Εγγραφή

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Σε λίγα λεπτά θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης. Αν το email δεν έρθει (κοιτάξτε και στο spam folder) πατήστε εδώ για να σταλεί ξανά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία έκδοση: 10/06/2019

Το Talk Online Panel δεσμεύεται να προστατεύει την ασφάλεια και την ακεραιότητα τυχόν προ­σωπικών δεδομένων, που συλλέγονται ή δηλώνονται από τα μέλη του Panel του: Οι χρήστες του Talk μπορούν να είναι σίγουροι, ότι η προστασία του απορρήτου τους είναι πρώτη προτεραιότητα για το Talk.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί το είδος των προσωπικών δεδομένων ή άλλων προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών που συλλέγει το Talk από τα εγγεγραμμένα μέλη στο Panel του, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί, ανταλλάσσει ή κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες, καθώς και τις επιλογές και τα δικαιώματα που έχουν τα μέλη του Panel ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών σε σχέση με τις Υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στη ιστοσελίδα του Talk και στην εφαρμογή Talk για κινητά («η εφαρμογή Talk»). Το Talk εκτιμά την εμπιστοσύνη των μελών του Panel και για το λόγο αυτό η Πολιτική Απορρήτου παρουσιάζεται με μια σαφή και προσιτή γλώσσα, αντί να χρησιμοποιείται μόνο νομική ορολογία. Η εφαρμογή Talk για κινητά υπόκειται σε πρόσθετους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η χρήση των Υπηρεσιών από την πλευρά των μελών του Talk Panel είναι απολύτως προαιρετική και επομένως η συλλογή, η επεξεργασία και η ανταλλαγή των προσωπικών τους δεδομένων και των προσωπικών τους στοιχείων από την πλευρά του Talk Online Panel, σχετικά με τις Υπηρεσίες και αυτή την Πολιτική Απορρήτου γίνεται με τη συγκατάθεσή τους. Αυτή η προαιρετική συγκατάθεση συμφωνία μπορεί να ανακληθεί εξίσου τόσο εύκολα, όπως χορηγήθηκε στο Talk – π.χ. ηλεκτρονικά.

Το Talk δεσμεύεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις Προστασίας Δεδομένων, που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, καθώς και στην Αυστριακή Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων, σε όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται και σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες. Επιπλέον, το Talk και οι προσεκτικά επιλεγμένοι συνεργάτες του προσπαθούν πάντοτε να τηρούν τις πρακτικές προστασίας απορρήτου και να προσαρμόζουν την τεχνολογία τους, σύμφωνα με όλους τους νόμους, τους κώδικες και τα πρότυπα, που εφαρμόζονται στις Ενώσεις έρευνας αγοράς και κοινής γνώμης, π.χ. ESOMAR, VMÖ (Ένωση Ερευνητών Αγοράς στην Αυστρία) και BVM (Ένωση Κοινωνικών ερευνητών και ερευνητών Αγοράς στη Γερμανία) στις οποίες το Talk είναι μέλος. Οποιαδήποτε αναφορά σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου στο «Talk Online Panel» ή «Talk» περι­λαμβάνει το Talk και όλες τις μητρικές εταιρείες, τις θυγατρικές εταιρείες, τις συγγενείς εταιρείες και τις εταιρείες, που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής «online», περιλαμβάνει επίσης την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω εφαρμογής κινητού.

1. Τι πληροφορίες συλλέγει το Talk και πώς τις συλλέγει;
2. Πώς το Talk χρησιμοποιεί τις πληροφορίες;

3. Κοινή χρήση και αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών
4. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων
5. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες
6. Διασφάλιση του απορρήτου των παιδιών
7. Μέτρα ασφαλείας
8. Δικαιώματα των μελών του Panel
9. Facebook Connect
10. Widgets που σχετίζονται με τα social media
11. Talk Mobile Application
12. Talk on the road
13. Talk Connect
14. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Cookies
15. Εφαρμοστέα Νομοθεσία και Δικαιοδοσία

 

1. Τι πληροφορίες συλλέγει το Talk και πώς τις συλλέγει;

Το Talk Online Panel προσφέρει στα μέλη, που είναι εγγεγραμμένα στο Panel, την ευκαιρία να συμμε­τέχουν σε διάφορες μελέτες κοινής γνώμης και έρευνας αγοράς, που βοηθούν τους πελάτες του Talk να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα ως προς την εμπορική προώθηση που απευθύνεται στο καταναλωτικό κοινό και έτσι να λαμβάνουν τις κατάλληλες επιχειρηματικές αποφάσεις. Επιπλέον, το Talk δίνει την ευκαιρία στα μέλη του Panel να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες μέτρησης και παρακολούθησης της online δραστηριότητάς τους, που περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της χρήσης ιστοσελίδων, την έρευνας αποτελεσματικότητας μιας online διαφημιστικής καμπάνιας, τη μέτρηση του αριθμού των χρηστών καθώς και την ανάπτυξη σχεδίων για ανάλυση κοινού (audience measurement) και τη δημιουργία μοντέλων με παρόμοια χαρακτηριστικά (look-alike models) (όπως περιγράφονται λεπτομερώς στην Πολιτική Cookies του Talk). Εάν μια δραστηριότητα παρακολούθησης και καταγραφής δεν περιγράφεται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ή στην Πολιτική Cookies ή αν απαιτεί την εγκατάσταση ενός εργαλείου ή μιας εφαρμογής, η Talk δεσμεύεται να ζητήσει από τα μέλη του Panel του τη σαφή και ξεχωριστή συγκατάθεσή τους.

