Ďakujeme Vám za Vašu registráciu!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzujúci e-mail, rovnako ako pozvanie k Vášmu prvému Talk prieskumu. Prípadne si tiež, prosím, skontrolujte zložku so spamom.

Zásady používania súborov Cookie

Najnovšia verzia: 22. 9. 2022

Cookie je malý dátový súbor, ktorý je odoslaný do prehliadača používateľa z webového servera a uložený na pevnom disku počítača užívateľa, aby web umožnil rozpoznať užívateľa, keď sa vráti na web pomocou rovnakého počítača a webového prehliadača, a to buď po dobu jeho návštevy ("session cookie"), alebo pre opakované návštevy ("trvalý súbor cookie"). Súbory "session cookie" sú uložené v zariadení užívateľa až do odchodu, pokiaľ používateľ neopustí webovú stránku alebo nebude software (webový prehliadač) deaktivovaný, zatiaľ čo trvalé súbory cookie zostanú v zariadení užívateľa až do ich odstránenia alebo do dosiahnutia určitého dátumu vypršania platnosti. Iné podobné súbory (alebo sledovacie technológie) pracujú rovnakým spôsobom a Talk používa slovo "Cookie" v týchto zásadách na odkazovanie na akékoľvek súbory, ktoré zhromažďujú informácie týmto spôsobom.

Keď niektorý člen panelu Talk použije webové stránky spoločnosti Talk a služby, ktoré sú na nej ponúkané, môže spoločnosť Talk na svojich webových stránkach umiestniť súbory cookie a podobné technológie na zber informácií o členoch panelu a niekedy na meranie funkcionality webových stránok, aby poskytla prispôsobiteľné a personalizované služby svojim členom. Presnejšie povedané, Talk môže uchovávať súbory cookie:

 • nevyhnutné pre fungovanie webových stránok Talk, ako je umožnenie prístupu na webové stránky, na identifikáciu nezvyčajného správania na internete, pre rozpoznávanie členov panelu pri ich návrate na web, aby zabránila podvodnej činnosti a zlepšila bezpečnosť, zvýšila kvalitu výskumov, zabránila obťažujúcemu opakovanému zasielaniu prieskumov, k vykonávaniu kontroly kvality a validácie, aby umožnila alebo uľahčila účasť na prieskume lepším rozoznaním cieľovej skupiny, pre sledovanie dokončených prieskumov alebo iných ukončených akcií.
 • alebo nevyhnutné na vyhodnotenie výkonnosti webových stránok a služieb v rámci analytických postupov spoločnosti Talk, aby bolo jasné, ako návštevníci webovú stránku Talk používajú a či bol návštevníkovi zobrazený daný objekt alebo odkaz alebo pre služby webových stránok, vzory návštevnosti a získavanie štatistických údajov.

Okrem toho v rámci on-line výskumných aktivít v oblasti merania, spoločnosť Talk a jej starostlivo vybraní partneri – tretie strany môžu umiestniť cookies alebo podobnú technológiu sledovania v prípadoch, aby:

 • identifikovali členov panelu Talk, keď navštívia iné webové stránky, aby zistili, aké webové stránky členovia panelu navštívili, akému obsahu boli vystavení a s akým obsahom na internete pracovali.
 • v rámci výskumu efektivity online inzercie, ktorú Talk vykonáva, má právo uchovávať súbory cookie členov panelu, aby zistil obsah vzťahujúci sa k výskumu, ktorý si člen panelu prezeral (ktorý produkt, ktorú reklamnú kampaň), na ktorej webovej stránke bol tento obsah zobrazený, a všeobecné informácie o zariadení (napr. počítač, tablet alebo smartphone) za účelom získania informácií súvisiacich s marketingovými kampaňami.
 • členovia panelu, ktorí videli určité online reklamy, boli pozvaní na relevantné prieskumy súvisiace s touto skúsenosťou (konkrétne Talk používa technológiu sledovania na zistenie, či členovia panelu videli, klikli alebo inak interagovali s online reklamou alebo propagáciou a potom tieto informácie používa na to, aby členov panelu vyzval na dokončenie súvisiaceho prieskumu s cieľom posúdiť účinnosť propagačných a reklamných kampaní).
 • na účely monitorovania webových stránok a merania publika s cieľom pochopiť agregovanú demografickú štruktúru návštevníkov webových stránok alebo aplikácií alebo divákov digitálnych technológií.

