Talk app

Preuzmi novu Talk aplikaciju - odgovori na anketa i sakupi više poena u pokretu!

Talk app Talk app

Registrujte se

Hvala vam na registraciji!

Tokom naredna 24 sata, dobićete potvrdni e-mail i pozivnicu za vaše prvo Talk istraživanje. Molimo vas da, za svaki slučaj, proverite i spam folder.

Политика приватности

Најновија верзија: 21/5/2018

Talk онлajн панел је посвећен ангажману да заштити безбедност и интегритет свих личних података који се прикупљају или које су објављене од стране припадника панела: Корисници Talk може бити уверени да је њихова приватност приоритет број један за Talk Talk.

Ова политика приватности објашњава какву врсту личних података или друге личне информације се прикупљају од Talk регистрованих чланова у свом панелу, како се користе, поделе или откривају ове информације, као и избори и права која чланови панела имају у погледу обрада података у вези са услугама које се нуде на сајту Talk и мобилне апликације ("апликација Talk"). Talk цени поверење чланова његове панеле и због тога ова Политика приватности је приказана у јасним и једноставним језиком, уместо да се користи само правна терминологија. Мобилна апликација Talk-а подлежи додатним условима приватности како је описано у овој Политици приватности.

Коришћење услуга од стране припадника панела Talk је апсолутно добровољно и стога прикупљање, обрада и дељење њихових личних података и лични идентификациони подаци за Talk Онлине Панела у вези са Услугама и са овом политиком приватности врши се уз њихову сагласност. Овај добровољни споразум може бити повучен једнако лако – електронским.

Talk је посвећен ангажману пуној сагласности са заштитом података изложен у Генералној Уредби о заштити података (ГДПР), који ступа на снагу 25. маја 2018. године, те у аустријском закону о заштити података, у свим примењивим локалним законима у свакој земљи у којој послују, и у свим међународним споразумима. Поред тога, Talk и пажљиво одабрани његови партнери треће стране увек траже да ускладе своје праксе у вези са приватношћу и да доведу своје технологије у складу са свим законима, кодексима и стандардима који се примењују на удружења за истраживање тржишта и јавног мњења, као ESOMAR, VMO (Удружење тржишних аналитичара у Аустрији) и BVM (Асоцијација тржишта и друштвених аналитичара у Немачкој), у којеми је члан Talk. Свако позивање у овом Уговору о приватности "Talk онлајн панел" или "Talk" обухвата Talk и сва подузећа – матична компанија, подружница, повезана подузећа и ентитети стављени под заједничком контролом са њим. У сврху политике "онлајн", укључена је и употреба мобилне апликације.

1. Које информације прикупљаја Talk и како их прикупља
2. Како Talk користи информације
3. Дељење и објављивање личних података
4. Чување информација
5. Повезивање на друге веб странице
6. Очување приватности деце
7. Мере безбедности
8. Права чланова комисије
9. Facebook Connect
10. Виџетс за друштвене медије
11. Мобилна Апликација Talk
12. Таlk on the road
13. Talk Connect
14. Промене политике приватности и политике cookies
15. Применљиво законодавство и надлежност

 

1. Које информације прикупља Talk и како их прикупљају

Talk онлајн панел нуди регистрованим члановима панела могућност да учествују у разним анкетама и друштвених наука које помажу клијентима Talk то стекну бољи увид у потрошачком маркетингу и тако направити праве пословне одлуке. Поред тога Talk укључује чланове свог панела и даје им прилику да учествују у разним активностима онлајн мерења који укључују праћење употребе веб страна, пројекте за проучавање ефикасност онлајн огласа, мерење публике и израда пројеката за анализу публике и слични модели (како је детаљно описано у Политици за cookies). Ако једна активност праћењa није описанa у овој Политици приватности или у Политици за cookies или ако то захтева инсталирање алатa или апликацију, Talk је дужан да тражи од чланова свог панела и њихове изричите сагласности одвојено.