Συγκεκριμένα, το Talk συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τα μέλη του Panel προαιρετικά (i) κάθε φορά που συμπληρώνουν τη φόρμα εγγραφής για να γίνουν μέλη του Talk Panel ή όταν απαντούν σε διαθέσιμες έρευνες προφίλ, (ii) όταν συμμετέχουν σε μια έρευνα, (iii) σε σχέση με την παραλαβή και εξαργύρωση των πόντων τους, (iv) καθώς και όταν επικοινωνούν με το Talk μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της διαθέσιμης φόρμας επικοινωνίας. Επιπλέον, το Talk ενδέχεται να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες, σχετικά με τα μέλη του Panel χρησιμοποιώντας cookies ή άλλη τεχνολογία παρακολούθησης και μπορεί να λάβει πληροφορίες, σχετικά με αυτά εάν τα μέλη χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες του Talk ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που το Talk παρέχει. Η συμπλήρωση των ερευνών προφίλ είναι προαιρετική, αλλά το Talk ενθαρρύνει τα μέλη του Panel του να συμπληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες. Όσες περισσότερες συμπληρώνουν, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητές του για επιλογή τους για μελλοντικές κατάλληλες έρευνες.

Όταν τα μέλη του Panel συμμετέχουν σε έρευνες από το Talk ή τους τρίτους - συνεργάτες / πελάτες του Talk, το Talk ή τριτο μερος – συνεργατης ή πελατης του Talk, συλλέγουν και αποθηκεύουν τα δεδομένα από τις απαντήσεις της έρευνας. Αυτά τα δεδομένα από τις απαντήσεις των ερευνών αποθηκεύονται χωριστά από όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και προφίλ που διαθέτει το Talk σχετικά με τα μέλη του Panel του, οπότε κανένας τρίτος συνεργάτης ή πελάτης του Talk δεν λαμβάνει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τα μέλη του Panel, αλλά λαμβάνει μόνο τις απαντήσεις στην έρευνα με τρόπο, που δεν επιτρέπει την αναγνώριση των μελών του Panel. Οι τρίτοι συνεργάτες ή οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν προσωπικές πληροφορίες για τα μέλη του Panel μόνο εάν ζητήσουν αυτές τις πληροφορίες μέσα στην ίδια τη μελέτη και μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των μελών του Panel, παραδείγματος χάριν, εάν θέλουν να κάνουν συνεντεύξεις με πρόσωπο με πρόσωπο (face 2 face interviews), μπορούν να ζητήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας ενός μέλους του Panel για να επικοινωνήσουν μαζί του/της. Επιπλέον, το Talk μπορεί να χρησιμοποιήσει μέρος των δεδομένων προφίλ για ένα μέλος του Panel σε ανώνυμη μορφή με τη μορφή στατιστικών πληροφοριών, όπως φύλο, κατανομή ανά ηλικιακή ομάδα (κατά την ημερομηνία γέννησης) και κατανομή ανά χώρα/περιοχή (βάσει ταχυδρομικού κώδικα). Με αυτό τον τρόπο, το Talk μπορεί, για παράδειγμα, να αναφέρει σε έναν πελάτη ποιο ποσοστό όλων των συμμετεχόντων ανδρών και γυναικών σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και περιοχή της χώρας έχουν απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις στην ηλεκτρονική έρευνα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Talk ή τρίτοι συνεργάτες ή πελάτες, που πραγματοποιούν έρευνες μέσω του συστήματος του Talk μπορούν να ζητήσουν από τα μέλη του Panel πληροφορίες και απόψεις, που είναι ευαίσθητα (ή «ειδική κατηγορία») προσωπικά δεδομένα, όπως η φυλετική ή εθνική καταγωγή, οι πολιτικές απόψεις, η σωματική ή ψυχική υγεία και η σεξουαλικές προτιμήσεις. Εκτός αν κατά τον Νόμο επιτρέπεται να επεξεργάζονται τέτοιες ευαίσθητες πληροφορίες, τα μέλη του Panel θα κληθούν να δώσουν τη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή τους σε κάθε περίπτωση. Οι συνεργάτες τρίτου μέρους ή οι πελάτες του Talk λάβουν αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες με τη μορφή απαντήσεων στην έρευνα και δεν θα λάβουν από το Talk κανένα στοιχείο σχετικά με τα μέλη του Panel, που μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώρισή τους. Συγκεκριμένα, συμφωνώντας να αποκαλύψουν τέτοιες ευαίσθητες προσω­πικές πληροφορίες, τα μέλη του Panel δίνουν ρητή συγκατάθεσή τους για την αποθήκευση και επεξεργασία τους, στο βαθμό, που επιτρέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Τα μέλη του Panel έχουν το δικαίωμα να ανεβάζουν ή μεταδίδουν περιεχόμενο και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εικόνων, βίντεο και/ή άλλου παρόμοιου ή σχετικού περιεχομένου ή υλικού, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν προσωπικές τους πληροφορίες («Περιεχόμενο Χρήστη»), για παράδειγμα κατά την συμπλήρωση των ερευνών. Όλα τα προσωπικά δεδομένα, που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο Χρήστη συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και αποκαλύπτονται όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Το περιεχόμενο του χρήστη δεν πρέπει να περιέχει ήχου ή βίντεο υλικά, εικόνες ή μια εικόνα ενός προσώπου, εκτός από τα μέλη του Panel.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, από τη συμμετοχή σε έρευνες προφίλ και τη συμπλήρωση ερευνών, εκτός από τα δεδομένα σχετικά με την απάντηση σε συγκεκριμένη έρευνα που πραγματοποιείται από τρίτους συνεργάτες ή πελάτες του Talk απευθείας μέσω του συστήματος Talk, καθώς και τα δεδομένα παρακολούθησης μέσω της χρήσης cookies ή σχετικών τεχνολογιών, ανήκουν αποκλειστικά στο Talk Online Panel και αποθηκεύονται σε ασφαλείς servers και συστήματα εντός της ΕΕ, καθώς οι αντίστοιχους servers που ανήκουν ή ενοικιάζονται από το Talk.

