Registrovať

Ďakujeme Vám za Vašu registráciu!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzujúci e-mail, rovnako ako pozvanie k Vášmu prvému Talk prieskumu. Prípadne si tiež, prosím, skontrolujte zložku so spamom.

Zásady používania súborov Cookie

Najnovšia verzia: 21/5/2018

Cookie je malé množstvo dátového súboru, ktorý je odoslaný do prehliadača používateľa z webového servera a uložený na pevnom disku počítača užívateľa, aby web umožnil rozpoznať užívateľa, keď sa vráti na web pomocou rovnakého počítača a webového prehliadača, a to buď po dobu jeho návštevy ("session cookie"), alebo pre opakované návštevy ("trvalý súbor cookie"). Súbory "session cookie" sú uložené v zariadení užívateľa až do odchodu, pokiaľ používateľ neopustí webovú stránku alebo nebude software (webový prehliadač) deaktivovaný, zatiaľ čo trvalé súbory cookie zostanú v zariadení užívateľa až po odstránení alebo po dosiahnutí určitého dátumu vypršania platnosti. Iné podobné súbory (alebo sledovacie technológie) pracujú rovnakým spôsobom a Talk používa slovo "Cookie" v týchto zásadách a odkazuje na všetky súbory, ktoré zhromažďujú informácie týmto spôsobom.

Ako súčasť členstva panelu Talk a možnosti využívať webové stránky spoločnosti Talk a služby, ktoré sú na nej ponúkané, môže spoločnosť Talk na svojich webových stránkach umiestniť súbory cookie a podobné technológie pre ukladanie a prípadne sledovania informácií o členoch panelu, aby uľahčila fungovanie webových stránok alebo aby poskytla prispôsobiteľné a personalizované služby svojim členom. Presnejšie povedané, webová stránka Talk môže uchovávať súbory cookie:

 • nevyhnutné pre fungovanie webových stránok Talk, ako je umožnenie prístupu na webové stránky, na identifikáciu nezvyčajného správania na internete, pre rozpoznávanie členov panelu pri ich návrate na web, aby zabránila podvodnej činnosti a zlepšila bezpečnosť, zabránila obťažujúcemu opakovanému zasielaniu prieskumov, k vykonávaniu kontroly kvality a validácie, aby umožnila alebo uľahčila účasti na prieskume zlepšením uznaním cieľovej skupiny, pre sledovanie dokončených prieskumov alebo iných ukončených akcií;
 • alebo nevyhnutné na vyhodnotenie výkonnosti webových stránok a služieb v rámci analytických postupov spoločnosti Talk, aby bolo jasné, ako návštevníci webovej stránky Talk používajú, či bol návštevníkovi zobrazený daný objekt alebo odkaz alebo pre služby webových stránok, vzory a získavanie štatistických údajov;

Okrem toho v rámci on-line výskumných aktivít v oblasti merania, spoločnosť Talk a jej starostlivo vybraný partneri – tretie strany môžu umiestniť cookies alebo podobnú technológiu sledovania, aby:

 • identifikovali členov panelu Talk, keď navštívia iné webové stránky, aby zistili, aké webové stránky členovia panelu navštívili, akému obsahu boli vystavení a s akým obsahom na internete pracovali.
 • v rámci výskumu efektívnosti online inzercie, ktorú Talk vykonáva, má právo uchovávať súbory cookie členov panelu, aby zistil obsah vzťahujúci sa k výskumu, ktorý si člen panelu prezeral (ktorý produkt, ktorú reklamnú kampaň), na ktorej webovej stránke bol tento obsah zobrazený, a všeobecné informácie o zariadení (napr. počítač, tablet alebo smartphone) za účelom získania informácií súvisiacich s marketingovými kampaňami.
 • členovia panelu, ktorí videli určité online reklamy, pozvali na relevantné prieskumy súvisiace s touto skúsenosťou (konkrétne Talk používa technológiu sledovania na zistenie, či členovia panelu videli, klikli alebo inak interagovali s online reklamou alebo propagáciou a potom tieto informácie používa na to, aby členov panelu vyzval na dokončenie súvisiaceho prieskumu s cieľom posúdiť účinnosť propagačných a reklamných kampaní).
 • na účely monitorovania webových stránok a merania publika s cieľom pochopiť agregovanú demografickú štruktúru návštevníkov webových stránok alebo aplikácií alebo divákov digitálnych technológií.

V konkrétnych prípadoch môže byť určitá informácia o členoch panelu Talk zdieľaná s partnermi (treťou stranou) alebo pre vyššie uvedené účely môžu byť prepojené s cookie tretej strany. Partneri alebo klienti spoločnosti Talk (tretia strana) môžu zlučovať odpovede z prieskumov, informácie z profilu a správanie pri surfovaní na webe členov panelu s týmito ostatných užívateľov, aby mohli vytvárať agregované prehľady. Môžu tiež vytvárať záverečnej správy, založené na modelovaných informáciách. „Modelovaná“ informácia sú dáta, vyvíjané na základe demografických charakteristík a charakteristík správania (napr. pohlavie, vek a navštívené webové stránky), ktoré predpovedajú, čo by ľudia s podobnými alebo zodpovedajúcimi charakteristikami sledovali alebo kupovali.

