πληροφοριών προφίλ πίνακα για δημιουργία μοντέλων για καλύτερες πιθανές στοχεύσεις διαφημίσεων
 • .meetrics.net - mxad_id:Αντιστοίχιση ορατότητας, Επαλήθευση κοινού
 • .mindtake.com - MTPanelZoneNr: Μετρήσεις προβολής διαφήμισης και ανοιγμάτων ιστότοπου για στόχευση έρευνας, υπολογισμό στατιστικών καμπάνιας και ιστότοπων, καθώς και δοκιμές αποτελεσματικότητας διαφήμισης που βασίζονται σε έρευνες
 • .mookie1.com - id, mdata: Ανάπτυξη διαδικτυακών ομάδων και ακρίβεια του κοινού
 • .reppublika.com - MTPanelZoneNr: Μετρήσεις εκθέσεων διαφήμισης και ανοιγμάτων ιστότοπου για στόχευση έρευνας, υπολογισμό στατιστικών καμπάνιας και ιστότοπων, καθώς και δοκιμές αποτελεσματικότητας διαφήμισης που βασίζονται σε έρευνες
 • talkonlinepanel.com - MTPanelZoneNr: Μετρήσεις της προβολής διαφήμισης και ανοιγμάτων ιστοτόπων για στόχευση έρευνας και για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση των διαφημίσεων και της ιστοσελίδας
 • Google Analytics- _ga: Ανάλυση / Μέτρηση, Βελτιστοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Google Analytics, παρακαλώ επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
  για απενεργοποίηση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Το Talk λαμβάνει συγκατάθεση από τα μέλη του Panel, παρέχοντάς τους ξεκάθαρες ενημερώσεις σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί και τους δίνει την ευκαιρία να διαγαρφούν ανά πάσα στιγμή από τους τύπους τεχνολογιών που χρησιμοποιεί το Talk στην ιστοσελίδα ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στον υπολογιστή τους, για να απενεργοποιούν τα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους, όταν τερματίζεται μια περίοδος λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Επειδή κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, συνιστάται κάθε μέλος του Panel να μεταβεί στο μενού «Βοήθειας» του δικού του browser για να μάθει πώς να αλλάζει τις ρυθμίσεις cookies. Μετά την απόρριψη μέρους ή του συνόλου των cookies, η ιστοσελίδας του Talk ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά μετά την είσοδο και οι χρήστες μπορούν να μην είναι σε θέση να επωφεληθούν από τις πλήρεις δυνατότητες όλων των διαθέσιμων λειτουργιών και υπηρεσιών.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής

Εκτός από τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών με την αποθήκευση cookies, το Talk και οι τρίτοι συνεργάτες του μπορούν επίσης να συλλέγουν πληροφορίες, που βοηθoύν στην αναγνώριση των μελών του Panel του. Η ιστοσελίδα του Talk μπορεί αυτόματα να συλλέγει και να αποθηκεύει ορισμένες πληροφορίες από το Internet browser των χρηστών του Talk σε αρχεία καταγραφής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διευθύνσεων IP, του τύπου των browsers, του παροχέα υπηρεσιών Internet, των αρχείων που εμφανίζονται στη ιστοσελίδα του Talk (π.χ. ιστοσελίδες HTML, διαγράμματα κ.λπ.), ιστοσελίδες παραπομπής/ιστοσελίδες εξόδου, έκδοση λειτουργικού συστήματος, δείκτη ημερομηνίας / ώρας και δεδομένα παρακολούθησης. Το Talk χρησιμοποιεί αυτά τα αρχεία καταγραφής για σκοπούς όπως η διαχείριση και υποστήριξη του συστήματος, η τήρηση αρχείων, ο εντοπισμός ιστοσελίδων παραπομπής, η συμπερίληψη τοποθεσίας και για διάφορους σκοπούς ασφαλείας (π.χ. έλεγχος προσβλητικών, ανεπιθύμητων ή DDOS επιθέσεων). Μία διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός, που δίνεται αυτόματα στον υπολογιστή ενός χρήστη από τον ISP τους, όταν περιηγείστε στο Διαδίκτυο. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τις ιστοσελίδες της δικτυακής πύλης του Talk, οι Talk servers καταγράφουν διευθύνσεις IP για στατιστικούς και αναλυτικούς σκοπούς, καθώς και για να αποφευχθεί η διπλή συμμετοχή σε έρευνες. Συμφωνώντας με αυτήν την Πολιτική Cookies, τα μέλη του Talk Panel δίνουν επίσης τη ρητή συγκατάθεσή τους στο Talk Online Panel για να χρησιμοποιήσουν τις διευθύνσεις IP για τους προαναφερθέντες σκοπούς.