Ως μέρος της παραγγελίας σας, επεξεργαζόμαστε, ανάλογα με την εξαργύρωση που ζητήσατε, τουλάχιστον το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν απαιτείται ταχυδρομική επικοινωνία με τον πάροχο κινήτρων, πρέπει επίσης να αναγράφεται η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας, η πόλη και ο αριθμός τηλεφώνου. Τα δεδομένα που μεταδίδονται θα εμφανίζονται λεπτομερώς πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, καθώς και το ακριβές όνομα και ένας σύνδεσμος με την πολιτική απορρήτου του συνεργάτη κινήτρων.

2. Πώς το Talk χρησιμοποιεί τις πληροφορίες;

Πέραν όλων των άλλων σκοπών, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, το Talk μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες, που συλλέγουν τα μέλη του Panel μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής Talk και των υπηρεσιών, που προσφέρονται σε αυτές ή μπορεί περιστασιακά να επικοινωνήσει με τα μέλη του Panel για τους ακόλουθους σκοπούς:

(1) για να διατηρεί αρχείο όλων των εγγεγραμμένων μελών του Panel,

(2) για να επικοινωνεί μαζί τους σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε μια έρευνα ή να τους προσκαλεί να συμμετάσχουν σε τέτοια έρευνα,

(3) για να τους καλέσει να συμπληρώσουν μια έρευνα σχετικά με τη δημιουργία προφίλ για να συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία γι' αυτά ως μέλη του Panelώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες λήψης προσκλήσεων για έρευνες από αυτά

(4) για να διαχειριστεί το πρόγραμμα εξαργύρωσης πόντων του Talk και να ανταποκριθεί στα αιτήματα των μελών του Panel να λάβουν βραβεία και κίνητρα, π.χ. συλλέγει τα τραπεζικά στοιχεία για σκοπούς πληρωμής,

(5) για να απαντήσει σε θέματα υποστήριξης χρηστών και να απαντήσει σε τυχόν παράπονα, ερωτήματα ή τεχνικά προβλήματα, που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα μέλη του Panel,

(6) για να ενημέρωσει και να βεβαιώσει ότι τα αρχεία του Talk, σχετικα με τις πληροφορίες των μελών του Panel περιέχουν ακριβείς και σωστές πληροφορίες για εσωτερικούς σκοπούς, όπως ο έλεγχος ποιότητας, η βελτίωση χαρακτηριστικών και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης ιστοσελίδων/εφαρμογής και ηδιαχείριση του συστήματος,

(7) να ζητήσει συγκτάθεση από τα μέλη του Panel, εάν το Talk θέλει να χρησιμοποιήσει προσωπικές πληροφορίες για ένα σκοπό, που δεν τους είχε εξηγηθεί όταν τα προσωπικά τους στοιχεία συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά (για παράδειγμα, όταν τα στοιχεία επικοινωνίας ενός μέλους του Panel μπορούν να μοιραστούν με έναν πελάτη ο οποίος έχει αναθέσει μια έρευνα και θέλει να επικοινωνήσει μαζί τους για τους σκοπούς ενός συγκεκριμένου project),

(8) εκτός από τις απαντήσεις σε έρευνες, που συλλέγονται από τους πελάτες του Talk, το Talk έχει το δικαίωμα, όπως προαναφέρθηκε, να συνδέει πληροφορίες σχετικά με τα μέλη του Panel με ολοκληρωμένες μελέτες για αναλυτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και για μεγαλύτερη πληρότητα δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες μοιράζονται πάντοτε με τον πελάτη με τρόπο, που δεν επιτρέπει στα μέλη του Panel να αναγνωρίζονται,

(9) Με την ρητή συγκατάθεσή τους, το Talk έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών του Panel, για να στέλνει δελτία τύπου, προωθήσεις ή γενική επικοινωνία, σχετικά με την κοινότητα του Talk Panel, νέες υπηρεσίες που το Talk μπορεί να προσφέρει σε σχέση με την εγγραφή μελών του Panel ή νέα εργαλείων, που έχουν ήδη. Τα μέλη του Panel έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την ανάλογη επικοινωνία ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας την επιλογή διαγραφής σε οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η δυνατότητα της διαγραφής, όμως, δεν ισχύει για τις σημαντικές πληροφορίες που τα μέλη του Panel θα πρέπει να λάβουν, όπως την ανανέωση των όρων και των πολιτικών Talk, καθώς αυτές δεν έχουν προωθητικό χαρακτήρα,

(10) για τους σκοπούς της ανίχνευσης απάτης, επιβεβαίωσης ταυτότητας ή στοιχείων επικοινωνίας και για σκοπούς εξακρίβωσης και/ή πρόληψης,

(11) προκειμένου να συμμορφωθεί με ορισμένες νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φορολογικών υποχρεώσεων,

(12) για άλλους σκοπούς με τη συγκατάθεση των μελών του Panel.