V niektorých prípadoch môže byť určitá informácia o členoch panelu Talk zdieľaná s partnermi (treťou stranou) alebo pre vyššie uvedené účely môžu byť prepojené s cookie tretej strany. Partneri alebo klienti spoločnosti Talk (tretie strany) môžu zlučovať odpovede z prieskumov, informácie z profilu a správanie pri surfovaní na webe členov panelu s týmito ostatných užívateľov, aby mohli vytvárať agregované prehľady. Môžu tiež vytvárať vedecké správy, založené na modelovaných informáciách. „Modelovaná“ informácia sú dáta, vyvíjané na základe demografických charakteristík a charakteristík správania (napr. pohlavie, vek a navštívené webové stránky), ktoré predpovedajú, čo by ľudia s podobnými alebo zodpovedajúcimi charakteristikami sledovali alebo kupovali.

Používaním webu Talk a súhlasom so Zásadami používania súborov cookie spoločnosti Talk a Zásadami ochrany osobných údajov pri registrácii členovia panelu Talk výslovne súhlasia s používaním súborov cookie a iných podobných technológií sledovania, ako sú popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Nižšie je zoznam jednotlivých súborov cookie spoločnosti Talk a tretích strán, ktoré Talk používa na svojich webových stránkach, a účel, na ktorý sa každý súbor cookie používa:

 • .adland.at - adland: Meranie expozície reklám a webových stránok pre zacielenie prieskumov, kalkulácia kampaní a štatistiky webových stránok, ako aj pre vykonávanie testov efektivity reklamy založených na prieskumoch, modelovanie ciest kliknutí a výpočet štatistických dvojčiat založených na vzorkách využitia a informácií o panelovom profile pre budovanie modelov podobnosti pre lepšie pravdepodobnosti cielenia
 • .grooovy.com - grooovy: Meranie expozície reklám a webových stránok pre zacielenie prieskumov, kalkulácia kampaní a štatistiky webových stránokako aj pre vykonávanie testov efektivity reklamy založených na prieskumoch, modelovanie ciest kliknutí a výpočet štatistických dvojčiat založených na vzorkách využitia a informácií o panelovom profile pre budovanie modelov podobnosti pre lepšie pravdepodobnosti cielenia
 • .meetrics.net - mxad_id: Prispôsobenie viditeľnosti, overenie publika
 • .mindtake.com - pseudonym panelistu (MTPanelZoneNr alebo pseudonym cookie ID) na vykonávanie výskumu trhu sesterskou spoločnosťou „Reppublika – The Research Toolbox GmbH.“ v kombinácii s deskriptívnymi výskumami profilov panelistov: meranie kontaktu s webstránkami alebo ich obsahom (články, reklamy) na internete pre pozvánky do ďalších výskumov v paneli, výpočty náhľadov publík webstránok a reklamných kampaní (dosah, popis dosiahnutého publika a pod.) a online modely podobnosti
 • .mookie1.com, . - id, mdata: Vývoj on-line podobnostných kohort, náhľady na publikum a zacielenie ankiet
 • .reppublika.com - pseudonym panelistu (MTPanelZoneNr alebo pseudonym cookie ID) na vykonávanie výskumu trhu sesterskou spoločnosťou „Reppublika – The Research Toolbox GmbH.“ v kombinácii s deskriptívnymi výskumami profilov panelistov: meranie kontaktu s webstránkami alebo ich obsahom (články, reklamy) na internete pre pozvánky do ďalších výskumov v paneli, výpočty náhľadov publík webstránok a reklamných kampaní (dosah, popis dosiahnutého publika a pod.) a online modely podobnosti
 • .talkonlinepanel.com - pseudonym panelistu (MTPanelZoneNr alebo pseudonym cookie ID) na vykonávanie výskumu trhu v kombinácii s deskriptívnymi výskumami profilov panelistov: meranie kontaktu s webstránkami alebo ich obsahom (články, reklamy) na internete pre pozvánky do ďalších výskumov v paneli, výpočty náhľadov publík webstránok a reklamných kampaní (dosah, popis dosiahnutého publika a pod.) a online modely podobnosti

