Registrovať

Ďakujeme Vám za Vašu registráciu!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzujúci e-mail, rovnako ako pozvanie k Vášmu prvému Talk prieskumu. Prípadne si tiež, prosím, skontrolujte zložku so spamom.

Zásady ochrany osobných údajov

Najnovšia verzia: 29/7/2019

Talk Online Panel sa pevne zaviazal chrániť bezpečnosť a integritu všetkých osobných informácií zhromaždených alebo zverejnených členmi jeho panelu: Používatelia Talk môžu byť istí, že ich súkromie je prioritou číslo jedna pre Talk.

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aký typ osobných údajov alebo iných osobne identifikovateľných informácií Talk zhromažďuje o svojich registrovaných členov jeho panelov, o tom, ako využíva, zdieľa alebo zverejňuje tieto informácie, ako aj voľby a práva člena panelu, týkajúce sa spracovania informácií v súvislosti so službami, ponúkanými na webových stránkach Talk a v mobilnej aplikácii Talk (aplikácia "Talk"). Talk hodnotí dôveru svojich členov, a preto sú tieto Zásady ochrany osobných údajov prezentované jasne a zrozumiteľne namiesto použitia iba právnej terminológie. Mobilná aplikácia Talk podlieha ďalším podmienkam ochrany osobných údajov, uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Použitie služieb členmi panelu Talk je úplne dobrovoľné a preto zhromažďovanie, spracovanie a zdieľanie ich osobných údajov a osobne identifikovateľných informácií v Talk Online Paneli, týkajúce sa služieb a týchto Zásad ochrany osobných údajov, sa vykonáva s ich súhlasom. Takýto dobrovoľný súhlas môže byť odvolaný rovnako ľahko, ako bol poskytnutý, napr. elektronicky.

Spoločnosť Talk sa zaviazala k plnému dodržiavaniu požiadaviek na ochranu údajov stanovených vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018, ako aj v rakúskych právnych predpisoch o ochrane údajov, všetkých príslušných miestnych zákonov krajiny a všetkých medzinárodných zmluvách. Talk a jej starostlivo vybrané partnerské - tretie strany navyše vždy usilujú o zjednotení svojich postupov ochrany osobných údajov a prispôsobujú svoje technológie všetkým zákonom, kódexom a normám, platným v rámci výskumných asociácií trhu a prieskumu verejnej mienky, ako sú ESOMAR, VMÖ (Združenie trhových analytikov v Rakúsku) a BVM (Združenie trhových a výskumných analytikov v Nemecku), ktorým členom je Talk. Všetky odkazy v týchto Zásadách ochrany osobných údajov na "Talk Online Panel" alebo "Talk" zahŕňajú Talk a jej materskej, dcérskej spoločnosti, združené podniky a spoločnosti pod jej kontrolu. Na účely týchto Zásad "on-line" zahŕňa aj mobilné aplikácie.

1. Aké informácie zhromažďuje Talk a ako ich zhromažďuje
2. Ako Talk používa informácie
3. Zdieľanie a zverejňovanie akýchkoľvek osobných údajov
4. Zachovanie dát
5. Odkazy na iné webové stránky
6. Ochrana súkromia detí
7. Bezpečnostné opatrenia
8. Práva členov Panelu
9. Facebook Connect
10. Widgety sociálnych médií
11. Mobilná aplikácia Talk
12. Talk on the road
13. Talk Connect
14. Zmeny zásady ochrany osobných údajov a zásad Cookie
15. Rozhodné právo a právomoc

 

1. Aké informácie zhromažďuje Talk a ako ich zhromažďuje

Talk Online Panel ponúka svojim registrovaným členom príležitosť zúčastniť sa rôznych prieskumov verejnej mienky, sociálnych prieskumov a prieskumov prieskumov trhu, ktoré pomáhajú zákazníkom spoločnosti Talk získať lepšie informácie o spotrebiteľskom marketingu a nakoniec prijať vhodné obchodné rozhodnutie. Okrem toho Talk takisto zainteresuje svojich členov a dá im príležitosť podieľať sa na rôznych online meracích aktivitách, vrátane sledovania využitia webových stránok, výskumu účinnosti online reklamy, meranie publika a vývoja projektov analýzy publika a podobných modelov (ako v Zásadách Cookie). Ak žiadna sledovacie aktivita nebola popísaná v rámci súčasných Zásad ochrany osobných údajov alebo Zásad Cookies, alebo ak vyžaduje inštaláciu nástroja alebo aplikácie, Talk požiada svojich členov o ich výslovný a samostatný súhlas.

