Ďakujeme Vám za Vašu registráciu!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzujúci e-mail, rovnako ako pozvanie k Vášmu prvému Talk prieskumu. Prípadne si tiež, prosím, skontrolujte zložku so spamom.

Čo je Talk?

Step 1: Fill out the form and register

1. Vyplňte formulár
a zaregistrujte sa

Step 2: Enter your profile information

2. Vyplňte údaje v profile

Step 3: Get selected for a survey

3. Buďte vybraný pre prieskum

Step 4: Complete surveys and collect points Step 4: Complete surveys and collect points

4. Vyplňujte dotazníky a zbierajte body

Step 5: Exchange your points for money or vouchers Step 5: Exchange your points for money or vouchers

5. Vymeňte Vaše body za hotovosť alebo poukážky