Посебно, Talk прикупља личне податке од својих чланова панела на добровољној основи (i) сваки пут када попуњују формулар за регистрацију да постану чланови панела Talk или када одговарају на доступне анкете на профилу, (ii) када учествују у истраживању, (iii)  у вези са пријемом и исплатом њихових тачака, (iv), као и повезивање са Google Talk путем е-маила или преко доступнe контакт форме. Осим тога, Talk може да прикупља личне податке о члановима панела, користећи cookies или друге технологије за праћење, а може да прима информације о њима ако се користе неки од осталих услуга које даје Talk. Попуњавање профилних анкета је добровољно, али Talk охрабрује чланове свог панела да попуне што је више могуће; што више попуне, то је већа шанса да буду изабрани за будуће релевантне студије.

Када чланови панела су укључени у студијама Talk или треће стране - партнери /клијенти Talk, Talk, или треће стране - партнер или клијент Talk, прикупљају и чувају податке из одговора на анкету. Ови подаци из одговора на анкету чувају се одвојено од свих контакт детаљима и подацима о профилима који Talk има за чланове његовог панела, чиме трећа лица партнери или клијенти Talk не добијају никакве личне информације о члановима панела, и примају само одговоре на анкете на начин који не дозвољава идентификацију припадника панела. Партнери или клијенти могу да добију личне податке о члановима панела само ако затраже такве информације у оквиру самог студија и само пре изричите сагласности чланова панела, на пример, ако желе да обаве интервјуе лично, могу затражити контакт информације члана панела да би контактирали њега. Осим тога, Talk може користити део података профила за члана панела у анонимном облику статистичких података, као што су пол, дистрибуција по старосној групи (на основу датума рођења) и дистрибуције по земљи / региону (на основу поштанског кода). Тако Talk може, на пример, да обавести клијента који проценат од свих мушкараца и жена у датом старосној групи и региона у земљи су одговорили на одређена питања у онлајн анкети.

У неким случајевима Talk или партнери или клијенти - трећа лица која обављају истраживања у систему Talk, може тражити чланове панела за информације и мишљења који се сматрају осетљивим (или "посебна категорија") личне податке, као што су расна или етничку припадност, политичка мишљења, физичко или ментално здравље и сексуалне преференције. Осим ако законом није дозвољено да обрађује осетљиве информације, члановима већа биће затражено да дају свој експлицитну и посебну сагласност за сваки појединачни случај. Трећа лица - партнери или клијенти Talk, добију ове осетљиве информације само у виду одговора на анкету и неће примати податке од Talk податке о члановима панела, што би могло довести до њихове идентификације. Тачније, дајући свој пристанак да открију такве осетљиве личне податке, чланови већа дају изричиту сагласност за њихово складиштење и прераду, у мери у којој то дозвољавају важећи закони о заштити података. Чланови панела имају право да поднесу, отпремање или преношење садржаја и материјала, укључујући али не ограничавајући се на, фотографија, видео записа и / или други сличан или сродан садржај или материјала који могу да садрже личне податке ( "Кориснички садржај") на пример када завршавају анкете. Сви лични подаци садржани у упутству за садржај се прикупљају, користе и објављени су као што је описано у овом Уговору о приватности. Кориснички садржај не сме да садржи аудио или видео материјале, слике или образ лица различито од чланова панела.

Сви лични подаци прикупљени током процеса регистрације, уз учество у профилних анкета и при попуњавању истраживања, изузев података о одговорима на посебно истраживање које је спровео партнер или купац Talk директно преко система Talk, као и податке праћења кроз коришћење cookies или сличних технологија у власништву искључиво Talk Онлajн Панела и који се налазе на безбедним серверима и системима у оквиру ЕУ, а одговарајући сервери су лиценцирани и / или су у власништву Talk.