Konkrétne spoločnosť Talk zhromažďuje osobné údaje dobrovoľne od svojich členov (i) vždy, keď vyplní registračný formulár, aby sa stali členmi panelu Talk, alebo keď reagujú na dostupné profilové dotazníky, (ii) keď sa zúčastňujú prieskumu (iii) v súvislosti s príjmom a vykúpením svojich bodov, (iv) rovnako ako pri kontakte s Talk buď e-mailom alebo pomocou dostupného kontaktného formulára. Talk môže navyše zhromažďovať osobné informácie o členoch panela prostredníctvom súborov cookie alebo iné technológie sledovania, alebo môže o nich získať informácie, ak používajú niektorý z ďalších webových stránok Talk alebo iné služby, ktoré Talk poskytuje. Dokončenie profilových dotazníkov je na dobrovoľnej báze, ale spoločnosť Talk povzbudzuje členov panelu, aby dokončili čo najviac; tým lepšie zvyšujú svoje šance, že budú vybraní pre budúce vhodné prieskumy.

Ak sa členovia panelu zúčastňujú prieskumov Talk alebo tretích strán (partneri / klienti Talk), Talk alebo tretia strana zhromažďuje a ukladá údaje z odpovedí z prieskumu. Tieto údaje z odpovedí z sú ukladané oddelene od všetkých kontaktných a profilových dát, ktoré má Talk k dispozícii o členoch svojho panelu, a preto žiadny partner - tretia strana alebo klient spoločnosti Talk nedostane žiadne osobné informácie o členoch panelu, ale iba odpovede z prieskumu a to spôsobom, ktorý neumožňuje identifikáciu členov panelu. Partneri alebo klienti môžu získať osobné informácie o členoch panelu len vtedy, keď o ne požiadajú v rámci prieskumu a iba s výslovným súhlasom člena panelu, napríklad ak chcú uskutočniť osobný rozhovor, môžu požiadať o kontakt s členom panelu, aby sa s ním spojili. Talk môže navyše využívať niektoré profilové údaje o členoch panela v anonymnej podobe ako sú štatistické informácie, napr. pohlavie, zaradenie do vekovej skupiny (podľa dátumu narodenia) a priradenie štátu / kraja (podľa poštového smerovacieho čísla). Talk môže napríklad klientovi oznámiť, aké percento všetkých účastníkov mužského a ženského pohlavia, vekové skupiny a kraja odpovedalo na určité otázky v súvislosti s on-line prieskumom.

V niektorých prípadoch partneri Talk alebo partneri tretích strán alebo klienti, ktorí vykonávajú prieskumy prostredníctvom systému Talk, môžu požiadať členov panelu o informácie a názory, ktoré sa týkajú citlivých (alebo "osobitných kategórií”) osobných údajov, ako je rasový alebo etnický pôvod; politické názory, stav fyzického alebo duševného zdravia a sexuálne preferencie. Ak nie je dovolené zákonom spracovanie taktových citlivých údajov, členovia panelu budú požiadaní o ich výslovný a samostatný súhlas v každom prípade. Partneri alebo klienti tretích strán budú prijímať citlivé údaje iba ako odpovede na prieskumy a nebudú prijímať od Talk žiadne dáta týkajúce sa členov panelu, ktorá by mohla viesť k ich identifikácii. Presnejšie, s tým, že súhlasí s odhalením takých citlivých osobných údajov, členovia panelu výslovne súhlasí s uchovávaním a spracovávaním, ak je to povolené v platných právnych predpisoch na ochranu údajov.

Členovia panelu môžu odosielať, nahrávať alebo odovzdávať obsah alebo materiál, vrátane fotografií, video materiály a/alebo akéhokoľvek iného podobného alebo súvisiaceho obsahu alebo materiálu, ktorý môže obsahovať ich osobné údaje ("Obsah užívateľa"), napríklad pri dokončení prieskumy. Všetky osobné údaje obsiahnuté v užívateľskom obsahu sa zhromažďujú, používajú a zverejňujú, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Užívateľský obsah nesmie obsahovať zvuk, video, obrázky alebo podobu iné osoby než členov panelu.

