Talk app

Stáhněte si novou aplikaci Talk - účastněte se více průzkumů a sbírejte body i na cestách!

Talk app Talk app

Registrovat

Děkujeme Vám za Vaši registraci!

V příštích 24 hodinách dostanete potvrzovací e-mail,stejně jako pozvání k Vašemu prvnímu Talk průzkumu. Případně si také, prosím, zkontrolujte složku se spamem.

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie

Talk Online Panel je pevně odhodlán chránit bezpečnost a integritu všech osobních informací shromážděných nebo u nás zveřejněných: uživatelé si mohou být jisti, že jejich soukromí a důvěrnost jejich informací je naší prioritou číslo jedna. Tyto Zásady ochrany soukromí stanoví shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů a jiných osobních identifikačních informací naší webovou stránkou v souvislosti se službami zde nabízenými. Vaše používání našich služeb je zcela dobrovolné, a proto shromažďování, zpracovávání a šíření vašich osobních údajů Talk Online Panelem v souvislosti se službami a těmito Zásadami ochrany soukromí je s vaším souhlasem. Takový dobrovolný souhlas může být odvolán pouze s vymazáním vlastního uživatelského profilu kdykoliv, ale striktně bez zpětného účinku.

Talk Online Panel se snaží přizpůsobit své Zásady ochrany osobních údajů se všemi platnými právními předpisy a nařízeními na ochranu osobních údajů a kódy norem platných na trhu a průzkumu veřejného mínění výzkumných asociací, včetně ESOMAR.

V souladu s výše uvedeným, naše webové stránky májí bezpečnostní opatření (včetně on-line a off-line fyzické, elektronické a řídící ochrany) za účelem ochrany proti ztrátě a zneužití všech důvěrných informací pod naší kontrolou. Nicméně, žádný přenos přes internet není 100% bezpečný a používáním našich webových stránek přijímáte toto riziko.

1. Shromažďované informace

Shromažďujeme informace na základě dobrovolného rozhodnutí, když vyplníte registrační formulář, abyste se stal členem našeho panelu, když se účastníte průzkumu a v souvislosti s platbou a zpeněžením vašich bodů. Talk Online Panel používá dvoustupňový proces, kde noví členové musí zadat jejich e-mailovou adresu a základní demografické údaje ještě před registrací. Po kliknutí na tlačítko Registrovat je odeslán email, ve kterém jsou vyzváni, aby klikli na odkaz pro ověření poskytnutých údajů. Teprve pak jim je umožněn plný přístup k panelu.

Žádáme vás o e-mailovou adresu, abychom vám mohli odesílat e-mailové pozvánky k účasti v našich připravovaných průzkumech. Další informace, které shromažďujeme v druhém kroku registračního procesu, včetně, ale ne výlučně, vašich dokončených automatických profilových průzkumů, jsou určeny pro přiřazení vás k příslušným projektem průzkumu trhu.

Všechny osobní údaje shromážděné v průběhu procesu registrace a z dokončených průzkumů jsou ve výlučném vlastnictví Talk Online Panelu a budou zpracovány pouze pro účely výzkumu trhu a veřejného mínění.

V některých případech Vás Talk Online Panel může požádat o detaily a názory, které se týkají citlivých osobních údajů, jako je vaše rasa nebo etnický původ; vaše politické názory, vaše fyzické nebo duševní zdraví nebo stav a váš rodinný život. Zatímco je povoleno zpracovávat tyto citlivé údaje podle zákona, budeme vás žádat o váš souhlas v každém případě. Pro vysvětlení, pokud nám dobrovolně prozradíte takové citlivé osobní údaje, výslovně souhlasíte s jejich skladováním a zpracováním. Tyto informace nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou, s výjimkou případů, kde si to vyžaduje zákon a jako součást převodu podniku Talk.

Můžeme také automaticky přijímat informace, když navštívíte naše webové stránky na internetu. To zahrnuje technické informace, jako je vaše IP (Internet Protocol) adresa, jaký typ prohlížeče používáte, datum a čas vaší návštěvy, webovou stránku, kterou jste navštívili bezprostředně před návštěvou našich webových stránek a dalších údajů týkajících se vašeho používání našich webových stránek. Pro více informací o naší Cookie politice viz bod 4 níže.

2. Jak používáme vaše informace

Jak je uvedeno výše, žádostí o členství v našem panelu berete dobrovolně na vědomí a souhlasíte s držením, skladováním, zpracováním a využitím poskytnutých informací pro účely výzkumu trhu, jako je popsáno v tomto Cookie a Zásady ochrany osobních údajů. Můžete si být jisti, že vaše údaje budou uloženy za použití všech potřebných administrativních, řídících a technických bezpečnostních opatření.