 

Γενικά, ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν:

  • Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επιδιώξουμε να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για τις χρήσεις των cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών, για να σας στείλουμε επικοινωνίες εμπορικής προώθησης.
  • Αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε εσάς ή για την ανταπόκριση στα αιτήματά σας.
  • Το εφαρμοστέο δίκαιο μας επιτρέπει ή μας υποχρεώνει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
  • Εμείς ή τρίτο μέρος έχουμε έννομο συμφέρον να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, για να εξασφαλίσουμε και να βελτιώσουμε την ασφάλεια, την ασφάλεια και την απόδοση των προϊόντων και υπηρεσιών μας και να διεξάγουμε αναλύσεις δεδομένων.

3. Κοινή χρήση και αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

Κατά κανόνα, το Talk Online Panel δεν μοιράζεται, πωλεί, μισθώνει, εμπορεύεται ή μεταφέρει προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται από τα μέλη του Panel, τους τρίτους συνεργάτες ή πελάτες, εκτός από τις περιπτώσεις, που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου και την Πολι­τική Cookies ή ή για τις οποίες έχει λάβει συγκατάθεση, και μόνο σε περίπτωση εξαίρεσης, το κάνει δε πάντοτε κατά τρόπο, που δεν συνδέεται και δεν μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση των μελών του Panel. Ακόμη και αν, όπως προαναφέρθηκε, τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του Panel μπορούν να αποκαλυφθούν σε έναν πελάτη κατόπιν ρητής συγκτάθεσης τους για τη διεξαγωγή συγκε­κριμένου ερευνητικού έργου [για παράδειγμα, για συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο (face2face interviews), συζητήσεις ομάδων εστίασης (focus groups) και σε βάθος συνεντεύξεις (in-depth interviews)], το Talk καταβάλλει κάθε προσπάθεια ο πελάτης ποτέ να μην επικοινωνεί απευθείας με τα μέλη του Panel για σκοπούς διαφήμισης ή και εμπορικής πρώθησης ή μέσω διαφημιστικού ταχυδρομείου (SPAM).

Το Talk μερικές φορές καλεί τα μέλη του Panel να συμμετάσχουν σε έρευνες αγοράς και των διατύπωσης γνώμης από τρίτους πελάτες, για παράδειγμα, μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή, η έρευνα διεξάγεται αποκλειστικά από το τρίτο μέρος και μόνο ο τρίτος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων από τις απαντήσεις της έρευνας, ενώ το Talk λαμβάνει μόνο στοιχεία τρίτων από το τρίτο μέρος, σχετικά με τη συμπεριφορά των μελών του Panel σε σχέση με τη μελέτη (π.χ. εάν ο συμμετέχων συμμετείχε πλήρως στη μελέτη, διέκοψε τη μελέτη και «αποκλείστηκε» από τη μελέτη). Το Talk αποθηκεύει και χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να δώσει στα μέλη του Panel τον σωστό αριθμό πόντων, για την επεξεργασία της βάσης δεδομένων του Panel και για τη μεθοδολογική ανάλυση της μελέτης. Οι προαναφερθείσες έρευνες τρίτων και τα δεδομένα, που συλλέγονται σε σχέση με αυτά δεν υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Τα αποτελέσματα της έρευνας ή τα δεδομένα της έρευνας είναι και παραμένουν ιδιοκτησία του τρίτου μέρους.

Επιπλέον, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες των μελών του Panel να λαμβάνουν προσκλήσεις ερευνών, το Talk μπορεί επίσης να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με το προφίλ μελών, όπως τα κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του αποκλειστικού αναγνωριστικού (UID), του ταχυδρομικού κώδικα, του φύλου, της οικογενειακής κατάστασης, της εκπαίδευσης, των πληροφοριών για την απασχόληση και των προσωπικών μη προσδιοριστικών στοιχείων για τα μέλη του νοικοκυριού), με τρίτες – εταιρείες έρευνας αγοράς («Τρίτες εταιρείες ερευνών αγοράς») για τους σκοπούς να: α) εντοπίζουν, με τη βοήθειά τους, ευκαιρίες ερευνών για τα μέλη, που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά αυτά, και για (β) το συνδυασμό αυτών των δεδομένων με τις απαντήσεις στις έρευνες πελατών και την παροχή των πρόσθετων δεδομένων, σε πελάτες της Τρίτης εταιρείας ερευνών αγοράς αποκλειστικά για ανα­λυτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Εάν ένα μέλος του Panel πληροί τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθεί σε μια έρευνα, η Εταιρεία ερευνών αγοράς θα προβεί σε αποστολή απευθείας πρόσκλησης στο μέλος να συμμετάσχει στην έρευνα ή θα παρέχει σύνδεσμο στην Talk για την έρευνα, και το Talk θα τον καλέσει να συμμετάσχει στη μελέτη μέσω e-mail. Το Talk δεν μοιράζεται το όνομα των μελών του Panel με την Εταιρεία ερευνών αγοράς. Εάν ένα μέλος του Panel διαγραφεί από τον Panel, το Talk δεσμεύεται να ενημερώσει αναλόγως την Εταιρεία ερευνών αγοράς. Εάν ένα μέλος του Panel συμμετέχει σε μια τέτοια έρευνα, αυτό δεν του δίνει αυτομάτως το δικαίωμα να κάνει χρήση προνομίων ή εγγραφής σε μία τέτοια Τρίτη Εταιρεία ερευνών αγοράς