Všetky osobné údaje zhromaždené počas registračného procesu, pri účasti v profilových dotazníkoch a dokončenie prieskumov s výnimkou konkrétnych údajov o odozve na prieskum vykonávaných partnerov alebo klientov Talk priamo prostredníctvom systému Talk a sledovania pomocou súborov cookie alebo iných podobných technológií sú vlastnené výhradne Talk Online Panelom a sú uložené na zabezpečených serveroch a systémoch umiestnených v EÚ, ktoré servery sú licencované a/alebo vlastnené Talk.

S Vašou objednávkou, spracovávame - v závislosti od typu vybranej odmeny - minimálne meno, priezvisko a e-mailovú adresu. V prípade nutnosti komunikácie, zo strany poskytovateľa odmeny, prostredníctvom pošty, bude spracovaná tiež ulica, psč, mesto a telefón. Poskytnuté osobné údaje budú detailne zobrazené, ako bude objednávka dokončená, rovnako ako presné meno a link na „Zásady ochrany osobných údajov“ partnera odmenu poskytujúceho.

2. Ako Talk používa informácie

Okrem všetkých ostatných účelov, opísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, môže Talk využívať informácie zhromaždené od členov panelu prostredníctvom webových stránok a aplikácie Talk a ponúkaných služieb, alebo občas môže kontaktovať s členmi panelu pre nasledujúce účely:

(1) uchovávať záznamy všetkých registrovaných členov panelu.

(2) komunikovať s nimi o ich účasti v prieskume alebo s cieľom pozvať ich k prieskumu;

(3) vyzvať ich k vyplneniu profilového dotazníka s cieľom získať viac informácií o nich ako členoch paneli za účelom lepšieho zameriavania prieskumov;

(4) riadiť odmeňovací a motivačný program Talk a splniť požiadavky člena panelu na odmeny a stimuly, tj. bankové údaje na fakturačné účely;

(5) reagovať na problémy s užívateľskou podporou a riešiť akékoľvek otázky, týkajúce sa sťažností alebo technických problémov, ktoré môžu členovia panelu zaznamenať;

(6) aktualizovať a zabezpečiť, aby boli záznamy o dátach členov panela presné a správne;

(7) na interné účely, ako je kontrola kvality, efektívnosť a účinnosť webových stránok / aplikácií, správa systému;

(8) požiadať o súhlas členov panela, ak si Talk želá použiť osobné údaje na účel, ktorý im nebol vysvetlený v čase, keď boli osobné údaje zhromaždené prvýkrát (napríklad keď kontaktné údaje člena panelu môžu byť zdieľané s klientom, ktorý zadal prieskum a chce ich kontaktovať na účely konkrétneho projektu);

(9) okrem odpovedí na prieskum, ktoré zhromažďujú klienti Talk, môže Talk, ako je uvedené vyššie, pripojiť informácie o profiloch svojich členov panelu k vykonaným prieskumom na analytické a výskumné účely a obohatenie dát. Tieto informácie sú zdieľané s klientom vždy takým spôsobom, že členovia panelu nemôžu byť identifikovaní.

(10) Na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu môže Talk používať e-mailovú adresu člena panela za účelom zasielania informačných správ, propagačných akcií alebo všeobecné komunikácie o komunite panelu Talk, nové služby, ktoré Talk môže ponúknuť vo vzťahu k registrácii členov panelu alebo nové dostupné nástroje. Členovia panelu majú právo kedykoľvek odmietnuť takú komunikáciu, a to tak, že použijú pomocou možnosti zamietnutia v každom takomto e-mailu. Táto výnimka sa však nevzťahuje na kritické informácie, ktoré členovia panelu potrebujú k prijatiu, napríklad aktualizácie Zmluvných podmienok a zásad Talk, pretože nie sú propagačné povahy.

(11) na účely zisťovania podvodov, identifikácie alebo kontaktných údajov a overovanie a/alebo prevencie;

(12) dodržiavať všetky právne záväzky, vrátane, bez obmedzenia, daňových povinností;

(13) na iné účely so súhlasom členov panelu.

 

Vo všeobecnosti môžeme osobné údaje zhromažďovať a používať, ak:

  • Súhlasíte s používaním vašich osobných údajov. Môžeme sa napríklad snažiť získať súhlas s používaním súborov cookie alebo podobných technológií a posielať vám marketingovú komunikáciu.
  • To je nevyhnutné na to, aby ste mohli poskytovať produkty a služby, alebo odpovedať na vaše požiadavky.
  • Platné zákony povoľujú alebo oprávňujú používať vaše osobné údaje.
  • My alebo tretia strana majú oprávnený záujem o používanie vašich osobných údajov, ako je zabezpečenie a zlepšenie bezpečnosti a výkonu našich produktov a služieb a vykonávanie analýz údajov.

