Talk app

Yeni Talk uygulamasını indirin - daha fazla ankete katılarak, daha fazla puan toplayın!

Talk app Talk app

Kayıt ol

Talk'a kayıt olduğunuz için teşekkür ederiz

Tarafınıza bir doğrulama e-maili gönderilmiştir. Doğrulama e-mailinin gelen kutunuza ulaşmaması durumunda lütfen spam kutunuzu kontrol edin.

Çerez ve Gizlilik Politikası

Talk Online Panel kesin bir şekilde tarafımızdan toplanan veya açığa çıkartılan tüm kişisel bilgilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumayı taahhüt etmektedir: bir numaralı önceliğimiz kullanıcıların gizliliklerini ve bilgilerinin gizliğini sağlamaktır. Bu Çerez ve Gizlilik Politikası, burada sunulan hizmetler ile bağlantılı olarak “Website”miz tarafından toplanan ve kullanılan kişisel verilerin ve diğer kişisel bilgilerin açığa çıkarılmasını açıklamaktadır. Hizmetlerimizi kullanımınız tamamen gönüllüdür ve bu nedenle, Talk Online Panel'in Hizmetleriyle bağlantılı olarak kişisel açıdan tanımlanabilir bilgilerinizin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması ve bu Gizlilik Politikası sizin rızanız dahilindedir. Böyle bir gönüllü rıza, ancak herhangi bir zamanda kullanıcı profilinin silinmesiyle, ancak geçmişi geriye dönük etkisi olmaksızın kaldırılabilir.

Talk Online Panel gizlilik uygulamalarını tüm ilgili veri koruma yasalarına ve düzenlemelerine ve ESOMAR da dahil olmak üzere ilgili Pazar ve Kamuoyu anket araştırma birliklerinin standart kurallarına uygun olarak düzenlemek için çalışmaktadır.  

Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda, tüm bilgilerin kaybına, kötüye kullanılmasına ve başkalaştırmalara karşı korunması için “Website”mizin aldığı güvenlik önlemleri (çevrimiçi ve çevrimdışı fiziksel, elektronik ve korunma önlemleri dahil olmak üzere), bizim kontrolümüz altındadır. Ancak, internette %100 güvenli bir iletim olmadığından, “Website”mizi kullanırken bu riskleri göz önünde bulundurduğunuzu varsayıyoruz.  
 

1. Bilginin toplanması

Panel’imize üye olmak için form doldurarak kayıt olduğunuzda, anketlere katıldığınızda, puan kazanma ve harcama sırasında sizden gönüllü olarak bilgi toplamaktayız. Talk Online Panel, yeni üyelerin kayıt olmadan önce e-posta adreslerini sonra ise demografik bilgilerini girdiği iki-aşamalı bir kayıt olma süreci uygulamaktadır. “Kayıt ol” butonuna tıkladıktan sonra söz konusu kişinin e-mail adresine bir mail yollanacaktır ve ilgili maildeki linke tıklanmasının sonrasında üyeden bilgilerini doğrulamasını istenecektir. Üyelerin Panel’e tam erişimi, ancak bu süreçten sonra sağlanacaktır.

Gelecekte sizi katılabileceğiniz anketlerimize davet edebilmek için e-mail adresinizi talep ediyoruz. Kayıt işleminin ikinci aşamasında topladığımız otomatik profil anketlerini tamamlamayı içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer bilgiler, sizi uygun pazar araştırması projeleri ile eşleştirmek amacı taşımaktadır.

Tüm kayıt verileri ve anketler tamamen Talk Online Panel’e ait olup, sadece pazar ve kamuoyu araştırması için toplanacak ve işlenecektir.

Bazı durumlarda Talk Online Panel sizlerden ırk, etnik köken, politik görüşler, fiziksel veya ruhsal sağlık ve aile hayatı gibi hassas veya kişisel veriler isteyebilir. Kanunen böyle hassas verileri işlememize izin verilmemesi halinde, her bir durum için sizin rızanız aranacaktır. Daha net olarak, gönüllü olarak bize hassas ve kişisel bilgilerinizi vererek bu bilgileri depolamamıza ve işlememize açık olarak rıza göstermiş bulunursunuz. Bu bilgiler, kanuni olarak talep edilmedikçe ve Talk’ın iş devri gerekleri dışında üçücü taraflarla paylaşılmamaktır.

