Rejestracja

Dziękujemy za Twoją rejestrację!

W ciągu 24 godzin otrzymasz potwierdzenie e-mail, jak również zaproszenie do Twojej pierwszej ankiety. W przypadku braku wiadomości, sprawdź folder spam.

Darowizna 30 PLN dla Fundacji Serca dla Maluszka
1500P

Darowizna 30 PLN dla Fundacji Serca dla Maluszka

Masz już na koncie 1500 punktów? Możesz zatem przekazać 30 złotych na Fundację „Serca dla Maluszka”.

Fundacja „Serca dla Maluszka” to pozarządowa organizacja dobroczynna, która opiekuje się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oraz rodzinami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Fundacja działa nieprzerwanie od 2011 roku, a od 10 września 2014 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

*Darowizny przekazywane są organizacji charytatywnej na początku kolejnego miesiąca kalendarzowego wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem oraz adresem e¬mail, dzięki czemu otrzymasz pocztą elektroniczną podziękowanie od organizacji.