2. Како Talk користи информације

Поред свих осталих сврха описаних у овој Политици приватности, Talk може да користи информације прикупљене од чланова панела преко сајта и апликације Talk и услуга која им се нуди, или понекад може се повезати са члановима панела за следећи циљеви:

(1) води евиденцију свих регистрованих чланова панела;

(2) да комуницирају са њима у погледу њиховог учешћа у студији или да их позове да учествују у истом;

(3) позивајући их да попуне упитник за профилисање да прикупи више информација о њима, као чланови већа за боље одговарајуће студије;

(4) за управљање програм награђивања и стимулација Talk и да испуњава захтеве од чланова панела да примају награде и подстицаје, односно банкарских података за плаћање;

(5) да одговори на проблеме који се односе на одржавање и испитивање притужба, питања или техничке проблеме који чланови панела могу суочити;

(6) да ажурира записа Talk о информацијама чланова панела и обезбедити да је тачна;

(7) за интерне сврхе, као што је контрола квалитета, побољшање учинка и ефикасности сајта / апликације и администрација система;

(8) да затраже дозволу од чланова панела у случају да Talk жели да користи личне податке у било које сврхе које нису објаснили у време када су њихови лични подаци за први пут одузети (на пример, када контакт подаци о члану панела могу да се деле са клијентом који је наредио студију и жели да их контактирате за потребе одређеног пројекта);

(9) поред одговора на истраживања прикупљени од купаца Talk, Talk има право, као што је горе наведено, да примењује профилисање информације о члановима свог панела према попуњеним студијама са аналитичким и истраживачким циљевима у сврху веће потпуности података. Ове информације се увек деле са клијентом на начин који не дозвољава члановима панела да се идентификују.

(10) Када постоји експлицитна сагласност, Talk има право да користи е-маил адресу члановима панела, да пошаље билтене, промоције или опште комуникације које се односе на заједнице Talk панела или које се односе на нове услуге које Talk може да понуди у вези са регистрацијом чланова панела или новим алатима које већ имају. Чланови панела имају право да одбију да приму такву комуникацију у сваком тренутку користећи опцију да одбије у е-пошти. Ова могућност отказа, међутим, не односи се на важне информације које чланови панела треба да добију, као што је обнављање услова и политика Talk, јер они нису промотивне природе;

(11) у сврху откривања преваре, потврда идентитета или контакт детаље ради потврде и / или превенцију;

(12) да би се поштовали одређене законске обавезе, укључујући, али не ограничавајући се на пореске обавезе;

(13) у друге сврхе уз сагласност чланова панела.

 

Генерално, ми можемо прикупити и користити ваше личне податке када:

  • Ви сте пристали на коришћење ваших личних података. На пример, можемо потражити вашу сагласност за нашу употребу колачића или сличних технологија и послати вам маркетиншке комуникације.
  • Ово је неопходно у циљу пружања производа и услуга или одговора на ваше захтјеве.
  • Важећи закон дозвољава и одобрава нас да користимо ваше личне податке.
  • Ми или трећа страна имају легитиман интерес за кориштење ваших личних података, како би осигурали и побољшали сигурност и перформансе наших производа и услуга и обавили анализу података.

3. Дељење и објављивање личних података

По правилу Talk Онлајн Панел не дели, продаје, изнајмљује, тргује или преноси личне податке прикупљене од стране чланова панела о партнерима, клијентима, извођачима или трећим лицима, осим оних описаних у Политици приватности и приватности cookies или оне за које постоји сагласност у случају одређеног изузетка, увек се врши на начин који не повеже и не може довести до идентификације чланова панела. Чак и тамо где, као што је већ поменуто, контакт детаљи чланова панела могу бити откривени клијенту уз изричиту њихову сагласност у циљу обављања специфичног истраживачког пројекта (на пример, да интервјуише лицем у лице о дискусијама фокус групе и дубински интервјуи), Talk настоја да се клијент никада директно не повезује са члановима панела за маркетинг и промотивне сврхе или преко рекламне поште (СПАМ).