“Website”mizi ziyaret ettiğinizde otomatik olarak bize ziyaret bilgileriniz transfer edilebilir. Bu, Internet Protokol (IP) adresi,  kullanılan tarayıcının türü, ziyaretinizin verisi ve zamanı, bizden hemen önce ziyaret edilen websitesinin ismi ve “Website”mizi kullanmanızla ilgili diğer bilgiler gibi teknik konuları içermektedir. Çerez Politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen Madde 4’ü okuyunuz.
 

2. Bilgilerinizin Kullanılması

Yukarıda belirtildiği üzere, Panel’imize üye olmak için başvurduğunuzda Talk Online Panel’e pazar araştırmalarında kullanılmak üzere ve Çerez ve Gizlilik Politikası’nda tarif edilen diğer amaçlar için verdiğiniz bilgileri tutmamıza, depolamamıza ve işlememize gönüllü olarak rıza göstermiş oluyorsunuz. Hakkınızdaki tüm bilgileri gerekli idari, yönetimsel ve teknik koruma önlemleriyle depoladığımızı bildirmek isteriz.

Eğer Talk Online Panel’in bir üyesi iseniz, bilgileriniz tescilli veritabanımızda saklanır. Böylelikle, gerektiği zaman belirli bir araştırmanın/anketin kitlesi ile eşleşen kişiler ankete katılmaları için davet edilebilir. Müşterilerimizle kişisel iletişim bilgilerinizi paylaşmayarak  pazarlama amacıyla sizinle hiçbir zaman doğrudan iletişime geçmemelerini sağlamaktayız. 

Çerez ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen diğer amaçlara ek olarak Talk Online Panel ve aracıları veya ortakları hizmetlerimiz yoluyla toplanan bilgileri aşağıdaki belirtilen konular için kullanmaktadır: (i) sizlerle üyeliğiniz hakkında iletişime geçmek için; (ii) bir ankete katılımınız hakkında iletişime geçmek için; (iii) sizlere uygun anket fırsatları sunmak için; (iv) sizlere ankete katılma fırsatlarını bildirmek için; (v) vergi yükümlülükleri dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla tüm yasal yükümlülüklere uymak için; (vi) Talk Online Panel’in ödül ve teşvik programını yönetmek ve ödül ve teşvik taleplerinizi gerçekleştirmek için; (vii) kayıtlarınızı güncellemek için; (viii) herhangi bir veri gizleme yükümlüğü ve gerekliği için; (ix) sahtekarlığı önlenmek ve/veya araştırmak için, ve (x) bunun dışında Çerez ve Gizlilik Politikası'nın veya sizin doğrudan toplanan verileri kullanmamıza yetki vermesi.

Kişisel bilgilerinizi iç iletişim için kullanmamız halinde (örneğin bülten duyurusu veya özel kampanyalar bildirisi göndermek için), her bir iletişimde bulunan “bildirimi kapat”  seçeneğine yanıt vererek dilediğiniz herhangi bir zamanda bu iletişimlerin tarafınıza gönderilmemesini sağlama hakkına sahipsiniz. Ancak, bu almaktan vazgeçme seçeneği, tanıtım amacı taşımayan ve kullanıcıların mutlaka okuması gereken önemli bilgiler için (ör. Kullanım Şartları ve Koşullar hakkındaki güncellemeler veya hizmetle ilgili duyurular) uygulanmaz.

Bilgilerinizi, araştırma ve analiz amaçlarımız için gerekli olduğu ve yasaya uygun olduğu veya üyeliğinizi durdurmadığınız sürece, elimizde tutmaya devam edeceğiz.  
 

3. Kişisel bilgilerinizin paylaşımı

Genel bir prensip olarak, Talk Online Panel üyelerinden topladığı kişisel açıdan tanımlanabilir bilgileri üçüncü şahıslarla, müşterileriyle, ortaklarıyla ve/veya kurumlarla, bu Gizlilik Politikasında belirtilen durumlar haricinde paylaşmamaktadır. 

Yanıtladığınız anketler yoluyla sizden topladığımız bilgiler veya kayıt olma sürecinde topladığımız coğrafi ve/veya demografik bilgiler veya Talk Online Panel’in sunduğu bazı profil anketlerinde sorulan sorular ile toplanan bilgiler üçüncü şahıslarla, müşterilerle, ortaklarla ister tek bir özet şeklinde olarak (kişisel olarak yanıt veren seviyesinde) veya toplu özet halinde (grup olarak katılımcı), veya ikisi de olacak şeklinde paylaşabilir. Bu paylaşım her ne şekilde olura olsun kimliğinize bağlı veya kimliğinizi ortaya çıkarabilecek özelliklerde olmayacaktır.    