3. Zdieľanie a zverejňovanie akýchkoľvek osobných údajov

Všeobecne platí, že Talk Online Panel nezdieľa, nepredáva, neposkytuje, neobchoduje ani neprevádza žiadne osobné údaje zhromaždené od členov panelu tretím stranám, klientom alebo zmluvným partnerom iným spôsobom, než ako je popísané v zásadách ochrany osobných údajov a cookies alebo tých, o ktorých má súhlas, a so zvláštnymi výnimkami vždy spôsobom, ktorý nie je spojený alebo nemôže viesť k identifikácii členov panelu. Hoci, ako je popísané vyššie, kontaktné informácie členov panelu môžu byť klientovi oznámené za účelom realizácie konkrétneho výskumného projektu (napríklad za účelom osobného rozhovoru, vedenie diskusií v rámci diskusného fóra alebo účasti na hĺbkových rozhovoroch). Talk sa stará o to, že klient nebude kontaktovať členov panelu priamo pre marketingové a reklamné účely alebo prostredníctvom reklamného e-mailu (SPAM).

Talk občas vyzýva členov panelu k prieskumom trhu a prieskumu verejnej mienky uskutočňované klientmi tretích strán, napr. emailom. V takom prípade bude sa výskum vykonávať výhradne treťou stranou a tretia strana je sama zodpovedná za zber, spracovanie a uchovávanie údajov o odozve z prieskumu a Talk dostane od tretej strany iba všeobecné údaje o prieskume člena panela (napr. či sa účastník úplne podieľal na prieskum, či tento prieskum prerušil alebo či bol z prieskumu vylúčený). Talk ukladá a používa tieto dáta k tomu, aby členom panelu bol poskytnutý zodpovedajúci počet bodov, pre úpravu panelové databázy a pre metodickú analýzu prieskumu. Vyššie uvedené prieskumy, spravované tretími stranami, a údaje zhromaždené v súvislosti s nimi, nepodliehajú týmto zásadám ochrany osobných údajov. Výsledky prieskumu alebo údaje z prieskumov sú a budú vlastnené treťou stranou.

Navyše, s cieľom zvýšiť šance členov panelov na kvalifikáciu pre prieskumy, môže spoločnosť Talk zdieľať informácie o profiloch, ako sú sociodemografické údaje (okrem iného jedinečné identifikačné číslo, poštové smerovacie číslo, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, informácie týkajúce sa zamestnania a informácie o členoch domácnosti, ktoré nie sú osobne identifikovateľné), s tretími stranami, ktoré sa zaoberajú údajov zisťovania / výskumom trhu (ďalej len "Analytik trhu - tretia strana"), za účelom (a) pripájania takýchto dátových prvkov k dokončeným prieskumom zákazníkov a (b ) poskytnutia pripojených údajov z prieskumov klientom Analytik trhu – tretia strana iba pre analytické alebo výskumné účely. Ak je člen panelu spôsobilý pre prieskumnú príležitosť, tento Analytik trhu – tretia strana buď priamo vyzve k účasti na prieskume, alebo poskytne prieskumný odkaz na Talk a Talk vyzve ich, aby sa zúčastnili prieskumu prostredníctvom e-mailu. Talk nebude zdieľať meno člena panelu s Analytikmi trhu – tretia strana pre výskum trhu tretej strany. Ak sa člen panelu odhlási z panela, je výhradnú zodpovednosť Talk, že bude primerane informovať o prieskume trhu tretiu stranu. Účasť člena panelu na týchto príležitostiach prieskumu neoprávňuje ich k žiadnym výhodám ponúkaním alebo členstvom vo vyššie uvedených Analytikov trhu – tretia  strana.