Používaním webu Talk a súhlasom so zásadami používania súborov cookie spoločnosti Talk a zásadami ochrany súkromia pri registrácii členovia panelu Talk výslovne súhlasia s používaním súborov cookie a iných podobných technológií sledovania, ako je popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Nižšie je zoznam jednotlivých súborov cookie spoločnosti Talk a tretích strán, ktoré Talk používa na svojich webových stránkach, a účel, na ktorý sa používa každý súbor cookie:

 • .adland.at - adland: Meranie expozície reklám a webových stránok pre zacielenie prieskumov, kalkulácia kampaní a štatistiky webových stránok a testovanie efektivity reklamy založenej na výskume, modelovanie a výpočet štatistických dvojčiat založených na vzorkách využitie a informácií o panelovom profile pre budovanie vzhľadu modelov pre lepšie cielenie reklamy
 • .grooovy.com - grooovy: Meranie expozície reklám a webových stránok pre zacielenie prieskumov, kalkulácia kampaní a štatistiky webových stránok a testovanie efektivity reklamy založenej na výskume, modelovanie a výpočet štatistických dvojčiat založených na vzorkách využitie a informácií o panelovom profile pre budovanie vzhľadu modelov pre lepšie cielenie reklamy
 • .meetrics.net - mxad_id: Prispôsobenie viditeľnosti, Overenie publika
 • .mindtake.com - MTPanelZoneNr: Meranie expozície reklám a webových stránok pre zacielenie prieskumov, výpočty kampaní a štatistík webových stránok a testovanie účinnosti reklamy
 • .mookie1.com .adform.net - id, mdata: Vývoj on-line skupín a a nahliadnutie do publika
 • .reppublika.com - MTPanelZoneNr: Meranie expozície reklám a webových stránok pre zacielenie prieskumov, výpočty kampaní a štatistík webových stránok a testovanie účinnosti reklamy
 • .talkonlinepanel.com - MTPanelZoneNr: Meranie expozície reklám a webových stránok pre zacielenie prieskumov a pre zber štatistických údajov o expozícii reklám a webových stránok

Talk získa súhlas členov svojich panelov s tým, že im poskytne transparentné informácie o využívaní technológií a možnosť kedykoľvek odmietnuť typy technológií používaných na webových stránkach Talk alebo zmenou nastavenia prehliadača na svojom zariadení, aby sa deaktivovali súbory cookie po skončení relácie prehliadača. Vzhľadom k tomu, že každý prehliadač je iný, členom panelu sa odporúča prejsť do ponuky „Nápoveda“ svojho prehliadača, aby sa dozvedeli, ako zmeniť nastavenia súborov cookie vo vašom prehliadači. Po odmietnutí všetkých alebo len niektorých súborov cookie nemusia webové stránky Talk po prihlásení fungovať správne a používatelia nebudú môcť plne využívať všetky funkcie alebo služby, ktoré Talk ponúka.

Informácie automaticky zbierané a uložené v protokolových súboroch

Vedľa zhromažďovania osobných údajov prostredníctvom umiestnenie súborov cookie môže spoločnosť Talk a jeho partneri – (tretia strana) zhromažďovať informácie, ktoré pomáhajú k identifikácii členov panelu. Webové stránky Talk môžu automaticky zhromažďovať a ukladať určité informácie z webového prehliadača používateľov panelu Talk v protokolových súboroch, okrem iného IP adresu, typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb, súbory prehliadané na webe Talk (napr. HTML stránky, grafika atď.), odkazovanie/ukončenie stránok, verzia operačného systému, dátum/čas pečiatky a dátový tok dát. Talk používa tieto protokolové súbory na účely správy a údržby systému, vedenie záznamov, sledovanie odkazujúcich webových stránok, odvodenie polohy a rôzne bezpečnostné účely (napr. kontrola zneužívania, spam a útoky DDOS) a účely zaistenia kvality. IP adresa je číslo automaticky priradené k užívateľovmu zariadeniu pripojenému na internet jeho poskytovateľom internetu. Keď používateľ navštívi stránky Talk, servery zaznamenávajú IP adresu na štatistické a analytické účely, rovnako ako s cieľom vylúčiť duplicitné účasti v prieskumoch. Súhlasom s týmito zásadami používania súborov cookie členovia panelu Talk tiež výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť Talk môže používať ich IP adresy pre vyššie uvedené účely.

Všetky ostatné pojmy, obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov Talk, sú platné.