 • Google Analytics - _ga: Analýza / Meranie, Optimalizácia.
  Používame službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. V rámci služby "Google Analytics" sa do vášho počítača ukladajú súbory cookie na štatistické vyhodnocovanie používania našej webovej stránky. Informácie generované týmito súbormi cookie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa pred uložením na serveroch spoločnosti Google anonymizujú prostredníctvom procesu nazývaného maskovanie IP, takže ich už nie je možné priradiť k počítaču. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Spoločnosť Google ukladá anonymizované údaje na serveroch v USA. Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivite na webovej stránke pre prevádzkovateľov webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej lokalite a používaním internetu. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude porovnávať ani spájať so žiadnymi inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Ďalšie informácie o zásadách bezpečnosti a ochrany osobných údajov spoločnosti Google Analytics, navštívte stránku https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
  Ak sa chcete odhlásiť: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Talk získa súhlas členov svojich panelov s tým, že im poskytne transparentné informácie o využívaní technológií a možnosť kedykoľvek odmietnuť typy technológií používaných na svojich webových stránkach alebo zmenou nastavenia prehliadača na svojom zariadení, aby sa deaktivovali súbory cookie po skončení relácie prehliadača. Vzhľadom k tomu, že každý prehliadač je iný, členom panelu sa odporúča prejsť do ponuky „Nápoveda“ svojho prehliadača, aby sa dozvedeli, ako zmeniť nastavenia súborov cookie. Po odmietnutí všetkých alebo len niektorých súborov cookie nemusia webové stránky Talk po prihlásení fungovať správne a používatelia možno nebudú môcť plne využívať všetky funkcie alebo služby, ktoré Talk ponúka.

Informácie automaticky zbierané a uložené v protokolových súboroch

Vedľa zhromažďovania osobných údajov prostredníctvom umiestnenia súborov cookie môže Talk a jeho partneri – tretie strany – zhromažďovať informácie, ktoré pomáhajú k identifikácii členov panelu. Webové stránky Talk môžu automaticky zhromažďovať a ukladať určité informácie z webového prehliadača používateľov panelu Talk v protokolových súboroch, okrem iného IP adresu, typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb, súbory prehliadané na webe Talk (napr. HTML stránky, grafika atď.), odkazujúce/odchodové stránky, verziu operačného systému, pečiatky dátumu a času a dátový tok kliknutí. Talk používa tieto protokolové súbory na účely správy a údržby systému, vedenie záznamov, sledovanie odkazujúcich webových stránok, odvodenie polohy a rôzne bezpečnostné účely (napr. kontrola zneužívania, spam a útoky DDoS) a účely zvyšovania kvality. IP adresa je číslo automaticky priradené k užívateľovmu zariadeniu pripojenému na internet jeho poskytovateľom internetu. Keď používateľ navštívi stránky Talk, servery zaznamenávajú IP adresu na štatistické a analytické účely, a tiež s cieľom vylúčiť duplicitné účasti v prieskumoch. Súhlasom s týmito Zásadami používania súborov Cookie členovia panelu Talk tiež výslovne súhlasia s tým, že Talk Online Panel môže používať ich IP adresy pre vyššie uvedené účely.

Všetky ostatné pojmy, obsiahnuté v Zásadách ochrany osobných údajov Talk, zostávajú v platnosti.