Osobné údaje členov panelu môžu byť niekedy odhalené tretím stranám v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak sú zdieľané s inými spoločnosťami patriacimi do rovnakej skupiny ako Talk alebo pod rovnakou kontrolou alebo vlastníctvom na účely archivácie alebo kontinuity prevádzky;
  • Môže byť sprístupnená dodávateľom alebo partnerom spoločnosti Talk v súvislosti so službami, ktoré tieto osoby alebo subjekty vykonávajú spolu s Talk, aby pomohli Talk spracovávať dáta, ktoré členovia panelu poskytujú dobrovoľne, alebo sú od nich zhromažďovaní, napríklad keď Talk odovzdá ich meno a adresu poskytovateľov ceny, aby ich mohli doručiť, alebo keď systémy Talk vyžadujú technickú aktualizáciu alebo údržbu. Čas od času môže spoločnosť Talk pridávať alebo odstraňovať také poskytovateľa služieb v rámci bežných obchodných činností. Poskytovatelia služieb nesmú uchovávať žiadne osobné údaje pre svoje vlastné alebo nezávislé použitie a dlhšiu dobu, než je požadované pre vykonávanie dohodnutých služieb. Ďalej musí spracovávať všetky osobné údaje vždy v súlade so súčasnou Zásadou ochrany osobných údajov a podľa platných zákonov o ochrane dát;
  • Osobné údaje môžu byť prevedené v súvislosti s reorganizáciou podniku alebo v súvislosti so zmenou vlastníctva (okrem iné fúze alebo akvizície niektoré alebo všetkých aktivít Talk). Talk zabezpečí, že jej členovia panelu budú informovaní v prípade, že k tomu dôjde, a že strana, ktorá dostane osobné údaje, súhlasí s tým, že bude dodržiavať všetky podstatné podmienky v zásadách ochrany osobných údajov a Zásady Cookie a že bude využívať, chrániť a udržiavať bezpečnosť, integritu a súkromie osobných údajov v súlade so súčasnou Zásadou ochrany osobných údajov;
  • Môže byť zdieľané, ak má Talk poctivé presvedčenie, že takáto akcia je potrebná na to, aby vyhovela súdnemu konaniu alebo súdnemu príkazu, alebo ak sa domnieva, že je nevyhnutné pre vyšetrovanie, prevenciu alebo prijatie opatrení ohľadom nedovolených aktivít, podozrenie z podvodu, situácia s potenciálnymi ohrozeniami fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby, porušenie webových stránok a podmienok aplikácie Talk alebo inak nevyžaduje zákon. Zverejnenie osobných údajov môže byť tiež potrebné pre kontrolu dôvernosti alebo bezpečnostní údajov a/alebo pre vyšetrovanie alebo reakciu na sťažnosť alebo bezpečnostnú hrozbu.

V súvislosti s vyššie uvedeným zdieľaním osobných údajov, súhlasí členovia panelu s tým, že ich údaje môžu byť prevedené a/alebo spracovávané mimo krajiny ich pobytu, do krajín, ktoré nemusia mať zákony na ochranu údajov, ktoré poskytujú rovnakú úroveň ochrany ako krajiny v rámci EÚ, okrem iného vrátane Spojených štátov amerických. Všetky takéto prevody budú vykonávané výhradne v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými existujúcimi právnymi predpismi a spoločnosť Talk získava záväzky k zachovaniu úrovne ochrany osobných údajov, ktorá je rovnocenná s ochranou ponúkanou podľa právnych predpisov EÚ, a to tam, kde je to potrebné , s vhodnými prenesenými mechanizmy a dohodami.

4. Zachovanie dát

Talk uchováva osobné údaje zozbierané od svojich členov, kým sú členmi panelu, a ak to bude potrebné v súvislosti s výskumnými a analytickými účely Talk, zákonné povinnosti Talk (napr. Rešpektovať platné zákony o daniach / príjmoch alebo počas konania o riešení sporov alebo jeho povinnosti preukázať súhlas) a jeho zmluvné záväzky voči tretím stranám.

V prípade, že členovia panelu už nechcú, aby aplikácia Talk použila ich informácie, môžu svoju účasť v paneli ukončiť odstránením svojho profilu prostredníctvom webovej stránky panela. (Členovia musia mať na pamäti, že zmazaním a odinštalovaním aplikácie Talk na svojom zariadení nebude automaticky zmazaný jej členský profil v Talk na webových stránkach Talk). V prípade ukončenia členského účtu už Talk nebude uchovávať alebo nepoužívať žiadne osobné údaje na iné účely, než aké sú opísané v predchádzajúcom odseku. Talk bude aj naďalej využívať bezpečnostné postupy a technológie, aby uchovala všetky osobné informácie v bezpečí. Talk môže tiež uchovávať súbory denníka (log files) s anonymizované informáciami pre interné účely analýzy. Tieto súbory denníka sú všeobecne uchovávané na krátku dobu, s výnimkou prípadov, keď sú používané pre bezpečnosť a zabezpečenie webu, k zlepšeniu funkcie webu alebo ak je Talk povinná ich zadržiavať dlhší čas.

