Talk app

Preuzmi novu Talk aplikaciju - odgovori na anketa i sakupi više poena u pokretu!

Talk app Talk app

Registrujte se

Hvala vam na registraciji!

Tokom naredna 24 sata, dobićete potvrdni e-mail i pozivnicu za vaše prvo Talk istraživanje. Molimo vas da, za svaki slučaj, proverite i spam folder.

Kolačići i privatnost

Talk Online Panel je posvećen zaštiti bezbednosti i integriteta svih prikupljenih ili dobijenih ličnih podataka: korisnici mogu da budu potpuno sigurni da su nam njihova privatnost i poverljivost podataka prioritet broj jedan. Ovaj pravilnik o privatnosti i kolačićima reguliše prikupljanje, korišćenje i otkrivanje ličnih informacija i drugih ličnih podataka od strane našeg sajta u vezi sa uslugama koje nudimo. Naše usluge koristite potpuno dobrovoljno i stoga Talk Online Panel prikuplja, obrađuje i distribuira vaše lične informacije u vezi sa uslugama i sa ovim pravilnikom o privatnosti uz vaš pristanak. Ova dobrovoljno data saglasnost može da se opozove samo brisanjem sopstvenog korisničkog profila u bilo kom trenutku, ali striktno bez retroaktivnog dejstva.
Talk Online Panel nastoji da prilagodi svoju praksu privatnosti svim važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka i kodeksima standarda odgovarajućeg tržišta i udruženjima za istraživanje javnog mnjenja, uključujući ESOMAR. 
U skladu sa navedenim, naš sajt angažuje mere bezbednosti (uključujući i onlajn i oflajn fizičku, elektronsku i upravljačku zaštitu) u cilju zaštite od gubitka, zloupotrebe i izmene svih informacija pod našom kontrolom. No, kako je poznato da se nijedan prenos podataka putem interneta ne može smatrati 100% sigurnim, preuzimate i ovaj rizik, koristeći naš sajt.

1. Informacije koje prikupljamo
Prikupljamo informacije pružene na dobrovoljnoj osnovi uvek kada popunite formular za registraciju da biste postali član našeg panela, kada god učestvujete u anketi i prilikom prijema i otkupa svojih bodova. Talk Online Panel primenjuje proces od dva koraka i novi članovi treba da unesu svoj imejl i osnovne demografske podatke pre nego što se registruju. Nakon klika na dugme za registraciju, stiže vam imejl sa linkom za verifikaciju upravo dostavljenih podataka. Tek nakon toga dobija se pun pristup panelu. 
Imejl adresu tražimo od vas da bismo mogli da vam šaljemo pozivnice za učešće u našim narednim istraživanjima. Ostale informacije koje prikupljamo u drugom koraku procesa registracije, uključujući, ali ne ograničavajući se na popunjenu automatsku anketu, namenjene su usklađivanju vašeg profila sa odgovarajućim projektima istraživanja tržišta. 
Svi lični podaci, prikupljeni tokom procesa registracije i završenog istraživanja, isključivo su vlasništvo Talk Online Panela i koristiće se samo u svrhu istraživanja tržišta i javnog mnjenja. 
U nekim slučajevima, Talk Online Panel može da postavi pitanje u vezi sa detaljima i stavovima koji se odnose na osetljive lične podatke, kao što je vaše rasno ili etničko poreklo, vaši politički stavovi, vaše fizičko ili mentalno zdravlje ili stanje i vaš porodični život. Osim ako je zakonom drukčije regulisano, za obradu takvih osetljivih podataka, tražićemo vaš pristanak u svakom slučaju. Da pojasnimo, dobrovoljnim  otkrivanjem osetljivih ličnih podataka dajete nam svoj izričit pristanak na njihovo skladištenje i obradu. Ove informacije neće biti deljene sa trećim licima, osim u meri propisanoj zakonom i kao deo transfera u okviru našeg poslovanja.
Može da se dogodi i da automatski dobijemo informaciju kada posetite naš sajt na internetu. Ovo uključuje tehničke informacije, kao što je vaša Internet protokol (IP) adresa, tip pretraživača koji koristite, datum i vreme vaše posete, veb stranice koje ste posetili neposredno pre našeg sajta i druge podatke koji se tiču vašeg pristupa i korišćenja našeg sajta. Za više informacija o našem pravilniku o kolačićima, pogledajte pod tačkom 4 ispod.  