Τα προσωπικά δεδομένα των μελών του Panel ενδέχεται μερικές φορές να αποκαλυφθούν σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Να διαβιβαστούν σε άλλες εταιρείες, που ανήκουν στον όμιλο Talk ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο ή κοινή ιδιοκτησία με το Talk για σκοπούς αρχειοθέτησης ή εξασφάλισης της συνέχειας της δραστηριότητας της εταιρείας.
  • Αυτά μπορεί να παρέχονται σε συμβούλους ή συνεργάτες του Talk σε σχέση με τις υπηρεσίες τις οποίές αυτά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τυχόν εκτελούν για ή μαζί με το Talk, για να βοηθήσουν το Talk στην επεξεργασία των δεδομένων, που παρέχουν τα μέλη του Panel οικειοθελώς ή που συλλέγονται από αυτά, για παράδειγμα, όταν το Talk αποκαλύπτει το όνομα και τη διεύθυνση ενός μέλους σε έναν προμηθευτή ενός κινήτρου, ώστε να μπορεί να παραδοθεί σε αυτόν ή όταν τα υπολογιστικά συστήματα του Talk απαιτούν τεχνική ενημέρωση ή συντήρηση. Το Talk έχει το δικαίωμα να προσθέτει ή να καταργεί τέτοιους παρόχους υπηρεσιών, ανά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του. Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν έχουν το δικαίωμα να διατηρούν προσωπικά δεδομένα για χρήση δική τους ή ανεξάρτητης από το Talk ή για περιόδους μεγαλύτερες από εκείνες, που απαιτούνται για την εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών. Επιπλέον, απαιτείται να επεξεργάζονται όλα τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και στο βαθμό, που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων,
  • Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν στο πλαίσιο εταιρικής αναδιοργάνωσης ή στο πλαίσιο αλλαγής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της συγχώνευσης, της απόκτησης ή της πώλησης ολόκληρης της επιχείρησης Talk ή μέρους της). Το Talk διασφαλίζει ότι τα μέλη του Panel θα ενημερωθούν σε περίπτωση που συμβεί αυτό, και ότι το συμβαλλόμενο μέρος, που λαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία των μελών του Panel θα συμφωνήσει να συμμορφωθεί με όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Cookies του Panel και να χρησιμοποιεί, να προστατεύει και να διατηρεί την ασφά­λεια, την ακεραιότητα και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου,
  • Μπορούν να αποκαλυφθούν όταν το Talk υποθέτει καλόπιστα ότι αυτό είναι επιτακτικό και απαιτείται από δικαστική ή δικαστική εντολή, ή εάν πιστεύει, ότι είναι απαραίτητο να διερευνηθούν, να αποφευχθούν ή να αναληφθούν μέτρα σε σχέση με παράνομες ενέρ­γειες, υποτιθέμενη απάτη, καταστάσεις που ενέχουν πιθανή απειλή για τη φυσική ασφάλεια ενός ατόμου, παραβίαση των όρων της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής του Talk ή συμμόρφωση με άλλες νομικές απαιτήσεις. Η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών μπορεί επίσης να είναι απαραίτητη και για την διενέργεια των επαληθεύσεων της εμπιστευτικότητας ή της ασφά­λειας δεδομένων και/ή για την διεξαγωγή έρευνας σχετικά με καταγγελία ή απειλή ασφάλειας.

Σχετικά με την παραπάνω ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, τα μέλη του Πάνελ συναινούν και συμφωνούν ότι τα δεδομένα τους μπορούν να διαβιβασθούν και/ ή να επεξεργαστούν, σε χώρες οι οποίες δεν παρέχουν την ίδια νομοθεσία προστασίας δεδομένων όπως παρέχει η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όλες οι διαβιβάσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Νομοθεσία και η Talk δεσμεύεται να διατηρήσει ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων με αυτό που παρέχεται μέσω της ΕΕ, δημιουργώντας όπου είναι αναγκαίο κατάλληλους μηχανισμούς και συμφωνίες.

4. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Το Talk διατηρεί προσωπικές πληροφορίες, που συλλέγονται από τα μέλη του Panel για την περίοδο κατά την οποία είναι μέλη του Panel, και εφόσον αυτό απαιτείται για τους σκοπούς έρευνας και ανάλυσης του Talk, για τις νομικές υποχρεώσεις του Talk (για παράδειγμα, εάν οι πληροφορίες πρέπει να αποθηκεύονται προκειμένου να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες φορολογικούς ή λογιστικούς νόμους ή κατά τη διαδικασία επίλυσης διαφορών και σε σχέση με την υποχρέωσή του να αποδείξει ότι έχει ληφθεί συγκατάθεσή) και τις συμβατικές του υποχρεώσεις με τρίτους.