Daha fazla anket için davet alma şansınızı artırmak için, üçüncü parti örneklem / pazar araştırma şirketleri (“Üçüncü Şahıs Pazar Araştırma Şirketi) tarafından yapılan anketlere uygunluğunuzun belirlenmesi amacıyla, ek olarak, sosyo-demografik bilgileriniz (sınırlama olmaksızın tekil kimliklendirme kodu (UID), posta kodu, cinsiyet, medeni durum, istihdam ile ilgili bilgiler ve hanehalkı üyeleri hakkında kişisel kimlikleri teşhis edilemeyecek hale getirilmiş bilgiler dahil olmak üzere) söz konusu üçüncü şahıslar ile paylaşılabilir. Belirli bir anket fırsatı için uygunsanız, bahsedilen bu Üçüncü Şahıs Pazar Araştırma Şirketi sizin için özel bir kimliklendirme numarası oluşturarak sizleri ankete davet edebilmemiz için bir anket linki sağlamaktadır. Bu anketlerde yer almanız söz konusu Üçüncü Şahıs Şirketlerin üyesi olduğunuzun veya herhangi bir avantajdan faydalanabileceğiniz anlamına gelmemektedir. 

Aşağıdaki gibi istisna durumlarda üçüncü şahıslara hakkınızda kişisel olarak teşhis edilebilir bilgiler ifşa edilebilir: 

  • Sizin adınıza özel işlevleri gerçekleştirmek için, örneğin teknik geliştirmeler uygulamak için veya genel hizmet ve bakım nedeniyle, Talk Online Panel’in bir parçası olan bir grup şirketin üyeleriyle bilgiler paylaşılabilir.
  • Bir birleşme, iş satışı, veya bizim işiminiz bir parçası olarak, veya tüzel reorganizasyonun bir parçası olarak veya kurumsal kontrolümüzde diğer değişiklikler oluşma nedeniyle ilgili bir varlık olarak bilgiler transfer edilebilir.
  • Hakkınızda gönüllü olarak topladığımız veya sizin tarafınızdan verilmiş bilgiler veri işlemesine yardım eden hizmet sağlayıcılarla paylaşılabilinir. Normal iş akışı içinde zaman zaman servis sağlayıcılar eklenebilir ve çıkartılabilir. Servis sağlayıcılar paylaşılmış verileri özel nedenler için kullanamaz ve bahsedilen iş sürecinden daha uzun depolayamaz.
  • Eğer gizliliğinizi ve verilerinizi koruyan uygun önlemler içeren bir anlaşma yapıldıysa, bilgiler bir müşteriyle veya bir ortakla paylaşılabilir.
  • Sizin tarafınızdan açık şekilde paylaşılması yönünde bir onay alındıysa  veya örneğin ödüllün teslim edilmesi için ödül sağlayıcıyla adınızı ve adresinizi paylaşmak gibi onay verdiğinizi düşünmemize neden olacak bir durum var ise bilgileriniz tedarikçi ile paylaşılabilir.

Son olarak, Talk Online Panel gizliliğinizi korumak için her türlü çabayı sarf ederken, iyi niyetli bir inanç ile bir yargı sürecine veya bir mahkeme kararına uygunluk gösterilmesi gerektiğinde veya yasadışı faaliyetlerin, olduğundan şüphe duyulan sahtekarlıkların, birinin fiziksel güvenliği için potansiyel tehdit içeren olayların, sitemizin şartlarının ihlal edilmesinin incelenmesi, önlenmesi veya bu konularda harekete geçilmesi veya yasaların gerektirmesi durumlarında, kişisel bilgilerinizi açığa çıkarabiliriz.

Yukardaki paylaşılan tüm örneklerde, Talk Online Panel üçüncü şahısları, müşterilerini, aracılarını ve ortaklarını, bilgilerinizin gizliliğinin sağlanması, kişisel verilerinizi sadece belirtilen neden için kullanılması gerektiği, kimliğinizi açığa çıkarmamaları, sizinle iletişime geçmemeleri ve pazarlama mesajları iletmemeleri konularında mecbur tutmaktadır. Üçüncü şahıslarımızın / ortaklarımızın kişisel bilgilerinizi edinmesine ancak ve ancak bizim adımıza kendi işlevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duymaları durumunda izin verilecektir. Ayrıca, söz konusu üçüncü şahıslar / ortaklar, herhangi bir kişisel veriyi, bu Gizlilik Politikası uyarınca ve geçerli veri koruma yasalarının izin verdiği şekilde işlemek zorundadırlar. 

