Talk app

Изтеглете нашето ново приложение Talk - отговаряйте на повече проучвания и печелете повече точки в движение!

Talk app Talk app

Регистрация

Благодаря Ви за регистрацията!

До 24 часа Вие ще получите имейлза потвърждение, както и покана за първата си анкета в Talk. Моля проверете и СПАМ кутията си за всеки случай.

Политика относно използване на Кукита (бисквитки) и поверителност

Talk Онлайн Панел твърдо се е ангажирал с опазването на сигурността и целостта на всички лични данни, събрани от или разкрити пред нас: потребителите могат да бъдат сигурни, че неприкосновеността и поверителността на тяхната информация е приоритет номер едно за нас. Политика относно използване на Кукита (бисквитки) и поверителност се заема за напред със събирането, използване и разкриване на лични данни и друга лична информация от нашия сайт, във връзка с услугите, предлагани тук. Използването на нашите услуги е напълно доброволно и следователно, с Ваше съгласие Talk Онлайн Панел събира, обработва и разпространява Ваша лична информация, следвайки Декларацията за поверителност и политика относно използване на Кукита (бисквитки). Такова доброволно съгласие може да бъде оттеглено по всяко време само с изтриването на профила Ви, но без задна дата.

Talk Онлайн Панел се стреми да ратифицира своите практики за поверителност съгласно всички приложими закони и разпоредби за защита на данните, както и кодексите и стандартите прилагани на пазара, включително и тези на изследователските асоциации като ESOMAR, за проучване на общественото мнение.

В съответствие с гореизложеното, нашият уебсайт е взел мерки за сигурност (включително онлайн и офлайн физически, електронни и управленски защити), за да се защитим срещу загуба, злоупотреба и промяна на цялата информация под наш контрол. Въпреки това нито едно предаване на данни по интернет не е 100 % сигурно и Вие поемате този риск, като използвате нашия уебсайт.

1. Информацията, която събираме

Ние събираме информация на доброволна основа, когато попълните регистрационната форма, за да станете член на нашата платформа, когато участвате в наши анкети и във връзка с изплащането на събраните от Вас точки за участие. Talk Онлайн Панел прилага процес на два етапа, при който, новите членове трябва да въведат техния имейл и основни демографски данни преди да се регистрират. След натискане на бутона за регистрация те получават имейл на електронната поща, с която са се регистрирали, в който от тях се иска да кликнат върху линк, за да потвърдят предоставените от тях детайли. Само по този начин може да им се предоставя пълен достъп до панела. 

Питаме за Вашия имейл адрес, за да можем да Ви изпращаме покани за участие в предстоящи анкети по имейл. Друга информация, която събираме, като име, адрес, пол и дата на раждане е предназначена, за да Ви изпращаме подходящи маркетингови изследователски анкети.

В някои случаи, Talk Онлайн Панел може да ви помоли за подробности и мнения, които се отнасят до чувствителни лични данни като например - Вашия расов или етнически произход, Вашите политически възгледи, Вашето физическо или психическо здраве или семейното Ви положение. Освен ако не е разрешено по закон да обработваме такива лични данни, ние ще ви помолим за Вашето съгласие за всеки отделен случай. Чрез изясняване, чрез доброволно разкриване на такива лични данни към нас, Вие изрично се съгласявате с тяхното съхранение и обработка. Тази информация няма да бъде предоставяна на трети лица, освен ако се изисква законово и като част от работата на Talk. 

Ние също можем автоматично да получаваме информация, когато посещавате нашия сайт в Интернет. Това включва техническа информация, като например Вашия адрес по интернет протокол (IP), какъв е типа браузър, който използвате, за датата и часа на Вашето посещение, уеб страницата, която сте посетили непосредствено преди посещението на нашия сайт и други данни, включващи употребата на нашата страница. За повече информация относно политика за използване на Кукита (бисквитки), вижте по-долу точка 4

2. Как използваме Вашите данни

Както е описано по-горе, чрез приемането да станете член на нашия панел вие доброволно се съгласявате, Talk Онлайн Панел да получава, съхранява, обработва и използва информацията, която предоставяте за целите на проучване на пазара, както е описано в настоящото Декларация за поверителност и политиката относно използване на Кукита (бисквитки). Може да бъдете сигурни, че вашата информация ще се съхранява с необходимите административни, управленски и технически мерки за защита.  