Pokud jste členem Talk Online Panelu vaše informace jsou uloženy v naší vlastní databázi, takže je můžeme použít pro určení, kteří lidé se shodují s konkrétními výzkumnými studiemi. Nepředáváme vaše osobní kontaktní informace našim klientům, takže vás nikdy nemohou kontaktovat přímo pro marketingové účely.

Navíc na jiné účely uvedené v tomto Cookie a Zásady ochrany osobních údajů, Talk Online Panel a naši agenti nebo partneři využívají informace shromážděné prostřednictvím našich služeb takto: (i) na komunikaci s vámi ohledně vašeho členství v našem panelu; (ii) na komunikaci s vámi ohledně vaší účasti v průzkumu; (iii) pro přizpůsobení průzkumných příležitostí pro vás; (iv) pro zaslání oznámení o možnostech průzkumu; (v) v souladu s jakýmkoli zákonem a všemi zákonnými povinnostmi, včetně, ale bez omezení, daňové povinnosti; (vi) pro správu odměn a motivačních programů Talk Online Panelu a plnění vašich žádostí o odměny; (vii) pro aktualizaci našich záznamů; (viii) v souladu s jakýmikoli povinnostmi nebo požadavky potlačení údajů; (ix) pro odhalování podvodů a / nebo pro účely prevence; a (x), jak je povoleno v rámci tohoto Cookie a Zásady ochrany osobních údajů nebo jinak vámi schváleno.

Když používáme vaše osobní údaje pro interní komunikaci (tj. newsletter oznamující speciální propagační akce), máte právo se odhlásit z příjmu kdykoliv tím, že zareagujete na možnost odhlášení, které je součástí každého takového oznámení. Toto odhlášení se však nevztahuje na klíčové informace, které uživatelé potřebují získat - jako je například aktualizace Podmínek používání nebo oznámení související se službami, protože nemají propagační charakter.

Budeme uchovávat vaše osobní údaje tak dlouho, jak je potřeba pro náš výzkum a analýzy, jednak v souladu s právními předpisy nebo do vaší žádosti o ukončení členství v tomto panelu.

3. Sdílení vašich osobních údajů

Generálně platí, že Talk Online Panel nesdílí, neprodává, nepronajímá, neobchoduje nebo nepřevádí žádné z osobních identifikačních informací získaných od členů panelu žádné třetí straně, klientovi, partnerovi nebo organizaci jinak než je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Talk Online Panel Vás může požádat, zda smí sdílet informace shromážděné prostřednictvím našich služeb v souvislosti s vašimi odpověďmi v průzkumech, nebo geografické a / nebo demografické údaje, které shromažďujeme prostřednictvím vaší registrace, nebo údaje shromážděné prostřednictvím některých profilových otázek s třetími stranami, klienty a partnery buď v jedné souhrnné podobě (tj. individuální respondent) nebo v souhrnné formě (tj. skupina respondentů), nebo obojí, ale vždy tak, aby to nevedlo k vaší identitě.

S cílem zvýšit vaše šance na kvalifikaci se pro pozvánky k průzkumům, můžeme dodatečně sdílet informace, jako jsou sociální demografické údaje včetně, ale bez omezení vašeho jedinečného identifikačního čísla "UID", poštovního směrovacího čísla, pohlaví, rodinného stavu, informací týkajících se zaměstnání a neosobně identifikační údaje o členech domácnosti s třetí stranou (výzkumné společnosti trhu) za účelem identifikovat možností průzkumů, pro které jste oprávněn/á. Pokud jste oprávněn/á k příležitosti průzkumu, zmíněná třetí strana nám poskytne vaše jedinečné identifikační číslo a odkaz na průzkum a my vás pozveme k účasti v průzkumu. Upozorňujeme, že vaše účast na takových průzkumech vám nedává nárok na žádné výhody, které nabízí výše uvedená třetí strana nebo na členství v ní.

