Talk app

Pobierz naszą nową aplikację Talk – odpowiadaj na ankiety i zbieraj więcej punktów, będąc w drodze!

Talk app Talk app

Rejestracja

Dziękujemy za Twoją rejestrację!

W ciągu 24 godzin otrzymasz potwierdzenie e-mail, jak również zaproszenie do Twojej pierwszej ankiety. W przypadku braku wiadomości, sprawdź folder spam.

Ochrona danych i pliki cookies

Talk Online Panel angażuje się intensywnie w zabezpieczenie wszystkich danych, które zebraliśmy lub które zostały nam udostępnione. Użytkownicy mogą być pewni, że ochrona ich danych oraz poufność informacji są dla nas priorytetem. Wszystkie dane, które zbieramy w naszych ankietach badawczych, są danymi zbiorczymi o grupach demograficznych, a nie o osobach, które można byłoby zidentyfikować. Wszystkie inne informacje prywatne, którymi dysponujemy (np. Państwa adres e-mail) będziemy traktować poufnie według wytycznych dotyczących ochrony danych.

Zgodnie z powyższym nasza strona dysponuje środkami bezpieczeństwa (w tym fizycznymi, elektronicznymi oraz wiodącymi środkami bezpieczeństwa online jak i offline), aby chronić wszystkie podlegające naszej kontroli informacje przed utratą, nadużyciem oraz zmianami.

1. Informacje, które zbieramy

Zbieramy informacje w sposób dobrowolny, zawsze gdy chcą Państwo wypełnić formularz zgłoszeniowy, aby zostać członkiem naszego Panelu. Pytamy o adres e-mail, aby móc wysyłać do Państwa zaproszenia do uczestnictwa w kolejnych ankietach. Inne informacje, które zbieramy, tak jak Państwa nazwisko, adres, płeć oraz data urodzenia, są potrzebne do przydzielenia odpowiednich dla Państwa projektów dotyczących badania ryku.

W niektórych przypadkach, gdy mamy uzasadnione podejrzenie co do niewłaściwego zachowania bądź oszustwa, możemy poprosić użytkownika o przedłożenie dokumentu tożsamości poprzez wysłanie nam kopii  zeskanowanego oficjalnego dokumentu. Ten dokument zostanie użyty w chwili sprawdzenia tożsamości i nie będzie przechowywany.

Wszystkie dane z formularza zgłoszeniowego i ankiet znajdują się w posiadaniu Talk Online Panel i są zbierane oraz przetwarzane do celów badania opinii oraz rynku. Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie korzystania z danych według wyżej opisanych zasad. Takie ustalenie może zostać odwołane w dowolnym czasie tylko przy jednoczesnym usunięciu własnego profilu użytkownika, jednakże jednoznacznie bez działania z mocą wstecz.

2. W jaki sposób korzystamy z Państwa informacji

Nie udostępniamy innym naszym klientom, organizacjom bądź osobom trzecim Państwa nazwiska, danych kontaktowych lub innych informacji prywatnych, które podali nam Państwo w ankietach.

Klienci otrzymują dane anonimowe i/lub oceny oraz analizy w zbiorczej formie tylko do celów statystycznych i/lub badania rynku. Państwa nazwisko, adres oraz dane kontaktowe pozostają zawsze niewidoczne.

Zebrane informacje osobowe o członkach naszego panelu nie są przez nas rozpowszechniane, sprzedawane, używane jako przedmiot handlu czy najmu czy też  przekazywane dalej.

Państwa informacje jako członków Talk Online Panel są przechowywane w naszej firmowej bazie danych, tak abyśmy mogli je przeglądać i stwierdzić, jakie osoby pasują do poszczególnych ankiet badawczych. Ponadto nie ujawniamy Państwa informacji prywatnych naszym klientom. Nie mogą oni nigdy kontaktować się z Państwem w celach marketingowych lub innych.