Ако сте член на Talk Онлайн Панел, Вашите данни се съхраняват в нашата корпоративна база данни, за да можем да се позовем на нея и да определим кои хора отговарят за конкретни проучвания/ анкети. Освен това, не разкриваме Вашите лични данни на нашите клиенти, така че те никога не могат да се свържат с Вас директно за маркетинг или за други цели. 

В допълнение към други цели заложени в Декларация за поверителност и политиката относно използване на Кукита(Бисквитки), Talk Онлайн Панел и нашите агенти или партньори, използват събраната, чрез нашите услуги информация, както следва: а)за да общуваме с Вас по отношение на членството Ви в нашия панел; б)да приспособим спрямо Вас и Вашите лични интереси възможностите за участие във нашите проучвания; в)за да ви изпращаме известия за възможности за участие в проучвания. г)за да се съобразим с всички легални норми и изисквания, включително: данъците и таксите в съответната страна;  д)да администрират и управляват програми на Talk Онлайн Панел за насърчаване и изпълняване Вашите искания за награди и стимули; е)за да може да актуализираме нашата база данни; ж)за да се съобразим, с всички задължения за защита на данни или изисквания; з)за разкриване на измами и / или превантивни цели; и и)както е разрешено в съответствие с настоящата декларация за Политика относно използване на Кукита (бисквитки) и поверителност или с Ваше допълнително разрешение 

Можем да използваме Вашите лични данни за вътрешни съобщения (т.е. бюлетин, в който се обявяват специални промоционални действия), но Вие имате право да се откажете от получаването им по всяко време, като отговорите на опцията за отказ от получаване, включена във всяко едно съобщение. Този отказ от получаване обаче няма да се прилага по отношение на важна информация, която потребителите трябва да получат – като актуализации на Общите условия. 

Ние ще запазим вашите лични данни за толкова дълго, колкото е необходимо за нашето изследване и анализ цели и в съответствие със законодателството или вашите искания за прекратяване на членството в този панел. 

3. Споделяне на Вашите лични данни

Като общ принцип, Talk Онлайн Панел не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от членовете на този панел на всяко трето лице, клиент, партньор или организация, по различен начин от описания в тази Декларация. 

Събрана чрез нашите услуги информацията, във връзка с Вашите отговори, или географските и/или демографски данни, ние събираме чрез регистрацията Ви, или чрез данни, събрани от определени в профилни въпроси, които  Talk Онлайн Панел може да попита, може да се споделя с трети страни, клиенти и партньори или в единична обобщена форма (например на ниво индивидуални респонденти) или сумарно обобщен вид (т.е. група от респонденти), или и двете, но винаги по начин, който не е свързан или може да доведе до разкриване на Вашата самоличност. 

С цел да увеличим шансовете Ви да попаднете в целевата група на дадено проучване и да бъдете поканени, ние може допълнително да споделим информация като социални демографски данни (включително без ограничение Вашия уникален идентификационен номер "UID", пощенски код, пол, семейно положение, заетост и не толкова лична идентифицираща информация за членовете на домакинството), с трети страни/компании за проучване на пазара. Ако сте подходящ за дадено проучване на посочената трета страна/компания за проучване, тя ще осигури за Вас уникален идентификационен номер и линк към анкетата, с който ние ще ви поканим да участвате. Моля, имайте предвид, че участието Ви в такива проучвания, не ви носи никакви ползи или членство, с гореспоменатите трети страни. 

Има изключения, където Вашата лична информация, може да бъде разкрита на трети лица по следния начин:  

  • Може да бъде споделена между членовете на компании, от които Talk Онлайн Панел е част, така че да им се даде възможност за извършване на специални функции от ваше име, като например извършване на технически подобрения и обслужване; 
  • Може да бъде прехвърлена като актив във връзка със сливане или продажба на бизнеса или като част от нашия бизнес или като част от корпоративна реорганизация или други промени в корпоративното управление. 
  • Може да бъде предоставена на доставчиците на услуги, които да ни помогнат да обработваме данните, които предоставяте или се събират доброволно от вас. 
  • От време на време може да добавяме или премахвате доставчици на услуги в нормалния ход на нашата дейност. 
  • На доставчиците на услуги не се разрешава да запазят за тяхната собствена или самостоятелна полза общите данни, както и да ги задържат за по-дълго, отколкото е необходимо за извършване на посочената услуга. 
  • Може да бъде споделена с клиент или партньор, когато сме сключили споразумение, съдържаща подходящи предпазни мерки, в защита на вашия личен живот, 
  • Може да бъде споделена с доставчика, когато имаме Вашето изрично разрешение за това или когато е разумно спрямо обстоятелствата, например предаването на информация, напр. Вашето име и адрес на доставчика на награди,, за да могат да Ви ги доставят. 