Existují však výjimky, kdy mohou být vaše osobní údaje poskytnuty třetí straně, jak je uvedeno níže:

  • Mohou být sdíleny mezi členy skupiny společností, které je Talk Online Panel součástí tak, aby jim umožnila dělat speciální funkce za vás, jako je například provádění technické aktualizace a servis.
  • Mohou být převedeny jako majetek v souvislosti s fúzí nebo prodejem podniku nebo jako součást našeho podnikání nebo jako součást firemní reorganizace nebo jiných změn v podnikovém řízení.
  • Mohou být přístupné poskytovatelům služeb, kteří nám pomáhají zpracovávat údaje, které nám poskytnete, nebo jsou shromažďovány dobrovolně od vás. Čas od času můžeme přidat nebo odebrat poskytovatele služeb v rámci běžného obchodního styku. Poskytovatelem služeb není dovoleno ponechat si sdílené údaje pro vlastní nebo samostatné použití a nemohou si ponechat sdílené údaje déle, než je nutné pro provedení uvedené služby.
  • Mohou být sdíleny s klientem nebo partnerem, kdy jsme uzavřeli dohodu obsahující odpovídající bezpečnostní opatření pro ochranu vašeho soukromí.
  • Mohou být sdíleny s dodavatelem, když máme váš výslovný souhlas, nebo pokud je to možné vyvodit z okolností, kdy jste souhlasili se zveřejněním, například při předání vašeho jména a adresy dodavateli odměny, aby vám tuto odměnu mohli doručit.

A konečně, Talk Online Panel může potřebovat sdělit vaše osobní údaje, když v dobré víře věříme, že takové jednání je nezbytné pro dosažení souladu se soudním řízením nebo na základě soudního příkazu, nebo pokud jsme přesvědčeni, že je to nezbytné pro vyšetřování, prevenci nebo přijetí opatření ve věci nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich Podmínek nebo jinak povinným ze zákona.

Ve všech případech sdílení jak je uvedeno výše, Talk Online Panel zavazuje třetí strany, klienty, agenty a partnery zachovat důvěrnost informací a zavázat se, že vaše osobní údaje jsou použity pouze pro dohodnuté účely, a nikdy nepoužité pro vaši identifikaci jako osoby, pro kontaktování vás nebo pro dodání marketingových zpráv. Naše třetí strany / partneři budou mít možnost získat pouze ty osobní informace, které potřebují k výkonu svých funkcí v našem zastoupení. Dále musí zpracovávat osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí a jak je povoleno platnými zákony na ochranu osobních údajů.

V souvislosti s výše uvedeným sdílením vašich informací, souhlasíte s tím, že vaše údaje mohou být přenášeny a / nebo zpracované mimo zemi vašeho bydliště, do zemí, které nemusí mít o ochraně údajů zákony, které poskytují stejnou úroveň ochrany jako země v rámci EEA, včetně a bez omezení Spojených států amerických. Všechny takové převody budou výhradně provedeny v souladu s touto politikou ochrany soukromí a příslušnými platnými právními předpisy a budeme získávat závazky k udržení úrovně ochrany vašich osobních údajů, která je ekvivalentní k ochraně poskytované podle evropského práva.

4. Soubory cookie

Soubory cookies jsou malá množství dat, která jsou odesílána do Vašeho prohlížeče z webového serveru a uložena na pevném disku vašeho počítače. V rámci nabízení a poskytování služeb na míru můžeme jak my, tak naši partneři, klienti i partnerské pobočky využívat cookies a podobné technologie na našich webových stránkách k ukládání informací o Vás, a to hned z několika důvodů, kterými jsou: provozování webových stránek, analýzy používání webových stránek našimi členy, poskytování lepších zkušeností s průzkumy, kontrola kvality, ověřování informací za účelem usnadnění účasti v průzkumech, snadnější určení cílové skupiny, sledování dokončených průzkumů nebo jiných akcí. Toto je nezbytné pro provozování webových stránek a pro odhalování nebo prevenci podvodů.

Soubory cookies nebudeme používat k shromažďování Vašich osobních informací a data, která ukládáme v cookies, nebudeme nadále spojovat s jakýmikoliv dalšími informacemi, které poskytujete na našich stránkách (např. Vaše odpovědi v průzkumech). Spojovat je budeme pouze s Vaším sociodemografický profilem.

Používáme jak soubory cookies pro ID relace, tak trvalé soubory cookies. Soubory cookies jsou používány pro relace, abychom Vám usnadnili pohyb na našich stránkách a ověřili, že jste se na svůj účet přihlásili. Po vypnutí prohlížeče soubor cookies ID vyprší. Permanentní soubor cookies zůstane na pevném disku delší dobu.

Vstupem na naše webové stránky a souhlasem s těmito cookies a zásadami ochrany osobních údajů výslovně stvrzujete jejich používání a používání jiných podobných technologií sledování, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Nastavení prohlížeče můžete v počítači kdykoliv změnit a  "cookies zakázat". Vezměte prosím na vědomí, že pokud soubory cookies zakážete, nemusí tyto webové stránky po Vašem přihlášení fungovat správně a Vy tak nebudete moci plně využívat všech funkcí nebo služeb dostupných na našich webových stránkách.

