Благодаря Ви за регистрацията!

До 24 часа Вие ще получите имейлза потвърждение, както и покана за първата си анкета в Talk. Моля проверете и СПАМ кутията си за всеки случай.

  • Попълнете формата и се регистрирайте

  • Участвайте в анкети и спечелете точки

  • Обменете точките за награди

  • Погледнете в пощата си

  • Потвърдете Вашата регистрация

  • Започнете с анкетите

Карта на 23-те държави в Европа, в които Talk Online Panel е провел повече от 2,3 милиона платени онлайн анкети.

2 334 896

Анкети
начало

73 178 399

Спечелени точки

1 300 000

Членове в цяла
Европа

  • Talk Panels
  • ОЧАКВАЙТЕ!

За нас

Talk Online Panels работят в Централна и Югоизточна Европа чрез мрежа от представителни офиси и местни ръководители на проекти. Членовете се набират чрез текущи проучвания, обществени и медийни портали, като съхраняваме данните на потребителите в защитена база данни. Тя се използва, за да можем да провеждаме анкети с конкретни целеви групи - за маркетингови или социални проучвания.

Участниците в анкетите ни се възнаграждават с точки, като за всяка попълнена анкета се получават определен брой бонус точки. В зависимост от законодателството на всяка страна, всеки участник може да размени своите точки за ваучери за подарък или пари в брой, които се изплащат по банкова сметка или за дарение за благотворителност

Ние следим постоянно качеството на нашия панел. Използваме различни мерки за контрол за проверка на данните на потребителите, например проверки по поща или телефон, чрез месечно ограничаване на броя на попълнените анкети и изискване за актуализация на профила.