Въпреки, че полагаме всички усилия да запазим Вашата поверителност, може да се наложи да разкрием Вашите лични данни, когато добросъвестно вярваме, че това действие е необходимо, за да се спази съдебно производство или съдебно решение или, ако вярваме, че е необходимо, за да се разследва, предотврати или да се предприеме действие относно незаконни действия, съмнение за измама, ситуации, свързани с потенциални заплахи за физическата безопасност на лице, нарушения на условията на нашия сайт или друго, изисквано от закона. 

При всички случаи на споделяне, както е споменато по-горе в условията, Talk Онлайн Панел задължава трети лица, клиенти, служители и партньори, да поддържат конфиденциалност на информацията и да се ангажират, че Вашите лични данни се използват само за договорените цели и никога не се използва, за да ви идентифицира като личност, да се свърже с вас или да изпращат маркетингови съобщения до вас. На трети страни / партньори ще бъде разрешено да получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции от наше име. Освен това, те трябва да обработва лични данни в съответствие с тази Декларация за поверителност и както е разрешено от приложимите закони за защита на данните. 

Във връзка с горното споделянето на Вашата информация, Вие се съгласявате и приемате, че вашите данни могат да се прехвърлят и / или преработени извън Вашата страна на пребиваване, за страни, които може да нямат същите закони за защита на данните, които да осигуряват същото ниво на защита  като на страни в рамките на ЕИЗ, включително без ограничение на Съединените американски щати, Всички такива прехвърляния трябва единствено да бъдат направени в съответствие с тази Декларация за поверителност и съответното действащо законодателство и ние се ангажираме да поддържаме същото ниво на защита на личните ви данни, еквивалентно на защитата предлагана в рамките на европейското законодателство.

4. Кукита (Бисквитки)

Кукитата (бисквитките) представляват малък брой данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър. Като част от предлагането и осигуряването на адаптирани и персонализирани услуги, ние и нашите клиенти, партньори или филиали, можем да използваме Кукита (бисквитки) или подобни технологии на нашия уеб сайт, за да съхраняваме и понякога да проследяваме информация за Вас, за няколко цели включително, при необходимост за работата на уебсайта, да анализираме използването на сайта от нашите членове, за подобряване проучванията, които предлагаме, за да се даде възможност или да се улесни участието в проучването, като се подобри разпознаването на целевата група, проследяването на завършени проучвания или други приключени действия, необходими за функциониране на уебсайта и за откриване и / или предотвратяването на измами.

Ние няма да използваме кукитата (бисквитките), за да събираме лична информация за Вас и не свързваме информацията, която съхраняваме в Кукитата (бисквитките) с информацията подадена от Вас, докато посещавате нашия сайт (напр. Вашите отговори на анкета), но я свързваме към цялостния Ви социално-демографски профил.

Използваме сесийни и постоянни кукита (бисквитки) за да Ви улесним в придвижването в нашия сайт и да потвърдим, че сте влезли във Вашия профил. Сесийните кукита (бисквитки). изтичат, когато затворите Вашия браузър. Постоянните кукита (бисквитки) остава на твърдия диск за продължителен период от време.

Чрез използването на нашите уеб сайтове и приемането на тази "Политика относно използване на Кукита (бисквитки) и поверителност", Вие изрично се съгласявате да използвате "бисквитки" или други подобни технологии за проследяване, описани в нея.

Винаги можете да промените настройките на браузъра на Вашия компютър, които може да Ви позволят да „забраните кукита (бисквитки)”. Моля, имайте предвид, че ако не приемате кукита (бисквитки), този уебсайт няма да функционира правилно след вписването в него и няма да можете напълно да се възползвате от всички функции или услуги, които са на разположение.