5. Odkazy na iné webové stránky

Tento web alebo aplikácie Talk môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Talk nezodpovedá za zásady a postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov ani za obsah odkazovaných webových stránok. Členovia panelu musí vždy skontrolovať oznámenia o ochrane osobných údajov na webových stránkach.

6. Ochrana súkromia detí

Spoločnosť Talk je pevne presvedčená o tom, že je dôležité chrániť súkromie detí online a a vedome nespracováva osobné údaje detí pod zákonným minimálnym vekom bez súhlasu rodičov / opatrovníkov. V niektorých prípadoch môže byť rodičom / opatrovníkom zaslaný dotazník, ktorý má obsahovať názor dieťaťa, napríklad prieskum hračiek. V takýchto prípadoch má byť prieskum vykonaný iba s dohľadom a/alebo nápovedou rodičov / opatrovníkov a rodič / opatrovník, ktorý sa rozhodol zúčastniť sa prieskumu so svojím dieťaťom, poskytuje implicitné povolenie na zahrnutie názorov dieťaťa do prieskumu.

7. Bezpečnostné opatrenia

V súlade so všetkými vyššie uvedenými skutočnosťami sa Talk zaoberá problematikou zabezpečenie dát veľmi vážne. Talk zachováva príslušné bezpečnostné opatrenia, vrátane fyzických, technických, administratívnych, elektronických a procedurálnych bezpečnostných opatrení online, ktoré sú určené na ochranu pred neoprávneným, náhodným alebo nezákonným zberom, prístupom, ukladaním, úpravou alebo zverejňovaním všetkých informácií pod jej kontrolou. Prístup ku všetkým osobným informáciám je obmedzený na niekoľko oprávnených pracovníkov na základe potreby a dokonca aj vtedy sú zamestnanci Talk povinní zachovávať mlčanlivosť. Kedykoľvek Talk zhromažďuje alebo vysiela na iné webové stránky osobné informácie, tá je chránená prostredníctvom šifrovania, napríklad protokolom Secure Socket Layer (SSL). Talk pravidelne posudzuje, sleduje a vykonáva hodnotenie postupov ochrany súkromia a ochranných systémov tak, ako je to nevyhnutné pre uspokojenie jeho podnikateľských potrieb, technologických zmien a regulačných požiadaviek. Talk tiež zriadila systém riadenia, ktorý zabraňuje nehodám, ako je neoprávnený prístup alebo strata, vymazanie, zmena alebo únik osobných informácií, a tiež zabezpečiť najlepšie možnú podporu v zriedkavých prípadoch, kedy k takému incidentu dôjde. Žiadny prenos cez internet však nie je 100% bezpečný a spoločnosť Talk nemôže zaručiť ani byť zodpovedná za jej bezpečnosť. Užívatelia Talk preberajú toto riziko pomocou služieb Talk.

Právo na odvolanie: Máte taktiež právo podať odvolanie u dozorujúceho orgánu. V Rakúsku je týmto orgánom Rakúsky úrad pre ochranu osobných údajov. Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, telefon: +43 1 52 152-0, e-mail: dsb@dsb.gv.at, Web: https: //www.dsb.gv.at/.

8. Práva členov Panelu

Ak si členovia panelu Talk želajú uplatniť svoje práva na prístup, opravu, zmenu alebo zmazanie svojich osobných údajov spojených s ich členským profilom v Talk, môžu tak urobiť kedykoľvek prihlásením do svojho profilu alebo kontaktovaním TALK e-mailom. Talk sprístupní svojim užívateľom osobné údaje o nich, ktoré boli zhromaždené, použité alebo zverejnené na ich písomnú žiadosť, v rozsahu, ktorý je vyžadovaný a/alebo povolený zákonom. Ďalej môžu mať členovia panelu Talk právo v určitých prípadoch obmedziť spracovanie svojich osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracovaniu ich osobných údajov a získať kópiu svojich osobných údajov v ľahko prístupnom formáte aby ich bolo možné preniesť. Talk bude odpovedať na akúkoľvek takúto žiadosť v primeranom (alebo právne platnom) časovom rámci a bude uspokojovať práva členov panela, ak právne predpisy neustanovujú inak, ak majú neprimeraný vplyv na súkromie iných osôb alebo na vykonávanie podnikania Talk. V prípade pochybností môže Talk požiadať o dodatočné informácie v reakcii na žiadosť člena paneli, aby uplatnil svoje práva na potvrdenie svojej totožnosti. To chráni práva a súkromie členov panelov.