Talk понекад позива чланове панела да учествују у истраживању тржишта и ставовима јавности од стране трећих странака, на пример, електронским путем. У овој случају студија се врши искључиво од стране трећег лица и само треће лице је одговорно за прикупљање, обраду и складиштење података из одговора на анкету а Talk добија од треће стране само опште податке о понашању чланова панела у у (нпр. да ли је учесник у потпуности учествовао у студији, да ли је прекинуо студију и да ли је "искључени" из студије). Talk чува и користи ове податке да би чланови панела добили одговарајући број поена за уређивање базе података панела и методолошку анализу студије. Горе наведене анкете и подаци прикупљени у вези с њима нису предмет Политике приватности. Резултати истраживања или подаци истраживања су и остају власништво треће стране.

Поред тога, да повећа шансе за чланове панела да буду укључени у позивницама за анкете, Talk може да дели информације о профилу, као што су социо-демографски подаци (укључујући, али не ограничавајући се, јединствени идентификациони број (ЈИБ), Поштански Број , пол, брачно стање, образовање, информације о запошљавању и лично не-идентификоване информације о члановима домаћинства) са трећим лицима - компаније за анализ узорака /аналитичара тржишта ("Трећа лица аналитичара тржишта ") у сврху (а) идентификација могућностима за истраживање чије услове испуњавају уз њихову подршку, (б) за примену ових елемената из података завршених анкета клијената и обезбеђивање тако допуњене податке из анкете клијената треће стране - аналитичар тржишта искључиво за аналитичко или истраживачке сврхе. Ако је члан панела имао право да буду укључени у студију, трећа страна - аналитичар тржишта, или ће направити директан позив да учествују у истраживању или ће обезбеди Talk-у линк за истраживања и Talkа ће га позвати да учествују у истраживању електронским путем. Talk не дели име аналитичара панела трећој страни. Ако се члан панела уклони са Комисије, Talk се једнострано обавезује да о томе обавести тржишног аналитичара треће стране. Ако члан панела учествује у таквој прилици истраживања, ово му не даје за право да уживају предностима које нуди Треће лице - аналитичар тржишта, или право да му се придружи.

Лични подаци чланова панела понекад могу бити откривени трећим лицима у следећим случајевима:

  • Ако се деле са другим компанијама које припадају групи Talk или су под заједничком контролом или су заједничка својина циљем архивирања или континуитет пословања.
  • Они могу бити обезбеђени извођачима или партнерима Talk у вези са услугама које су ови појединци или ентитети обављају за или са Talk, како би се помогло Talk са обрадом података, који чланови панела пружају добровољно или који они су прикупили од њих, на пример када Talk доставља њихово име и адресу добављача награда за то да буде иста испоручена, или када систем Talk захтевају техничке иновације или услугу. Talk има право да повремено додаје или уклања такве провајдере услуга током свог редовног пословања. Даваоци услуга имају право да задрже личне податке за своју употребу или од стране независних лица за период дужи него што је неопходно за обављање уговорених услуга. Поред тога, они су обавезни да обрађују све личне податке у складу са Политиком приватности и у мери у којој то допуштају важећи закони о заштити података;
  • Лични подаци могу бити пренети у контексту корпоративног реорганизације или у контексту промене власништва предузећа (укључујући, али не ограничавајући се на, спајање, припајање или продају целокупног пословања Talk или део тога). Talk гарантује да чланови панела буду информисани у случају да се то догоди, те да странка која прима личне податке о члановима панела, слаже се са свим релевантним условима политике приватности и политике за cookies Talk и да користи, штити и одржава сигурност, интегритет и поверљивост личних података у складу са овом политиком приватности.
  • Они могу да се деле кад Talk има разлога да направи претпоставку да је неопходно и да се ово захтева од судског поступка или судског налога, или се сматра да је потребно да би се истражили, спречили или предузели мере у вези са незаконите активности, сумња на превару, ситуације које укључују потенцијалне опасности по физичку безбедност неког лица, кршења услова на сајту или применом Талк, или у складу са другим законским захтевима. Објављивање личних информација може бити неопходно за обављање провере приватности или безбедност података и / или истраге у одговору на жалбу или безбедносне претње.