Σε περίπτωση που τα μέλη του Panel δεν επιθυμούν πλέον το Talk να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες τους, μπορούν να διακόψουν τη συμμετοχή τους στο Panel, διαγράφοντας το προφίλ τους μέσω της Ιστοσελίδας του Panel. (Τα μέλη του Talk Panel ενημερώνονται, ότι αν απλώς διαγράψουν και απεγκαταστήσουν την εφαρμογή Talk από τη συσκευή τους, αυτό δεν διαγράφει αυτόματα τον λογαριασμό του Talk στην ιστοσελίδα του Talk). Σε περίπτωση διαγραφής του προφίλ ενός μέλους, το Talk δεν συνεχίζει να αποθηκεύει ή να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς, που περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο. Το Talk συνεχίζει να εφαρμόζει τις διαδικασίες για την εξασφάλιση της ασφάλειας και των τεχνολογιών για να διασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών. Το Talk μπορεί επίσης να αποθηκεύσει αρχεία καταγραφής (log files) με ανώνυμες πληροφορίες για εσωτερική ανάλυση. Γενικά, αυτά τα αρχεία καταγραφής διατηρούνται για σύντομο χρονικό διάστημα, εκτός και αν χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της ασφάλειας ιστοσελίδας, για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας ή όταν το Talk έχει νομική υποχρέωση να τα αποθηκεύει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

5. Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή του Talk περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Το Talk δεν είναι υπεύθυνο για τις πολιτικές απορρήτου, τις πρακτικές ή το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες αναφέρονται οι σύνδεσμοι. Τα μέλη του Panel θα πρέπει πάντα να εξετάζουν τις πληροφορίες περί απορρήτου στις ιστοσελίδες, που επισκέπτονται ακολουθώντας συνδέσμους από αυτή την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή του Talk.

6. Διασφάλιση του απορρήτου των παιδιών

Το Talk πιστεύει, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προστατεύεται το απόρρητο των παιδιών στο Διαδίκτυο και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας μικρότερης από το κατώτατο νόμιμο όριο ηλικίας χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους γονείς/κηδεμόνες μπορεί να σταλεί μια έρευνα, η οποία έχει ως στόχο να συμπεριλάβει τις απόψεις του παιδιού, όπως μια έρευνα παιχνιδιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η έρευνα προορίζεται να συμπληρωθεί μόνο υπό την επίβλεψη γονέων/κηδεμόνων και η επιλογή των γονέων/κηδεμόνων να συμμετάσχουν στην έρευνα με το παιδί τους, ισοδυναμεί με την έμμεση συγκατάθεση με την άποψη του παιδιού, να συμπεριληφθεί στην έρευνα.

7. Μέτρα ασφαλείας

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Talk είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο, σχετικά με θέματα ασφάλειας δεδομένων. Το Talk διατηρεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των online και offline φυσικών, τεχνικών, διοικητικών, ηλεκτρονικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας, ο σκοπός των οποίων είναι η προστασία από άνευ αδείας, τυχαία ή παράνομη συλλογή, πρόσβαση, αποθήκευση, τροποποίηση ή αποκάλυψη όλων των πληροφοριών, που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του. Η πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες περιορίζεται στους υπαλλήλους, που έχουν εξουσιοδοτηθεί βάσει της ανάγκης πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες, και ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις οι υπάλληλοι του Talk υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα. Κάθε φορά, που το Talk συλλέγει ή στέλνει προσωπικές πληροφορίες σε άλλες ιστοσελίδες, προστατεύεται με κρυπτογράφηση, όπως το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer). Το Talk τακτικά εξετάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί τις πρακτικές απορρήτου και τα συστήματα προστασίας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών, των τεχνολογικών αλλαγών και των κανονιστικών απαιτήσεων. Το Talk αναπτύσσει, επίσης, ένα σύστημα διαχείρισης για την πρόληψη παραβιάσεων, όπως άνευ αδείας πρόσβαση σε ή απώλεια, διαγραφή, μεταβολή ή διαρροή προσωπικών πληροφοριών και για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης σε περίπτωση παρόμοιου περιστατικού. Ωστόσο, καμία μετάδοση μέσω του Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής και το Talk δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του. Οι χρήστες του Talk αναγνωρίζουν αυτόν τον κίνδυνο όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες του Talk.

8. Δικαιώματα των μελών του Panel

Εάν τα μέλη του Talk Panel επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για πρόσβαση στα δεδομένα τους, να διορθώσουν, να τροποποιήσουν τα δεδομένα τους ή αν θέλουν να διαγράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία που βρίσκονται στο Προφίλ τους, μπορούν να το κάνουν οποιαδήποτε στιγμή μεταβαίνοντας στην σελίδα του προφίλ τους ή επικοινωνώντας με το Talk ηλεκτρονικά. Μετά από γραπτό αίτημα, το Talk παρέχει στους χρήστες του προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται ή αποκαλύπτονται στον βαθμό, που απαιτείται και/ή  επιτρέπεται από το Νόμο. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μέλη του Talk έχουν το δικαίωμα να περιορίζουν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και να αποκτήσουν αντίγραφο των προσωπικών τους πληροφοριών σε εύκολα προσβάσιμο μορφότυπο προκειμένου να διαβιβαστούν. Το Talk ανταποκρίνεται σε τέτοια αιτήματα μέσα σε εύλογα χρονικά όρια (ή νομικά, όταν ισχύουν) και ικανοποιεί τα δικαιώματα των μελών του Panel, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το Νόμο, σε περιπτώσεις, που επηρεάζουν την ιδιωτικότητα των άλλων, πέρα από την εύλογη ή την υλοποίηση της δραστηριότητας του Talk. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απαντώντας στο αίτημα του μέλους του Panel να ασκήσει τα δικαιώματά του, το Talk μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του. Αυτό προστατεύει τα δικαιώματα και το από­ρρητο των μελών του Panel.