2. Kako upotrebljavamo informacije koje nam dostavljate?
Kao što je navedeno gore, prijavom u članstvo na našem panelu, dobrovoljno prihvatate i dajete saglasnost da Talk Online Panel zadržava, skladišti, obrađuje i koristi informacije koje ste dostavili za različita istraživanja tržišta i svrhe opisane u pravilniku o privatnosti i kolačićima. Možete da  budete sigurni da će vaši podaci biti sačuvani uz korišćenje svih neophodnih administrativnih, upravljačkih i tehničkih mera zaštite.    
Ako ste član Talk Online Panela, vaše lične podatke skladištimo u našoj bazi podataka tako da smo u prilici da vas angažujemo kad god se vaš profil podudari sa zahtevima uzorka određenog istraživanja. Ne otkrivamo vaše lične kontakt detalje našim klijentima, pa oni neće moći da sa vama direktno stupaju u kontakt u marketinške svrhe. 
Pored drugih ciljeva, utvrđenih ovim Pravilnikom, Talk Online Panel i naši agenti ili partneri koriste informacije prikupljene posredstvom naših usluga kako sledi: (I) da komuniciraju sa vama u vezi sa vašim članstvom na našem panelu; (II) da komuniciraju sa vama u vezi sa vašim učešćem u istraživanju; (III) da vam prilagode mogućnosti istraživanja; (IV) da vam šalju obaveštenja o mogućim istraživanjima; (V) radi usklađivanja sa svim zakonskim obavezama, uključujući, bez ograničenja, poreske obaveze; (VI) da upravljaju i rukovode nagradnim i podsticajnim programima Talk Online Panela i ispunjavaju vaše zahteve za nagrade i podsticaje; (VII) da ažuriraju prikupljene podatke; (VIII) u skladu sa svim obavezama i zahtevima u vezi sa zadržavanjem podataka; (IX) za otkrivanje prevare i/ili u svrhu prevencije; i (X) ako nije drukčije naznačeno, u skladu sa ovim Pravilnikom o kolačićima i privatnosti ili na neki drugi način koji ste prethodno odobrili.    
Kada koristimo vaše lične podatke za internu komunikaciju (npr. kada biltenom najavljujemo posebne promotivne akcije), imate pravo da odustanete od prijema u bilo kom trenutku, izborom opcije opt-out koja je uključena u svaku takvu poruku. Opt-out opcija, međutim, nije uključena uz ključne informacije koje šaljemo korisnicima poput najava u vezi sa ažuriranjem Pravila i uslova korišćenja, koje nisu promotivne prirode.
Zadržaćemo vaše lične podatke onoliko dugo koliko je neophodno za kompletiranje započetog istraživanja i u svrhu analize podataka, u skladu sa zakonom i u odnosu na vaš potencijalni zahtev za prekid članstva na ovom panelu.

3. Deljenje informacija o Vama

Osim kako je postavljeno u ovim Propisima za kolačiće i privatnost podataka, nećemo prikazivati Vaše identifikacijske podatke trećim stranama osim kad imamo posebnu dozvolu za to, ili kad se može osnovano zaključiti iz okolnosti da pristajete na prikazivanje trećim stranama, ili pod posebnim okolnostima, kao na primer kad verujemo da je to potrebno po zakonu.

Iako činimo sve napore da sačuvamo Vašu privatnost, moguće je da nekad moramo pokazati Vaše lične podatke kad verujemo da je to neophodno kako bi se uskladili sa pravnim postupkom ili sudskom naredbom ili kad verujemo da je neophodno u cilju istrage, prevencije ili delovanja protiv nelegalnih aktivnosti, sumnje na prevaru ili situacije gde postoje potencijalne pretnje telesnoj bezbednosti svih osoba, prekršaja uslova koriščenja ili ukoliko se to zahteva po zakonu.

4. Kolačići (cookies)

Kolačić je mala količina podataka koji se šalju u Vaš browser sa web servera i skladište se na hard disku Vašeg računara. U sklopu prilagođenog i personalizovanog servisa, mi i naši partneri, klijenti ili saradnici ponekad koristimo kolačiće ili druge slične metode na našoj internet stranici kako bi skladištili i pratili informacije o Vama. Takođe, kolačići se koriste i u druge svrhe, uključujući i bez ograničenja, za potrebe operacionalizacije sajta, radi analize načina korišćenja sajta od strane naših članova, radi boljeg prikaza i kvaliteta anketa, kontrole kvaliteta odgovora, validnosti, omogućavanja ili olakšavanja učešća u anketama putem lakšeg prepoznavanja ciljnih grupa, praćenja završenih istraživanja ili drugih završenih radnji, što je sve neophodno za rad internet stranice ili za uočavanje i sprečavanje moguće zloupotrebe.    

Kolačiće nećemo koristiti radi prikupljanja ličnih i prepoznatljivih informacija o Vama. Takođe, ne povezujemo informacije koje skladištimo u kolačićima sa informacijama koje dostavite dok ste na sajtu (npr. Vašim odgovorima u anketi), ali povezujemo ih sa Vašim opštim sociodemografskim profilom.

Koristimo ID kolačiće po sesiji/poseti kao i trajne kolačiće. Koristimo sesijske kolačiće kako bi vam olakšali kretanje po našem sajtu i potvrdili da ste ulogovani na Vaš nalog. Sesijski ID kolačić ističe kad zatvorite browser. Trajni kolačić ostaje na Vašem hard disku duži vremenski period.