У вези са подијељењем персоналних података, чланови панела пристају и слажу се да њихови подаци могу бити просљеђени и / или обрађивани ван њихове земље становања, у земљама које можда немају законе за заштиту података који нуде подједнаку заштиту као у земљама Европске уније, укључујући и без ограничења Сједињене Државе. Сви такви трансфери ће се вршити искључиво у складу са овим Политиком приватности и важећим законом који је на снази, и Talk ће задржати обавезу да одржи ниво приватности персоналних података који су једнаки заштити која се нуди у законодавству Европске уније, и када је потребно, примијенити одговарајуће механизми и споразумуми.

4. Чување информација

Talk чува личне податке прикупљене од стране чланова панела, за период у којем су они чланови панела, и уколико је то неопходно за потребе истраживања и анализе Talk, законске обавезе Talk (на пример, ако се захтева да  информације чувају, како би били у складу са важећим пореским прописима /законима о порезу на доходак или током поступка за решавање спорова, као и у вези са обавезом да се докаже неку сагласност) и њених уговорних обавеза са трећим лицима.

Ако чланови панела не желе Talk да користи њихову информацију, они могу да прекину своје учешће у панелу брисањем свог профила преко сајта Панела. (Чланови панела Talk треба да буду информисани да ако једноставно избришу и деинсталирају апликацију Talk са свог уређаја, то не значи да су аутоматски избрисали свој профил чланства у веб сајта Talk). У случају престанак чланства неког профила, Talk не наставља да чува или користи личне податке у друге сврхе осим оних које су описане у претходном ставу. Talk наставља да примењује сигурносне процедуре како би осигурала сигурност било каквих личних података. Talk може такође чувати датотеке дневника са анонимним информацијама за интерне анализе. У принципу, ови фајлови се чувају у кратком временском периоду, осим када се користе како би се осигурала безбедност локације, о побољшању функционалности странице или када Talk има законску обавезу да их сачува за дужи временски период.

5. Повезивање на друге веб странице

Веб страна или апликација Talk садрже везе са другим веб страницама. Talk није одговоран за Политику приватности, праксу или садржај веб локација на које се односе линкови. Чланови панела треба увек да прегледају информације о приватности на сајтовима које посећују, следећи линкове са ове веб странице или апликације Talk.

6. Очување приватности деце

Talk сматра да је веома важно да се заштити приватност деце на Интернету, а ако постоје информације о томе, не обрађује личне податке о детету по основу обавезног минималног узраста без сагласности родитеља / старатеља. У неким случајевима, родитељима / старатељима могу бити послане анкете како би укључили мишљење дјетета, као што је истраживање играчака. У овим случајевима, студија има за циљ да се попуни само под надзором родитеља / старатеља и избору родитеља / старатеља да учествују у студији са својим дететом је исто што и давање индиректне сагласности став детета да буде укључен у студију.

7. Мере безбедности

У складу са горе наведеним, Talk је изузетно озбиљан у погледу безбедности података. Talk одржава одговарајуће мере безбедности, укључујући и онлајн и офлајн физичке, техничке, административне, електронске и процедуралне мере безбедности чија је циљ да заштите од неовлашћеног, случајног или незаконитог прикупљања, приступ, складиштење, модификације или откривања свих информација под његовим контролом . Приступ свим личним подацима ограничен је на неколико службеника који су овлашћени на основу потреба од приступа до ове информације, те да чак и у тим случајевима Talk службеници имају обавезу да чувају у тајности. Кад год Talk прикупља или шаље личне податке на друге веб локације, заштићен је шифровањем, као што је SSL протокол (слој са сигурносним утичницама). Talk редовно разматра и врши евалуацију праксе система поверљивости и заштите уколико је то потребно да испуни своје пословне потребе, технолошке промене и регулаторне захтеве. Talk такође гради систем за управљање ради спречавања инцидената попут неовлашћеног приступа или губитак, брисање, измену или цурење личних података, као и да обезбеди најбољу могућу услугу у случају да се такав инцидент догоди. Међутим, никакав пренос преко Интернета није 100% сигуран и Talk не може гарантовати и није одговоран за његову сигурност. Корисници Talk узимају овај ризик када користе Талк услуге.