Επιπλέον, τα μέλη του Talk Panel έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν εύκολα τη συγκατάθεσή τους το Talk να επεξεργάζεται τις πληροφορίες τους. Μπορούν να το κάνουν αυτό, ανά πάσα στιγμή, απενεργοποιώντας το προφίλ τους μέσω της ιστοσελίδας ρυθμίσεων του προφίλ. Το Talk εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες, που έχουν ήδη συλλεχθεί, αλλά θα τις διαγράψει εφόσον ζητηθεί αυτό από το μέλος. Εάν ένα μέλος του Panel αανκαλέσει τη συγκατάθεσή του να χρησιμοποιήσει το Talk ή να αποκαλύπτει τα προσωπικά του στοιχεία για τους σκοπούς, που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, το Talk θα διακόψει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και το μέλος δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στις υπηρεσίες Talk, με αποτέλεσμα τις ίδιες συνέπειες με τον τερματισμό χρησης του προφίλ. Τα μέλη του Panel πρέπει να γνωρίζουν, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το Talk μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και αφότου το μέλος του Panel έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του και έχει ζητήσει από το Talk να διαγράψει τις πληροφορίες του, εάν το Talk έχει νομικούς λόγους για να το κάνει αυτό.

Δικαίωμα έφεσης: Έχετε επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Στην Αυστρία, η εποπτική αρχή είναι η Αυστριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Barichgasse 40-42, 1030 Βιέννη, Τηλέφωνο: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at, Web: https://www.dsb.gv.at/.

9. Facebook Connect

Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα του Talk ή στην εφαρμογή Talk χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες υπηρεσίες σύνδεσης, όπως π.χ. Facebook Connect. Αυτές οι υπηρεσίες επαληθεύουν την ταυτότητα των χρηστών και τους δίνουν τη δυνατότητα να μοιράζουν ορισμένες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης στο Talk, όπως το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ώστε να μπορούν να συμπληρώσουν αυτόματα τη φόρμα εγγραφής στο Talk, καθώς και αργότερα, όταν έχουν εγγραφεί ως μέλη του Panel, το Talk μπορεί να λάβει ορισμένα δεδομένα από το Facebook, για να εμπλουτίσει τις πληροφορίες του προφίλ των χρηστών και να αυξήσει τις πιθανότητες συμμετοχής τους σε έρευνες. Υπηρεσίες όπως το Facebook Connect παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν πληροφορίες, σχετικά με τη δραστηριότητά τους στην ιστοσελίδα του Talk ή στην εφαρμογή Talk στη σελίδα προφίλ τους, για να τα μοιράζονται με άλλους στο δίκτυό τους, γι 'αυτό απαιτείται ωστόσο πάντα η προηγούμενη συγκατάθεσή τους.

10. Widgets που σχετίζονται με τα social media

Η ιστοσελίδα του Talk και η εφαρμογή Talk περιλαμβάνει λειτουργίες, που σχετίζονται με τα social media, όπως το κουμπί Like στο Facebook και widgets όπως το κουμπί Share για κοινή χρήση. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να συλλέγουν δεδομένα για την διεύθυνση IP, πληροφορίες, σχετικά με τη σελίδα, που επισκέπτεται η ιστοσελίδα του Talk και να αποθηκεύουν ένα cookie για να επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία αυτής της λειτουργίας. Οι λειτουργίες σχετικά με τα social media και τα Widgets παρέχονται από τρίτο μέρος ή απευθείας από την τρίτη ιστοσελίδα. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών του Talk και αυτών των λειτουργιών διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία τους παρέχει.

11. Talk Mobile Application

Όταν τα μέλη του Panel μεταφορτώνουν και χρησιμοποιούν την εφαρμογή Talk Mobile Application, το Talk μπορεί να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με το σύστημα και τις επιδόσεις της συσκευής που χρησιμοποιούν, την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, το αναγνωριστικό της συσκευής, το hardware και τα στατιστικά στοιχεία χρήσης, τις αποθηκευτικές δυνατότητες και την έκδοση της εφαρμογής. Το Talk χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, τις οποίες συλλέγει μέσω της εφαρμογής Talk, σύμφωνα με τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και τις όρους, που περιγράφονται σε αυτήν. Το Talk, επίσης, συλλέγει και αποθηκεύει AdvertiserID (ID συσκευής) για κάθε συσκευή χρήστη, εκτός εάν ένα μέλος του Panel το έχει κάνει ανώνυμο στη συσκευή του, έτσι ώστε τα μέλη του Panel να μπορούν να αναγνωρίζονται, όταν χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εφαρμογές, για να μετράται η χρήση της εφαρμογής ή για να γίνει φανερό εάν ένα μέλος του Panel έχει εκτεθεί σε μια διαφημιστική online καμπάνια στο διαδίκτυο. Το Talk συλλέγει αυτές τις πληροφορίες, σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και με τα διαπιστευτήρια χρήστη, προκειμένου να στείλει ειδοποιήσεις στα μέλη του Panel, να τους παράσχει πληροφορίες για τις έρευνες και να τους ρωτήσει αν θα ήθελαν να συμμετάσχουν. Εάν τα μέλη του Panel δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις, μπορούν να τις απενεργοποιήσουν στη συσκευή τους. Επιπλέον, το Talk χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα λογισμικού για την ανάλυση κινητών για να κατανοήσει καλύτερα τη λειτουργικότητα της εφαρμογής Talk για κινητά στο τηλέφωνο του μέλους του Panel. Αυτό το λογισμικό μπορεί να καταγράφει πληροφορίες, για παράδειγμα πόσο συχνά τα μέλη του Panel χρησιμοποιούν την εφαρμογή, τα συμβάντα που συμβαίνουν στην παραπάνω εφαρμογή, την συγκεντρωτική κατανάλωση, τα δεδομένα επιδόσεων και από όπου γίνεται η λήψη της εφαρμογής.