Możemy korzystać z Państwa informacji prywatnych do wewnętrznej komunikacji (tzn. do newsletterów, które zapowiadają akcje promocyjne). Są Państwo jednakże uprawnieni do  wyrejestrowania się w dowolnym czasie używając do tego odpowiedniej funkcji, która jest dostępna podczas całego procesu komunikacji. To wyrejestrowanie  się nie odnosi się jednakże do ważnych informacji, które użytkownicy muszą otrzymać,  takich jak aktualizacje ogólnych warunków handlowych.

Każde inne użycie danych osobistych jest dozwolone tylko w przypadku uzasadnionego wyjątku, gdy użytkownik jednoznacznie wyraził zgodę na to lub gdy administrator jest do tego prawnie zobowiązany (postanowienie 3).

3. Rozpowszechnianie Państwa prywatnych informacji

W żadnym innym przypadku nie możemy ujawnić Państwa danych prywatnych osobom trzecim w innym przypadku niż w takim, jaki został ustalony w wytycznych dotyczących plików cookies i ochrony danych, chyba że mamy wyraźne pozwolenie, aby to uczynić. Następuje to w momencie gdy z okoliczności można wnioskować, że wyrażają Państwo zgodę na udostępnienie danych osobom trzecim bądź w szczególnych okolicznościach, gdy w dobrej wierze sądzimy, że ustawa tego wymaga.

Mimo naszych wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę danych może się zdarzyć, że będziemy zmuszeni udostępnić Państwa informacje prywatne, jeśli w dobrej wierze stwierdzimy, że podjęcie takich środków jest konieczne by spełnić wymagania procesu sądowego bądź zarządzenia sądu, jak i również wtedy, gdy będziemy zdania, że będzie to konieczne dla dochodzenia, uniknięcia lub dla działań odnośnie nielegalnych aktywności, przypuszczalnego oszustwa, sytuacji, które stanowią potencjalne zagrożenia dla fizycznego bezpieczeństwa osoby, naruszenia postanowień naszej strony lub  w innych przypadkach przewidzianych ustawą.


4. Pliki cookies

Plik cookie jest małym zbiorem danych, który jest wysyłany do Państwa wyszukiwarki poprzez serwer internetowy, a następnie zapisywany na dysku twardym Państwa komputera. Jako część naszej oferty dotyczącej konfigurowalnych i spersonalizowanych usług możemy używać plików cookies do przechowywania i  czasami śledzenia Państwa informacji. Łączymy informacje przechowywane w plikach cookies z Państwa całym socjodemograficznym profilem, a nie z informacjami, które przekazują Państwo podczas odwiedzania naszej strony (np. Państwa odpowiedzi w ankiecie). Używamy nie tylko tymczasowych, ale również stałych plików cookies. Tymczasowych plików cookies używamy w celu ułatwienia Państwu nawigacji na naszej stronie oraz potwierdzenia, że zostali Państwo zalogowani na swoim koncie. Tymczasowe pliki cookies wygasają, gdy zamkniecie Państwo swoją przeglądarkę. Stałe pliki cookies są przechowywane na Państwa dysku twardym przez dłuższy okres. Mogą Państwo w każdym momencie zmienić ustawienia przeglądarki na swoim komputerze, na co pozwala opcja „dezaktywacja cookies”.

Należy pamiętać, że w przypadku niezaakceptowania plików cookies, Państwa strona po zalogowaniu  nie będzie funkcjonowała prawidłowo.