8. Права чланова Панела

Ако чланови Групе за Talk желе да искористе своје право приступа, исправљања, измене или жеље да избришу своје личне податке у вези са њиховим чланом Talk налога, то могу учинити у било ком тренутку путем уласка у свој профил или контактирањем Talk електронским путем. На писмени захтев, Talk пружа својим корисницима њихове личне податке који се прикупљају, користе или објављују у мери у којој је то потребно и / или дозвољено законом. Осим тога, у неким случајевима, чланови панела Talk имају право да ограниче обраду својих личних података и право на приговор на обраду њихових личних података и да добију копију својих личних података на лако доступном формату. Talk одговара на такве захтеве у разумним временским интервалима (или у правним случајевима када је то примјењиво) и задовољава права чланова панела, ако законом није друкчије одређено, у случајевима када утичу на приватност других лица изван оквира разумном или на имплементацији активности Talk-а. У случају сумње, у одговору на захтев члана панела да користи своја права, Talk може затражити додатне информације како би потврдио његов идентитет. Ово штити права и приватност чланова панела.

Осим тога, чланови панела Talk-а имају право да лако повуку своју сагласност како би Talk обрађивао њихове податке. То могу учинити у било ком тренутку деактивирајући свој профил преко странице за подешавање профил. Talk и даље има право да користи већ прикупљене личне податке, али ће их уклонити на први захтјев. Ако члан панела повуће своју сагласност да се користе или деле његове личне податке за сврхе наведене у овој Политици приватности, Talk ће суспендовати обраду својих личних података и он више неће имати приступ услугама Talk, што доводи до истог резултата као што је деактивација профила. Чланови панела треба бити информисани да у одређеним случајевима Talk може да настави да обрађује личних података пошто се је повукао члан панела, свој пристанак и пошто је тражио Talk да избришете његове информације ако Talk има правне законске разлоге.

9. Facebook Connect

Корисници се могу пријавити на Talk веб страну или Talk апликацију помоћу аутоматских услуга за пријављивање, као што је Facebook Connect. Ове услуге проверавају идентитет корисника и пружају им прилику да деле одређене личне податке Talk, као што су име и е-маил адреса, да би могли да аутоматски да попуне формулар за регистрацију у Talk, те и касније, када су регистровани чланови панела Talk, исти  може да добија одређене податке из Facebook да би обогатио информације профила корисника и да повећује њихове шансе да учествују у анкетама. Услуге као што су Facebook Connect дају корисницима могућност да објављају информације о својим активностима на сајту Talk или у апликацију Talk на својој профилној страни да деле са другима у њиховој мрежи, као за то је увек потребна њихова сагласност.

10. Виџетс за друштвене медије

Веб страна Talk и апликација Talk укључују функције друштвених медија као што је дугме Like у Facebook виџте као што је дугме Share за дељење. Ове функције могу сакупљати податке o IP адреси, информације о томе која странa од страница Talk-а је посећена, и могу да чувају cookies како би ова функција омогућила исправан рад. Фуккције друштвених медијеа и виџете хостују се или треће стране или директно са сајта. Интеракцију између Корисника Talk-а и ових функционалности је регулисана Политиком приватности компаније која их пружа.

11. Мобилна апликација Talk

Када чланови панела преузимају и коришће мобилну апликацију Talk, Talk може аутоматски да прикупља информације о систему и информације о понашању типа уређаја који се користи, о верзији оперативног система, ID уређаја, хардвера и потрошачке статистикe, место за складиштење и верзије апликације. Talk користи ове информације које прикупља преко апликације Talk, у складу са условима ове Политике приватности и одредбама описаним у њему. Talk такође сакупља и складишти AdvertiserID (ID број уређаја) за сваки уређај корисника, осим ако је члан панела није га направио анонимним на свој уређај да би могли да се идентификују чланове панела када се користе одређене апликације да би се мерило коришћење апликације или да се види да ли је члан панела изложен онлајн кампање оглашавања. Talk прикупља ове информације за оперативни систем уређаја и ID корисника како понекад би слао члановима панела обавештења о истраживањима и питајући их да ли би желели да учествују. Ако чланови панела више не желе да примају таква обавештења, они могу да их искључе за свој уређај.