Ďalej členovia panelu Talk majú právo ľahko odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich informácií. Môžu kedykoľvek deaktivovať profil zmenou nastavení profilu.Talk bude aj naďalej oprávnený používať už zhromaždené osobné údaje, ale odstráni ho na jeho prvú žiadosť. Ak člen panelu odvolá svoj súhlas s používaním alebo zdieľaním svojich osobných údajov na účely uvedené v týchto Zásad ochrany osobných údajov, Talk ukončí spracovanie osobných údajov a prestane mať prístup k službám Talk a bude mať rovnaký účinok ako pri ukončení profilu. Členovia panelu si musí všimnúť, že v niektorých prípadoch môže Talk pokračovať v spracovaní osobných informácií potom, čo člen panelu odvolal súhlas a požiadal Talk o vymazanie jeho informácií, pokiaľ má Talk právny základ k tomu.

9. Facebook Connect

Používatelia sa môžu prihlásiť na web Talk alebo v aplikácii Talk pomocou prihlasovacích služieb, ako je Facebook Connect. Tieto služby overí totožnosť užívateľov a poskytnú im možnosť zdieľať s Talk informácie o osobne identifikovateľných informáciách, ako je ich meno a e-mailová adresa, aby automaticky vyplnili registračný formulár Talk alebo neskôr, keď sú členmi panelu. Talk môže obdŕžať určité údaje z Facebooku, aby obohatili informácie o profiloch jeho členov a zvýšili možnosti ich prieskumu. Služby, ako je Facebook Connect, dávajú užívateľom možnosť zverejňovať informácie o svojich aktivitách na webových stránkach Talk alebo v aplikácii Talk na svojej stránke profilu a zdieľať ich s ostatnými v rámci svojej siete vždy po predchádzajúcom súhlasu.

10. Widgety sociálnych médií

Webové stránky Talk a aplikácie Talk obsahujú funkcie sociálnych médií, napríklad tlačidlo Facebook Like a widgety, ako je tlačidlo Share. Tieto funkcie môžu zhromažďovať informácie o adrese IP, informácie o tom, ktorá stránka bola navštívená na webe služby Talk a nastaviť súbory cookie, aby táto funkcia správne fungovala. Funkcia sociálnych médií a widgety sú hosťované tretími stranami alebo priamo z webových stránok. Diskusia o interakciách používateľov s týmito funkciami sa riadi zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá je poskytuje.

11. Mobilná aplikácia Talk

Keď členovia panelu sťahujú a používajú mobilnú aplikáciu Talk, môže Talk automaticky zhromažďovať informácie o systéme a výkone, o type alebo zariadenia, ktoré používajú, verziu operačného systému, identifikátoru zariadenia, štatistikách hardvérových používateľov, ukladanie a verziu aplikácie. Spoločnosť Talk bude používať tieto informácie, ktoré zhromažďuje prostredníctvom aplikácie Talk v súlade s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov a ustanoveniami stanovenými v tomto dokumente. Talk tiež zhromažďuje a ukladá AdvertiserID (identifikačné číslo zariadenia) každého zariadenia užívateľa, ak ho člen panelu neoznačil ako anonymný na svojom zariadení, aby identifikovala členmi panelu, keď používajú určité aplikácie pre meranie použitie aplikácií alebo aby zistila, či bol člen panelu vystavený určitej reklamné kampani online. Talk zhromažďuje informácie o operačnom systéme zariadenia a identifikačných dátach užívateľov za účelom zasielania upozornení členov panelu z času na čas, aby ich informovali o prieskumoch a požiadali ich, či sa chcú zúčastniť. Ak členovia panelu už nebudú chcieť prijímať také oznámenia, môžu ich vypnúť na svojom zariadení.