5. Google Analytics

Używamy systemu tracking tool o nazwie „Google Analytics“ należącego do osób trzecich, który jest używany przez pliki cookies, aby śledzić inne niż dane osobowe odwiedzających naszą stronę,  zbierać dane o korzystaniu z tej strony, oraz o tym, jak często jest ona odwiedzana przez użytkowników, z jakich stron oni korzystają, oraz z jakich innych stron korzystali zanim weszli na naszą stronę. Te informacje zawierają adres internetowy  (IP), typ przeglądarki, Internet Service Provider (ISP), dane odsyłaczy, stron wyjściowych, systemu operacyjnego, danych dot. daty i czasu oraz  historii korzystania ze strony. Korzystamy z informacji zebranych od Google Analytics tylko w celu ulepszenia i administrowania naszej strony internetowej, analizowania trendów, śledzenia poruszania się użytkowników po stronie oraz do zbierania informacji demograficznych o naszej całej bazie użytkowników. Nie łączymy informacji zebranych przy pomocy Google Analytics z innymi informacjami dotyczącymi danych osobowych. Chociaż  Google Analytics stosuje w swojej przeglądarce stałe pliki cookies, aby identyfikować Państwa jako indywidualnych użytkowników, to jeśli będą Państwo odwiedzać tę stronę następnym razem, to plik cookie nie może być używany przez inny podmiot niż Google. Korzystanie i rozpowszechnianie uprawnienia firmy Google do  zbierania  informacji otrzymanych od Google Analytics o Państwa korzystaniu z tej strony internetowej jest ograniczone przez warunki użytkowania Google Analytics  oraz regulację dotyczącą ochrony danych Google. Mogą Państwo zablokować Google Analytics  rozpoznawanie Państwa ponownego korzystania ze strony internetowej poprzez dezaktywację plików cookies w Państwa przeglądarce.


6. Linki do innych stron internetowych

Ta strona internetowa zawiera linki do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za wytyczne dotyczące plików cookies i ochrony danych  jak również metod lub treści wszystkich powiązanych stron internetowych.

 
7. Social Media-Widgets

Nasza strona internetowa zawiera funkcje mediów społecznościowych jak na przykład przycisk Facebooka lubię to czy widgets, jak i przycisk udostępnij. Te funkcje mogą pokazać Państwa adres IP oraz strony jakie państwo odwiedzają  i zastosować plik cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie. Funkcje mediów społecznościowych oraz widgets są prowadzone  przez osoby trzecie lub bezpośrednio przez tę stronę. Ich interakcje  z tymi funkcjami podlegają wytycznym co do ochrony danych  każdego przedsiębiorstwa, które je oferuje.

8. Zmiany naszych wytycznych dotyczących plików cookies i ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wytycznych dotyczących plików cookies i ochrony danych w każdej chwili. Należy je często przeglądać, aby byli Państwo zawsze poinformowani o tym, jakie zbieramy informacje, jak ich używamy i w jakich sytuacjach – jeśli w ogóle – je udostępniamy. W przypadku gdy dokonamy znacznych zmian dotyczących wytycznych, zostaną Państwo o tym poinformowani na naszej stronie internetowej. Państwa dalsze użytkowanie strony internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian tych wytycznych lub po poinformowaniu o nich przez e-mail oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na te zmiany.

9. Właściwe prawo

Wyżej wymienione ogólne warunki handlowe dotyczące użytkowania, ochrony danych jak i każdej ich zmiany oraz wszystkich  roszczeń, które z tego wynikają bądź mają z tym związek  lub są związane z treścią, podlegają pod austriackie i europejskie prawo oraz istotne  międzynarodowe porozumienia oraz będą zawierane zgodnie z nimi. Każde postanowienie dotyczące wyżej wymienionych ogólnych warunków handlowych, które nie spełnia wymagań wyżej wymienionego ustawodawstwa lub zostanie uznane za nieważne  przez  właściwy sąd, traci na mocy prawa swoją ważność i zostanie usunięte z tego dokumentu, bez naruszenia ważności innych postanowień. Te w całości pozostają w mocy prawnej.


10. Wymiar sprawiedliwości

Strony zgadzają się nieodwołalnie, że odnośnie wszystkich roszczeń w sprawach w ramach bądź w powiązaniu z tymi wytycznymi dotyczącymi plików cookies i ochrony danych poddadzą się wyłącznemu sądownictwu sądów w Wiedniu.

Ochrona Państwa danych jest dla nas bardzo ważna, dlatego prosimy się z nami kontaktować poprzez stronę internetową Talk Online Panel w razie jakichkolwiek skarg lub spraw dotyczących naszych wytycznych, co do plików cookies i ochrony danych.