Korišćenjem našeg sajta i prihvatanjem Propisa o kolačićima i privatnosti, izražavate saglasnost o upotrebi kolačića i drugih sličnih sistema praćenja kao što je opisano u Propisu o kolačićima i privatnosti.

Uvek možete promeniti postavke na browseru gde imate opciju „isključi kolačiće“.Važno je napomenuti da ukoliko odbijete kolačiće, ovaj sajt možda neće raditi ispravno nakon što se ulogujete. Takođe, nećete moći da u potpunosti iskoristite sve mogućnosti i usluge koje su dostupne na našem sajtu.

 

5. Google analitika (Google Analytics)

 

Koristimo alat treće strane za praćenje po nazivu „Google analitika“ koja koristi kolačiće radi praćenja nepersonalnih identifikacijskih podataka o posetiocima našeg sajta kao što je koliko često korisnik posećuje ovaj sajt, koje strane posjećuje kad dođe, i koje druge sajtove koristi pre dolaska na ovaj sajt. U ove informacije spadaju Internet protokol (IP) adresovan, vrsta browsera, Internet provajder (ISP), referentne i izlazne strane, operativni sistem, pečat datum/vreme, i podaci o nizu/toku klikanja. Informacije koje prikupimo kroz Google Analitiku koristimo za unapređenje našeg sajta, analizu trendova, administraciju sajta, praćenje kretanja korisnika po sajtu i prikupljanje demografskih podataka o našoj bazi korisnika u celosti. Ne mešamo podatke prikupljene kroz Google Analitiku sa ličnim identifikacijskim podacima. Iako Google Analitika postavlja trajni kolačić u vaš browser kako bi Vas identifikovao kao jedinstvenog korisnika kad sledeći put posetite ovaj sajt, kolačić ne može koristiti niko osim Google-a. Mogućnosti Google-a da deli Vaše podatke prikupljene kroz Google Analitiku o Vašoj poseti ovom sajtu su ograničene Uslovima korišćenja Google Analitike i Google Propisima za privatnost podataka. Možete sprečiti Google da vas raspozna pri narednim ponovljenim posetama ovom sajtu isključivanjem kolačića na Vašem browseru.

6. Linkovi prema drugim stranicama

Ovaj sajt sadrži linkove prema drugim stranicama. Nismo odgovorni za propise o kolačićima i privatnosti podataka ni za prakse i sadržaje linkovanih sajtova.

7. Widget funkcije društvenih mreža

Naš sajt ima neke tastere društvenih mreža, kao što je Facebook taster Like kao i widget funkcije kao što su taster Share. Ove funkcije mogu pokupiti vašu IP adresu, koju stranu posećujete na našem sajtu, a mogu i ugraditi kolačić kako bi omogućile da ova funkcija radi ispravno. Tastere društvenih mreža i widget funkcije vode treće strane ili su vođene direktno na našem sajtu. Vaša interakcija sa ovim funkcijama je vođena propisima o privatnosti preduzeća koje ih dostavlja.

8. Dopune i izmene naših Propisa za kolačiće i privatnost podataka

Zadržavamo pravo na izmene naših Propisa za kolačiće i privatnost podataka bilo kad. Redovno ih pregledajte u cilju pravovremene obaveštenosti o podacima koje prikupljamo, kako ih koristimo i pod kojim okolnostima ih eventualno pokazujemo. Ukoliko dođe do fizičkih izmena ovih propisa, o tome ćete biti obavešteni ovde, putem e-mejla ili pomoću zvanične obavesti na našoj početnoj strani. Vaš nastavak korišćenja Sajta nakon postavljanja potencijalnih izmena ovih Propisa kao i primanje obavesti o izmenama putem e-mejla podrazumeva da prihvatate ove izmene.

9. Važeći zakoni

Iznad opisani Propisi o kolačićima i privatnosti podataka, kao i njihove izmene, i bilo kakav spor ili žalba koji mogu nastati u vezi sa njima ili njihovim sadržajem, su vođeni i provode se od strane Austrijskog zakona, zakona Evropske Unije i svih relevantnih Međunarodnih zakonskih odredbi. Sve odredbe iznad spomenutih Propisa koje nisu u skladu sa ovim zakonodavnim propisima ili ako sud kompetentne pravne nadležnost utvrdi da nisu važeće, prestaju biti važeće po ipso jure i izuzimaju se iz ovog dokumenta, bez kršenja važenja ostalih odredbi koje ostaju pravosnažne i važeće.

10. Pravna nadležnost

Sve strane su neopozivo saglasne da se podvrgnu isključivoj pravnoj nadležnosti sudova u Beču u vezi sa žalbama ili pitanjima koja su nastala u vezi sa ovim Propisima za privatnost i korišćenje kolačića.

Zaštita Vaše privatnosti veoma nam je važna, stoga ukoliko imate žalbe ili pitanja u vezi sa Propisima za kolačiće i privatnost podataka, kontaktirajte nas kroz stranu za kontakt Talk Online Panel-a.