Talk ďalej používa softvér pre analýzu mobilných zariadení, aby lepšie porozumel funkčnosti aplikácie pre mobilné hovory na telefóne člena paneli. Tento softvér môže zaznamenávať informácie o tom, napr. ako často člen panelu používa aplikáciu, udalosti, ku ktorým dochádza v rámci aplikácie, celkové použitie, dáta o výkone a odkiaľ bola aplikácia stiahnutá.

12. Talk on the road

Aplikácia Talk si vyžiada súhlas členov panelu s cieľom získať informácie o geografickej polohe z mobilného zariadenia a táto aplikácia môže poskytnúť informácie o geografickej polohe, či už je aplikácia otvorená, alebo nie. Ak členovia panelu súhlasí so zdieľaním údajov o geografickej polohe, okrem využitia informácií uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosť Talk tiež využije svoje informácie o polohe, aby im ponúkla možnosť zúčastniť sa prieskumov trhu založených na mieste a/alebo zdieľať tieto geografické dáta s klientmi tretích strán, aby demonštrovali určitú polohu a/alebo vzory prevádzky používateľov aplikácie Talk. Talk môže navyše zdieľať dáta geografického umiestnenia členov panelu s dodávateľmi tretích strán za účelom zhromažďovania informácií o lokalitách, vytváranie profilov a užívateľov zameraných na užívateľa. Ak členovia panelu už nechcú zdieľať svoje geografické údaje prostredníctvom svojho zariadenia, môžu službu deaktivovať v aplikácii Talk alebo môžu zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov v zariadení.

13. Talk Connect

Aplikácia Talk si vyžiada súhlas členov panelu s cieľom nainštalovať do svojho zariadenia aplikáciu pre sledovanie pripojenia Talk Connect za účelom sledovania ich online správania. Ak členovia panelu už nechcú byť registrovaní v aplikácii Talk Connect, môžu odinštalovať sledovací softvér, deaktivovať ho v aplikácii Talk alebo si môžu zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov na svojom zariadení.

14. Zmeny Zásad ochrany osobných údajov a zásad Cookie

Talk si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť svoje Zásady ochrany osobných údajov a aktualizovať a vykonávať zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov. Spoločnosť Talk preto svojim členom odporúča, aby tieto Zásady ochrany osobných údajov často kontrolovali. Ak Talk vykoná podstatné zmeny týchto zásad, budú o tom informovaní členovia panelu prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom oznámenia na domovskej stránke Talk. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú aktuálne od dátumu "najnovšej verzie", ktoré je umiestnené v hornej časti tejto stránky.

15. Rozhodné právo a právomoc

Vyššie uvedené Zásady ochrany osobných údajov, ako aj akákoľvek ich zmena a akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z alebo v súvislosti s nimi alebo ich predmetom, sa riadi a dopĺňa rakúskym právom, právom Európskej únie a všetkými príslušnými medzinárodnými zmluvami. Akékoľvek ustanovenia vyššie uvedených Zásad, ktoré nie sú v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi alebo ktoré príslušný súd považuje za neplatné, prestane byť platné ipso jure a bude z tohto dokumentu odstránený, bez toho, aby v žiadnom prípade došlo k porušeniu platnosti iných ustanovení, ktoré zostávajú v plnej sile a účinku. Strany neodvolateľne súhlasia s tým, že sa budú podrobovať výlučnej právomoci súdu vo Viedni vo vzťahu k akýmkoľvek nárokom vyplývajúcim z tejto ochrany osobných údajov a používanie cookies.

Ochrana súkromia členov panelu je veľmi dôležitá pre Talk, a preto ak majú členovia panelu nejaké sťažnosti alebo obavy, týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo ak chcú oznámiť žiadosť o odhlásení z panela Talk alebo uplatnenie svojich zákonných práv, kedykoľvek môžu kontaktovať Talk pre preskúmanie, opravenie, odstránenie alebo zamietnutie spracovanie osobne identifikovateľných informácií.

 

Prevádzkovatel: Talk Online Panel GmbH, Karlsgasse 7/5, 1040 Vienna Austria
e-mail: panel.sk@support.talkonlinepanel.com , website: www.talkonlinepanel.com

Poverenec pre ochranu osobných údajov:
e-mail:
dpo@talkonlinepanel.com, website: www.talkonlinepanel.com
Môžete kontaktovať priamo poverenca pre ochranu osobných údajov so všetkými otázkami týkajúcimi sa ochrany dát.

Dozorný orgán: Austrian Data Protection Authority (www.data-protection-authority.gv.at)