5. Google Анализ

Използваме инструмент за проследяване на трети страни, наречена „Google Анализ”, който използва кукита (бисквитки) за проследяване на данни, които не могат лично да идентифицират посетителите на нашия сайт, за да събираме данни за използването на уебсайта, като колко често го посещават потребителите, в кои страници от него влизат и какви други сайтове използват преди да дойдат на този сайт. Тази информация включва адрес на Интернет протокола (IP), вид на браузъра, доставчика на интернет услуги (ISP), страници с препратки/последни страници, операционна система, дата/час и данни от преглеждане на уеб страници. Използваме информацията, която събираме от Google Анализ с единствената цел да се подобри нашия сайт, да анализираме тенденциите, за администриране на уебсайта, за проследяване движенията на потребителя из сайта и за събиране на демографска информация за нашата база от потребителите като цяло. Не комбинираме информацията, събрана чрез употребата на Google Анализ с никаква друга, която може лично да Ви идентифицира.  

Въпреки че Google Анализ внедрява постоянни кукита (бисквитки) във Вашия уеб браузър, за да Ви идентифицира като уникален потребител следващия път, когато посетите този сайт, кукитата (бисквитките) не могат да бъдат използвани от никой друг, освен Google.  

За повече информация относно сигурността на Google Анализ и Декларация за поверителност, моля посетете: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en   

6. Връзки към други уебсайтове

Този уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове. Не носим отговорност за политиката за кукита (бисквитки) и поверителност, както и за практиките или съдържанието на всички уебсайтове с дадена връзка.

7. Детска поверителност 

Talk Онлайн Панел е твърдо убеден, че е важно да се защити онлайн поверителността на децата и съзнателно няма да обработва, без родителско съгласие, никаква лична информация събрана от нечие дете. В някои случаи, на родителите може да бъде изпратен въпросник, който е предназначен да включва становището на детето, например изследване на играчки. В такива случаи, изследването има за цел да се попълни, с родителски контрол и / или помощ. На родители избрали да участват в проучването, с детето им, се дава косвена разрешение да включат мнения на детето си в проучването. 

8. Уиджети за социални медии

Нашият уебсайт включва функции за социални медии като бутон за харесване на Фейсбук и уиджети като бутона „Сподели “. Тези характеристики могат да събират Вашия IP адрес, коя страница посещавате на нашия уебсайт и могат да зададат кукита (бисквитки) за активиране на елемента да функционира правилното. Функциите за социалните медии и уиджетите се хостват от трета страна или директно от нашия уебсайт. Работата Ви с тези функции се управляват от политиката за поверителност на компанията, която ги осигурява. 

9. Изменения на Политика относно използване на Кукита (бисквитки) и поверителност

Запазваме правото си да променяме нашата Политика относно използване на Кукита (бисквитки) и поверителност. Моля, преглеждайте я често, за да можете винаги да сте наясно с информацията, която събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, я разкриваме. Ако направим съществени промени в тази декларация, ще Ви уведомим тук, по имейл или чрез съобщение на нашата страница. Ако продължите да използвате уебсайта след публикуването на каквито и да е промени в нея или след като Ви известим по имейла, ще означава, че приемате тези промени.

10. Приложимо право

Горната Политика относно използване на Кукита (бисквитки) и поверителност, както и всякакви нейни изменения и всеки спор или иск, произтичащи от или във връзка с нея или с нейната тема, се уреждат и приключват по австрийското права, правото на Европейския съюз и според всички съответни международни договори. Всяко нейно предоставяне, което не отговаря на горепосоченото законодателство или се установи от компетентен съд, че е невалидна, престава да бъде валидно по силата на закона (ipso jure) се изтрива от този документ, като това в никакъв случай не нарушава валидността на другите разпоредби, които остават валидни и действащи.

11. Компетентност

Страните неотменно се съгласяват да спазват изключителната компетентност на съдилищата във Виена по отношение на всяка претенция по въпроси, възникнали по или във връзка с Политиката относно използване на Кукита (бисквитки) и поверителност. За нас е много важно да защитаваме личните Ви данни, затова, ако имате оплаквания или притеснения относно нашата Политика относно използване на Кукита (бисквитки) и поверителност, моля, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата за контакти на Talk Онлайн Панел