12. Talk on the road

Η εφαρμογή Talk ζητά από τα μέλη του Panel συγκατάθεση για να λάβει πληροφορίες, σχετικά με τη γεωγραφική τους θέση μέσω της κινητής συσκευής τους, οι οποίες γεωγραφικές πληροφορίες μπορούν να παρέχονται από την εφαρμογή ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το αν η εφαρμογή είναι ανοιχτή ή όχι. Εάν τα μέλη του Panel συμφωνούν να μοιράζουν δεδομένα, σχετικά με την γεωγραφική τους θέση, εκτός από τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες όπως αναλύονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, το Talk θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για την θέση τους; για να τους προσφέρει την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια έρευνα αγοράςμε βάση την τοποθεσία τους και/ή και να μοιράζεταιι αυτά τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης με τρίτους πελάτες, για να επιδείξει ορισμένα μοτίβα τοποθεσίας και/ή επισκεψιμότητας χρηστών στην εφαρμογή Talk. Επιπλέον, το Talk μπορεί να μοιράζεται τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης των μελών του Panel με τρίτους προμηθευτές, για να αποκτήσει γνώση ως προς τη συγκεκριμένη τοποθεσία, να αναπτύξει προφίλ χρηστών και να επαναστοχεύσει σε χρήστες. Εάν τα μέλη του Panel δεν επιθυμούν πλέον να μοιράζονται τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης τους μέσω της συσκευής τους, αυτοί μπορούν να απενεργοποιήσουν την υπηρεσία μέσω της εφαρμογής Talk ή να αλλάξουν τις ρυθμίσεις απορρήτου της συσκευής τους.

13. Talk Connect

Η εφαρμογή Talk απαιτεί από τα μέλη του Panel την συγκατάθεσή τους, για την εγκατάσταση της εφαρμογής παρακολούθησης Talk Connect στη συσκευή τους με σκοπό παρακολούθησης της ηλεκτρονικής συμπεριφοράς τους. Εάν τα μέλη του Panel δεν επιθυμούν πλέον να εγγραφούν στην εφαρμογή παρακολούθησης Talk Connect, αυτοί μπορούν να απεγκαταστήσουν το λογισμικό παρακολούθησης, να το απενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής Talk ή να αλλάξουν τις ρυθμίσεις απορρήτου της συσκευής τους.

14. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Cookies

Το Talk διατηρεί το δικαίωμα του, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αλλάξει τις πρακτικές για την προστασία του απορρήτου και να ενημερώνει ή να τροποποιεί αυτήν την Πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Για το λόγο αυτό, το Talk ενθαρρύνει τα μέλη του Panel να ελέγχουν συχνά αυτήν την Πολιτική απορρήτου. Αν το Talk κάνει ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, τα μέλη του Panel θα ειδοποιηθούν εδώ είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ειδοποίησης στην αρχική σελίδα του Talk. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει από την ημερομηνία «τελευταίας έκδοσης», που αναφέρεται στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.

15. Εφαρμοστέα Νομοθεσία και Δικαιοδοσία

Η παραπάνω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις της ή οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις ή αξιώσεις, που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν ή το αντικείμενο της, ρυθμίζονται και διέπονται από το Αυστριακό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των ισχυουσών διεθνών συμφωνιών. Οποιαδήποτε ρήτρα αυτής της Πολιτικής, η οποία δεν συμμορφώνεται με την προαναφερθείσα Νομοθεσία ή θεωρείται από το αρμόδιο δικαστήριο, ότι είναι άκυρη, παύει να ισχύει ipso jure και αφαιρείται από αυτό το έγγραφο χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων ρητρών, που παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Τα μέρη συμφωνούν αμετάκλητα να υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βιέννης σε σχέση με τυχόν αξιώσεις ή ερωτήσεις, που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την χρήση cookies.

Η προστασία του απορρήτου των μελών του Talk Panel είναι εξαιρετικής σημασίας για το Talk και ως εκ τούτου, εάν τα μέλη του Talk έχουν παράπονα ή ανησυχίες, σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου του Talk ή εάν επιθυμούν να στείλουν αίτημα διαγραφής στο Talk Online Panel και αν επιθυμούν να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμά τους για πρόσβαση, επανεξέταση, διόρθωση, διαγραφή ή εναντίωση για την επεξεργασία προσωπικών στοιχείων, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Talk ανά πάσα στιγμή.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: Talk Online Panel GmbH, Karlsgasse 7/5, 1040 Vienna Austria
e-mail: panel.cy@support.talkonlinepanel.com
website: www.talkonlinepanel.com

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:
e-mail: 
dpo@talkonlinepanel.comwebsite: www.talkonlinepanel.com
Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπέυθυνο Προστασίας Δεδομένων με τυχόν ερωτήσεις, σχετικά με την Προστασία Δεδομένων

Εποπτεύουσα Αρχη: Austrian Data Protection Authority (www.data-protection-authority.gv.at )