5. Google Analytics

Používáme externí sledovací nástroj nazvaný "Google Analytics", který využívá soubory cookie ke sledování neosobně identifikovatelných informací o návštěvnících naší stránky za účelem sběru údajů o používání této webové stránky, např. jak často uživatelé tuto webovou stránku navštěvují, jaké stránky a kdy navštěvují a jaké jiné stránky použili před navštívením této stránky. Mezi tyto informace patří IP adresa, typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb (ISP), doporučující / odchozí stránky, operační systém, datové / časové razítko a údaje o navštívených stránkách. Informace, které shromažďujeme z nástroje Google Analytics, používáme výhradně pro účely zdokonalování naší webové stránky, na analýzu trendů, na správu webové stránky, na sledování pohybu uživatelů na naší stránce a na shromažďování demografických údajů o naší uživatelské základně jako celku. Informace shromážděné prostřednictvím využívání služby Google Analytics nespojujeme s žádnými osobně identifikovatelnými informacemi.

Přestože nástroj Google Analytics uloží do vašeho internetového prohlížeče trvalý soubor cookie k vaší identifikaci jako jedinečného uživatele, když příště navštívíte tuto stránku, soubor cookie nemůže kromě společnosti Google nikdo jiný používat.

Více informací o zabezpečení služby Google Analytics a ochraně osobních údajů najdete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

6. Odkazy na jiné webové stránky

Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Neodpovídáme za zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie a postupy nebo obsah těchto odkazovaných webových stránek.

7. Dětské soukromí

Talk Online Panel je pevně přesvědčen, že je důležité chránit online soukromí dětí a nebude vědomě zpracovávat bez souhlasu rodičů jakékoliv osobní údaje žádného dítěte. V některých případech může rodič obdržet dotazník, který má zahrnovat názor dítěte, například průzkum na hračky. V takových případech je průzkum určený k vyplnění pod rodičovským dohledem a / nebo s pomocí rodiče, a když se rodič rozhodne zapojit do průzkumu se svým dítětem, dává tím implicitní souhlas, aby zahrnoval názory dítěte v průzkumu.

8. Widgety sociálních médií

Naše webová stránka obsahuje funkce sociálních médií, jako je „lajkovací“ tlačítko portálu Facebook, a widgety, jako je tlačítko „Sdílet“. Tyto funkce mohu shromažďovat vaši IP adresu, kterou stránku na naší webové stránce navštívíte, a mohou nastavit soubor cookie, který umožňuje správné fungování příslušné funkce. Funkce a widgety sociálních médií jsou buďto hostovány třetí osobou nebo jsou hostovány přímo na naší webové stránce. Vaše používání těchto funkcí se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je zajišťuje.

9. Dodatky k našim Zásadám ochrany osobních údajů a používání souborů cookie

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie kdykoliv upravit. Pravidelně je proto kontrolujte, abyste vždy měli přehled o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je využíváme a za jakých okolností je zveřejňujeme, pokud vůbec. Pokud provedeme v těchto Zásadách závažné změny, budeme vás informovat zde, e-mailem nebo prostřednictvím upozornění na naší úvodní stránce. Vaše další používání této webové stránky po zveřejnění případných změn těchto Zásad nebo po zaslání upozornění na e-mail znamená, že s těmito provedenými změnami souhlasíte.

10. Rozhodné právo

Uvedené Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie a také jakýkoliv jejich dodatek a všechny spory nebo nároky z nich nebo jejich předmětu vyplývající, zda s nimi nebo jejich předmětem související se řídí rakouským právem, právem Evropské unie a příslušnými mezinárodními dohodami. Jakékoliv ustanovení uvedených Zásad ochrany osobních údajů a používání souborů cookie, které nebudou v souladu s výše uvedenou legislativou nebo budou soudem příslušné jurisdikce považovány za neplatné, přestanou na základě zákona platit a budou z tohoto dokumentu odstraněny, aniž by jakkoli došlo k narušení platnosti ostatních ustanovení, které zůstávají nadále zcela platná a účinná.

11. Jurisdikce

Strany neodvolatelně souhlasí s tím, že se podrobí výhradní jurisdikci soudů ve Vídni, pokud půjde o jakýkoliv nárok v záležitosti vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů a používání souborů cookie nebo s nimi související. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá, pokud tedy máte nějaké stížnosti nebo obavy týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů a používání souborů cookie, nebo chcete komunikovat žádost o odhlášení se z Talk Online Panelu, nebo chcete-li uplatnit vaše práva na přístup, přehled, opravu, smazání nebo pokud máte námitku ohledně zpracování osobně identifikovatelných informací, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktní stránky Talk Online Panelu.