Bilgilerinizin yukarıdaki şekilde paylaşımı ile bağlantılı olarak, bilgilerinizin ikamet ettiğiniz ülke dışına, Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkelerinde uygulanan veri koruma kanunu ile sağlanan veri güvenliği ile aynı düzeyde olmayabilecek ülkelere, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere aktarılmasına / işlenmesine rıza göstererek onay vermektesiniz. Bu tür transferler yalnızca Gizlilik Politikasıyla ve mevcut mevzuatla uyumlu olarak yapılacak olup, kişisel verilerinizi Avrupa yasalarının eşdeğer derecesinde korumak için taahhütler alınacaktır. 
 

4. Çerezler

Bir web sunucusundan tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük veri miktarına “çerez” denir. Biz ve üçüncü parti partnerlerimiz, müşterilerimiz veya bağlı şirketler çerezleri, sunduğumuz ve sağladığımız özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş hizmetimizin bir parçası olarak, üyelerimizin website kullanımını analiz etmek, daha iyi bir anket deneyimi sağlamak, kalite kontrolü yapmak, onaylamada bulunmak, ankete katılımı sağlamak veya kolaylaştırmak, hedef kitle doğrulamasını iyileştirmek için tamamlanmış anketlerin veya diğer hareketlerin takibini gerçekleştirmek ve hileli hareketlerin belirlenmesi ve/veya önlenmesi gibi nedenlerle ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bilgilerinizi saklayabilmek ve website operasyonunu sağlamak için kullanabiliriz. 

Çerezleri sizin kişisel bilgilerinizi doğrudan açığa çıkaracak şekilde kullanmak için toplamayacağız ve sakladığımız bilgileri “Website”mizdeyken gönderdiğiniz herhangi bir bilgiye (örn. bir ankete verdiğiniz cevaplara) bağlamayacak fakat genel sosyo-demografik profilinize bağlayabiliriz.

Hem oturum kimlikli çerez, hem de kalıcı çerez kullanmaktayız. Oturum kimlikli çerezi sitemizde daha kolay gezinmenizi sağlamak ve hesabınıza giriş yaptığınızı doğrulamak için kullanıyoruz. Oturum kimlikli çerez tarayıcınızı kapattığınız zaman sona ermektedir. Kalıcı çerez ise uzun bir süre sabit diskinizde kalır. İstediğiniz zaman bilgisayardaki tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek “çerezleri devre dışı bırakma” seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Websitemizi  kullanarak ve Çerez ve Gizlilik Politikası'nı kabul ederek, çerezlerin kullanımı ve Gizlikik Politika'mızda belirtilen buna benzer izleme sistemlerinin kullanımına açık bir şekilde izin vermektesiniz.

Dilediğiniz zaman kullandığınız tarayıcının ayarlarından çerezlerin paylaşamını kapatabilirsiniz. Eğer çerezleri kabul etmez iseniz, “Website”ye giriş yaptıktan sonra “Website”nin düzgün bir şekilde çalışmayabileceğini ve sunduğumuz her özelliğe veya hizmete tam erişiminizin olmayacağını unutmayın.
 

5. Google Analytics

Çerezleri “Website”mizi ziyaret eden kişilerin kişisel olarak tanımlanmayan bilgilerini takip ederek “Website”nin ne kadar sıklıkta ziyaret edildiğini, hangi sayfaları ne zaman ziyaret ettiğinizi veya hangi sayfalardan bizim sitemize ulaşıldığı gibi site kullanım bilgilerini toplamak için “Google Analytics” adında bir üçüncü parti izleme aracı kullanmaktayız. Bu bilgi, adreslenmiş İnternet Protokolü (IP), tarayıcı türü, internet servis sağlayıcı(ISP), yönlendiren/çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/zaman belirteci ve tıklama akış verisini içermektedir. Google Analytics’den topladığımız bilgileri “Website”mizi geliştirmek, trendleri analiz etmek, “Website”yi yönetmek, kullanıcıların “Website” üzerindeki hareketlerini izlemek ve kullanıcıların genel demografik bilgilerini toplamak amacıyla kullanıyoruz. Kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerin hiçbirini Google Analytics kullanımıyla topladığımız bilgiler ile birleştirmiyoruz.

Google Analytics’in sizin bu siteyi bir dahaki ziyaretinizde tekil kullanıcı olarak tanımlayabilmek için tarayıcınızda yerleştirdiği kalıcı çerez, sadece Google tarafından kullanabilir fakat başka kimse tarafından kullanılamaz.

