Регистрация

Благодаря Ви за регистрацията!

До 24 часа Вие ще получите имейлза потвърждение, както и покана за първата си анкета в Talk. Моля проверете и СПАМ кутията си за всеки случай.

Правила и условия за участниците в състезанието на Talk App

Следните правила и условия се отнасят за състезанието на Talk приложението  и участниците в него. Състезанието ще приключи на 30-ти Септември 2018г.

 

С изтеглянето на Talk приложението Вие давате своето съгласие за участие в състезанието и се обвързвате с настоящите Общи условия:

 

1. Състезанието е валидно само за регистрирани потребители на Talk приложението, които са изтеглили Talk приложението до 30-ти Септември 2018г. и са се съгласили да вземат участие в състезанието, изтегляйки приложението чрез App store / Google Play. Ще бъде изтеглен един победител във всички държави, в които оперира Talk Online Panels . Право на участие нямат служителите на Talk Online Panel GmbH, както и техните партньори и други, които участват в концепцията и изпълнението на това състезание. Неправомерни и незаконни участия нямат да бъдат приети и ще бъдат разгледани като невалидни. Всеки член на Talk приложението има правото на участие в състезанието един път.

 

2. Участието в състезанието е безплатно и не зависи от закупуването на стоки и услуги.

 

3. За да бъде изтеглен победителят, ще се проведе томбола, включваща всички проверени регистрации. Победителят ще бъде изтеглен чрез софтуер на трета страна. Този софтуер на трета страна ще бъде предоставен от Zufallsgenerator.net. Победителят в състезанието ще бъде изтеглен на 1-ви Октомври 2018г.  Победителят в състезанието ще получи iPad 32 GB with WiFI and 9,7“ Multi-Touch Retina Display, който ще бъде изпратен до него/нея след потвърждение на личния пощенския  адрес.

 

4. Правото на печалба не може да се преотстъпва или прехвърля на други лица. Изплащането на наградата, променянето й или нейната замяна са невъзможни.

 

5. След избирането на победителя, чрез софтуера на трета страна, той/тя ще бъде уведомен/на по електронната си поща, в рамките на пет работни дни след приключването на конкурса, което ще бъде на 5-ти Октомври 2018г. iPad-ът ще бъде изпратен по пощата до уговорения адрес.

 

6. Собствениците на Talk запазват правото си да дисквалифицират всеки участник, за когото има съмнение за извършване на нарушения относно условията на състезанието, манипулиране на процеса на участие, като например опит за множество регистрации, чрез използването на няколко различни имейл адреса, различни идентичности, регистрации и вписвания или в случай на опит за манипулация на Talk приложението. Също така, Talk собствениците си запазват правото да анулират, прекратят или променят конкурса, в случай на измама или технически проблеми или човешки грешки, засягащи целостта на законното изпълнение на състезанието.

 

7. Talk притежателите си запазват правото да използват личните данни на победителя като имейл адреса му или неговото/нейното пълно име за да ги уведоми за победата, да достави наградата както и за рекламни цели (например: оповестяването на името на победителя в съответния Facebook пост на  Facebook страницата на Talk). Състезанието не се популяризира, оторизира или поддържа от Facebook по никакъв начин. С регистрацията си за това състезание се съгласявате с горепосоченото използване и обработка на Вашите лични данни, които са в съответствие с условията на състезанието.

 

8. Правилата и условията на всички други условия за ползване, както и правилата за поверителност на Talk приложението са приложени.

 

 

За контакти:

 

Talk Online Panel GmbH
Karlsgasse 7/ Top 5
1040 Vienna
Austria

Tel.: +43 1 228 88 10
Fax: +43 1 228 98 01
E-Mail: 
panel.bg@mail.talkonlinepanel.com
Web: www.talkonlinepanel.com