Registrujte se

Hvala vam na registraciji!

Tokom naredna 24 sata, dobićete potvrdni e-mail i pozivnicu za vaše prvo Talk istraživanje. Molimo vas da, za svaki slučaj, proverite i spam folder.

Donacija od 1000 dinara za organizaciju Liceulice
1350P

Donacija od 1000 dinara za organizaciju Liceulice

Liceulice je nezavisna, humanitarna organizacija aktivna već drugu deceniju u Srbiji. Posvećeni smo ekonomskom i socijalnom osnaživanju osoba suočenih sa životnim teškoćama, beskućništvom, bolešću, invaliditetom, siromaštvom i socijalnom isključenošću. Program podrške sprovodimo na principima socijalnog preduzetništva i kroz mnoge aktivnosti, od kojih je najprepoznatljivija izdavanje magazina Liceulice. Magazin distribuiraju Liceulice prodavci, teško upošljive osobe, korisnici i korisnice našeg programa podrške koji zarađuju polovinu cene svakog primerka koji prodaju.

Donacije Liceulice Fondu direktno obezbeđuju siguran posao za preko 130 korisnika, ali pored toga i: neophodnu opremu za prodavce, psihosocijalnu podršku, radionice socijalnih veština, redovnu humanitarnu pomoć (hrana, odeća, sredstva za higijenu), urgentnu pomoć za najugroženije prodavce u situacijama krize i pokriven deo troškova štampe magazina.

*Donacije dobrotvornoj organizaciji se prosleđuju organizaciji u toku narednog meseca. Vaše ime i email adresa će takođe biti prosleđeni kako bi dobrotvorna organizacija mogla da vam pošalje email zahvalnosti.