Google Analytics Güvenlik ve Gizlilik Politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz.

Google Analytics Güvenlik ve Gizlilik Politikası: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
 

6. Diğer Websitelerine Bağlantılar

“Website”miz diğer websitelerine bağlantılar içermektedir. Talk Online Panel bağlantısı paylaşılmış herhangi bir websitesinin çerez ve gizlilik politikalarından, uygulamalarından veya içeriğinden sorumlu değildir.
 

7. Çocukların Gizlilik Güvenliği

Talk Online Panel çocukların çevrimiçi gizliliğinin korumasının önemli olduğuna inanmaktadır ve bilerek herhangi bir çocuğa ait kişisel bilgiyi ebeveynlerin onayı olmadan işlememektedir. Bazı durumlarda, ebeveynlere çocuğun görüşünü de içerecek şekilde bir anket gönderim yapılabilir (örneğin oyuncaklarla ilgili bir anket). Bu gibi durumlarda, anketin ebeveyn denetimi ve/veya yardımı ile tamamlanması gerekmektedir ve çocuğuyla birlikte ankete katılmayı seçen bir ebeveyn böylece, çocuğun görüşlerini de ankete dahil etmek için izin vermektedir.
 

8. Sosyal Medya Bileşenleri

“Website”miz Facebook “Beğenme” düğmesi veya Paylaşma bileşeni gibi sosyal medya özellikleri içermektedir. Bu özellikler ile hangi sayfaları ziyaret ettiğinizi görebilmek ve bu özelliğin daha düzgün çalışabilmesi amacıyla “Website”miz bir çerez yerleştirerek IP adresinizi alabilir. Sosyal Medya Özellikleri ve Bileşenleri ya doğrudan bizim tarafımızdan ya da üçüncü şahıslar tarafından sunulmaktadır. Bu özellikler ile etkileşiminiz bu özelliği sağlayan şirketin gizlilik politikasına tabidir.
 

9. Çerez ve Gizlilik Politikamızın Değişimi

Çerez ve Gizlilik Politikamız üzerinde herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktayız. Lütfen bu Politika’yı sıkça gözden geçirerek, nasıl bilgi topladığımız, kullandığımız veya hangi şartlar altında bu bilgileri açığa çıkardığımız konularında her zaman farkında olun. Eğer bu politikamızda bir madde değişimi yaparsak, sizi buradan, e-mail yoluyla veya anasayfamızda paylaşacağımız bir ileti ile haberdar edeceğiz. Size e-mail ile yapacağımız bildirim veya bu Politika ile ilgili değişimi duyurmamızı takiben “Website”mizin kullanılmaya devam etmesi ve sürekli erişim, kullanıcının yapılan değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelmektedir.
 

10. İlgili Mevzuat

Yukarıda belirtilen Çerez ve Gizlilik Politikası ve aynı zamanda yapılacak herhangi bir değişiklik, bu konuyla bağlantılı olarak ortaya çıkan veya kaynaklanan bir anlaşmazlık veya iddia, Avusturya yasaları, Avrupa Birliği Yasaları ve ilgili uluslararası antlaşmalar tarafından ele alınmaktadır. Yukarıda yer alan Politikanın herhangi bir hükmü, yukarıda belirtilen mevzuata uymaması veya yargılama yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz olarak tespit edilmesi durumunda, ilgili kanun hükmü ile geçerli olmaktan çıkar ve diğer tüm şartların geçerliliğini ihlal etmeden, etkisi ve tüm gücü korunması sağlanarak bu belgeden kaldırılır.
 

11. Yargı Yetkisi

Taraflar bu Çerez Kullanımı ve Gizlilik Politikası ile bağlantılı olarak veya bunun kapsamında ortaya çıkan iddialara ilişkin durumlarda, Viyana’daki mahkemelerin tek yetkili olduğunu geri alınamaz biçimde kabul etmektedir. Gizliliğinizi korumak bizim için çok önemlidir. Bu bakımdan, Çerez ve Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir şikayetiniz veya endişeniz var ise, ya da Talk Online Panel’e bir devre dışı bırakma isteği iletmek istiyorsanız veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere erişmek, bu bilgileri gözden geçirmek, düzeltmek, silmek veya bu bilgilerin işlenmesine itiraz etmek istiyorsanız, lütfen Talk Online Panel Bize Ulaşın sayfasını kullanarak bize ulaşınız.