Поред тога, Talk користи софтвер за анализу мобилне уређаје како би боље разумео функционалност Talk мобилне апликације на телефону члана панела. Овај софтвер може да снима информације као што су колико често чланови панела користе апликацију, догађаји који се дешавају унутар апликације, укупна потрошња, подаци о перформансама и где је скинута апликацију.

12. Talk on the road

Talk апликација тражи од чланова панела сагласност да добије информације о њиховој географској локацији преко свог мобилног уређаја, па та информација се може доставити од апликације у било које време, неодвисно од тога да ли је апликација отворена или не. Ако чланови панела дају сагласност да деле податке о својој географској локацији, поред описнаих у овој Политици приватности начина на који се информације користе, Talk ће искористити информацију о локацији да им пружи прилику да учествују у истраживањима на локалним тржиштима и / или да дели те податке за географског лоцирања са клијентима трећих странд циљем да покаже одређене моделе локација и / или саобраћај корисника апликације Talk. Осим тога, Talk може да дели податке за лоцирање чланова панела трећим лицима - трговцима, како би се добио увид у локације, развој специјализованих апликација и ретаргетиране чланова. Ако чланови панела нису више спремни да деле податке о њиховој локацији, могу деактивирати услугу кроз апликацију Talk или да промене подешавања приватности на уређају.

13. Talk Connect

Апликација Talk захтева од чланова панела да инсталирају своју апликацију за праћење Talk Connect на свом уређају како би се пратило њихово понашање на мрежи. Ако чланови панела не желе да се региструју у апликацији за праћење Talk Connect, они могу да деинсталирају софтвер за праћење, могу га искључити помоћу апликације Talk или да промене подешавања приватности на уређају.

14. Промене политике приватности и политике cookies

Talk задржава право у свом нахођењу да измени своју праксу o чувању поверљивости и да ажурира или промени политику приватности у било ком тренутку. Из тог разлога, Talk подстиче чланове панела да често проверавају ову Политику приватности. Ако Talk врши значајне промене у овој Политици, чланови панела ће бити обавештени овде или електронским путем или путем обавештења на страници Talk. Ова политика приватности важи од датума последње верзије која је наведена на врху ове странице.

15. Применљиво законодавство и надлежност

Наведена Политика приватности, као и све измене и допуне или било који спор или потраживање из или у вези са њим или његовим предметом биће регулисано и допуњен аустријском закону, право Европске уније и свим важећим међународним споразумима. Било која одредба ове политике, која није у складу са горе наведеним прописима или се сматра судом од надлежности за неважећи, престаје да важи, ipso jure и уклања се из документа без то да утиче на ваљаност преосталих клаузула које остану у пуној сили и ефекту. Стране  неповратно пристају да се поштују закон са овом Политиком приватности и употребом cookies.

Заштита приватности чланова је најважнија за Таlk и ако чланови панела имају било какве жалбе или забринутости у вези са Политиком приватности или ако желе послати oтказ до Talk Online Panel, као и ако желе да користе своје легитимно право приступа, прегледања, исправљања, брисања или приговора на обраду личних података, они могу контактирати Talk у било које време.

 

Контролер података (Data Controller): Talk Online Panel GmbH, Karlsgasse 7/5, 1040 Vienna Austria
e-mail: panel.rs@mail.talkonlinepanel.com, website: www.talkonlinepanel.com

Службеник за заштиту података (Data Protection Officer): Stelina Karkalemi
Talk Online Panel GmbH, Karlsgasse 7/5, 1040 Vienna Austria
e-mail
dpo@talkonlinepanel.com, website: www.talkonlinepanel.com
Можете директно контактирати ЦПД са свим питањима везаним за заштиту података.

Водећи супервизор (Supervisory Authority): Austrian Data Protection Authority (www.data-protection-authority.gv.at )